Torbjørn-Lund.jpg
Foto: Torje Jenssen
Torbjørn-Lund.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk torbjorn.lund@uit.no +4777644743 91685739 Tromsø MV.110 F 216

Torbjørn Lund


Aksjonsforskning/skoleutvikling/pedagogikk


 • Lund, Torbjørn. Dialogkonferansen - arena for kollektiv utvikling i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 107 - 132.s doi: 10.23865/noasp.121.ch4.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Torbjørn. Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen. UNIPED 2019; Volum 42 (2). ISSN 1500-4538.s 168 - 179.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-02-05.
 • Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik; Lund, Torbjørn. Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter?. (data) Forskning og Forandring 2018; Volum 1 (1). ISSN 2535-5279.s 78 - 100.s doi: 10.23865/fof.v1.1003.
 • Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn. Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research 2018; Volum 91. ISSN 0883-0355.s 41 - 48.s doi: 10.1016/j.ijer.2018.07.001.
 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise. Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015. ISSN 0965-0792.s 1 - 19.s doi: 10.1080/09650792.2015.1069751.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Lund, Torbjørn. "Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 87 - 120.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 256 - 286.
 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_3.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Development Teams as Translators of School reform Ideas. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_9.
 • Wilkinson, Jane; Olin, Anette; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else. Understanding leading as travelling practices. School Leadership and Management 2013. ISSN 1363-2434.s doi: 10.1080/13632434.2013.773886.
 • Lund, Torbjørn. Skoler i nettverk-Dialogkonferanser som læringsarena. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205361157.s 161 - 179.
 • Lund, Torbjørn. Problemer med deltakerbegrepet i aksjonsforskning. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 49 - 65.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.
 • Wilkinson, Jane; Olin, Anette; Lund, Torbjørn; Ahlberg, Ann; Nyvallar, Monica. 'Leading praxis: exploring educational leadership through the lens of practice architectures',. Pedagogy, Culture & Society 2010; Volum 18 (1). ISSN 1468-1366.s 67 - 79.s doi: 10.1080/14681360903556855.
 • Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut; Tislevoll, Beate. Lærdommer fra skoler i utvikling. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 13 - 17.
 • Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut; Tislevoll, Beate. Utvikling av skoler - et kunnskapsfelt i utvikling. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 20 - 34.
 • Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut; Tislevoll, Beate. Fra ord til handling - et mangfoldig kunnskapsløft. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 206 - 217.
 • Lund, torbjØrn. Action Research through dialogue conferences. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 175 - 192.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. IKT - nye muligheter for interaksjon i aksjonsforskning. FoU i praksis 2007 (2). ISSN 1504-6893.s 7 - 23.
 • Lund, Torbjørn. Action Research and School Development in Expanded Learning Environments. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 69 - 91.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. Et kritisk perspektiv på aksjonsforskning i praksisretta forskning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82519-2229-6.s 161 - 170.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. IKT - Nye muligheter for interaksjon i aksjonsforskning?. FoU i praksis 2007 (2). ISSN 1504-6893.s 7 - 23.
 • Lund, torbjØrn. Hvem sin kunnskap, hvem sin forståelse? Demokratisk aksjonsforskning i pedagogisk sammenheng. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 191 - 210.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Skagen, Kaare. Vurdering i prosjektarbeid: et eksempel på vurdering av helhetlig kompetanse. 1997 ISBN 82-00-22785-5.s 80 - .
 • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir. Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 65 - 81.
 • Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut; Tislevoll, Beate. Skoleutvikling i praksis. (omtale) Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 35 - 55.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom. Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Lund, torbjØrn; Almås, Grov, Aslaug. På vei mot God Praksis. 2004.
 • Lund, torbjØrn. Nord Norske piloter flyr best sammen. 2004.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbete i skolan. 2000 ISBN 9144009151.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbejde - fra ord til handling. 1998 ISBN 8716121171.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Prosjektarbeid - fra ord til handling. Cappelen Damm Akademisk 1996 ISBN 8245601233.
 • Laski, Alona Krieken; Haaland, Kaja; Lund, Torbjørn. Dialogkonferanse og fasilitering for læring i Regional ordning. (data) 2021.
 • Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Akhtar, Sehrish. Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen.. 2020; Volum 2020 (07) ISBN 978-82-7609-420-6. ISSN 0807-0865.
 • Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Pålshaugen, Øyvind; Lyng, Selma Therese; Bakkeli, Vidar; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn. Et lag rundt eleven. Formidling av funn. Møte med kommunene 28.3 2019. Møte med kommunene 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lyng, Selma Therese; Hynek, Kamila Angelika; Bakkeli, Vidar; Lund, Torbjørn. Translations and variations: How schools deployed an innovation in leadership, organization, and implementation. NERA 2019 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.
 • Malmberg-Heimonen, Ira; Pålshaugen, Øyvind; Lyng, Selma Therese; Christensen, Hanne; Wittrock, Christian; Lund, Torbjørn; Hynek, Kamila Angelika. Et lag rundt eleven. Dialogkonferanse med skoleeierne i prosjektets kommuner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices. NERA-konferanse 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Lund, Torbjørn; Wilkinson, Jane; Olin, Anette; Stjernstrøm, Else. Understanding leading practices as ‘travelling’. ECER 2011-09-14 - 2011.
 • Lund, Torbjørn. Aksjonsforksningsprosjekter - brikker i spillet om makt, kunnskap og profesjonsutvikling. Konferanse FOU i Praksis. 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir. Innledning. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 9 - 15.
 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.
 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.
 • Lund, torbjØrn. Skolen; en lærende organisasjon, eller?. Masterutbildning i aktionslæring, Høgskolen i Halmstad 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.
 • Lund, torbjØrn. Skoleutveckling genom aktionsläring, dilogkonferanser och nätverk. Samling for ledere innen utdanning i Helsingborg kommun. 2009-11-26 - 2009-11-26 2009.
 • Lund, torbjØrn. Å lære i nettverk – fremtidens skoleutvikling på prøve. Nasjonal avslutningskonferanse for Prosjekt Lærende Nettverk 2009-04-01 - 2009-04-01 2009.
 • Lund, torbjØrn. Å lære i nettverk – fremtidens skoleutvikling på prøve. Regional utdanningskonferanse, Oppland 2009-04-16 - 2009-04-16 2009.
 • Lund, torbjØrn. Skoleutvikling gjennom deltakelse i nettverk. Regional skoleutviklingskonferanse, Troms 2009-08-17 - 2009-08-17 2009.
 • Lund, torbjØrn. Vurdering, læring og skoleutvikling. Regional skoleutviklingskonferanse 2009-09-22 - 2009-09-22 2009.
 • Lund, torbjØrn. Når dialogen og praksis får plass i utviklingsarbeid. Regional/nasjonal skoleutviklingskonferanse 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.
 • Lund, torbjØrn. Dialogkonferanser og nettverk mellom skoler som strategi for skoleutvikling. Avslutning ROM prosjektet, Univ i Stavanger 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.
 • Lund, torbjØrn. Praksisfortellinger. Et ekstra læringsrom i pedagogisk arbeid og mulig drivkraft for skoleutvikling. Prosjektsamling skoleutvikling 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Lund, torbjØrn. Tittel på innlegg; Symposium : Nurturing praxis. Trondheim 3.-6. mars 2009 NERA (Nordic Educational Research Association) 2009-03-03 - 2009-03-06 2009.
 • Lund, torbjØrn. Exploring leading praxis through the lens of practice architectures: An international comparison. 33rd Collaborative Action Reserach Network Conference 2009-10-08 - 2009-11-02 2009.
 • Lund, torbjØrn. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter Fra ord til handling i Kunnskapsløftet. 2009.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw; Lund, torbjØrn. Hvordan bruke implementeringen av Kunnskapsløftet til å utvikle læringsledelse?. Regional konferanse: Sammenhengen mellom tilpasset opplæring, vurdering og skoleledelse 2007-04-16 - 2007-04-17 2007.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. Praksisrettet FOU og praksisbegrepet - et kritisk perspektiv på aksjonsforsking i praksisretta forsking. FoU i praksis 2007-04-24 - 2007-04-24 2007.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. Praksisrettet FOU og praksisbegrepet - Et kritisk perspektiv på aksjonsforsking i praksisretta forsking. FoU i praksis 2006-04-24 - 2006-04-24 2006.
 • Stjernstrøm, Else; Lund, torbjØrn; Olin, Anette. Critical distance - essential closeness. 2006 (11 A) ISBN 1-905476-08-6.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. IKT - nye muligheter for interaksjon i aksjonsforskningen?. FoU i praksis 2005-04-27 - 2005-04-28 2005.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. På vei mot god praksis? En beskrivelse og analyse på tvers av ni skoler i PILOT. (omtale) 2004.
 • Lund, torbjØrn. Pilotspor mot fremtidens skole. Forskningsrapport fra Pilotprosjektet. IKT i norsk utdanning. 2004.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Malde, Marie Henriksen. Prosjektarbeid som læringsform. 1995 ISBN 82-7824-010-8.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 F 216