No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tom.tiller@uit.no Tromsø

Tom Tiller


Emeritus professor pedagogikk


 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management
  Educational Action Research 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tom Tiller :
  Gjensidig verdsetting som endringskraft blant skoleeierne
  Psykologi i kommunen (PIK) 2017
 • Tove Leming, Tom Tiller, Eva Alerby :
  Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning
  Cappelen Damm AS 2016
 • Tom Tiller :
  "En gigantisk bøtte med kjærlighet" - et felles norsk-dansk skolefundament
  Klim 2015
 • Tom Tiller :
  Fra det ytterste rommet - glimt fra veilederes og nye læreres dagbøker
  Fagbokforlaget 2014
 • Tom Tiller, May Britt Postholm :
  Forskerlæreren - framtidens lærerrolle
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • May Britt Postholm, Tom Tiller :
  Den gode lærer
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Tom Tiller :
  Å forske i skolens hverdag
  Universitetsforlaget 2013
 • Tom Tiller, Mary Brekke :
  Læreren som forsker og den nye utdanningsveien
  Universitetsforlaget 2013
 • Tom Tiller :
  Ingen aning uten spaning
  Cappelen Damm Akademisk 2012
 • Tom Tiller :
  Når skolen skulker sin omverden
  Orkana Forlag 2012
 • yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning
  Reflective Practice 2011 DATA / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tom Tiller :
  sorte og hvite svaner
  Akademisk Forlag 2011
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy
  FoU i praksis 2010
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010 ARKIV / DOI
 • Tom Tiller, yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg :
  Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Emosjoner og metaforer i aksjonsforskning
  Eureka forlag 2009
 • Rachel Elise Jakhelln, Tove Leming, Tom Tiller :
  Emosjoner i forskning og læring
  Eureka forlag 2009
 • Tom Tiller :
  Skolens hvite svane-læring som bærer
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller :
  Rom for magisk læring? En analyse av læreplanen LK20
  Universitetsforlaget 2021
 • Tom Tiller, Oskar Gedda :
  Metoden Gjort-Lært-Lurt. Nye verktøy for skolens læringsarbeid
  Universitetsforlaget 2017
 • Tove Leming, Tom Tiller, Eva Alerby :
  Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller
  Cappelen Damm AS 2016
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Verdsettende ledelse, 2.utgave
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Tom Tiller :
  Læringskoden. Fra karakterer til karakter
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Tom Tiller, Svein Helgesen :
  Ledarskap med fokus på lärande
  2014
 • May Britt Postholm, Tom Tiller :
  Profesjonsrettet pedagogikk 8-13
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Mary Brekke, Tom Tiller :
  Læreren som forsker
  Universitetsforlaget 2013 OMTALE
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Uppskattande ledarskap - i skolan
  Studentlitteratur AB 2012
 • Tom Tiller, Svein Helgesen :
  Bedre leder. Lederutvikling gjennom reflektert erfaring
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Verdsettende ledelse
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011
 • Tom Tiller :
  Tio tankar om skolan - brev til Storm
  Studentlitteratur AB 2009
 • Rachel Elise Jakhelln, Tove Leming, Tom Tiller :
  Emosjoner i forskning og læring
  Eureka forlag 2009
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Tom Tiller :
  Action Research. A Nordic Perspective
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Tom Tiller :
  Action Research - A Nordic Perspective
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller, Margrethe Amalie Tresselt, Greta Heim :
  Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse?
  Mat og helse i skolen 2022 FULLTEKST
 • Tom Tiller, Veronika Solvang, Agnar Christensen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Veiviser for livsviktig læring. Grunnlagsdokument for undervisnings- og læringsarbeidet ved Brann- og redningsskolen
  2021
 • Lisbet Rønningsbakk, Tom Tiller, Mads Carsten Hermansen :
  Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Tom Tiller :
  Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden. Sluttrapport August 2017
  2017
 • Jarle Normann Sjøvoll, Tom Tiller, Per-Oskar Schjølberg :
  Gode skoleeiere. Fra tilrettelegger til medskaper
  2016
 • Tom Tiller :
  På jakt etter læringskoden
  Portal forlag 2015
 • Ida Grepperud, Tom Tiller :
  En analyse av utdanningsprogrammet "De utrolige årene" med utgangspunkt i forskning om "transfer av læring"
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Mary Brekke, Tom Tiller :
  Introduksjon
  Universitetsforlaget 2013
 • Tom Tiller :
  Entreprenönielt lärande
  2012
 • Tom Tiller :
  Uppskattande ledarskap
  2012
 • Tom Tiller :
  Lysekil - lärande kommun. Utveckling genom dialog och reflektion
  2012
 • Tom Tiller :
  Den gode læring
  2012
 • Odd Arne Thunberg, yngve Antonsen, Tom Tiller :
  Styring, strategier og dialoger for læring
  2011
 • Gerd Gustavsson, Susanne Gustavsson, Tom Tiller :
  Ny i läraryrket
  2009
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Fusjonert forskningskraft
  Nordlys 21. mars 2009
 • torbjØrn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen
  Utdanningsnytt.no 04. november 2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →