Personkort bilde
Foto: David Jensen

Tjeldnes, Svein Are

Prosjektleder for forbedringsprosessene Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Kurs i forbedringsarbeid
 • Kurs for fasilitatorer
 • Kurs i Lean for ledere

 • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
 • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
 • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
 • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
 • Gi råd til enheter, ledere og ansatte i arbeidet med hvordan man kommer i gang med systematisk forbedringsarbeid

Forbedringsteamets nettsider: https://uit.no/om/forbedringsteamet

 

 • Dahl, Tove Irene; Tjeldnes, Svein Are. Vi vil noe, og vi skal noe. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2001; Volum 1. ISSN 0801-2911.s 32 - 35.

 • Dahl, Tove Irene; Tjeldnes, Svein Are. Vi vil noe, og vi skal noe. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2001; Volum 1. ISSN 0801-2911.s 32 - 35.

 • [Loading...]