Bilde av Anderssen, Jorid Sigrun
Foto: Torje Jenssen

Jorid Sigrun Anderssen


professor Dr Philos, sosiologi


 • Trude Karine Olaug Gjernes, Jorid Sigrun Anderssen :
  A sociological study of the significance of identity and ageing in a North Sami community
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Jorid S Anderssen :
  Because she's worth it. How spa therapists in a Norwegian health resort explain women's need for their services
  Women's Studies: International Forum 2017 DOI
 • Jorid S Anderssen :
  What is a health worker? How spa therapists in a Norwegian health hotel understand their work
  Anthropology & Medicine 01. september 2015 DOI
 • Jorid S Anderssen :
  "En doktor e no en doktor". Om tillit til legen i et nordnorsk kystsamfunn
  Orkana Forlag 2012
 • Jorid S Anderssen :
  Nordnorske matvaner i endring
  Orkana Forlag 2012
 • Jorid S Anderssen, Knut Teppan Vik :
  Markedet for personlig pleie - helsesosiologisk relevant?
  Gyldendal Akademisk 2012
 • Jorid S Anderssen, Trude Gjernes :
  Det moderne behandlingssamfunnet
  Gyldendal Akademisk 2012
 • Jorid s Anderssen :
  Forebygging, hverdagsliv og samfunnsendring. Hvordan forebyggende medisin blir en del av folks hverdagsliv
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 FULLTEKST
 • Jorid s Anderssen :
  Mannen som motstridende pasient
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Jorid s Anderssen :
  Risiko for sykdom hos menn - kvinners ansvar
  Sosiologisk Tidsskrift 2006
 • Trude Karine Olaug Gjernes, Jorid S Anderssen :
  Aldring i et samisk samfunn
  2021
 • Jorid S Anderssen :
  Intervju i NRK Nyhetsmorgen om mulige årsaker til at menn lever kortere på kysten
  09. august 2021
 • Jorid S Anderssen :
  Kampen mot dødsstatistikken
  08. august 2021
 • Jorid S Anderssen, Trude Karine Olaug Gjernes :
  Study of health in two communities in Northern Norway
  2021
 • Jorid S Anderssen :
  Aldring i samiske strøk
  2021
 • Jorid S Anderssen :
  Har folk i Finnmark fått bedre helse - egentlig?
  Nordlys 07. desember 2020
 • Jorid S Anderssen, Trude Karine Olaug Gjernes :
  Gis unge mennesker muligheter til å bo langs kysten?
  VG : Verdens gang 09. juli 2020
 • Jorid S Anderssen :
  Ulikhet i helse
  2019
 • Jorid S Anderssen :
  Factors determining health, illness and survival in Finnmark
  2019
 • Jorid S Anderssen :
  Are we so different after all? About women, men and health
  2019
 • Jorid S Anderssen :
  Hvorfor er vi så opptatt av plastsøppelet?
  VG : Verdens gang 26. februar 2018
 • Jorid S Anderssen :
  Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark
  15. februar 2018
 • Jorid S Anderssen :
  Hvorfor er vi så opptatt av plast?
  2018
 • Jorid S Anderssen :
  This doctor is a good doctor. Trust in the doctor in a coastal community over a period of 35 years
  2018
 • Trude Karine Olaug Gjernes, Jorid S Anderssen :
  Kàrteba Olbmuid eallindiri ja manne Sàmi nissonat ellet guhkit og eurà nissonat.
  18. oktober 2018
 • Jorid S Anderssen :
  Plast, risiko og samfunn. Hvorfor er vi så opptatt av plast?
  2018
 • Jorid S Anderssen :
  Trust in the doctor in a changing society
  2017
 • Jorid S Anderssen :
  Lars Grue Normalitet
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2017
 • Jorid S Anderssen :
  Risk and change in everyday Food habits
  2016
 • Jorid S Anderssen, Trude Karine Olaug Gjernes :
  Towards a better understanding of ill health and living conditions
  2016
 • Jorid S Anderssen, Trude Gjernes, John-Arne Skolbekken :
  Sociology and the medicalization debate
  2015
 • Jorid S Anderssen :
  Medicalization and women - positional shifts between women and the Medical profession
  2015
 • Trude Gjernes, John-Arne Skolbekken, Jorid S Anderssen :
  Medicalization and positional shifts
  2015
 • Jorid S Anderssen :
  Hvorfor er det normale unormalt?
  Adresseavisen 05. mars 2014
 • Jorid S Anderssen :
  How can changes in food- and exercise habits contribute to the understanding of obesity?
  2014
 • Jorid S Anderssen :
  Bøkenes verden
  Sosiolognytt 2014
 • Jorid S Anderssen :
  Knut Halvorsen. Velferd. Fra ide til politikk for et godt samfunn
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Jorid S Anderssen :
  Mørketid
  Sosiolognytt 2013
 • Jorid S Anderssen, Trude Gjernes :
  The modern treatment society
  2013
 • Jorid S Anderssen :
  Health workers who do not want to have patients
  2011
 • Jorid s Anderssen :
  Change in everyday food habits in a health-obsessed society
  2010
 • Jorid s Anderssen :
  Per Fugelli og Benedicte Ingstad: Helse på norsk. God helse slik folk ser det
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2010
 • Jorid s Anderssen :
  Diskusjon av kronikken "Er Tiger Woods virkelig syk?"
  24. februar 2010
 • Jorid s Anderssen :
  Er Tiger Woods virkelig syk?
  Dagbladet 23. februar 2010
 • Jorid s Anderssen :
  Den nye helseindustrien
  Dagbladet 23. november 2009
 • Jorid s Anderssen :
  Surveillance medicine in people's everyday life
  2008
 • Jorid s Anderssen :
  Hvordan forholder vi oss til helse og sykdom?
  2005
 • Jorid s Anderssen, Geir Wing Gabrielsen :
  Helsetrusselen som vi overser
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 05. august 2005
 • Jorid s Anderssen :
  The informal health care in a changing society
  2004
 • Jorid s Anderssen :
  Den uformelle helsetjenesten i et samfunn i endring
  Utposten 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Anderssen, Jorid og Geir Wing Gabrielsen: Helsetrusselen som vi overser. Kronikk Aftenposten 05.08.2005
  Hvordan forholder vi oss til helse og sykdom? Poster forskningsdagene Tromsø september 2005


  Forskningsinteresser

  Medisinsk sosiologi, velferdssosiologi


  Medlem i forskningsgruppe