Bilde av Furu, Eli Moksnes
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Furu, Eli Moksnes
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk emf000@post.uit.no +4777646427 98624894 Her finner du meg

Eli Moksnes Furu


Dosent i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Underviser i pedagogikk på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)


 • Astrid Unhjem, Eli Moksnes Furu :
  Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon"
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Siw Skrøvset, Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Eli Moksnes Furu, Else Stjernstrøm :
  Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.
  Cappelen Damm Akademisk 2017 ARKIV
 • Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund, Eli Moksnes Furu :
  Facilitating democratic professional development: Exploring the double role of being an academic action researcher
  Educational Action Research 18. juli 2016 DOI
 • Karin Rönnerman, Petri Salo, Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Anette Olin, Rachel Elise Jakhelln :
  Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research
  Educational Action Research 21. august 2015 DOI
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Development Teams as Translators of School reform Ideas
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Torbjørn Lund, Eli Moksnes Furu :
  Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet
  Universitetsforlaget 2013
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development
  Brill|Sense 2011
 • Ian Hardy, Karin Rönnerman, Eli Moksnes Furu, Petri Salo, Liselott Forsman :
  Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?
  Pedagogy, Culture & Society 2010
 • Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu :
  Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Eli Moksnes Furu, Astrid Unhjem :
  Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen
  2018
 • Eli Moksnes Furu :
  Fra lærer til lærerutdanner
  2018
 • Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Teachers’ new roles as translators in reform programs
  2017
 • karin rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu, anki wennergren :
  Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Ludvig kristoffersen :
  Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet
  2016 DATA
 • Eli Moksnes Furu, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Nye lærerroller som oversettere
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices
  2015
 • Eli Moksnes Furu, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund :
  Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries
  2015
 • Eli Moksnes Furu :
  På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen
  2015
 • Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Studenten som medforsker
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Anette Olin :
  Partnership and recognition- A theoretical framework
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Ben Smit, Choy Sarojni, Christine Edwards-Groves, Anette Olin :
  Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts
  2013
 • Eli Moksnes Furu, Hans Georg Köller :
  FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter
  2013
 • Eli Moksnes Furu :
  Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole
  2013
 • Torbjørn Lund, Eli Moksnes Furu :
  School development through the lens of travelling practices
  2012
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som medforsker
  2012
 • Eli Moksnes Furu :
  Partnership and recognition
  2012
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies
  2012
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE
  2012
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere
  2011
 • Eli Moksnes Furu :
  Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle
  2011
 • Eli Moksnes Furu :
  Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle
  2011
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  PIL: Teacher Students as partners in school development
  2010
 • HÅKON IVERSEN, Eli Moksnes Furu :
  LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole
  26. april 2010
 • Karin Rørnes, Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenter som medforskere
  2010
 • Eli Moksnes Furu :
  Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring
  2010
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling
  2010
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena
  Nordlys 03. mai 2010
 • Eli Moksnes Furu, Else Stjernstrøm, Torbjørn Lund :
  Leading and learning
  2010
 • Eli Moksnes Furu, Karin Rönnerman, Petri Salo :
  Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light
  2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?
  2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?
  2009
 • Eli Moksnes Furu, liv carstens Knudsen :
  Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø
  2009
 • Eli Moksnes Furu, Asta Balto, Johansson Gunilla :
  AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID
  Altaposten 2009
 • Eli Moksnes Furu, Asta Balto, Gunilla Johansson :
  AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID
  Ságat - Samisk avis 2009
 • Asta Mitkija Balto, Eli Moksnes Furu, Gunilla Johansson :
  Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid
  ? 27. mai 2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Nurturing Praxis in a Nordic Light
  2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Aksjonsforskning

  Aksjonslæring

  Profesjonsutvikling

  Praksisnær forskning 


  CV

  Utdanning
  2007 Dr. polit. Universitetet i Tromsø
  1994 Cand.polit. Universitetet i Tromsø
  1976 Kristendom mellomfag. Universitetet i Trondheim
  1974 Lærerprøva (2-årig). Bodø lærerskole

  Yrkeserfaring
  1.4.06-              1. amanuensis på Praktisk Pedagogisk Utdanning, Universitetet i Tromsø
  1.8.00-30.3.06   Doktorand på Arbetslivsinstitutet, Stockholm
  1.8.99-31.12.04 Prosjektleder for deltidsstudier i Aksjonslæring for svenske lærere, Universitetet i Tromsø
  1.8.97-31.7.00   Prosjektleder for ”Skoleledelse og skoleutvikling” i Troms/Finnmark, Universitetet i Tromsø
  1.8.75-31.7.97   Lærer og skoleleder i grunnskolen

   

  Akademisk avhandling

  Furu, E. M. (2007): Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Tromsø.

  Publikasjoner

  Hardy, Ian; Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri;&  Forsman, Liselott (2010): Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?. Pedagogy, Culture & Society 2010; Volum 18.(1) s. 81-92

  Furu,E.M. (2008): Teachers Regaining Their Power: Professional Development through Action Learning. Rönnerman, Furu & Salo (Eds.):Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University   in a Nordic Light. Sense Publishers

  Furu,E.M; Hesslefors Arktoft, E; Rönnerman, K; Salo, P (2008):.Reflections from the   Nordic Countries. I: Ax, J. & Ponte, P (Eds.):Critiquing Praxis. Conceptual and Empirical Trends in the Teaching Profession. Sense Publishers

  Rönnerman, K; Furu, E. M; Salo, P. (Eds.) (2008): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Rönnerman, K.; Salo, P. Furu, E. M. (2008) Action Research in the Nordic Countries: A Way to See Possibilities. I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.):Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light.

  Rönnerman, K., Salo, P.,  & Furu, E.M.(2008). Conclusions and Challenges I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Salo, P. Furu, E. M., & Rönnerman, K. (2008): Educational Policies and reforms: A Nordic Perspective. I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Furu, E. M., Lund, T & Tiller, T: (2007) (Red): Action Research. A Nordic Perspective.

  Furu, E. M. (2007): Emotional aspects of Action Learning. I: Furu, Lund, & Tiller (red): Action Research. A Nordic Perspective. Høyskoleforlaget.

  Furu, E.M.(2004): Den andre dansen. I: Tiller, T. (red): Aksjonsforskning i skole og utdanning. Høyskoleforlaget

  Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekt

  2008-2012. Det nasjonale prosjektet ” Praksis i Lærerutdanningen” (PIL) med fokus på lærerstudenten som medforsker.

  2010-2012. Et vurderingsprosjekt for 80 lærere/rektorer i kommuner i Sør -Troms med vekt på sammenhengen mellom vurdering, ledelse og skoleutvikling (VLS).

  2010- 2011. Et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom ledelse, læreres læring og elevers læring. Prosjektet er en del av et internasjonalt prosjekt der Sverige, Nederland, Finland og Australia deltar. Våren 2010 er det gjennomført en pilotundersøkelse på to grunnskoler.

  Forskningsgruppe

  Siden 2002 har jeg vært med på å starte og drive aksjonsforskningsgruppe på tidligere Institutt for pedagogikk og lærerutdanning (IPLU), seinere Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) og som siden er blitt ført videre til forskningsgruppa ”Skoleutvikling og utdanningsledelse” der jeg er gruppeleder fra høsten 2010.

  Internasjonale forskningsnettverk

  2004- I Nordisk Aksjonsforskningsnettverk deltar aksjonsforskere fra Åbo Akademi, avdeling Vasa; Gøteborgs universitet og universitetet i Tromsø. Nettverket har et aktivt arbeidende nettverk som har deltatt på internasjonale konferanser, skrevet bøker og artikler og etablert en ny konferanse (NorALF) for forskere og praktikere som arrangeres annenhvert år i Gøteborg og annethvert år i Tromsø

  2005- Det nordiske aksjonsforskningsnettverket inngår i et internasjonalt nettverk ”Pedagogy, Education and Praxis (PEP) som er opptatt av å utforske begrepet ”praksis” både teoretisk og empirisk. I dette nettverket deltar det forskere fra Australia, Nederland, England i tillegg til Finland, Sverige og Norge. Nettverket har gitt ut bøker, artikler og arrangert symposier på ulike internasjonale konferanser

   

  Deltakelse på konferanser/foredrag

  2010: Leading and Learning. AARE- konferanse i Melbourne, Australia

  2010: Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse; Danmark

  2010: Student teachers as co-researchers. NFPF. Malmö.

  2009:Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse (NFPF); NTNU, Trondheim

  2008: Har skolen plass for en utvidet lærerrolle? Konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. Gotland, Sverige

  2008:The Nordic Dimension of Action research. Nordnorsk Forum for Aksjonsforskning. Universitetet i Tromsø

  2008:Pedagogy, Education and Praxis. Internasjonalt forskningsseminar- Stockholms Universitet

  2008: Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse. Charles Sturt University, Australia;

  2007: En forskersamtale. Høgskolen i Tromsø. Else Lykkeslet & Eli Moksnes Furu
  2007: Profesjonell lærer. Praxis och professionell utveckling; Gøteborgs Universitet.

  2007: NFPF: Åbo: Paper: “Searching for meaning- an approach to school development”, Eli M.Furu ,Janne Madsen, Liv C. Knudsen

  2006: NorALF-konferanse Tromsø. Paper: The emotional aspects in Action Learning,

  2006: Skolforum, Stockholm: Foredrag: Forskende partnerskap.

  2005: Action research and metaphors. Aksjonsforskningskonferanse, Gøteborgs universitet, Sverige. Petri Salo & Eli  Moksnes Furu

  2005: NFPF Oslo: Nordisk symposium i aksjonsforskning Paper: “The importance language in action research - exemplified by teachers´ metaphors”. Petri Salo & Eli Moksnes Furu

  2005: CARN-Utrecht, Nederland. Paper.

  2004: NFPF Reykjavik: Paper: ”Den andre dansen”

  2001: NFPF Tallin Paper: A Course in Action-Learning - strengthening the teacher?

  Veiledning
  Skoleledelse og skoleutvikling

  Master i Aksjonslæring

  Doktorand i pedagogikk

  Master i pedagogikk

  Lærerstudenter på Praktisk Pedagogisk Utdanning

   

  Populærvitenskapelig formidling

  2010:Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter; Göteborgs universitet 

  2010: Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling; Harstad kommune

  2010: Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. DagavisenNordlys 2010. Eli Moksnes Furu, Tor Vidar Eilertsen og Karin Rørnes

  2010: Læringsstiler i skolen. Reportasje fra en skole.. TROMSØ [TV]

  2010: Pil- prosjektet. Formidling av erfaringer. Høgskolen i Finnmark

  2010: Pil-prosjektet. Seminar om praksis i lærerutdanning. Høgskolen på Nesna.

  2009:Aksjonsforskning - et nordisk samarbeid? Altaposten og Sagat (Finnmark)Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla