Bilde av Solberg, Mariann
Bilde av Solberg, Mariann
Fakultetsledelsen ved HSL-fak mariann.solberg@uit.no +4777645916 92081355 Her finner du meg

Mariann Solberg


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning med fokus på danningsteori og kunnskapsteori. Undervisning i pedagogisk filosofi, pedagogisk idehistorie og vitenskapsteori, undervisning og læring. Studieprogramleder for bachelor- og masterprogrammet i pedagogikk.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Inga Bostad, Mariann Solberg :
  Rooms of togetherness: Nordic Ideals of Knowledge in Education
  Routledge 2022
 • Mariann Solberg :
  Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole
  Spartacus 2021 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning?
  Fagbokforlaget 2021
 • Mariann Solberg :
  The Student as Consumer or Citizen of Academia and Academic Bildung
  Springer Nature 2021 DOI
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning
  UNIPED 2017 ARKIV / DOI
 • Mariann Solberg, Jens Breivik :
  Digitale verktøy og læring i høyere utdanning
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training
  International Academy of Technology, Education and Development (IATED) 2016 SAMMENDRAG / DOI
 • Mariann Solberg, Finn Thorbjørn Hansen :
  On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Solberg, Gunnar Grepperud, Finn Torbjørn Hansen :
  Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Cesilie Løkse, Torstein Låg, Mariann Solberg, Helene N. Andreassen, Mark Stenersen :
  Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning
  Chandos Publishing 2017
 • Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg :
  Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning
  Routledge 2015 DATA
 • Maja van der Velden, Sandra Louise Halverson, Kjetil Rommetveit, Terje Skjeggedal, Lene Myong, Stephen John Walton m.fl.:
  Derfor trenger vi en akademisk boikott av Israel
  Klassekampen 30. november 2023
 • Mariann Solberg :
  Ex.Phils rolle i dannelsesprosjektet ved UiT
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education
  2021
 • Mariann Solberg :
  What is Knowledge in Education? Changing Ideals in Norwegian Education Policy
  2021
 • Mariann Solberg :
  Normativity between Empirical Research, Pedagogical Practice and Philosophy of Education: The Case of Empirical Bildung Research
  2020
 • Mariann Solberg :
  Simone de Beauvoir (1908-1986) - en kvinnelig pedagog?
  2020
 • Mariann Solberg :
  Om andre ordens vurderinger, normativitet og språk
  2019
 • Mariann Solberg :
  Academic Bildung in the future university. The student as consumer or citizen of Academia
  2018
 • Mariann Solberg :
  Vitenskapelig ansatte: har de bruk for en fagforening?
  2018
 • Mariann Solberg :
  Ludvigsenutvalget, danningsteori og sosial mobilitet
  2018
 • Mariann Solberg :
  Begrepet Akademisk danning
  2018
 • Mariann Solberg :
  Å utvikle en undervisningsfilosofi
  2018
 • Mariann Solberg :
  Veiledning for ansvarlig kunnskapspraksis - videoforelesning
  2018
 • Mariann Solberg :
  Ideen om akademisk frihet
  2018
 • Mariann Solberg :
  Pedagogisk teori i utvikling av pedagogisk praksis
  2018
 • Mariann Solberg :
  Reconstructing a Grounding for Educative Research Supervision and Academic Integrity
  2018
 • Mariann Solberg, Jens Breivik :
  Kritisk tenkning
  2018
 • Mariann Solberg :
  With academic freedom comes academic responsibility: The knowledge practices of the future university
 • Kine Dørum, Ragnhild Sandvoll, Mariann Solberg :
  Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?
  2017
 • Mariann Solberg :
  Danning i høyere utdanning
  2017
 • Mariann Solberg :
  De relasjonelle sidene ved rollen som veileder
  2017
 • Mariann Solberg :
  Et utenfrablikk på boka "Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv"
  2017
 • Mariann Solberg :
  Ulike perspektiver på læring
  2016 DATA
 • Mariann Solberg :
  En oversikt over læringsteorier
  2016 DATA
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser
  2016
 • Mariann Solberg, Helle Mathiasen :
  Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung
  2016
 • Trine Fossland, Mariann Solberg, Helle Mathiasen :
  Quality in Net-based higher education and Academic Bildung
  2015
 • Mariann Cesilie Løkse, Mariann Solberg :
  Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy
  2015 FULLTEKST
 • Helle Mathiasen, Mariann Solberg :
  Concluding remarks
  Routledge 2015 ARKIV
 • Trine Fossland, Mathiasen Helle, Mariann Solberg :
  Introduction
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Solberg, Ragnhild Sandvoll :
  Pedagogisk mappe på nett
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Mariann Solberg, Helle Mathiasen, Trine Fossland :
  Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.
  2014
 • Mariann Solberg :
  Distriktsprogram - Troms og Finnmark, Morra i NRK P1: Mariann Solberg om nettstudier
  08. juli 2014 DATA
 • Mariann Solberg :
  Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter
  08. juli 2014 FULLTEKST
 • Mariann Solberg :
  "Innføring i logikk"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Testing av hypoteser"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Forklaringstyper"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Vitenskapelig utvikling og fremskritt"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  CV

  Se vedlegg


  Vedlegg: