Personkort bilde

Sølvi Liss Bersås

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig Seksjon for rådgivning og forvaltning
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med informasjon og formidling internt i ITA og eksternt til brukerne ved UiT

 

[Loading...]