Dummy personkort bilde

Jørgen Sundby

Psykologspesialist Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Friborg, Oddgeir; Sundby, Jørgen; Rognmo, Kamilla; Rosenvinge, Jan H; Bergvik, Svein. No seasonality in cognitive performance among adolescents at a subarctic latitude 69°N).. (Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.3397 Applied Cognitive Psychology 2018; Volum 32 (2). ISSN 0888-4080.s 217 - 224.s doi: 10.1002/acp.3397.

 • Grambaite, Ramune; Sundby, Jørgen; Lundervold, Astri; Solbakk, Anne-Kristin; Hessen, Erik; Olsen, Alexander; Weider, Siri. Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2018; Volum 1. ISSN 1500-8347.s 14 - 27.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018. ISSN 0929-7049.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09297049.2018.1508564.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=417689&a=2 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (3). ISSN 0332-6470.s 210 - 215.

 • Sundby, Jørgen. Problematisk skolefravær. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41572-0.s 147 - 152.

 • Berg, Kristine Marit; Kvitvik, Ingerline; Træen, Bente; Sundby, Jørgen. Skolevegring : en kvalitativ studie av foreldres erfaringer med skole og hjelpeapparat. Skolepsykologi 2010; Volum 45 (5). ISSN 0333-0389.s 33 - 40.

 • Bauger, Lars; Warholm, Vegard Stokka; Sundby, Jørgen. Problematisk skolefravær i ungdomsskolen. En studie av forekomst, mulige årsaker og tiltak i en stor bykommune. Skolepsykologi 2009; Volum 44 (2). ISSN 0333-0389.s 39 - 47.

 • Sundby, Jørgen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik velger vi oss kjæreste - og bevarer forholdet. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. morgenbladet.no 2021.

 • Halvorsen, Marianne; Sundby, Jørgen. Bør utredes av habiliteringstjenesten.. (Fulltekst: https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2020/07/bor-utredes-av-habiliteringstjenesten Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020; Volum 57 (8). ISSN 0332-6470.s 597 - 598.

 • Friborg, Oddgeir; Rognmo, Kamilla; Bergvik, Svein; Sundby, Jørgen; Gradisar, Michael; Rosenvinge, Jan H. Arctic cognition II (69): Seasonality in cognitive functions. Forsknignsrådet konferanse 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.

 • Olafsen, kÅre sten; Sundby, Jørgen. Nevropsykologi og den gjenstridige dualismen. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2002; Volum 5. ISSN 1500-8347.s 10 - 12.

 • Sundby, Jørgen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik velger vi oss kjæreste - og bevarer forholdet. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. morgenbladet.no 2021.

 • Halvorsen, Marianne; Sundby, Jørgen. Bør utredes av habiliteringstjenesten.. (Fulltekst: https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2020/07/bor-utredes-av-habiliteringstjenesten Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020; Volum 57 (8). ISSN 0332-6470.s 597 - 598.

 • Friborg, Oddgeir; Rognmo, Kamilla; Bergvik, Svein; Sundby, Jørgen; Gradisar, Michael; Rosenvinge, Jan H. Arctic cognition II (69): Seasonality in cognitive functions. Forsknignsrådet konferanse 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.

 • Olafsen, kÅre sten; Sundby, Jørgen. Nevropsykologi og den gjenstridige dualismen. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2002; Volum 5. ISSN 1500-8347.s 10 - 12.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe