#
#
Norges arktiske universitetsmuseum stephen.wickler@uit.no +4777645081 90154024 Tromsø TMU A 219

Stephen Wickler


Forsker, førstestilling med hovedvekt på maritim arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Jeg har ansvar for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Saltfjellet i en stilling tilknyttet UMs status som sjøfartsmuseum med økonomisk støtte fra Riksantikvaren til saksbehandling og andre oppgaver.

En av mine hovedarbeidsoppgaver er forskningsbasert formidling av maritime kulturminner hvor forskning og forvaltning er likestilt og integrert i en museal kontekst.

Min forskning er rettet mot relasjoner mellom mennesker og vann både i forhistorie og nyere tid, med et særlig fokus på bosetning langs kysten og på øyer i nord i jernalder og middelalder.  

Jeg er medlem av flere forskningsgrupper som er opptatt av hvordan forholdet mellom mennesker og natur kan belyses gjennom utprøving av nye arkeologiske metoder.


 • Giada Ferrari, Angelica Cuevas, Agata Teresa Wyrozemska, Rachel Ballantyne, Oliver Kersten, Albina Hulda Palsdottir m.fl.:
  The preservation of ancient DNA in archaeological fish bone
  Journal of Archaeological Science 2021 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler :
  The medieval stockfish trade: a maritime perspective from northern Norway
  ARGOS – Revista do Museu Marítimo de Ílhavo 2021 ARKIV
 • Nicholas L. Balascio, R. Scott Anderson, William J. D’Andrea, Stephen Wickler, Robert D’Andrea, Jostein Bakke :
  Vegetation changes and plant wax biomarkers from an ombrotrophic bog define hydroclimate trends and human-environment interactions during the Holocene in Northern Norway
  The Holocene 2020 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler, Tori Falck :
  The social context of boats and maritime trade in late medieval Norway: case studies from northern and southern peripheries
  Archaeopress 2020
 • Stephen Wickler, Tori Falck :
  The social context of boats and maritime trade in late medieval Norway: case studies from northern and southern peripheries.
  Archaeopress 2020 DATA
 • Stephen Wickler :
  Early Boats in Scandinavia: New Evidence from Early Iron Age Bog Finds in Arctic Norway
  Journal of Maritime Archaeology 2019 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler :
  Iconic Arctic Shipwrecks, Archaeology, and Museum Narratives
  International Journal of Nautical Archaeology 2019 ARKIV / DOI
 • Nicholas L. Balascio, Stephen Wickler :
  Human–environment dynamics during the Iron Age in the Lofoten Islands, Norway
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2018 ARKIV / DOI
 • Nicholas L. Balascio, William J. D’Andrea, R. Scott Anderson, Stephen Wickler :
  Influence of vegetation type on n-alkane composition and hydrogen isotope values from a high latitude ombrotrophic bog
  Organic Geochemistry 2018 DOI
 • Eva Panagiotakopulu, Paul C. Buckland, Stephen Wickler :
  Is there anybody in there? Entomological evidence from a boat burial at Øksnes in Vesterålen, northern Norway.
  PLOS ONE 2018 ARKIV / DOI
 • Stephen Wickler, Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson :
  Soapstone in Northern Norway: archaeological and geological evidence, quarry and artifact survey results
  2017 ARKIV
 • Birgitte Skar, Jørgen Rosvold, Ivar Berthling, Martin Callanan, Kristoffer Dahle, Espen Finstad m.fl.:
  Glasialarkeologi i Norge
  2022
 • Stephen Wickler :
  Stornaust og båtverksted fra middelalder. Forskningsutgravning i 2021 på Nergården, Bjarkøy, Harstad k.
  2022 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Et stornaust og båtverksted fra vikingtid og middelalder. Forskningsutgravning i 2020 på Nergård, Bjarkøy, Harstad k.
  2021 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Hva kan skipsvrak fra middelalderen og 1700-tallet fortelle om tørrfiskhandelen i Nord-Norge?
  2021
 • Stephen Wickler :
  DS «Malmberget» Skipet forsvant på mystisk vis for 108 år siden – så ble det funnet ved en tilfeldighet
  27. mai 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  D/S Hamburg. Full uenighet om vrak fra krigen: – Hvor mye kulturverdi er det i et skip som produserte fisk?
  01. november 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk befaringer i 2021 (15 stk.)
  2021
 • Stephen Wickler :
  Jektevrak på Mjønes i Bodø kommune
  29. juli 2021 DATA
 • Stephen Wickler :
  Human-environment dynamics and maritime identities in Arctic Norway’s sea of islands since the Iron Age
  2021
 • Stephen Wickler :
  Robåten - en transportrevolusjon fra jernalderen. VitenSkapet
  VitenSkapet 2021
 • Susanne Skjåstad Lysvold, Stephen Wickler :
  Skipsanker fulgte med opp fra dypet: – Vitner nok om en flere hundre år gammel tragedie
  19. september 2020 DATA
 • Stephen Wickler :
  Whose watery past is it? What can we learn from recent public nautical archaeology projects and what does the discipline gain from community-driven research?
  2020 DATA
 • Stephen Wickler :
  Arkeologisk forskningsutgraving i nausttuft og tuft ID 38824 på Nergård, Bjarkøy, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke
  2020 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Skandinavias eldste robåtfunn er gjort på Senja
  2020 OMTALE
 • Stephen Wickler :
  Arktiske skipsvrak som ikoner og kulturminner
  2020
 • Steve Nilsen, Stephen Wickler :
  Episode1: Arkeologisk utgraving i Nergården på Bjarkøy ved stornaustet til vikinghøvdingen Tore Hund
  23. august 2020 DATA
 • Stephen Wickler, Øyvind Kaarbø :
  Kan ha vært båtbygging ved Tore Hund-naustet
  18. august 2020
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth m.fl.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV
 • Stephen Wickler :
  Hvor gamle er båttypene våre egentlig? Et dypdykk i Tromsø Museums arkeologiske magasin
  2019
 • Stephen Wickler :
  De eldste båter i Nord-Norge (og Norden): nye bevis fra båtfunn i myr
  2019
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk registreringsundersøkelser i regi av Tromsø Museum (UM) (13 rapporter)
  2019
 • Stephen Wickler, Nicholas L. Balascio, William J. D'Andrea, R. Scott Anderson :
  Paleoenvironmental perspective on human-environment interactions during the Iron Age in the Lofoten Islands, Norway
  2019
 • Stephen Wickler :
  ArcArc forskningsprosjekt "Stornaust langs leia" og utgravning av nausttufter på Sand og Bjarkøy i 2019
  2019
 • Leah P. Marshall, Nicholas L. Balascio, William J. D'Andrea, Stephen Wickler :
  Late Holocene sea-level reconstruction for the Lofoten Islands, Norway using sediment records from isolation basins
  2019
 • Stephen Wickler :
  Forskningsgruppe Arctic Archaeology (ArcArc) og PoPArt prosjekt
  2019
 • Stephen Wickler :
  Har funnet naustet til Tore Hund: – Dette er en sensasjon
  23. oktober 2019 OMTALE
 • Stephen Wickler :
  Feltrapporter fra marinarkeologisk registreringsundersøkelser i regi av TMU i 2018 (8 rapporter)
  2018
 • Stephen Wickler :
  Lovundbåten: pågående arbeid og prosjektstatus
  2018
 • Stephen Wickler, Tori Falck :
  Lovundbåten – Nord-Norges eneste bevarte middelalder fartøy
  Spor 2018
 • Stephen Wickler, Roger Jørgensen :
  Høyfjellsarkeologi og reinfangst i Nord. NORARK innsikt artikkel
  2018 FULLTEKST
 • Stephen Wickler :
  Arctic shipwrecks as heritage icons and ships as symbols of cultural identity
  2018
 • Stephen Wickler :
  Forum presentation: Tromsø University Museum partner project contribution
  2017
 • Stephen Wickler :
  Fish, Farm, or Fight. A new study is examining how Vikings adapted to climate change.
  28. desember 2017
 • Stephen Wickler :
  Allianser i Sápmi. Samernas Tid dokumentärserie.
  30. desember 2017
 • Anja Roth Niemi, Stephen Wickler, Roger Jørgensen :
  Vassdrag i Nord-Norge. Tanker om kunnskapshull og potensial for ny kunnskap
  2017
 • Stephen Wickler :
  Archaeological evidence for maritime trade from Northern Norway in the late Iron Age and medieval periods.
  2017
 • Stephen Wickler :
  Utgravning av Lovundbåten: et handelsfartøy fra 1400-tallet på øya Lovund på Nord-Helgeland
  2017
 • Stephen Wickler :
  Northern Norway’s sea of islands and the role of boats in maritime colonization and settlement.
  2017
 • Stephen Wickler :
  "Organising Knowledge": Northern Norwegian museum experience and the potential for Russian museum collaboration.
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

  •Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

  •Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

  •Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

  •Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

  •Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

  •Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

  •Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

  •Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

   

  Archaeological science

  •geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

  •tefrakronologi

  •kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

  Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

  Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.