KristianNyvollFotoKonstanseKarlsenweb
Foto: Konstanse Karlsen
KristianNyvollFotoKonstanseKarlsenweb
Botanisk hage kristian.nyvoll@uit.no +4777620793 90941714 Tromsø TMU BOTANISK 216

Kristian Nyvoll


Ledende forskningstekniker


  • Elvebakk, Arve; Nyvoll, Kristian. "En botanisk våreksplosjon!? Demonstrasjon av de tidligste vårplantene. Hvordan klarer plantene å overleve en hard vinter? Omvisninga er verdens nordligste arrangement innen ‘Fascination of Plants Day’, et tiltak igangsatt av European Plant Science Organization. "En botanisk våreksplosjon!? " Forskningsformidling fra Arktisk Alpin Botanisk Hage 2012-05-18 - 2012-05-18 2012.
  • Elvebakk, Arve; Nyvoll, Kristian; Hajman, Martin. Saxifrages in Northernmost Europe and in Tromsø Arctic Alpine Botanic Garden. The Saxifrage Magazine 2008 (16). ISSN 1475-1577.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    TMU BOTANISK 216