Jagacova, Katarina

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Nyvoll, Kristian

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
TMU BOTANISK 216
+4777620793

Nordgård, Katinka Holmeide

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Elvebakk, Arve

Professor
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
TMU BOTANISK 115
+4777620782

Garcia, Raúl

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Seljevold, Sirkka

Hagemedarbeider
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781

Nordgård, Petra

Formann grøntanleggene
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620785

Hajman, Martin

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
TMU BOTANISK 206
+4777620797

Jagac, Rastislav

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag