Bilde av Maurstad, Anita
Foto: June Åsheim

Anita Maurstad


Professor/visedirektør UMAK


 • Anita Maurstad :
  Whips in Horse-Human Relations
  Pax Forlag 2022 ARKIV
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  Barn Banter: An Exploration of Anthropomorphism and ‘Equine-o-morphism’ as Agency
  Brill Academic Publishers 2022 ARKIV / DOI
 • Anita Maurstad :
  Museumsaktivisme for hestevelferd. Om kunnskapsforbindelser mellom Weary Willie på sydpolekspedisjon i 1911 og Saint Boy i De olympiske leder i 2021
  Nordisk Museologi 2022 ARKIV / DOI
 • Anita Maurstad :
  Put the horse in place: on communicative practices in horse-human relationships
  Routledge 2019 DOI
 • Anita Maurstad :
  Se torsken – som hunn eller hann?
  Museumsforlaget AS 2018
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis :
  Biosocial Encounters and the Meaning of Horses
  Routledge 2015
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  Horse Things: Objects, Practices and Meanings on Display
  Routledge 2015
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  My horse is my therapist: the medicalization of pleasure among woman equestrians
  Medical Anthropology Quarterly 2015 DOI
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  What’s Underfoot: Emplacing Identity in Practice among Horse-Human Pairs
  Routledge 2015 DOI
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad :
  Meaning of horses
  Routledge 2015
 • Dona L. Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  'I'd rather wear out than rust out': autobiologies of ageing equestriennes
  Ageing & Society 2014 DOI
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Cowles :
  Co-being and intra-action in horse-human relationships: a multi-species ethnography of be(com)ing human and be(com)ing horse
  Social Anthropology 2013 DOI
 • Davis Dona, Anita Maurstad, Cowles Sarah :
  Riding up forested mountain sides, in wide open spaces, and ’with walls’: developing an ecology of horse-human relationships
  Humanimalia - a journal of human/animal interface studies 2013 FULLTEKST
 • Anita Maurstad :
  Den forlengede arm - materialisering av pisker, hester og ryttere :
  Nordisk Museologi 2013 DOI
 • Anita Maurstad :
  Cod, curtains, planes and experts: Relational materialities in the museum
  Journal of material culture 2012 DOI
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan :
  Universitetsmuseenes gjøren. Om redskaper og relasjoner i museenes kunnskapsproduksjon
  Akademika forlag 2012
 • Anita Maurstad :
  Cultural performances of cod - at Tromsø University Museum
  Tidsskrift for kulturforskning 2010
 • Anita Maurstad :
  Cultural Seascapes as Embodied Knowledge
  Sean Kingston Publishing 2010
 • Anita Maurstad :
  Applying a precautionary approach to the conservation of Atlantic Salmon - actions, discussions and effects for sea-based salmon fisheries in Norway
  Nova Science Publishers 2010
 • Anita Maurstad :
  "Performing" kysttorsk om å iscenesette natur
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Anita Maurstad, Trine Dale, Pål Arne Bjørn :
  You Wouldn't Spawn in a Septic Tank, Would You?
  Human Ecology 2007 DOI
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad :
  The Meaning of Horses. Biosocial Encounters.
  Routledge 2015
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan :
  Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren
  Akademika forlag 2012
 • Anita Maurstad :
  Hesteting på museum. Museer som steder for å forstå relasjoner mellom dyr og mennesker.
  2019
 • Anita Maurstad :
  Knowing horses as natural beings and social and cultural becomings; a prerequisite to understanding how to live better with horses.
  2019
 • Anita Maurstad :
  Horses as natural beings and social and cultural becomings; a challenge for knowledge production about Equus Caballus.
  2018
 • Anita Maurstad :
  Apparater, instrumenter og maskiner – i vitenskapens tjeneste
  Museumsutstilling 2018
 • Anita Maurstad :
  Leadership Practices In Horse Human Relationships.
  2016
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  Horse things: objects, practices and meanings on display
  2014
 • Anita Maurstad :
  Neue Studie: Pferd als Partner. Jetzt wird’s persönlich
  01. mars 2014
 • Anita Maurstad :
  Study: Some Horses, Riders have ‘Co-Being’ Relationship
  21. november 2013
 • Anita Maurstad :
  Horse and rider enter state of co-being
  29. august 2013
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Silje Ramsvatn, Trond Ivarjord, Fredrikke Museæus, Marianne Nilsen m.fl.:
  Investigating coastal ecosystem structure and dynamics using Ecopath/Ecosim ecosystem models and stable isotope data
  2012
 • Torstein Pedersen, Silje Ramsvatn, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Trond Ivarjord, Anita Maurstad m.fl.:
  Effekter av forskjellige fangstregimer på fangstutbytte og økosystemindikatorer i to kystøkosystemer undersøkt ved ECOPATH modellering
  2012
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Cowles :
  ‘Riding with walls’, up forested mountain sides, and in wide open spaces: developing an ecology of horse-human relationships
  2012
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Cowles :
  Be(com)ing Human, Be(com)ing Horse; Co-being in Horse Human Relationships
  2012
 • Torstein Pedersen, Silje Ramsvatn, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Trond Ivarjord, Anita Maurstad m.fl.:
  Investigating effects of various harvest regimes on fishery yield and ecosystem health indicators of two coastal ecosystems using ECOPATH modelling
  2011
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad :
  Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath
  2009
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad, Silje Ramsvatn :
  Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath
  2009
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad, Silje Ramsvatn :
  Analysing structure and dynamics of northern coastal ecosystems using Ecopath/Ecosim models
  2009
 • Anita Maurstad :
  Customs in Common - commons in transition
  2008
 • Anita Maurstad :
  Cultural Performances of Cod – at Tromsø University Museum
  2008
 • Anita Maurstad :
  Å iscenesette torsk – om havforskeres arbeid med å gi kysttorsk identitet
  2008
 • Carsten Smith, Svanhild Andersen, Susann Skogvang, Ingrid Røstad Fløtten, Bjørn Hersoug, Svein Mathisen m.fl.:
  Retten til fiske i havet utenfor Finnmark
  2008
 • Anita Maurstad :
  Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt
  2008
 • Anita Maurstad :
  Se Torsken - en utstilling om torskens mange ansikt
  2008
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan, Petter Holm, Jahn Petter Johnsen, Jonette Braathen N., Knut Sunnanå :
  Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt
  Vandreutstilling 2008
 • Anita Maurstad :
  Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?
  Ottar 2007
 • Anita Maurstad :
  Havskapet - fiskerens kulturlandskap
  Kysten 2006
 • Anita Maurstad :
  Fiskerkunnskap - Til bruk for forvaltning og forskning
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Gjennom 16 år som forsker ved Norges Fiskerihøgskole arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til sjarkfiskeres kunnskap og kultur. Jeg skrev masteroppgave om jobbtilfredsstillelse i sjarkfisket, og doktorgrad om ressursforvaltningsforståelse i sjarkfiske og den offentlige forvaltning. Siden 2004 har jeg arbeidet ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

  Med museologiske perspektiver ser jeg museet som en viktig kunnskapsinstitusjon som både formidler og produserer virkeligheter gjennom sine innsamlinger, utstillinger og forskning. Jeg har ledet utstillingsarbeid og skrevet tekster som viser hvordan tilsynelatende konkrete elementer som natur og materialitet blir iscenesatt i ulike praksiser. De senere årene har jeg vært opptatt av relasjonen mellom natur og kultur, mer bestemt hvordan mennesker og dyr formes sammen i de hverdagslige praksiser som de inngår i. Jeg er særlig opptatt av hesten som agent i sosialt og kulturelt liv.

  Teoretisk og metodisk er min forskning forankret i kvalitative studier av praksiser, der jeg har søkt å sette empiri fra ulike feltarbeid inn i samtale med teoretiske perspektiver, hovedsakelig kunnskapsteoretiske. Jeg har et særlig fokus på performative aspekter; hvordan praksiser og aktiviteter er grunnleggende kunnskapsgenererende prosesser.


  Medlem i forskningsgruppe