Johanne Helene Størkersen


Senioringeniør

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber som prosjektleder på ITA, i seksjon for rådgivning og forvaltning (RING).
Jobber med små og store prosjekter.  Noen prosjekt favner hele UiT, andre kan være rene ITA-prosjekt.

Hovedoppgaver er:

  • Prosjektledelse/prosessledelse 
  • Bistand til andre som skal lede prosjekt

Andre oppgaver:

  • Verneombud på ITA.
  • Plasstillittsvalgt for NITO på ITA.
  • ARK-koordinator



Medlem i prosjekt