Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Foto: Torje Jenssen
Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anne.fyhn@uit.no +4777660243 0047 9974 9357 Tromsø ILP-bygget 3.004

Anne Birgitte Fyhn


Professor matematikkdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

KONTORADRESSE ILP-bygget rom 3.004


  • Meaney, Tamsin; Fyhn, Anne Birgitte; Graham, S.R.W.. Unfettering discussions about social justice: the role of conversational prompts in discussions about mathematics education for Indigenous students. Educational Studies in Mathematics 2021. ISSN 0013-1954.s doi: 10.1007/s10649-021-10089-2.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Robertsen, Håkon. Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er. Nordisk matematikkdidaktikk 2020; Volum 25 (1). ISSN 1104-2176.s 65 - 88.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Hansen, Lisbet. Exploration of patterns in different contexts. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 1672 - 1679.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Nordkild, Siv Ingrid; Skum, Ellen Margrethe. Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2018; Volum 23 (3-4). ISSN 1104-2176.s 163 - 184.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Meaney, Tamsin Jillian; Nystad, Kristine; Jannok Nutti, Ylva. How Sámi teachers development of a teaching unit influences their self-determination. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 1481 - 1488.
  • Fyhn, Anne Birgitte. What happens when a climber falls? Young climbers mathematise a climbing situation. (fulltekst) European Journal of Science and Mathematics Education 2017; Volum 5 (1). ISSN 2301-251X.s 28 - 42.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Keskitalo, Jan Henry; Nystad, Kristine. Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four. (fulltekst) Journal of Mathematics and Culture 2017; Volum 11 (3). ISSN 1558-5336.s 81 - 111.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Sandvik, Svein Ole. Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations. (fulltekst) Journal of Mathematics and Culture 2017; Volum 11 (4). ISSN 1558-5336.s 1 - 38.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Skum, Ellen Margrethe; Hætta, Sara Irene; Sokki Sabbasen, Berit Karen; Eira, Else Hætta; Siri, May-Torill. Med kulturen i fokus – eksempelet lávvu. (fulltekst) Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016; Volum 27 (3). ISSN 0802-8192.s 2 - 7.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Nystad, Kristine; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen. "We had not dared to do that earlier, but now we see that it works": Creating a culturally responsive mathematics exam. (fulltekst) AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2016; Volum 12 (4). ISSN 1177-1801.s 411 - 424.s doi: 10.20507/AlterNative.2016.12.4.6.
  • Birkeland, Alv; Fyhn, Anne Birgitte; Sriraman, Bharath. Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer. Caspar Forlag 2016 ISBN 978-82-90898-70-5.s 241 - 258.
  • Fyhn, Anne Birgitte. How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.s 1174 - 1180.
  • Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Sandvik, Svein Ole; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Somby, Josefine; Gaup, Kristine Marie. Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions. International Journal about Parents in Education 2015; Volum 9 (1). ISSN 1973-3518.s 10 - 23.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Eira, Ellen J. Sara; Børresen, Tove; Sandvik, Svein Ole; Hætta, Ole Einar. Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences.. Brill|Sense 2015 ISBN 978-94-6300-225-7.s 169 - 186.s doi: 10.1007/978-94-6300-226-4_10.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine. Sami Culture and Values - A Study of the National Mathematics Exam for the Compulsory School in Norway. Interchange: A Quarterly Review of Education 2014; Volum 44 (3). ISSN 0826-4805.s 349 - 367.s doi: 10.1007/s10780-013-9201-3.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J Sara; Sriraman, Bharath. Samisk kultur og språk i matematikkfaget/Sámi kultuvra ja giella matematihkkafágas. Caspar Forlag 2013 ISBN 978-8290898-62-0.s 33 - 52.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Noe som følger et mønster. Caspar Forlag 2013 ISBN 978-8290898-62-0.s 169 - 176.
  • Fyhn, Anne Birgitte. The footwork experiment- vectors in climbing. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9.s 257 - 266.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Sriraman, Bharath. Perspectives on Sámi Mathematics Education. Interchange: A Quarterly Review of Education 2011; Volum 42 (2). ISSN 0826-4805.s 185 - 203.s doi: 10.1007/s10780-011-9154-3.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm. (fulltekst) (omtale) (sammendrag) Nordisk matematikkdidaktikk 2011; Volum 16 (3). ISSN 1104-2176.s 5 - 24.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Noe som følger et mønster. (fulltekst) Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2011; Volum 22 (2). ISSN 0802-8192.s 47 - 52.
  • Fyhn, Anne Birgitte. SÁMI CULTURE AND ALGEBRA IN THE CURRICULUM. (fulltekst) Institut National de Recherche Pedagogique 2010 ISBN 978-2-7342-1190-7.s 489 - 498.
  • Fyhn, Anne Birgitte. The Climbing Experiment. From Doing to Thinking. (omtale) 2010 (10) ISBN 978-1-61735-098-6. ISSN 1551-3440.s 197 - 209.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vectors in climbing. (fulltekst) The Mathematics Enthusiast 2010; Volum 7 (2&3). ISSN 1551-3440.s 295 - 306.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Climbing and Angles: A Study of how two Teachers Internalise and Implement the Intentions of a Teaching Experiment. (fulltekst) The Mathematics Enthusiast 2010; Volum 7 (2&3). ISSN 1551-3440.s 275 - 294.
  • Fyhn, Anne Birgitte. A Climbing Class' Reinvention of Angles. (fulltekst) (sammendrag) (prosjekt) Educational Studies in Mathematics 2008; Volum 67 (1). ISSN 0013-1954.s 19 - 35.s doi: 10.1007/s10649-007-9087-z.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vinkler i klatring. Elevenes klatreerfaringer som utgangspunkt for geometriundervisning. Presentasjon av min doktoravhandling i matematikkdidaktikk. 2007 ISBN 978-82-994388-1-0.s 56 - 56.
  • Fyhn, Anne Birgitte. klatring og geometri. 2007 ISBN 9788291999074.s 54 - 54.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Flo og fjære i matematikkundervisningen. 2007 ISBN 9788291999074.s 43 - 43.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Sámi culture as basis for mathematics teaching. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2212-8.s 245 - 256.
  • Fyhn, Anne Birgitte. A climbing girl's reflections about angles. (fulltekst) Journal of Mathematical Behavior 2006 (25). ISSN 0732-3123.s 91 - 102.s doi: 10.1016/jmathb.2006.02.004.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikk og fuglehunder - to sider av samme sak?. UNIPED 2005; Volum 28 (3). ISSN 1500-4538.s 44 - 45.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-530-1.s 194 - 211.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 99 - 115.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Læring av geometri via erfaringer fra fysisk aktivitet og bevegelse. 2003; Volum 1 (1) ISBN 82-471-5167-7. ISSN 1503-5336.s 123 - 126.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Can experience from use of compass influence geometrical thinking?. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 35 - 42.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Hvorfor geometri ute i snøen?. Caspar Forlag 2002.s 55 - 57.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Skisporenes symmetrier. Caspar Forlag 2002.s 51 - 54.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse?. Kvinneforskning 2002; Volum 26 (1). ISSN 0806-6256.s 112 - 121.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Aktiv persepsjon og læring av geometri. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2002; Volum 13 (2). ISSN 0802-8192.s 44 - 46.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikk innbakt i kunst og håndverk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2001; Volum 12 (4). ISSN 0802-8192.s 40 - 42.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Biler og hastighet i matematikkoppgaver. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2001; Volum 12 (3). ISSN 0802-8192.s 9 - 11.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. Caspar Forlag 2013 ISBN 978-8290898-62-0.s 161 - 167.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Smilčelohku - Elena regner stigningstallet. 2022.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematihkkaoahppoplána-luvvejuvvon Sámi sisdoalu gáibádusas?. Dembra Coffee hour (fulltekst) 2022-11-17 - 2022-11-17 2022.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Nussir-saken: Matematisk modellering som verktøy i samfunnsdebatten. (fulltekst) 2022.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Nussirsaken: Matematisk modellering som verktøy i samfunnsdebatten. 2022.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Sáhkku-speallu - Fágaođastusa guovddášelemeanttat. (fulltekst) 2021.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine. Samisk matematikk. Ottar 2021 (337). ISSN 0030-6703.s 18 - 27.
  • Stenseth, Anna-Maria Helena; Loppacher, Anna; Fyhn, Anne Birgitte; Guzman, Paloma. Et mangfoldig akademia er en ressurs for norsk forskning. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Gaup, Elisabeth Utsi. Reorienting by using cartography- or the risk of disconnecting by leaving the traditional way of knowing the land. Sámi oahpahuskonferánsa 2021 2021-10-05 - 2021-10-07 2021.
  • Nordkild, Siv Ingrid; Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen. Lávvu as a teaching arena: Identification of mathematical activities. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education - NORMA 20 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
  • Varjola, Carita E. Eira; Fyhn, Anne Birgitte; Siri, May-Torill. Sámi concepts of pattern in the mathematics curriculum. NORMA 20, The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Gebremichael, Andualem Tamiru; Vuomajoki, Sanna; Gaup, Inga Berit Karen Hætta. Sámi traditional measuring: Sámi preservice mathematics teachers’ approach to the new curriculum. NORMA20, The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
  • Hansen, Lisbet; Fyhn, Anne Birgitte. Sáhttá go sabehiiguin hervet?. (fulltekst) 2020 ISBN 0000000000000.s 22 - 27.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Samisk matematikk. (fulltekst) 2020.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Sáhkku - et spill for fagfornyelsens kjerneelementer. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020; Volum 31 (3). ISSN 0802-8192.s 13 - 18.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Videregående er mer relevant. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020; Volum 31 (1). ISSN 0802-8192.
  • Fyhn, Anne Birgitte. The case of Norway’s new mathematics curriculum. How is our ratification of ILO169 convention critical in this?. PhD 908 – CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION: RESEARCH AND TEACHING 2019-06-03 - 2019-06-07 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Relations between language, culture and mathematics: Examples from Sámi mathematics education. PhD 908 –CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION: RESEARCH AND TEACHING 2019-06-03 - 2019-06-07 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Ethnomathematics - examples from Sápmi. Etnomatematiikka – esimerkkejä saamelaisesta kulttuurista. Annual conference of the Finnish Association of Mathematics Teachers 2019-10-04 - 2019-10-05 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara. Funn fra LOCUMS Guovdageaidnu - veien videre. LOCUMS avslutningskonferanse 2019-10-01 - 2019-10-02 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen. Samisk kultur og språk – en ressurs i matematikkfaget. Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere 2019-09-16 - 2019-09-18 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen. Samisk språk og kultur som matematikkressurs. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2019; Volum 30 (3). ISSN 0802-8192.s 20 - 26.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen. Samiske språk – en ressurs i matematikkfaget. (fulltekst) (omtale) iFinnmark 2019.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Hansen, Lisbet. Exploration of patterns in different contexts. CERME11 2019-02-06 - 2019-02-10 2019.
  • Hansen, Lisbet; Fyhn, Anne Birgitte. Tverrfaglighet i flere kontekster. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2019; Volum 30 (1). ISSN 0802-8192.s 2 - 7.
  • Meaney, Tamsin; Fyhn, Anne Birgitte; Graham, Shana. Unframing mathematics: Effecting social justice. 6 th International Conference on Ethnomathematics: “Knowledge(s), Diversity and Peace” (sammendrag) 2018-07-08 - 2018-07-13 2018.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Keskitalo, Jan Henry; Nystad, Kristine. The new Sámi curriculum - a step forwards or backwards? How three curricula reflect international conventions regarding Indigenous education. Comparisions of three Sámi mathematics curricula.. WIREC 2018 - World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Utforsking av kystfiskekultur. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018; Volum 29 (1). ISSN 0802-8192.s 21 - 26.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Harbrecht, Julia; Kristiansen, Johnny. Underdeling og overtoner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2017; Volum 28 (1). ISSN 0802-8192.s 19 - 24.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Editorial – Special Issue: IndigMEC, Indigenous Mathematics Education Conference. Tromsø, Norway, September 4–7, 2017. (fulltekst) Journal of Mathematics and Culture 2017. ISSN 1558-5336.s i - vi.
  • Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine. Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four. IndigMEC - Indigenous Mathematics Education Conference 2017-09-04 - 2017-09-07 2017.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Meaney, Tamsin Jillian; Nystad, Kristine; Jannok Nutti, Ylva. How Sámi teachers’ development of a teaching unit influences their self-determination. CERME10 10th Congress of European Reseach in Mathematics Education (fulltekst) 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Mathematical reasoning intertwined with Sámi traditional knowledge. Sámi Education Conference 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nordkild, Siv Ingrid; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit. Bishop Sámegillii. Oversetting av Bishops seks aktiviteter fra engelsk til nordsamisk via norsk. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – Research perspectives from the Nordic countries 2017-01-26 - 2017-01-26 2017.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Teig, Vilde Therese; Skogvang Pedersen, Steffen. Musikk og fotball - matematisering i småskolen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016; Volum 27 (4). ISSN 0802-8192.s 8 - 13.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Fremtidens skole. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma. Revitalization of culture: Investigation of South Sámi ornamentation in school. Arctic Indigenous Education Conference 2016 2016-03-14 - 2016-03-17 2016.
  • Fyhn, Anne Birgitte. How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. CERME9 9th Congress on European Research in Mathematics Education (omtale) 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare i samiska områden tillrättalägger för att eleverna utforskar aktiviteter som hör inom ämnet duodji (sameslöjd). LUMA-seminarium. Helhetsskapande undervisning i åk 7-9 2015-04-10 - 2015-04-10 2015.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Helhetsskapande undervisning i årskurs 7-9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.. (fulltekst) STED- Space and Time in EDucation 2015.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Fra hverdagsspråktilfagspråk: grunnleggende muntlige ferdigheter. Van Hieles nivåer av forståelse sett i sammenheng med samisk språk i matematikk-undervisningen. Kulturbasert matematikk i Sápmi. Videreføring av resultater fra et NFR-prosjekt om samisk matematikkundervisning i ungdomsskolen 2015-03-02 - 2015-03-03 2015.
  • Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte. Different gendered cultures as a resouce and not a problem. he Work of Gender in the Lives of Children and Young People - See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement/sub?p_document_id=410949&sub_id=411647&p_dimension_id=88183#sthash.ckM4EqhF.dpuf 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.
  • Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Sandvik, Svein Ole; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Somby, Josefine; Gaup, Kristine Marie. Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions. The 10th bian­nual ERNAPE-conference, the ERNAPE-ARCTIC 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma; Dunfjeld, Anita Aagård; Eggen, Per; Larsen, Tone Marie. Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015; Volum 26 (4). ISSN 0802-8192.s 5 - 11.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Muntlig eksamen i ungdomsskolen. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2015-09-14 - 2015-09-17 2015.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma; Dunfjeld, Anita Aagård; Eggen, Per; Larsen, Tone Marie. Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk. (fulltekst) Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015; Volum 26 (3). ISSN 0802-8192.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Eira, Ellen J. Sara; Sandvik, Svein Ole; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar. Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet “Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet”. Samisk matematikk på ungdomstrinnet - matematikk ved Kautokeino ungdomsskole 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Eira, Ellen J. Sara; Børresen, Tove; Sandvik, Svein Ole; Hætta, Ole Einar. Bohtosat dutkanprošeavttas “Struktuvrrat ja minstarat sámi ornamentihkas vuođđun diskrehta matematihka oahpahusas nuoraidskuvladásis”/ Resultater fra forskningsprosjektet “Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet”. Sámi matematihkka nuoraidcheahkis/ Samisk matematikk på ungdomstrinnet 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine Inger Marie. Erratum to Sami Culture and Values: A Study of the National Mathematics Exam for the Compulsory School in Norway (Interchange, 10.1007/s10780-013-9201-3). Interchange: A Quarterly Review of Education 2014; Volum 44 (3). ISSN 0826-4805.s 369 - .s doi: 10.1007/s10780-014-9202-x.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Kulturbasert matematikk i ungdomsskolen – både risiko og komfort. Kultur og kreativitet 2014. Etter- og videreutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. 2014-09-30 - 2014-10-03 2014.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Lokalt gitt muntlig eksamen i matematikk. Norsk matematikkråds årsmøte (fulltekst) 2014-09-17 - 2014-09-19 2014.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Kautokeino, Ungdomsskole; Nutti, Ylva Jannok. Ruvden ja matematihkka/"Ruvden" og matematikk/ Саамский шнур круглого плетения/ Ruvden* ja matematiikka/ "Ruvden" and mathematics/ Ruvden och matematik. (fulltekst) 2014.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Samisk matematikk-på ungdomstrinnet. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B3 - B3.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok. Samiske perspektiv på klasseromsforskning i matematikkdidaktikk. Forskningssamarbeid om samisk og urfolksrelatert forskning 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Innledning/Álggahus. Caspar Forlag 2013 ISBN 978-8290898-62-0.s 5 - 10.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Hætta, Ole Einar; Steinfjell, Ann Synnøve. To eksempler fra et skoleforskningsprosjekt 1. Ruvdet – samisk båndfletting som grunnlag for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet. 2. Læreres utvikling av en kulturbasert muntlig eksamen i matematikkKulturbasert muntlig eksamen. seminar/symposium om matematikkopplæring for samiske elever 2013-12-04 - 2013-12-05 2013.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Fagdidaktisk forskning i ungdomsskolen: Utvikling av matematikkundervisning med utgangspunkt i samisk båndfletting. Nasjonal lektorkonferanse 2013 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Dunfjell, Maja. Ornamentik och matematikk. Hattfjelldalskonferansen 2012-01-23 - 2012-01-24 2012.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok. Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk for ungdomstrinnet. PROGRAM FOR SAMISK forskning -midtveis 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.
  • Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte. Mathematization of Sámi cultural expressions as a way to develop (Sámi) mathematics education. BSRLM - NoRME Joint Conferenc 2012-11-16 - 2012-11-17 2012.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok. Matematisering av samiske kulturytringer - grunnlag for utvikling av (en samisk) matematikkundervisning. Undervisningskunnskap i matematikk 2012-09-24 - 2012-09-27 2012.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Keiserens nye lærerutdanning. Bladet Tromsø 2012.
  • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Fyhn, Anne Birgitte; Dahl, Ellen Karoline. Edmunddagen 21. oktober 2011. 2011.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikkens kolonisering av den gjenstridige almue. Edmunddagen 2011 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Nansen og Aarbakke. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Samisk ornamentikk og matematikk. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk 2011-09-19 - 2011-09-22 2011.
  • Fyhn, Anne Birgitte. The footwork experiment - vectors in climbing. the sixth Nordic Conference on Mathematics Education, norma11 2011-05-10 - 2011-05-14 2011.
  • Sriraman, Bharath; Fyhn, Anne Birgitte. Introduction. Circumpolar Indigenous Issues, Knowledge, Relations to Education, Science, and Mathematics. Interchange: A Quarterly Review of Education 2011; Volum 42 (2). ISSN 0826-4805.s 101 - 103.s doi: 10.1007/s10780-011-9150-7.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Er det behov for en samisk fagplan i matematikk? Hva blir i tilfelle konsekvensene for oss som underviser i matematikk i lærerutdanningene?. Læreres kritiske kompetanse. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk (omtale) 2010-09-20 - 2010-09-23 2010.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vektorer i klatring - en film. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2010 (1). ISSN 0802-8192.s 59 - 59.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Er det behov for en samisk fagplan i matematikk?. (fulltekst) Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Sámi culture and algebra in the curriculum. CERME 6 - Sixth Conference of European Research in Mathematics Education 2009-01-28 - 2009-02-01 2009.
  • Fyhn, Anne Birgitte. "Matematikk i uteskolen" - noen kritiske refleksjoner rundt et opplegg for to elever med I. O. P. (Individuell opplæringsplan). Nordkalottkonferansen om matematikkvansker 2009-05-05 - 2009-05-07 2009.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Structures and patterns in Sámi ornamentations – an algebraic approach to the teaching of symmetry groups?. Tradition and modernity in an indigenous context 2009-11-04 - 2009-11-06 2009.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vektorer i klatring (Vectors in climbing). (fulltekst) (omtale) 2009.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Forskning og formidling ved det nye universitetet. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
  • Ramsdalen, Magnus; Fyhn, Anne Birgitte. Klatring og matte. (fulltekst) (omtale) 2008.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Angles as Tool for Grasping Space: Teaching of Angles Based on Students’ Experiences with Physical Activities and Body Movement. (fulltekst) 2007 ISBN 9788292461686.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Fra klatring til geometri. Glimt fra et forskningsprosjekt i matematikkdidaktikk. Realfagskonferansen 2007 2007-02-04 - 2007-02-06 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Climbing Talk and Drawing as Elements in Mathematics Teaching. LUV-Meeting in Narvik 2007-05-04 - 2007-05-04 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. MATHEMATICS IN SÁPMI. NoGSME workshop on mathematics and language 2007-04-26 - 2007-04-27 2007.
  • Pettersen, Egil; Fyhn, Anne Birgitte. Vinkelklatring. (fulltekst) 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Angles in climbing (Norwegian version: Vinkler i klatring). (fulltekst) (sammendrag) (prosjekt) 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vinkler i klatring. (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Geometry in the Snow and on Paper. (omtale) 2007.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Sant og usant om skolene i Finland. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Snowboard, skateboard and understanding of mathematics. (fulltekst) 2005 (4) ISBN 91-973934-3-6. ISSN 1651-3274.s 119 - 126.
  • Fyhn, Anne Birgitte. PISA resultaten i norsk perspektiv - reception och tolkning. PISA-seminarium: Den finlandssvenska skolan i globalt perspektiv 2005-03-30 - 2005-03-31 2005.
  • Fyhn, Anne Birgitte. SÁMI CULTURE AS BASIS FOR MATHEMATICS TEACHING. norma05 - Fourth Nordic Conference on Mathematics Education 2005-09-02 - 2005-09-06 2005.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikk og fuglehunder - to sider av samme sak?. LInjalen 2005 (15).
  • Fyhn, Anne Birgitte; Valdermo, Odd; Thomassen, kjell; Köller, Hans Georg. Utbrenthet og skjeve tårn. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vi er dårlige i matematikk. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Är inte Finland stolt över att vara bäst i världen?. Vasabladet 2005.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Hva trenger vi?. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Samisk språkforståelse som ressurs i grunnleggende matematikkopplæring. glsm-konferanse Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i lærerutdanninga 2004-09-06 - 2004-09-08 2004.
  • Fyhn, Anne Birgitte. How can Experiences from Physical Activities in the Snow influence geometry learning?. ICME-10 The 10th International Congress on Mathematical Education (fulltekst) 2004-07-04 - 2004-07-11 2004.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Evaluation. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 85 - 85.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Can Experiences fromUse of Compass influence Geometrical Thinking?. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 35 - 42.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Learning of Geometry via Physical Activities in Snow. Nordisk pre-konferanse til ICME 10 (fulltekst) 2003-05-09 - 2003-05-11 2003.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse?. Fysioterapeuten 2002; Volum 69 (8). ISSN 0016-3384.s 9 - 13.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Læring av geometri via erfaringer fra fysisk aktivitet og bevegelse. A Conference in honour of Hans Wallin Mathematical analysis Mathematics Education 2002-06-05 - 2002-06-09 2002.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Snø-ski geometri. Kompendium i matematikk og kroppsøving. Studenter og lærere ved Høgskolen i Tromsø. Caspar Forlag 2002.s 55 - 57.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikk innbakt i kunst og håndverk. FORM 2001; Volum 37 (3). ISSN 0805-9144.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Romforståelse hos jenter og gutter - myter og realiteter. Kvinneforskermaraton 2001-09-22 - 2001-09-22 2001.
  • Fyhn, anne birgitte. Snowboard, skateboard, and understanding of mathematics. presentasjon av paper (fulltekst) 2001-06-08 - 2001-06-12 2001.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Kunnskap om mønster som element i matematikkforståelse. NFPF’s 29th congress 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.
  • Fyhn, Anne Birgitte. En matematikklek som er populær blant jenter. Norsk pedagogisk tidsskrift 2001 (5). ISSN 0029-2052.s 493 - 497.
  • Fyhn, Anne Birgitte; Mathisen, Gunnar. Student-skidag i Bak-Olsen: Lærte matematikk via kroppsøving. (omtale) Håja 2001 (2). ISSN 0805-9519.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Vel anvendte penger. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2000; Volum 11 (3). ISSN 0802-8192.s 32 - 32.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Persepsjon og læring av matematikk. En test av kunnskaper i matematikk hos norske tiendeklassinger, med spesiell fokus på: - Jenters og gutters prestasjoner - Elevers romforståelse - Elever som driver med tegning/forming - Elever som driver med snowboard/skateboard En analyse av flervalgsoppgaver i matematikk fra TIMSS og TIMSS-Repeat. 2000.
  • Fyhn, Anne Birgitte. Matematikk i uteskolen. (fulltekst) Autisme i dag 1999 (3). ISSN 0803-530X.s 103 - 124.
  • Se alle arbeider i CRIStin →

    Publikasjoner utenom Cristin

    Tidsskriftartikler
    Bøker

    Fyhn, A. B. (2013, Ed) Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. N: Bergen: Caspar Forlag

     

    Bok-kapitler

    Birkeland, A., Fyhn, A. B. & Sriraman, B. (2016). Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer. In T. Rangnes & H. Alrø (Eds.) Matematikklæring for framtida: Festskrift til Marit Johnsen-Høines, (pp. 241-258). Bergen: Caspar Forlag. 

    Fyhn, A. B:, Nutti, Y. J., Eira, E. J. S., Børresen, T., Sandvik, S.O. & Hætta, O. E. (2015). Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences. In E. S. Huaman & B. Sriraman (Eds.) Indigenous Universalities and Peculiarities of Innovation. Advances in Innovation Education, (s. 169 – 186). Sense Publishers.

    Fyhn, A. B. (2010). The Climbing Experiment: From Doing to Thinking. In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Palsdottir, B. Dahl Søndergaard & L. Haapasalo (Eds.) The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education. N. C.: Charlotte: IAP-Information Age Publishing, pp. 197-209

    Proceedings fra konferanser
      • Fyhn, A. B., Meaney, T., Nystad, K. & Jannok Nutti, Y. (2017). How Sámi teachers’ development of a teaching unit influences their self-determination.Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 
      • Fyhn, A. B. (2015). How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. In Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, (pp. 1174-1180).
      • Fyhn, A. B. (2012). The footwork experiment - vectors in climbing. In H. Gunnarsdottir, F. Hreinsdottir, G. Palsdottir, M. Hannula, M. Hannula-Sormunen, E. Jablonka, U. T. Jankvist, A. Ryve, P. Valero & K. Wæge (Eds.) Proceedings from norma11, The sixth Nordic Conference on Mathematics Education, Iceland: Reykjavik: University of Iceland Press, pp. 257-266.
      • Fyhn, A. B. (2010).  Sámi Culture and Algebra in the Curriculum. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Arzarello (Eds.) Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Working Gropu 4 algebraic thinking. F: Lyon: Institut National de Recherche Pédagogique, pp. 489-498.
      • Fyhn, A (2007). Sámi Culture as Basis for Mathematics Teaching. In C. Bergsten, B. Grevholm, H.S. Måsøval & F. Rønning (Eds.) Proceedings of norma 05, 4th Nordic Conference on Mathematics Education. Trondheim: Tapir Academic Press, pp. 245-256. Full text version
      • Fyhn, A. (2006) Snowboard, Skateboard - and Understanding of  Mathematics. In Bergsten, C. & Grevholm, B. (Eds.) Proceedings of norma 01. 3rd Nordic Conference on Mathematics Education. Linköping, Sweden: SMDF, pp. 119-126 Full text version
      • Fyhn, A. (2004) How can experiences from physical activities in the snow influence geometry learning? Paper at ICME 10 (International Congress of Mathematics Education) Copenhagen, Topic Study Group 10 Geometry Full text version
      • Fyhn, A. & Frenning, I. (2003) Can Experience from Use of Compass Influence Geometrical Thinking? In Stokke, A. (red) HiF-Rapport 18, Conference Report Outdoor Education. Alta: Finnmark University College. Full text version
      • Fyhn, A (2003). Learning of Geometry via Physical Activities in Snow. Paper presentation at PICME 10, Nordic pre-conference to ICME10 at Växjö University, May 9-11, 2003, group 5. Paper PICME 10 Physical activities in the snow
      • Fyhn, A. B. (2003). Læring av geometri via erfaringer fra fysisk aktivitet og bevegelse. In Holden, I. (Ed.) Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. Konferanserapport, nordisk konferanse i matematikkdidaktikk, November 18. – 19. N: Trondheim: Skriftserie for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (1), pp. 123-126

         
        Videoer
      • Fyhn, A: B., Guovdageainnu nuoraidskuvla & Nutti, Y. J. (2014). Ruvden ja matematihkka video.pdf (North Sami version)
      • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014). Ruvden og matematikk video (Norwegian version)
      • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Саамский шнур круглого плетения video (Russian version)
      • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" and mathematics video (English version)
      • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" och matematik video (Swedish version)
      • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Ruvden* ja matematiika video (Finnish version)
      • Fyhn, A. (2007). DVD: Geometry in the snow and on paper. Part of the author's Doctoral dessertation. Norwegian and english version. Part I Lasso og sirkel Part II Ski og sirkel
      • Fyhn, A. (2007). Angles in Climbing. In Fyhn, A. A Climbing Class' Reinvention of Angles, In Educational Studies in Mathematics, 67 (1) p. 33) Supplementary material.
        Norsk versjon: Fyhn, A. (2007)Vinkler i klatring
      • Fyhn, A. (2009). Vectors in climbing, NDLA. Norwegian version/ Norsk versjon: Vektorer i klatring, NDLA:  NB: Lenken hos NDLA er midlertidig ute av funksjon.

    For lærere og studenter
    Doctoral thesis

    Fyhn, A.B. (2007). Angles as Tool for Grasping Space: Teaching of Angles Based on Students' Experiences with Physical Activities and Body Movement. Full text version in Munin

    Medieinnslag

           * TV-news/Nyhetsinnslag, TV2-nyhetene 27.juni 2007 Vinkelklatring

    • Vinkler i klatring. I Stein & stegjern. Tromsø klatreklubb 30 år
    • Presentasjon på forskningsdagene 2007
    • Lávvu og matematikk. Oppslag i Utdanningsforskning fra Forskningsdagene 2016 
    • Matematikktime i lávvu. Nrk Sápmi, Ođđasat 3009 2016 fra Forskningsdagene 2016

     

    Blogg

    Fyhn, A. B. (2011). Matematikkopplæring på samisk - Norges forpliktelser overfor FN. SESAM sin blogg på forskning.no 150311 

    Fyhn, A. (2009). Er det behov for en samisk fagplan i matematikk? SESAM sin blogg på forskning.no 070209 og svar 101109  


    Hovedfagsoppgave/post-graduate thesis

    Persepsjon og læring av matematikk. En test av kunnskaper i matematikk hos norske tiendeklassinger, med spesiell fokus på: Jenters og gutters prestasjoner, elevers romforståelse, elever som driver med tegning/forming, elever som driver med snowboard/skateboard. En analyse av elevsvar på flervalgsoppgaver fra TIMSS og TIMSS-Repeat. Hovedfagsoppgave i realfagsdidaktikk. Oslo: ILS, Universitetet i Oslo, 2000.

    Biographic data/Biografiske data

    Nurse education /Off godkjent sykepleier: Vest-Agder Sykepleierskole Kristiansand 1978

    Bachelor's degree Science and Mathematics (Cand. Mag. realfag) University of Tromsø 1987

    Teacher Education /Praktisk pedagogisk utdanning: University of Tromsø 1986

    Master in Mathematics and Science Education /Hovedfag i Realfagsdidaktikk: Universitetet i Oslo 2000

    PhD Mathematics Education/ Ph D matematikkdidaktikk: University of Tromsø, Faculty of Science 2007


    Forskningsinteresser

    Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.
    ILP-bygget 3.004