Bjørklund, Ivar

Professor
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi