Eli-Moksnes-Furu.jpg
Foto: Torje Jenssen
Eli-Moksnes-Furu.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk eli.moksnes.furu@uit.no +4777646427 98624894 Tromsø MV.110 F 316

Eli Moksnes Furu


Dosent i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Underviser i pedagogikk på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)


 • Unhjem, Astrid; Furu, Eli Moksnes. Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon". Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 303 - 327.s doi: 10.23865/noasp.121.ch11.
 • Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (3). ISSN 2535-7697.s 1 - 16.s doi: 10.23865/up.v14.2206.
 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else. Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819.s 167 - 185.
 • Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla; Furu, Eli Moksnes. Facilitating democratic professional development: Exploring the double role of being an academic action researcher. Educational Action Research 2016; Volum 24 (3). ISSN 0965-0792.s 424 - 441.s doi: 10.1080/09650792.2016.1197141.
 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise. Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015. ISSN 0965-0792.s 1 - 19.s doi: 10.1080/09650792.2015.1069751.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 256 - 286.
 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_3.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Development Teams as Translators of School reform Ideas. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_9.
 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 45 - 59.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development. Sense Publishers 2011 ISBN 9789460917097.s 69 - 91.
 • Hardy, Ian; Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri; Forsman, Liselott. Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?. Pedagogy, Culture & Society 2010; Volum 18 (1). ISSN 1468-1366.s 81 - 92.
 • Furu, Eli Moksnes; Hesslefors Arktoft, Elisabeth; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Reflections from the Nordic Countries. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-454-8.s 207 - 213.
 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes. Conclusions and Challenges:Nurturing Praxis. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 267 - 280.
 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes. Action Research in the Nordic Countries: A Way to See Possibilities. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 21 - 40.
 • Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin. Educational Policies and reforms: A Nordic Perspective. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 11 - 20.
 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Nurturing Praxis: In the Nordic Light. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 3 - 10.
 • Furu, Eli Moksnes. Teachers Regaining Their Power: Professional Development through Action Learning. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 139 - 156.
 • Furu, Eli Moksnes. Emotional Aspects of Action Learning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 185 - 202.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes. Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 121 - 145.
 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Action Research in Partnerships Between School and Unviersity in a Nordic Light. 2008 (3) ISBN 978-90-8790-583-5.s 125 - .
 • Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri. Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 267 - 280.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom. Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid. Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.
 • Furu, Eli Moksnes. Fra lærer til lærerutdanner. RESULT-Sympiosium 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.
 • Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Teachers’ new roles as translators in reform programs. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Furu, Eli Moksnes; kristoffersen, Ludvig. Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet. (data) 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.
 • rönnerman, karin; Olin, Anette; Furu, Eli Moksnes; wennergren, anki. Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.s 295 - 214.s doi: http://hdl.handle.net/2077/46268.
 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla. Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries. NERA 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices. NERA-konferanse 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Furu, Eli Moksnes. På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning-NORALF 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette. Partnership and recognition- A theoretical framework. Seminar 2014-11-17 - 2014.
 • Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Furu, Eli Moksnes; Smit, Ben; Sarojni, Choy; Edwards-Groves, Christine; Olin, Anette. Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts. CARN 2013 2013-11-06 - 2013-11-09 2013.
 • Furu, Eli Moksnes; Köller, Hans Georg. FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
 • Furu, Eli Moksnes. Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole. Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning-NORALF 2013-09-18 - 2013-09-19 2013.
 • Furu, Eli Moksnes. Partnership and recognition. Forskningsseminar for forskningsnettverket "Pedagogy, Education and Praxis" 2012-12-30 - 2012-12-30 2012.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.
 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som medforsker. Forskningsdag ILS, Oslo Universitet 2012-12-13 - 2012-12-13 2012.
 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. School development through the lens of travelling practices. The 25th international congress for school effectiveness & improvement 2012-01-05 - 2012-01-08 2012.
 • Furu, Eli Moksnes. Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle. Dialogkonferanse. Vurdering, læring og skoleutvikling (VLS) 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.
 • Furu, Eli Moksnes. Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle. Nasjonal PPU-konferanse 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. 2011.
 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.
 • Furu, Eli Moksnes. Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling 2010-02-03 - 2010-02-04 2010.
 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010 2010-03-11 - 2010-03-13 2010.
 • Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.
 • IVERSEN, HÅKON; Furu, Eli Moksnes. LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole. 2010.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla. Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid. ? 2009.s 1 - .
 • Furu, Eli Moksnes; Knudsen, liv carstens. Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø. Nasjonalt PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) - seminar 2009-12-01 - 2009-12-01 2009.
 • Furu, Eli Moksnes. Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?. fagseminar 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.
 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse 2009-03-05 - 2009-03-07 2009.
 • Furu, Eli Moksnes. Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2009-05-18 - 2009-05-19 2009.
 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Johansson, Gunilla. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Ságat - Samisk avis 2009.
 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Gunilla, Johansson. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Altaposten 2009.
 • Furu, Eli Moksnes. The Nordic Dimension of Action research. Nordnorsk Forum for Aksjonsforskning 2008-08-16 - 2008-08-16 2008.
 • Furu, Eli Moksnes. Har skolen plass for en utvidet lærerrolle?. Seminar om aksjonslæring og aksjonsforskning- Gotland 2008-11-05 - 2008-11-06 2008.
 • Furu, Eli Moksnes. Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse Charles Sturt University, Australia 2008-02-05 - 2008-02-07 2008.
 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis. EERA 2008-09-10 - 2008-09-13 2008.
 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis in a Nordic Light. Seminar 2008-09-08 - 2008-09-08 2008.
 • Furu, Eli Moksnes. "Rak Lærerrygg. Aksjonslæring i skolen".Doktorgradsavhandling. 2007.
 • Hedda, Lovin; Furu, Eli Moksnes. "Stolthet och styrka hos lärare som aktionslär". 2007.
 • Furu, Eli Moksnes; Stabell, Isabell. Tromsøforskarar med internasjonalt bidrag om aksjonsforsking. 2007.
 • Furu, Eli Moksnes. Svakheter og styrker ved aksjonsforskning som forskningsmetode. Fagseminar 2007-10-17 - 2007-10-17 2007.
 • Furu, Eli Moksnes; Madsen, Janne. "Searching for meaning- an approach to school development”. Symposium 2007-03-08 - 2007.
 • Furu, Eli Moksnes. Profesjonell lærer. Praxis och professionell utveckling 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.
 • Furu, Eli Moksnes. Pedagogy, Education and Praxis. Internasjonalt forskningsseminar- Stockholm 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.
 • Furu, Eli Moksnes; Lykkeslet, Else. En forskersamtale. Personaldager - Høgskolen i Tromsø 2007-06-05 - 2007-06-05 2007.
 • Furu, Eli Moksnes. Emosjonelle aspekter i aksjonslæring. NORALF-Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning 2006-05-18 - 2006-05-19 2006.
 • Furu, Eli Moksnes. Forskande partnerskap i praktiken. Skolforum 2006-Stockholm 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Aksjonsforskning

  Aksjonslæring

  Profesjonsutvikling

  Praksisnær forskning 


  CV

  Utdanning
  2007 Dr. polit. Universitetet i Tromsø
  1994 Cand.polit. Universitetet i Tromsø
  1976 Kristendom mellomfag. Universitetet i Trondheim
  1974 Lærerprøva (2-årig). Bodø lærerskole

  Yrkeserfaring
  1.4.06-              1. amanuensis på Praktisk Pedagogisk Utdanning, Universitetet i Tromsø
  1.8.00-30.3.06   Doktorand på Arbetslivsinstitutet, Stockholm
  1.8.99-31.12.04 Prosjektleder for deltidsstudier i Aksjonslæring for svenske lærere, Universitetet i Tromsø
  1.8.97-31.7.00   Prosjektleder for ”Skoleledelse og skoleutvikling” i Troms/Finnmark, Universitetet i Tromsø
  1.8.75-31.7.97   Lærer og skoleleder i grunnskolen

   

  Akademisk avhandling

  Furu, E. M. (2007): Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Tromsø.

  Publikasjoner

  Hardy, Ian; Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri;&  Forsman, Liselott (2010): Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?. Pedagogy, Culture & Society 2010; Volum 18.(1) s. 81-92

  Furu,E.M. (2008): Teachers Regaining Their Power: Professional Development through Action Learning. Rönnerman, Furu & Salo (Eds.):Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University   in a Nordic Light. Sense Publishers

  Furu,E.M; Hesslefors Arktoft, E; Rönnerman, K; Salo, P (2008):.Reflections from the   Nordic Countries. I: Ax, J. & Ponte, P (Eds.):Critiquing Praxis. Conceptual and Empirical Trends in the Teaching Profession. Sense Publishers

  Rönnerman, K; Furu, E. M; Salo, P. (Eds.) (2008): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Rönnerman, K.; Salo, P. Furu, E. M. (2008) Action Research in the Nordic Countries: A Way to See Possibilities. I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.):Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light.

  Rönnerman, K., Salo, P.,  & Furu, E.M.(2008). Conclusions and Challenges I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Salo, P. Furu, E. M., & Rönnerman, K. (2008): Educational Policies and reforms: A Nordic Perspective. I: Rönnerman, Furu & Salo (Eds.): Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers

  Furu, E. M., Lund, T & Tiller, T: (2007) (Red): Action Research. A Nordic Perspective.

  Furu, E. M. (2007): Emotional aspects of Action Learning. I: Furu, Lund, & Tiller (red): Action Research. A Nordic Perspective. Høyskoleforlaget.

  Furu, E.M.(2004): Den andre dansen. I: Tiller, T. (red): Aksjonsforskning i skole og utdanning. Høyskoleforlaget

  Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekt

  2008-2012. Det nasjonale prosjektet ” Praksis i Lærerutdanningen” (PIL) med fokus på lærerstudenten som medforsker.

  2010-2012. Et vurderingsprosjekt for 80 lærere/rektorer i kommuner i Sør -Troms med vekt på sammenhengen mellom vurdering, ledelse og skoleutvikling (VLS).

  2010- 2011. Et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom ledelse, læreres læring og elevers læring. Prosjektet er en del av et internasjonalt prosjekt der Sverige, Nederland, Finland og Australia deltar. Våren 2010 er det gjennomført en pilotundersøkelse på to grunnskoler.

  Forskningsgruppe

  Siden 2002 har jeg vært med på å starte og drive aksjonsforskningsgruppe på tidligere Institutt for pedagogikk og lærerutdanning (IPLU), seinere Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) og som siden er blitt ført videre til forskningsgruppa ”Skoleutvikling og utdanningsledelse” der jeg er gruppeleder fra høsten 2010.

  Internasjonale forskningsnettverk

  2004- I Nordisk Aksjonsforskningsnettverk deltar aksjonsforskere fra Åbo Akademi, avdeling Vasa; Gøteborgs universitet og universitetet i Tromsø. Nettverket har et aktivt arbeidende nettverk som har deltatt på internasjonale konferanser, skrevet bøker og artikler og etablert en ny konferanse (NorALF) for forskere og praktikere som arrangeres annenhvert år i Gøteborg og annethvert år i Tromsø

  2005- Det nordiske aksjonsforskningsnettverket inngår i et internasjonalt nettverk ”Pedagogy, Education and Praxis (PEP) som er opptatt av å utforske begrepet ”praksis” både teoretisk og empirisk. I dette nettverket deltar det forskere fra Australia, Nederland, England i tillegg til Finland, Sverige og Norge. Nettverket har gitt ut bøker, artikler og arrangert symposier på ulike internasjonale konferanser

   

  Deltakelse på konferanser/foredrag

  2010: Leading and Learning. AARE- konferanse i Melbourne, Australia

  2010: Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse; Danmark

  2010: Student teachers as co-researchers. NFPF. Malmö.

  2009:Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse (NFPF); NTNU, Trondheim

  2008: Har skolen plass for en utvidet lærerrolle? Konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. Gotland, Sverige

  2008:The Nordic Dimension of Action research. Nordnorsk Forum for Aksjonsforskning. Universitetet i Tromsø

  2008:Pedagogy, Education and Praxis. Internasjonalt forskningsseminar- Stockholms Universitet

  2008: Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse. Charles Sturt University, Australia;

  2007: En forskersamtale. Høgskolen i Tromsø. Else Lykkeslet & Eli Moksnes Furu
  2007: Profesjonell lærer. Praxis och professionell utveckling; Gøteborgs Universitet.

  2007: NFPF: Åbo: Paper: “Searching for meaning- an approach to school development”, Eli M.Furu ,Janne Madsen, Liv C. Knudsen

  2006: NorALF-konferanse Tromsø. Paper: The emotional aspects in Action Learning,

  2006: Skolforum, Stockholm: Foredrag: Forskende partnerskap.

  2005: Action research and metaphors. Aksjonsforskningskonferanse, Gøteborgs universitet, Sverige. Petri Salo & Eli  Moksnes Furu

  2005: NFPF Oslo: Nordisk symposium i aksjonsforskning Paper: “The importance language in action research - exemplified by teachers´ metaphors”. Petri Salo & Eli Moksnes Furu

  2005: CARN-Utrecht, Nederland. Paper.

  2004: NFPF Reykjavik: Paper: ”Den andre dansen”

  2001: NFPF Tallin Paper: A Course in Action-Learning - strengthening the teacher?

  Veiledning
  Skoleledelse og skoleutvikling

  Master i Aksjonslæring

  Doktorand i pedagogikk

  Master i pedagogikk

  Lærerstudenter på Praktisk Pedagogisk Utdanning

   

  Populærvitenskapelig formidling

  2010:Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter; Göteborgs universitet 

  2010: Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling; Harstad kommune

  2010: Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. DagavisenNordlys 2010. Eli Moksnes Furu, Tor Vidar Eilertsen og Karin Rørnes

  2010: Læringsstiler i skolen. Reportasje fra en skole.. TROMSØ [TV]

  2010: Pil- prosjektet. Formidling av erfaringer. Høgskolen i Finnmark

  2010: Pil-prosjektet. Seminar om praksis i lærerutdanning. Høgskolen på Nesna.

  2009:Aksjonsforskning - et nordisk samarbeid? Altaposten og Sagat (Finnmark)Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla


  MV.110 F 316

  Klikk for større kart