#
Foto: David Jensen
#
Seksjon for personal og organisasjon svein.are.tjeldnes@uit.no 77645292 Tromsø ADM A 332

Tjeldnes, Svein Are


Prosjektleder for forbedringsprosessene

Stillingsbeskrivelse

 • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
 • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
 • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
 • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
 • Gi råd til enheter, ledere og ansatte i arbeidet med hvordan man kommer i gang med systematisk forbedringsarbeid

Forbedringsteamets nettsider: https://uit.no/om/forbedringsteamet

 


 • Dahl, Tove Irene; Tjeldnes, Svein Are. Vi vil noe, og vi skal noe. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2001; Volum 1. ISSN 0801-2911.s 32 - 35.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  • Kurs i forbedringsarbeid
  • Kurs for fasilitatorer
  • Kurs i Lean for ledere