Garcia Fernandez, Raul

Førstebetjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Hajman, Martin

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Indlekofer, Linda Carla

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Jagacova, Katarina

Førstebetjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Nordgård, Katinka Holmeide

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Nyvoll, Kristian

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Rastislav, Jagac

Førstebetjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Rolstad, Mette

Leder for grøntanleggene Botanisk Hage ved UMAK
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Skulgam, Eva Mari

Betjent
Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Thon, Michel


Botanisk hage
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag