Personkort bilde
Foto: David Jensen

Tjeldnes, Svein Are

Prosjektleder for forbedringsprosessene Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Kurs for prosessveiledere og fasilitatorer
  • Kurs i Lean for ledere

  • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
  • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
  • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
  • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
  • Gi råd til enheter, ledere og ansatte i arbeidet med hvordan man kommer i gang med systematisk forbedringsarbeid

 

  • Dahl, Tove Irene; Tjeldnes, Svein Are. Vi vil noe, og vi skal noe. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2001; Volum 1. ISSN 0801-2911.s 32 - 35.

  • Dahl, Tove Irene; Tjeldnes, Svein Are. Vi vil noe, og vi skal noe. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2001; Volum 1. ISSN 0801-2911.s 32 - 35.

  • [Loading...]