Bilde av Tjelmeland, Hallvard
Foto: John McNicol
Bilde av Tjelmeland, Hallvard
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi hallvard.tjelmeland@uit.no +4777644359 Her finner du meg

Hallvard Tjelmeland


Professor emeritus i det 20. hundreårets historie


 • Einar a Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  The Tyranny of the Models 2.0
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Hallvard Tjelmeland, Bjørn-Petter Finstad :
  Staten og nordområda
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Stian Bones :
  Svalbard ut av krigen
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Frigjeringspolitikk
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Baard Herman Borge :
  Landssvikoppgjeret i eit nordnorsk perspektiv
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Maria Fritsche, Fredrik Fagertun :
  Tyske og norske styrings- og kontrollorganer under okkupasjonen
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  The Impact of the October Revolution on the North Norwegian Labor Movement
  Academic Studies Press 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Terje Tvedt og kontrakten med vitskapssamfunnet
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2020 ARKIV / DOI
 • Hallvard Tjelmeland :
  Норвежское правительство в изгнании и освобождение Финнмарка [Norvezhskoye pravitel'stvo v izgnanii i osvobozhdeniye Finnmarka]
  Российская политическая энциклопедия 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vennskapsbysamarbeid som dialogstrategi: Dømet Tromsø - Murmansk
  Orkana Forlag 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland frå 1945 til i dag
  Vardøger 2018
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ukrainakrigen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt under okkupasjonen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt under okkupasjonen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Andre verdskrig i nord: Ei økonomisk og sosial omformingstid
  Ottar 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Finst det byar i Nord-Noreg - ein kommentar
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ei underleg bok
  Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vitskap og moral i Michelet-debatten. Ein kommentar til Jan Heiret
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kohtsyndromet. Mytar om Halvdan Koht i norsk historieskriving
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korleis balansera mellom mangfald og klassemobilisering. Historiske lærdommar
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  "Opp alle jordens bundne treller ..." Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Storarta om drama på Nordkalotten
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Populismemiljøet sett utanfrå
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kommentar til Steinar Aas
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Holtsmark sine misforståïngar
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ei lita opprydding
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  «Opp alle jordens bundne treller, …» Arbeiderbevegelsen i Nord-Norge
  2022
 • Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  Pussig forklaring om brent jord og politiske konsekvensar
  Nordnorskdebatt 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Polariseringas logikk
  Nordnorskdebatt 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kor går arbeidarhistoria?
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Stø kurs! Nye Perspektiv!
  Arbeiderhistorie 2022
 • Kari Aga Myklebost, Hallvard Tjelmeland :
  Russland, Ukraina og nordområdene
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Kari Aga Myklebost, Hallvard Tjelmeland :
  Tid for besinnelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Hallvard Tjelmeland :
  James Godbolt: Nesten norsk. Det flerkulturelle Drammen 1970–2020
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2021
 • Hallvard Tjelmeland :
  Rettsoppgjeret etter andre verdskrig. Det norske og det nordnorske
  2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Misforstått om nordnorsk minnehistorie
  Nordlys 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korstog mot sanningskommisjonen?
  Nordlys 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korstog mot sanningskommisjonen?
  Sagat 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Urokråke i individualismens republikk. Torgrim Titlestad: Ustoppelig.
  Stavanger Aftenblad 24. mars 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Finn Olstad: Den lange oppturen. Norsk historie 1945 - 2015
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Hegemoni som brytning mellom tvang og samtykke. Perry Anderson: The H-Word
  Agora 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Andøya under den kalde krigen
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Panelinnlegg til presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Forvrenging og feiltolking. Svar til Jens Ivar Nergård og Ivar Bjørklund
  Nordlys 06. desember 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Londonregjeringa og frigjeringa av Finnmark
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  The Norwegian Exile Government and the Liberation of Finnmark
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kampen om fridommens rike. Åttetimarsdagen i eit historisk perspektiv
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vitskapleg debattform – ei oppydding
  Nordlys 24. november 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kva styrer tryggingspolitikken? Tankar om forholdet mellom aust og vest etter den andre verdskrigen
  Fortid 2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Større arbeid:

  * "Avradikaliseringa av Det norske Arbeidarparti i mellom-krigs-tida. Ei historiografisk drøfting". Utrykka hovudfags-oppgåve i historie, Universitetet i Tromsø 1982

  * Tømrer og Snekkernes fagforening avd. 1 i Oslo gjennom 100 år, Oslo 1985

  * Med posten inn i ei moderne tid. Nordnorsk posthistorie 1665 - 1850, Oslo 1995.

  * Fra byfolk og bona til tromsøværing, bind 4 av Tromsø gjennom 10 000 år, Tromsø 1996.

  *"I globaliseringens tid", i Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie bind 3 (saman med Grete Brochmann), Oslo 2003.

  *Flammende budbringer. Nordlys gjennom 100 år (saman med Pål Christensen), Tromsø 2003.

  *Den kalde krigen. Oslo 2006


  Artiklar (utvalte):

  - "Politikk og historie. Om ulike syn på dei sosiale driv-kreftene bak danninga av regjeringa Nygaardsvold", i Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie 2/1986.

  - "Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle 1930 - 1968", i Vardøger 14/1984.

  - "Moral og politikk i historieskrivinga", i HIFO-nytt 4/88

  - "Klasse og organisasjon. Nokre tankar om Edvard Bull sitt perspektiv på den tidlege norske arbeidarrørsla", i Vardøger 18/88.

  - "Nordnorsk sosialisme frå Alfred Eriksen til Hanna Kvanmo", i boka Hanna Kvanmo, Oslo 1989.

  - Drivenes, Einar-Arne og Hallvard Tjelmeland: Die nordnorwegische Arbeiterbewegung zwischen Region und Nation, i Mitteilungsblatt des Instituts Zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung (IGA), Heft 19/97 (norsk versjon i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997)

  - "Fiskerinæringa mellom tradisjon og modernisering", LOS i Nord-Norge notat nr. 5 (1993).

  - "Det seinmoderne Nord-Norge. Tenesteyting, tettstader og tusseladdar", kapittel 6 i Nordnorsk kulturhistorie, bind 1, Oslo 1994.

  - Den moderne ungdom mellom sjølvutfalding og gruppekonformisme, Ottar 2/1995.

  - Kva er modernisering? i Jan Eivind Myhre: Nord-Norges modernisering, ISV stensilserie B nr. 35 (1995).

  - Kva gjorde krigen med Norge? Nytt Norsk Tidsskrift 1/1996.

  - Det seinmoderne Nord-Norge - likeretting eller regionalisering? i Erik Oddvar Eriksen: Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord, Bergen 1996.

  - Stat, ideologi og økonomi i Nord-Norge 1935-1995, i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997.

  - Kva tid oppstod Nord-Norge? Regionaliseringsprosessar i Nord-Norge fram til ca. 1950, i Bjørn-Petter Finstad, Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland (red.): Stat, religion, etnisitet. Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996, Skriftserie Senter for samiske studier nr. 4, Tromsø 1997.

  - The Battle of Northern Norwegian Identity - A Historical Perspective, i State, Religion and Ethnicity in the North a.d. 700-1990, Arkhangelsk 1998.

  - Sjablonmessig om nasjon og region, i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1998.

  - Historieskriving og nasjonalisme, i Nytt Norsk Tidsskrift 1/1999.

  Tidsskriftet Mot Dag, i Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind 2, Oslo 1998.
  Historieskriving og nasjonalisme, i Nytt Norsk Tidsskrift 1/1999.

  - Den eviggjorte embetsmannsstat, i E. Rudeng (red.): Kunnskapsregimer, Oslo 1999.

  - The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000, innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000, http://www.oslo2000.uio.no/english/index.htm

  - "Den seinmoderne byen mellom rurbanisering og globalisering. Eksemplet Tromsø", i Håløygminne 2/2000.

  - The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000, innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000, http://www.oslo2000.uio.no/english/index.htm

  - Utfordringa til det norske i sosialdemokratiet si stordomstid, i Håkon With Andersen (m.fl., red.): Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth, Nr. 37 i Skriftserie fra Historisk institutt, Trondheim 2002.

  - Norsk og nordnorsk innvandring etter 1945, i Ottar nr. 5/2002.

  - "The Norwegian Encounter with Pakistanis: Diversities and Paradoxes on the Road to Norway´s Immigration Stop", i Rainer Ohliger, Karen Schönwälder og Triadafilos Triadafilopoulos: European Encounters. Migrants, migration and European societies since 1945, Ashgate 2003.

  - "Aviser som produkt og produsent av fellesskap", Arbeiderhistorie 2003.

  -Aviser som historisk kjelde. Pressehistoriske skrifter 2004; 1(3): 114-131

  -Nyinnvandring til norske lokalsamfunn etter 1940. I: Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 2004, s. 61-90

  -Tillit i internasjonale relasjonar. I: Norut - fokus på nordområdene: Tillit på toppnivå. Tromsø: Norut Samfunnsforskning 2006. s. 9-16

  - Industrialization as strategy for modernisation in Northern Norway after the Second World War, in Lars Elenius (ed.): The Industrialisation Process in the Barents Region, Luleå University of Technology, Luleå 2007.

  - Constructing and reflecting collective identities - North Norwegian newspapers in the making of regional identities, in Lars Elenius: Cross-Cultural Communications and Ethnic Identities, Luleå University of Technology, Luleå 2007.

  - Historie som merkevare, Heimen 2/2008

  - Ein norsk sonderweg i internasjonal politikk etter 1945? Ei kritisk døfting av ristetradisjonen, i Einar Niemi og Christine Smith-Simonsen (red.): Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik,Oslo 2009

   - "En utenrikspolitisk amatør?" Einar Gerhardsen som statsmann 1955-58. Arbeiderhistorie 2009 s. 6-27

  - Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12) s. 142-152

   


  Forskningsinteresser

  Arbeidarrørslas historie, innvandringshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng, norsk-sovjetiske/russiske relasjonar, andre verdskrigen i ein  regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

  Undervisning

  His 2005: Frå Jalta til Malta

  His 1008: Norge i internasjonal politikk

  His 1018: Innvandring og fleirkulturalitet i Norge

  His 3021: Frå nordfront til isfront