kjerstifjoertoft_01.jpg
kjerstifjoertoft_01.jpg
Senter for kvinne- og kjønnsforskning kjersti.fjortoft@uit.no +4777645915 77648159619 Tromsø TEO-H1 1.543

Fjørtoft, Kjersti


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i filosofi


 • Fjørtoft, Kjersti. Hva er et rettferdig utdanningssystem?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035476.
 • Fjørtoft, Kjersti. Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 (1). ISSN 0809-6341.s 39 - 52.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-04.
 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere. (data) Etikk i praksis 2018; Volum 12 (2). ISSN 1890-3991.s 143 - 157.s doi: 10.5324/eip.v12i2.2267.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet som deltakelse på like vilkår. Agora 2015 (2-3). ISSN 0800-7136.s 22 - 39.
 • Fjørtoft, Kjersti. Mary Wollstonecraft - The Call for a Revolution in Female manners. Springer Science+Business Media B.V. 2015 (12) ISBN 978-94-017-9174-8. ISSN 2452-350X.s doi: 10.1007/978-94-017-9175-5.
 • Fjørtoft, Kjersti. Skjønn og rimelighet- Hvordan sikre likebehandling på tvers av saker og institusjoner i medisinsk forskningsetikk.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02655-8.s 100 - 113.s doi: 10.18261/9788215025162-2015-09.
 • Fjørtoft, Kjersti. Familien- fra samfunnskontrakt til romantikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0802-7005.s 47 - 61.
 • Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti. Vitenskap, etikk og samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 351 - 377.
 • Fjørtoft, Kjersti. Mary Wollstonecraft - Likeverd og frihet fra vilkårlig makt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1.s 448 - 474.
 • Fjørteft, Kjersti. Justicia, reconocimiento y participation. arenal 2012; Volum 19 (2). ISSN 1134-6396.s 375 - 392.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet - et spørsmål om verdighet. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215015569.s 64 - 83.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Anerkjennelse i lys av liberale rettferdighetsoppfatninger". Norsk Filosofisk tidsskrift 2009; Volum 44 (1). ISSN 0029-1943.s 33 - 46.
 • Fjørtoft, Kjersti. Nancy Frasers kritikk av Axel Honneths anerkjennelsesteori. Agora 2009; Volum 27 (4). ISSN 0800-7136.s 61 - 77.
 • Fjørtoft, Kjersti. Justice, recognition and participation. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 35 - 53.
 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum om feminisme og politisk liberalisme. Tidsskrift for kjønnsforskning 2007 (2). ISSN 0809-6341.s 55 - 70.
 • Fjørtoft, Kjersti. Pluralismens utfordringer. Habermas og Rawls om liberalisme, demokrati og offentlig fornuftsbruk. Pax Forlag 2007 ISBN 978-82-530-3050-0.s 134 - 156.
 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Cababilities and Participation: Russian women in North Norway. Routledge 2007 ISBN 978-0-415-41489-0.s 112 - 125.
 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Russiske innvandrerkvinner i ekteskapets lenker. NIKK magasin 2006 (1). ISSN 1502-1521.s 30 - 31.
 • Fjørtoft, Kjersti. Omsorg og rettferdighet. 2002 ISBN 82-05-30602-8.s 23 - 53.
 • Fjørtoft, Kjersti. Den konkrete og den generalisere andre. Spartacus 1999.
 • Fjørtoft, Kjersti. Akulturell og kulturell modernitetsteori. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 103 - 111.
 • Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02357-1.
 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Nafstad, Petter. Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.
 • Fjørtoft, Kjersti; GIlje, Nils; Grimen, Harald; Lavik, Trygve; Svendsen, Lars Fredrik; Säätelä, Simo T S. filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019352.
 • Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Johannessen, Finn r; Nafstad, Petter; Solberg, Mariann. Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.
 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.
 • Fjørtoft, Kjersti; Lavik, Trygve. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01334-3.
 • Skorstad, Berit; Fjørtoft, Kjersti. Etikk i sosialt arbeide: mellom samfunnsplikt og personlig ansvar. 1998.
 • Fjørtoft, Kjersti; Skorstad, Berit. Etikk i sosialt arbeid. 1998.
 • Fjørtoft, Kjersti. Ways forward: Do we need feminism in theory and practice?. Equal Futures - Summer Conference 2022-06-16 - 2022-07-17 2022.
 • Fjørtoft, Kjersti. Democratic equality in academia. Equal Futures - Summer Conference 2022-06-15 - 2022-07-15 2022.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti; Kristiansen, Andrew. Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education. Seminar in Ethics & Political Philosophy 2022-05-12 - 2022-05-12 2022.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti; Kristiansen, Andrew. Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education. NERA 2021 - Hope and education 2021-11-03 - 2021-11-05 2021.
 • Fjørtoft, Kjersti. Filosofi og kjønns(u)balanse- Strukturelle og kulturelle faktorer. Kjønns(u)balanse i filosofi 2021-03-24 - 2021-03-24 2021.
 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?. lecture series 2021-04-26 - 2021-04-26 2021.
 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop, revised versions. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-21 - 2021-04-21 2021.
 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-19 - 2021-04-19 2021.
 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education. Gender Balance in Higher Education 2021-03-03 - 2021.
 • Fjørtoft, Kjersti. Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life. Agora 2020; Volum 1-2. ISSN 0800-7136.s 518 - 526.
 • Fjørtoft, Kjersti. What is happening when we assess each other?. Internasjonal workshop . PRESTISJE (NFR) 2019-09-23 - 2019-09-24 2019.
 • Fjørtoft, Kjersti. Indigenous Citizenship and Education. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.
 • Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand. Active Citizenship Today. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-7288-996-7.
 • Fjørtoft, Kjersti. Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.. Kjønnsforskning nå 2019-09-14 - 2019-09-15 2019.
 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship education and indigenous citizenship. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019.
 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.. Indigeneity and Education (ICE) Symphosium 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.
 • Fjørtoft, Kjersti. What is Good, democratic Citizenship?. ACT Workshop 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.
 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. (data) 2016.
 • Fjørtoft, Kjersti. Forskning på sårbare grupper. Storfellesmøte, REK 2015-10-14 - 2015.
 • Chadwick, Ruth; De Castro, Leonardo; Carson, Siri Granum; Fjørtoft, Kjersti; Sethi, Prakash S.; Thorseth, May; Alvarez, Allen Andrew. Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality". ISP-FIDE Publication Workshop 2014-08-25 - 2014.
 • Fjørtoft, Kjersti. Human Rights and Democratic Legitimacy. Realizing Global Justice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.
 • Fjørtoft, Kjersti. Public reason as an ideal of democratic citizenship. Secularism, Tolerance and Religius Minoreties 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (data) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.
 • Fjørtoft, Kjersti. Privacy,Autonomy and Integrity. Phd kurs i forskningsetikk 2011-01-11 - 2011-01-13 2011.
 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or Procedure? A Discussion of Martha Nussbaums' Capabilities Approach. Seminar. The Retorics of Democracy, Spanish national research plan/ Department of Philosophy University of Malaga. 2011-02-04 - 2011-02-04 2011.
 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2011-02-23 - 2011-02-23 2011.
 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or procedure?. Workshop, forskningsgruppa "Pluralism, Democracy and Justice" 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.
 • Fjørtoft, Kjersti; Borge, Steffen. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (1). ISSN 0029-1943.
 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (3). ISSN 0029-1943.s 172 - 172.
 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet, fred og menneskelige muligheter. Filosofiseminar/ Sommermelbu 2010-07-08 - 2010.
 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum on Justice for Non Human Species. Science and Environmental Politics 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rawls on Human Rights in "The Laws of Peoples". Themes in Contemporary Ethics and Political Philophy 2010-10-29 - 2011-11-01 2010.
 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighetsteorier. John Rawls' teori om rettferdighet. Dr. gradskurs om filosofiske teorier om rettferdighet 2010-10-20 - 2010-10-22 2010.
 • Fjørtoft, Kjersti. Leder, nr. 3. 2010. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 160 - 161.
 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-1943.s 92 - 93.
 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (1). ISSN 0029-1943.
 • Fjørtoft, Kjersti; Pettersen, Tove. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.
 • Pettersen, Tove; Fjørtoft, Kjersti. Om filosofihistorie og kanon. (fulltekst) Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.s 220 - 222.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Menneskeverd, funksjonsbetingelser og sosial rettferdighet". Rettferdighet 2009-02-05 - 2009-02-06 2009.
 • Fjørtoft, Kjersti. Personvern og retten til privatliv. Forskerseminar, IFI 2009-03-19 - 2009-03-19 2009.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Rights and Justice". Contested identeties, contested cultures and contested rights. 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Filosofiske perspektiver på forskningsetikk. Phd kurs i forskningsetikk 2009-10-13 - 2009-10-14 2009.
 • Fjørtoft, Kjersti. Vi må verne det private rommet. 2009.
 • Sojtaric, Maja; Fjørtoft, Kjersti. Digital mobbing. 2009.
 • Fjørtoft, Kjersti. Anerkjennelse som rettferdighetskrav. Forskningsseminar, IFI 2008-06-06 - 2008-06-06 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Digital dømmekraft. Skolen i digital utvikling 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Hvorfor trenger vi et privatliv?. Lørdagsuniversitetet Tromsø by 2008-11-22 - 2008-11-22 2008.
 • Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever i videregående skole 2008-04-30 - 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Medborgerskap, rettferdighet og anerkjennelse. Forskerseminar, institutt for filosofi 2008-02-22 - 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, Democracy and Participation. Workshop, Cepin/ Open University 2008-07-02 - 2008-07-04 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Justice, Recognition and Public Reason. 4 th Global Conference, Pluralism, Inclusion and Citizenship 2008-10-31 - 2008-11-02 2008.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rettigheter: muligheter og begrensninger. Nasjonalt forskertreff for nettverket feminisme og multikulturalisme. 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Lindstad, Siri; Fjørtoft, Kjersti. Den rettferdige friheten. 2007.
 • Myrtveit, Aase Cathrine; Fjørtoft, Kjersti. Er kvinnelig verneplikt rettferdig?. 2007.
 • Fjørtoft, Kjersti. Forholdet mellom det politiske og det ikke-politiske i John Rawls` politiske liberalisme. Forum for politisk teori 2006-03-20 - 2006.
 • Fjørtoft, Kjersti. Hva er Citizenship?. Workshop, forskerskolen CEPIN 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.
 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighet. Forskerlunch, juridiske fakultet UITØ 2006-11-07 - 2006-11-07 2006.
 • Fjørtoft, Kjersti. Habermas' teori om deliberativt demokrati som en kritikk av Rawls begrunnelse av rettferdighetsnormer. Prøveforelesning, dr. art. Oppgitt emne 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.
 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaums "capabilities approach". prøveforelesning, dr.art , selvvalgt emne. 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.
 • Fjørtoft, Kjersti. Rom for rettferdighet. 2006 ISBN 82-91636-22-2.
 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Gender, Capabilities and Democratic Citizenship. Active Citizenship and marginality in a European Contex 2004-08-30 - 2004-08-31 2004.
 • Lotherington, Ann Therese; Fjørtoft, Kjersti. Kan vi velge det gode liv?. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Participation and Gender". "Active Citizenship and Marginality in a European Context" 2003-04-03 - 2003-04-04 2003.
 • Fjørtoft, Kjersti. Demokrati, deltakelse og medborgerskap. Seminar om multikulturalisme 2003-12-08 - 2003-12-09 2003.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Multiculturalism and Individual Freedom". Seminar om kjønn og multikulturalisme 2002-11-01 - 2002-11-01 2002.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Asymmetrical Reciprocity". "Interesecting Voices" 2000-08-29 - 2000-08-30 2000.
 • Fjørtoft, Kjersti. "Ethic through conversation". International Conference on Modernity & Moral Identity 2000-08-17 - 2000-08-19 2000.
 • Fjørtoft, Kjersti. Den generaliserte og konkrete andre: Benhabibs kritikk av deontologisk liberalisme. Seminar i feministisk vitenskapsteori 1998-03-17 - 1998-03-17 1998.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Politisk filosofi, demokrati, medborgerskap, rettferdighetsteori, Rawls, offentlig fornuft, global rettferdighet, feminisme, etikk, forskningsetikk.

  Undervisning

  Feministisk filosofi, politisk filosofi, global rettferdighet, Ex. Phil, Forskningsetikk
  TEO-H1 1.543

  Klikk for større kart