Personkort bilde
Foto: June Åsheim

Anita Maurstad

Professor/visedirektør UMAK Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Gjennom 16 år som forsker ved Norges Fiskerihøgskole arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til sjarkfiskeres kunnskap og kultur. Jeg skrev masteroppgave om jobbtilfredsstillelse i sjarkfisket, og doktorgrad om ressursforvaltningsforståelse i sjarkfiske og den offentlige forvaltning. Siden 2004 har jeg arbeidet ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Med museologiske perspektiver ser jeg museet som en viktig kunnskapsinstitusjon som både formidler og produserer virkeligheter gjennom sine innsamlinger, utstillinger og forskning. Jeg har ledet utstillingsarbeid og skrevet tekster som viser hvordan tilsynelatende konkrete elementer som natur og materialitet blir iscenesatt i ulike praksiser. De senere årene har jeg vært opptatt av relasjonen mellom natur og kultur, mer bestemt hvordan mennesker og dyr formes sammen i de hverdagslige praksiser som de inngår i. Jeg er særlig opptatt av hesten som agent i sosialt og kulturelt liv.

Teoretisk og metodisk er min forskning forankret i kvalitative studier av praksiser, der jeg har søkt å sette empiri fra ulike feltarbeid inn i samtale med teoretiske perspektiver, hovedsakelig kunnskapsteoretiske. Jeg har et særlig fokus på performative aspekter; hvordan praksiser og aktiviteter er grunnleggende kunnskapsgenererende prosesser.

 • Maurstad, Anita. Put the horse in place: on communicative practices in horse-human relationships. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-54959-3.s 71 - 84.s doi: 10.4324/9781351002479-6.

 • Maurstad, Anita. Se torsken – som hunn eller hann?. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 84 - 96.

 • Davis, Dona Lee; Maurstad, Anita; Dean, Sarah. My horse is my therapist: the medicalization of pleasure among woman equestrians. Medical Anthropology Quarterly 2015; Volum 29 (3). ISSN 0745-5194.s 298 - 315.s doi: 10.1111/maq.12162.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Dean, Sarah. What’s Underfoot: Emplacing Identity in Practice among Horse-Human Pairs. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-92094-1.s 107 - 120.s doi: 10.4324/9781315686691-9.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Dean, Sarah. Horse Things: Objects, Practices and Meanings on Display. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-91455-1.s 177 - 190.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee. Biosocial Encounters and the Meaning of Horses. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-91455-1.s 190 - 204.

 • Davis, Dona Lee; Maurstad, Anita. Meaning of horses. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-91455-1.s 1 - 20.

 • Davis, Dona L.; Maurstad, Anita; Dean, Sarah. 'I'd rather wear out than rust out': autobiologies of ageing equestriennes. Ageing & Society 2014; Volum 36. ISSN 0144-686X.s 333 - 355.s doi: 10.1017/S0144686X14001172.

 • Maurstad, Anita. Den forlengede arm - materialisering av pisker, hester og ryttere :. Nordisk Museologi 2013 (1). ISSN 1103-8152.s 52 - 66.s doi: 10.5617/nm.3091.

 • Dona, Davis; Maurstad, Anita; Sarah, Cowles. Riding up forested mountain sides, in wide open spaces, and ’with walls’: developing an ecology of horse-human relationships. (Fulltekst: http://www.depauw.edu/site/humanimalia/issue%2008/davis%20et%20al.html Humanimalia - a journal of human/animal interface studies 2013; Volum 4 (2). ISSN 2151-8645.s 54 - 83.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Cowles, Sarah. Co-being and intra-action in horse-human relationships: a multi-species ethnography of be(com)ing human and be(com)ing horse. Social Anthropology 2013; Volum 21 (3). ISSN 0964-0282.s 322 - 335.s doi: 10.1111/1469-8676.12029.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Universitetsmuseenes gjøren. Om redskaper og relasjoner i museenes kunnskapsproduksjon. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 13 - 31.

 • Maurstad, Anita. Cod, curtains, planes and experts: Relational materialities in the museum. Journal of material culture 2012; Volum 17 (2). ISSN 1359-1835.s 173 - 189.s doi: 10.1177/1359183512442629.

 • Maurstad, Anita. Applying a precautionary approach to the conservation of Atlantic Salmon - actions, discussions and effects for sea-based salmon fisheries in Norway. Nova Science Publishers, Inc. 2010 ISBN 978-1-60741-287-8.

 • Maurstad, Anita. Cultural performances of cod - at Tromsø University Museum. Tidsskrift for kulturforskning 2010; Volum 9 (1). ISSN 1502-7473.s 5 - 21.

 • Maurstad, Anita. Cultural Seascapes as Embodied Knowledge. Sean Kingston Publishing 2010 ISBN 978-0-9556400-5-6.s 35 - 49.

 • Maurstad, Anita. "Performing" kysttorsk om å iscenesette natur. Sosiologisk Tidsskrift 2008; Volum 16 (4). ISSN 0804-0486.s 363 - 382.

 • Maurstad, Anita; Dale, Trine; Bjørn, Pål Arne. You Wouldn't Spawn in a Septic Tank, Would You?. Human Ecology 2007; Volum 35 (5). ISSN 0300-7839.s 601 - 611.s doi: 10.1007/s10745-007-9126-5.

 • Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Jentoft, Svein; Maurstad, Anita; Søreng, Siri Ulfsdatter; Karlsen, Geir Runar. Stakeholder participation in Norwegian coastal zone planning. Ocean and Coastal Management 2005; Volum 48. ISSN 0964-5691.s 658 - 669.

 • Maurstad, Anita. Cultural Seascapes: Preserving Local Fishermen�s Knowledge in Northern Norway. 2004 ISBN 0-9673429-7-X.s 277 - 298.

 • Maurstad, Anita; Buanes, Arild; Jentoft, Svein; Karlsen, Geir Runar; Søreng, Siri Ulfsdatter. In who�se interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning. Ocean and Coastal Management 2004; Volum 47 (5-6). ISSN 0964-5691.s 207 - 223.

 • Maurstad, Anita. Fishing in murky waters - ethics and politics of research on fisher knowledge. Marine Policy 2002; Volum 26. ISSN 0308-597X.s 159 - 167.

 • Maurstad, Anita. To Fish or Not to Fish: Small-Scale Fishing and Changing Regulations of the Cod Fishery in Northern Norway. Human Organization 2000; Volum 59 (1). ISSN 0018-7259.s 37 - 48.

 • Hersoug, Bjørn; Holm, Petter; Maurstad, Anita. Fra økonomisk rasjonalitet til økonomisk fornuft. Tidsskrift for samfunnsforskning 1993; Volum 34. ISSN 0040-716X.s 101 - 125.

 • Davis, Dona Lee; Maurstad, Anita. The Meaning of Horses. Biosocial Encounters.. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-91455-1.s 1 - 20.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 85 - 104.

 • Maurstad, Anita. Hesteting på museum. Museer som steder for å forstå relasjoner mellom dyr og mennesker.. Keynote paper for konferansen: Naturens kulturer: Forening for kulturforsknings nasjonale fagkonferanse 2019 2019-01-31 - 2019-02-01 2019.

 • Maurstad, Anita. Knowing horses as natural beings and social and cultural becomings; a prerequisite to understanding how to live better with horses.. Conference “Living with horses” 2019-03-21 - 2019-03-23 2019.

 • Maurstad, Anita. Horses as natural beings and social and cultural becomings; a challenge for knowledge production about Equus Caballus.. Keynote paper for the conference “Horses, moving” 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Maurstad, Anita. Apparater, instrumenter og maskiner – i vitenskapens tjeneste. Museumsutstilling 2018-09-13 - 2019-01-28 2018.

 • Maurstad, Anita. Leadership Practices In Horse Human Relationships.. Keynote paper for the conference 'Equine Cultures in Transition: Human-horse relationships in theory and practice: changing concepts of interaction and ethics'. 2016-10-27 - 2016.

 • Maurstad, Anita. Neue Studie: Pferd als Partner. Jetzt wird’s persönlich. 2014.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Dean, Sarah. Horse things: objects, practices and meanings on display. EASA 2014-07-31 - 2014-08-03 2014.

 • Maurstad, Anita. Horse and rider enter state of co-being. 2013.

 • Maurstad, Anita. Study: Some Horses, Riders have ‘Co-Being’ Relationship. 2013.

 • Pedersen, Torstein; Ramsvatn, Silje; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Ivarjord, Trond; Maurstad, Anita; Kolsum, Ina; Systad, Geir Helge; Morissette, Lyne. Effekter av forskjellige fangstregimer på fangstutbytte og økosystemindikatorer i to kystøkosystemer undersøkt ved ECOPATH modellering. Seminar om "Blandingsfiske som reguleringsmodell" 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Ramsvatn, Silje; Ivarjord, Trond; Museæus, Fredrikke; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Fause, Håvard T.; Kolsum, Ina; Michaelsen, Christer; Systad, Geir Helge. Investigating coastal ecosystem structure and dynamics using Ecopath/Ecosim ecosystem models and stable isotope data. Havet og kysten forskerseminar 2012 2012-10-24 - 2012-10-24 2012.

 • Davis, Dona Lee; Maurstad, Anita; Cowles, Sarah. ‘Riding with walls’, up forested mountain sides, and in wide open spaces: developing an ecology of horse-human relationships. the Canadian Sociology Association Meetings 2012-05-28 - 2012-05-31 2012.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Cowles, Sarah. Be(com)ing Human, Be(com)ing Horse; Co-being in Horse Human Relationships. the Minding Animals Utrecht Conference 2012-02-04 - 2012-02-07 2012.

 • Pedersen, Torstein; Ramsvatn, Silje; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Ivarjord, Trond; Maurstad, Anita; Kolsum, Ina; Systad, Geir Helge; Morissette, Lyne. Investigating effects of various harvest regimes on fishery yield and ecosystem health indicators of two coastal ecosystems using ECOPATH modelling. The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Ramsvatn, Silje. Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath. ECOPATH Twenty-five years 2009-08-30 - 2012-09-01 2009.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita. Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath. 2009; Volum 17 (3). ISSN 1198-6727.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Ramsvatn, Silje. Analysing structure and dynamics of northern coastal ecosystems using Ecopath/Ecosim models. Havet og kysten konferansen 2009 2009-04-28 - 2009-04-29 2009.

 • Maurstad, Anita. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Desembernatt 2008-12-04 - 2008-12-04 2008.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.

 • Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Skogvang, Susann; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne; Skoghøy, Jens Edvin A.; Solheim, benny; Aamodt, Ingrid. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 2008; Volum 2008 (5) ISBN 978-82-583-0957-1. ISSN 0333-2306.

 • Maurstad, Anita. Å iscenesette torsk – om havforskeres arbeid med å gi kysttorsk identitet. Avslutningskonferanse Norges Forskningsråd, Program for Kulturforskning 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.

 • Maurstad, Anita. Cultural Performances of Cod – at Tromsø University Museum. Nature on Display 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.

 • Maurstad, Anita. Customs in Common - commons in transition. Methodology and ethics for research on sami traditional knowledge 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.

 • Maurstad, Anita. Se Torsken - en utstilling om torskens mange ansikt. Vin og Viten 2008-11-26 - 2008-11-26 2008.

 • Maurstad, Anita. Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?. Ottar 2007 (5). ISSN 0030-6703.s 41 - 48.

 • Maurstad, Anita. Havskapet - fiskerens kulturlandskap. Kysten 2006; Volum 1. ISSN 0332-9550.s 10 - 15.

 • Maurstad, Anita. Fiskerkunnskap - Til bruk for forvaltning og forskning. Riksantikvarens, ABM-utviklings, Fiskeri- og Kystdirektoratets Kystkulturkonferanse 2005-04-27 - 2005-04-29 2005.

 • Maurstad, Anita. Kulturstier på sjøen. Ottar 2005; Volum 47. ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Maurstad, Anita. Cultural seascapes as embodied knowledge. European Association of Social Anthropologists 8TH Bi-Annual Conference: Face to Face: Connecting Distance and proximity 2004-09-08 - 2004-09-12 2004.

 • Maurstad, Anita. Hesteting på museum. Museer som steder for å forstå relasjoner mellom dyr og mennesker.. Keynote paper for konferansen: Naturens kulturer: Forening for kulturforsknings nasjonale fagkonferanse 2019 2019-01-31 - 2019-02-01 2019.

 • Maurstad, Anita. Knowing horses as natural beings and social and cultural becomings; a prerequisite to understanding how to live better with horses.. Conference “Living with horses” 2019-03-21 - 2019-03-23 2019.

 • Maurstad, Anita. Horses as natural beings and social and cultural becomings; a challenge for knowledge production about Equus Caballus.. Keynote paper for the conference “Horses, moving” 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Maurstad, Anita. Apparater, instrumenter og maskiner – i vitenskapens tjeneste. Museumsutstilling 2018-09-13 - 2019-01-28 2018.

 • Maurstad, Anita. Leadership Practices In Horse Human Relationships.. Keynote paper for the conference 'Equine Cultures in Transition: Human-horse relationships in theory and practice: changing concepts of interaction and ethics'. 2016-10-27 - 2016.

 • Maurstad, Anita. Neue Studie: Pferd als Partner. Jetzt wird’s persönlich. 2014.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Dean, Sarah. Horse things: objects, practices and meanings on display. EASA 2014-07-31 - 2014-08-03 2014.

 • Maurstad, Anita. Horse and rider enter state of co-being. 2013.

 • Maurstad, Anita. Study: Some Horses, Riders have ‘Co-Being’ Relationship. 2013.

 • Pedersen, Torstein; Ramsvatn, Silje; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Ivarjord, Trond; Maurstad, Anita; Kolsum, Ina; Systad, Geir Helge; Morissette, Lyne. Effekter av forskjellige fangstregimer på fangstutbytte og økosystemindikatorer i to kystøkosystemer undersøkt ved ECOPATH modellering. Seminar om "Blandingsfiske som reguleringsmodell" 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Ramsvatn, Silje; Ivarjord, Trond; Museæus, Fredrikke; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Fause, Håvard T.; Kolsum, Ina; Michaelsen, Christer; Systad, Geir Helge. Investigating coastal ecosystem structure and dynamics using Ecopath/Ecosim ecosystem models and stable isotope data. Havet og kysten forskerseminar 2012 2012-10-24 - 2012-10-24 2012.

 • Davis, Dona Lee; Maurstad, Anita; Cowles, Sarah. ‘Riding with walls’, up forested mountain sides, and in wide open spaces: developing an ecology of horse-human relationships. the Canadian Sociology Association Meetings 2012-05-28 - 2012-05-31 2012.

 • Maurstad, Anita; Davis, Dona Lee; Cowles, Sarah. Be(com)ing Human, Be(com)ing Horse; Co-being in Horse Human Relationships. the Minding Animals Utrecht Conference 2012-02-04 - 2012-02-07 2012.

 • Pedersen, Torstein; Ramsvatn, Silje; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Ivarjord, Trond; Maurstad, Anita; Kolsum, Ina; Systad, Geir Helge; Morissette, Lyne. Investigating effects of various harvest regimes on fishery yield and ecosystem health indicators of two coastal ecosystems using ECOPATH modelling. The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Ramsvatn, Silje. Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath. ECOPATH Twenty-five years 2009-08-30 - 2012-09-01 2009.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita. Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath. 2009; Volum 17 (3). ISSN 1198-6727.

 • Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus; Nilsen, Marianne; Morissette, Lyne; Maurstad, Anita; Ramsvatn, Silje. Analysing structure and dynamics of northern coastal ecosystems using Ecopath/Ecosim models. Havet og kysten konferansen 2009 2009-04-28 - 2009-04-29 2009.

 • Maurstad, Anita. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Desembernatt 2008-12-04 - 2008-12-04 2008.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.

 • Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Skogvang, Susann; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne; Skoghøy, Jens Edvin A.; Solheim, benny; Aamodt, Ingrid. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 2008; Volum 2008 (5) ISBN 978-82-583-0957-1. ISSN 0333-2306.

 • Maurstad, Anita. Å iscenesette torsk – om havforskeres arbeid med å gi kysttorsk identitet. Avslutningskonferanse Norges Forskningsråd, Program for Kulturforskning 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.

 • Maurstad, Anita. Cultural Performances of Cod – at Tromsø University Museum. Nature on Display 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.

 • Maurstad, Anita. Customs in Common - commons in transition. Methodology and ethics for research on sami traditional knowledge 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.

 • Maurstad, Anita. Se Torsken - en utstilling om torskens mange ansikt. Vin og Viten 2008-11-26 - 2008-11-26 2008.

 • Maurstad, Anita. Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?. Ottar 2007 (5). ISSN 0030-6703.s 41 - 48.

 • Maurstad, Anita. Havskapet - fiskerens kulturlandskap. Kysten 2006; Volum 1. ISSN 0332-9550.s 10 - 15.

 • Maurstad, Anita. Fiskerkunnskap - Til bruk for forvaltning og forskning. Riksantikvarens, ABM-utviklings, Fiskeri- og Kystdirektoratets Kystkulturkonferanse 2005-04-27 - 2005-04-29 2005.

 • Maurstad, Anita. Kulturstier på sjøen. Ottar 2005; Volum 47. ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Maurstad, Anita. Cultural seascapes as embodied knowledge. European Association of Social Anthropologists 8TH Bi-Annual Conference: Face to Face: Connecting Distance and proximity 2004-09-08 - 2004-09-12 2004.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe