Nordgård, Petra

Formann grøntanleggene
Botanisk hage
petra.nordgard@uit.no
Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620785

Hajman, Martin

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
martin.hajman@uit.no
TMU BOTANISK 206
+4777620797

Nyvoll, Kristian

Ledende forskningstekniker
Botanisk hage
kristian.nyvoll@uit.no
TMU BOTANISK 216
+4777620793

Elvebakk, Arve

Professor
Botanisk hage
arve.elvebakk@uit.no
TMU BOTANISK 115
+4777620782

Seljevold, Sirkka

Hagemedarbeider
Botanisk hage
sirkka.seljevold@uit.no
Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781