Bilde av Wickler, Stephen
Bilde av Wickler, Stephen
Norges arktiske universitetsmuseum stephen.wickler@uit.no +4777645081 90154024 Tromsø TMU A 219

Stephen Wickler


Forsker, førstestilling med hovedvekt på maritim arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Jeg har ansvar for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Saltfjellet i en stilling tilknyttet UMs status som sjøfartsmuseum med økonomisk støtte fra Riksantikvaren til saksbehandling og andre oppgaver.

En av mine hovedarbeidsoppgaver er forskningsbasert formidling av maritime kulturminner hvor forskning og forvaltning er likestilt og integrert i en museal kontekst.

Min forskning er rettet mot relasjoner mellom mennesker og vann både i forhistorie og nyere tid, med et særlig fokus på bosetning langs kysten og på øyer i nord i jernalder og middelalder.  

Jeg er medlem av flere forskningsgrupper som er opptatt av hvordan forholdet mellom mennesker og natur kan belyses gjennom utprøving av nye arkeologiske metoder.


 • Torstein Pedersen, Colin Patrick Amundsen, Stephen Wickler :
  Characteristics of early Atlantic cod (Gadus morhua L.) catches based on otoliths recovered from archaeological excavations at medieval to early modern sites in northern Norway
  ICES Journal of Marine Science 2022 ARKIV / DOI
 • Giada Ferrari, Angelica Cuevas, Agata Teresa Wyrozemska, Rachel Ballantyne, Oliver Kersten, Albina Hulda Palsdottir m.fl.:
  The preservation of ancient DNA in archaeological fish bone
  Journal of Archaeological Science 2021 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler :
  The medieval stockfish trade: a maritime perspective from northern Norway
  ARGOS – Revista do Museu Marítimo de Ílhavo 2021 ARKIV
 • Stephen Wickler, Tori Falck :
  The social context of boats and maritime trade in late medieval Norway: case studies from northern and southern peripheries
  Archaeopress 2020
 • Nicholas L. Balascio, R. Scott Anderson, William J. D’Andrea, Stephen Wickler, Robert D’Andrea, Jostein Bakke :
  Vegetation changes and plant wax biomarkers from an ombrotrophic bog define hydroclimate trends and human-environment interactions during the Holocene in Northern Norway
  The Holocene 2020 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler, Tori Falck :
  The social context of boats and maritime trade in late medieval Norway: case studies from northern and southern peripheries.
  Archaeopress 2020 DATA
 • Stephen Wickler :
  Early Boats in Scandinavia: New Evidence from Early Iron Age Bog Finds in Arctic Norway
  Journal of Maritime Archaeology 2019 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler :
  Iconic Arctic Shipwrecks, Archaeology, and Museum Narratives
  International Journal of Nautical Archaeology 2019 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler :
  Stornaust og båtverksted fra middelalder. Forskningsutgravning i 2021 på Nergården, Bjarkøy, Harstad k.
  2022 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Lovundbåten:fra utgravning til utstilling
  2022
 • Stephen Wickler :
  NRK Nordland: Graver frem helt unikt skipsvrak: – Tror det kan bli en attraksjon
  04. juni 2022
 • Stephen Wickler :
  Exploring maritime identity in Arctic Norway’s sea of islands since the Early Iron Age
  2022
 • Stephen Wickler :
  Naustutgravning på Nergården, Bjarkøy
  2022
 • Stephen Wickler :
  Sektoravgiftsprosjekter i Nord-Norge 2022: Håkvikvassdraget og Skoddebergvatnet
  2022
 • Stephen Wickler :
  Forskningssamarbeid mellom sjøfartsmuseene fra et nordnorsk perspektiv
  2022
 • Stephen Wickler :
  Sagaseminar 2022 - Stephen Wickler, Resultater av naustutgraving i Nergården på Bjarkøy 2019-2021
  24. april 2022
 • Stephen Wickler :
  Arkeologisk utgravning på Bjarkøy - Historiske Harstad
  11. august 2022
 • Stephen Wickler :
  - Forskningsprosjekt «Stornaust, kommunikasjon og makt» og naustutgravning på Bjarkøy og Sand på Tjeldøya - Borgvær: fiskeværsbosetting og fiske siden merovingertid på yttersiden av Lofoten
  2022
 • Stephen Wickler :
  Marinarkeologisk og vassdrags befaringsrapporter (10 stk.)
  2022
 • Marianne Skandfer, Roger Jørgensen, Stephen Wickler :
  Nordlendingen tar de geologiske ressursene i bruk: et arkeologisk perspektiv
  Museumsforlaget AS 2022 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Boats from bogs. IKUWA conference podcast interview. Conference Special Part II - People in their landscape
  06. juli 2022
 • Birgitte Skar, Jørgen Rosvold, Ivar Berthling, Martin Callanan, Kristoffer Dahle, Espen Finstad m.fl.:
  Glasialarkeologi i Norge
  2022
 • Stephen Wickler :
  Et stornaust og båtverksted fra vikingtid og middelalder. Forskningsutgravning i 2020 på Nergård, Bjarkøy, Harstad k.
  2021 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk befaringer i 2021 (15 stk.)
  2021
 • Stephen Wickler :
  D/S Hamburg. Full uenighet om vrak fra krigen: – Hvor mye kulturverdi er det i et skip som produserte fisk?
  01. november 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  Human-environment dynamics and maritime identities in Arctic Norway’s sea of islands since the Iron Age
  2021
 • Stephen Wickler :
  Hva kan skipsvrak fra middelalderen og 1700-tallet fortelle om tørrfiskhandelen i Nord-Norge?
  2021
 • Stephen Wickler :
  Robåten - en transportrevolusjon fra jernalderen. VitenSkapet
  VitenSkapet 2021
 • Stephen Wickler :
  DS «Malmberget» Skipet forsvant på mystisk vis for 108 år siden – så ble det funnet ved en tilfeldighet
  27. mai 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  Jektevrak på Mjønes i Bodø kommune
  29. juli 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  Skipsvrak og tørrfiskhandel i Nord-Norge
  2021
 • Steve Nilsen, Stephen Wickler :
  Episode1: Arkeologisk utgraving i Nergården på Bjarkøy ved stornaustet til vikinghøvdingen Tore Hund
  23. august 2020 DATA
 • Susanne Skjåstad Lysvold, Stephen Wickler :
  Skipsanker fulgte med opp fra dypet: – Vitner nok om en flere hundre år gammel tragedie
  19. september 2020 DATA
 • Stephen Wickler, Øyvind Kaarbø :
  Kan ha vært båtbygging ved Tore Hund-naustet
  18. august 2020
 • Stephen Wickler :
  Whose watery past is it? What can we learn from recent public nautical archaeology projects and what does the discipline gain from community-driven research?
  2020 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth m.fl.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Arkeologisk forskningsutgraving i nausttuft og tuft ID 38824 på Nergård, Bjarkøy, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke
  2020 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Skandinavias eldste robåtfunn er gjort på Senja
  2020 OMTALE
 • Stephen Wickler :
  Arktiske skipsvrak som ikoner og kulturminner
  2020
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk registreringsundersøkelser i regi av Tromsø Museum (UM) (13 rapporter)
  2019
 • Stephen Wickler :
  Hvor gamle er båttypene våre egentlig? Et dypdykk i Tromsø Museums arkeologiske magasin
  2019
 • Stephen Wickler :
  De eldste båter i Nord-Norge (og Norden): nye bevis fra båtfunn i myr
  2019
 • Leah P. Marshall, Nicholas L. Balascio, William J. D'Andrea, Stephen Wickler :
  Late Holocene sea-level reconstruction for the Lofoten Islands, Norway using sediment records from isolation basins
  2019
 • Stephen Wickler :
  ArcArc forskningsprosjekt "Stornaust langs leia" og utgravning av nausttufter på Sand og Bjarkøy i 2019
  2019
 • Stephen Wickler, Nicholas L. Balascio, William J. D'Andrea, R. Scott Anderson :
  Paleoenvironmental perspective on human-environment interactions during the Iron Age in the Lofoten Islands, Norway
  2019
 • Stephen Wickler :
  Forskningsgruppe Arctic Archaeology (ArcArc) og PoPArt prosjekt
  2019
 • Stephen Wickler :
  Har funnet naustet til Tore Hund: – Dette er en sensasjon
  23. oktober 2019 OMTALE
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk registreringsundersøkelser i regi av TMU i 2018 (8 rapporter)
  2018
 • Stephen Wickler :
  Lovundbåten: pågående arbeid og prosjektstatus
  2018
 • Stephen Wickler, Roger Jørgensen :
  Høyfjellsarkeologi og reinfangst i Nord. NORARK innsikt artikkel
  2018 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

  •Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

  •Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

  •Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

  •Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

  •Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

  •Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

  •Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

  •Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

   

  Archaeological science

  •geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

  •tefrakronologi

  •kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

  Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

  Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.