Bilde av Bjørklund, Ivar
Foto: June Åsheim

Ivar Bjørklund


Professor


 • Ivar Bjørklund :
  Om samisk kulturkunnskap, reifisering og "fiskerbonden" på Spildra
  2023
 • Ivar Bjørklund :
  Finnmarksloven, Fefo og samisk rettsutvikling i Finnmark
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Ivar Bjørklund :
  Society, ethnicity and knowledge production – Changing relations between Norwegians and Sámi
  Routledge 2021 DOI
 • Ivar Bjørklund :
  The Áltá Action as a Sámi Conflict. Forty years later.
  Valiz 2020
 • Ivar Bjørklund, Einar a Niemi :
  Partisanhuset i Indre Syltevik. Et kulturminnebidrag til partisanenes historie
  Orkana Forlag 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Anders Bærs erindringer 1825-1849
  Orkana Forlag 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Gollevarre Revisited - Reindeer, Domestication and Pastoral Transformation
  Iskos 2019
 • Knut Røed, Ivar Bjørklund, Bjørnar Julius Olsen :
  From wild to domestic reindeer – Genetic evidence of a non-native origin of reindeer pastoralism in northern Fennoscandia
  Journal of Archaeological Science: Reports 2018 FULLTEKST / DOI
 • Nils Oskal, Johanna Johansen Ijäs, Ivar Bjørklund :
  Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat
  Orkana Forlag 2019
 • Nils Oskal, Johanna Johansen Ijäs, Ivar Bjørklund :
  Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral
  Orkana Forlag 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Digital information and traditional knowledge
  RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2021
 • Ivar Bjørklund :
  Kodifisering av landskap https://uit.no/utdanning/program/553760/landskapsarkitektur_-_master/utstilling/aho-uit
  Presentasjon i utstilling 2021
 • Ivar Bjørklund :
  Hammerfest - en norsk by med et samisk omland
  2021
 • Ivar Bjørklund :
  Ny styreleder ved UiT - om habilitet og folkerettslig legitimitet
  Nordlys 18. august 2021
 • Ivar Bjørklund :
  Gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark i fornorskningsperspektiv
  2021
 • Ivar Bjørklund :
  Historieforfalskning og den meningsbærende klasse
  Nordlys 23. november 2020
 • Ivar Bjørklund :
  Alta, Nussir og "balansert sameksistens"
  Nordlys 23. februar 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Torvald Falch og Per Selle: Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Vindkraft, reindrift og rettigheter til salgs
  Nordlys 27. mars 2019
 • Nils Oskal, Johanna Johansen Ijäs, Ivar Bjørklund :
  Innledning: Gamle tekster i ny kontekst
  Orkana Forlag 2019
 • Nils Oskal, Johanna Johansen Ijäs, Ivar Bjørklund :
  Om oversettelsen
  Orkana Forlag 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Fornorskningen i Nord-Troms
  2019
 • Ivar Bjørklund :
  EDL - Arv og fordommer
  Nordlys 02. desember 2019
 • Ivar Bjørklund :
  "Alle vil ha kofte, men ingen vil ha rein". Rettsutvikling og arealinngrep i samiske ressursområder.
  2019
 • Ivar Bjørklund :
  Hva skjer? Hets og juss.
  29. januar 2019
 • Nils Oskal, Johanna Johansen Ijäs, Ivar Bjørklund :
  Ovdasátni: Boares teavsttat ođđa konteavsttas
  Orkana Forlag 2019
 • Ivar Bjørklund :
  Bigotry and ideology - the Same experience
  2019
 • Ivar Bjørklund :
  Hva skjedde med den sjøsamiske bosettingen?
  2019
 • Ivar Bjørklund :
  Om kulturell bærekraft i reindriften
  2019
 • Ivar Bjørklund :
  Den høyeste rett og Jovsset Ànte
  Klassekampen 16. januar 2018
 • Ivar Bjørklund :
  Etnopolitiske utfordringer i Sápmi
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Reinskapets time - mannen som kjemper mot staten
  23. februar 2018
 • Ivar Bjørklund :
  Samisk reindrift
  01. januar 2018 DATA
 • Ivar Bjørklund :
  Fra landsdelsrelevans til internasjonal folkerett
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Tromsø Museum I fritt fall?
  Museumsnytt 2018 FULLTEKST
 • Ivar Bjørklund, Knut Røed, Bjørnar Julius Olsen :
  Hvor gammel er reindriften?
  Klassekampen 10. juli 2018
 • Ivar Bjørklund :
  Identitet som sosialt stigma
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Lyngstua og den tektoniske plate i New Zealand
  Nordlys 12. juni 2018
 • Ivar Bjørklund :
  «Kvænangen – hvordan ble kvæner og samer en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost? En historie om fattigdom, Statskog og offentlig uforstand i hundre år».
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Hva skjedde med det etniske mangfoldet i Nord-Troms?
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Fornorskningens forløp
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Dialog om naboskap.
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  NRK 2: Sannhetskommisjonen
  15. juli 2018
 • Ivar Bjørklund :
  Hva skjer? Å leve ved en grense.
  05. august 2018
 • Ivar Bjørklund :
  Societal dimensions and identity management
  2018
 • Ivar Bjørklund, Bjørnar Julius Olsen :
  Hvordan oppsto tamreindriften – og hvor kom tamreinen fra?
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  The Alta-Guovdageaidnu case: Ethnopolitics, reindeer herding and extractive industries today.
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Sametinget og norsk samepolitikk - bokpresentasjon
  2018
 • Ivar Bjørklund :
  Museet som forsvant
  Khrono.no 23. oktober 2018 FULLTEKST
 • Ivar Bjørklund :
  Et universitet i Sápmi
  Ottar 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →