Bilde av Svestad, Ingvild
Foto: Torbein Kvil Gamst
Bilde av Svestad, Ingvild
Seksjon for internasjonalt samarbeid ingvild.svestad@uit.no +4777646584 Her finner du meg

Ingvild Svestad


Internasjonal rådgiving

Stillingsbeskrivelse

 

  • Utvikling av fellesgrader (Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), Nordic Master m.fl.)
  • Mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur (Diku)
  • Studentmobilitet Brasil, Australia, Tasmania, New Zealand m.fl.
  • Kvalitetssikring av samarbeidsavtaler med høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i Brasil, Australia, Tasmania, New Zealand m.fl.
  • Fulbrightstipend - institusjonskontakt for søkere fra USA til UiT/fra UiT til USA (master-nivå)
  • BRICS (Brasil)
  • UTFORSK (Brasil)
  • UArctic prosjektmidler (koordinator)