#
Foto: John McNicol
#
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi hallvard.tjelmeland@uit.no 77644359 Tromsø BRELIA H309

Tjelmeland, Hallvard


Arbeidstittel

Professor i det 20. hundreårets historie

Stillingsbeskrivelse


 • Tjelmeland, Hallvard. The Impact of the October Revolution on the North Norwegian Labor Movement. Academic Studies Press 2020 ISBN 9781644690642.s 118 - 133.
 • Tjelmeland, Hallvard. Норвежское правительство в изгнании и освобождение Финнмарка [Norvezhskoye pravitel'stvo v izgnanii i osvobozhdeniye Finnmarka]. Российская политическая энциклопедия 2020 ISBN 9785824323917.s 42 - 51.
 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Tvedt og kontrakten med vitskapssamfunnet. Historisk Tidsskrift (Norge) 2020. ISSN 0018-263X.s 56 - 62.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-01-06.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vennskapsbysamarbeid som dialogstrategi: Dømet Tromsø - Murmansk. Orkana Forlag 2019 ISBN 9788281043442.s 207 - 223.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland frå 1945 til i dag. Vardøger 2018 (38). ISSN 0333-0877.s 140 - 156.
 • Tjelmeland, Hallvard. Klasse eller region. Spenninga mellom sosialisme og regionalisme i nordnorsk arbeidarrørsle. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-000-2.s 209 - 223.
 • Tjelmeland, Hallvard. Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991. Arbeiderhistorie 2017; Volum 21 (1). ISSN 0801-7778.s 85 - 105.s doi: 10.18261/issn.2387-5879-2017-01-06.
 • Tjelmeland, Hallvard. Region og regionalisme i nord. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 27 - 41.
 • Tjelmeland, Hallvard. Andre verdskrig og oppkomsten av norsk brubyggingspolitikk. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 51 - 61.
 • Bones, Stian; Komarov, Alexey A.; Tjelmeland, Hallvard. Tøvær. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 349 - 376.
 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. Avvikling av en periode. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 525 - 549.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ny kald krig, nye fiendebilder. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 493 - 525.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tyngdekraften fra Helsingfors. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 460 - 476.
 • Tjelmeland, Hallvard; Elenius, Lars; Golubev, Alexey; Lähteenmäki, Maria. Introduction. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 18 - 28.
 • Elenius, Lars; Heininen, Lassi; Koikkalainen, Petri; Maksimova, Liubov; Tjelmeland, Hallvard. Urbanisation and Growing Regionalisme 1970-1993. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 366 - 417.
 • Belyaev, Denis; Golubev, Alexey; Rönnqvist, Carina; Salo, Matti; Tjelmeland, Hallvard. Strengthening of the Northern Dimension 1955-1970. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 335 - 366.
 • Golubev, Alexey; Kiselev, Alexey; Rönnqvist, Carina; Salo, Matti; Tjelmeland, Hallvard. The Impact of Second World War 1939-1955. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 304 - 335.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-sovjetisk fagleg diplomati og den europeiske détente. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014; Volum 93 (4). ISSN 0018-263X.s 597 - 623.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Belief in Personal Diplomacy towards the Soviet Union during the Cold War: the cases of Andreas Andersen, Finn Moe and Johan Jørgen Holst. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-158-5.s 173 - 185.
 • Tjelmeland, Hallvard. Border as Barrier and Bridge: The Norwegian-Soviet/Russian Border as a Political and Cultural Construction. LIT Verlag 2012 ISBN 978-3-643-90257-3.s 167 - 187.
 • Tjelmeland, Hallvard. Objectivity, science and politics. One comment for Tor Egil Forland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 81 - 91.
 • Tjelmeland, Hallvard. Objektivitet, vitskap og politikk. Ein kommentar til Tor Egil Førland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 81 - 93.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ein norsk Sonderweg i internasjonal politikk etter 1945? Ei kritisk drøfting av ristetradisjonen. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 71 - 88.
 • Tjelmeland, Hallvard. "En utenrikspolitisk amatør?" Einar Gerhardsen som statsmann 1955-58. Arbeiderhistorie 2009. ISSN 0801-7778.s 6 - 27.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk historieforsking under lupa. HIFO-nytt 2008 (4). ISSN 0802-3204.s 4 - 8.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som merkevare. Heimen - Lokal og regional historie 2008; Volum 45 (2). ISSN 0017-9841.s 109 - 120.
 • Tjelmeland, Hallvard. Industrialisation as strategy for modernisation in northern Norway after the Second World War. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-2-7.s 171 - 182.
 • Tjelmeland, Hallvard. Constructing and reflecting collective identities - North Norwegian newspapers in the making of regional identities. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 198 - 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tillit i internasjonale relasjonar. 2006 ISBN 8276972292.s 9 - 16.
 • Tjelmeland, Hallvard. Aviser som historisk kjelde. Pressehistoriske skrifter 2004; Volum 1 (3). ISSN 1503-9161.s 114 - 131.
 • Tjelmeland, Hallvard. Om å skriva avisa Nordlys si historie. Pressehistoriske skrifter 2004; Volum 1 (2). ISSN 1503-9161.s 107 - 114.
 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Forord. 2004 ISBN 82-92201-07-6.
 • Tjelmeland, Hallvard. Då verda kom til Norge. 2004 ISBN 82-04-08606-7.s 324 - 329.
 • Tjelmeland, Hallvard. Nyinnvandring til norske lokalsamfunn etter 1940. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 61 - 90.
 • Elenius, Lars; Tjelmeland, Hallvard; Lähteenmäki, Maria; Golubev, Alexey. The Barents Region.A Transnational History of Subarctic Northern Europe. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 18 - 28.
 • Tjelmeland, Hallvard; Tveit, Miriam Jensen; Aas, Steinar. Korleis feire ein nasjonalstat i ei globalisert verd? Rapport frå Norske historiedagar 2008, Tromsø 19.-22- juni 2008. 2008 (10) ISBN 9788292201114. ISSN 1503-1241.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den kalde krigen. Det Norske Samlaget 2006 ISBN 8252167926.
 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket: Svalbard, Nord-Norge og Norge: Rapport fra det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5. 2003. 2004 ISBN 82-92201-07-6.s 7 - 25.
 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Sagat 2020.
 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Misforstått om nordnorsk minnehistorie. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Rettsoppgjeret etter andre verdskrig. Det norske og det nordnorske. Foredrag 2020-10-14 - 2020-10-14 2020.
 • Tjelmeland, Hallvard. Urokråke i individualismens republikk. Torgrim Titlestad: Ustoppelig.. Stavanger Aftenblad 2020. ISSN 0804-8991.
 • Tjelmeland, Hallvard. Finn Olstad: Den lange oppturen. Norsk historie 1945 - 2015. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (1). ISSN 0018-263X.s 87 - 95.
 • Tjelmeland, Hallvard. Forvrenging og feiltolking. Svar til Jens Ivar Nergård og Ivar Bjørklund. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskapleg debattform – ei oppydding. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg til presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin. Presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om fridommens rike. Åttetimarsdagen i eit historisk perspektiv. Ope foredrag 2019-10-16 - 2019-10-16 2019.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Norwegian Exile Government and the Liberation of Finnmark. The Battle for North 1944-1945 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.
 • Tjelmeland, Hallvard. Londonregjeringa og frigjeringa av Finnmark. Seminar om nordnorsk krigshistorie/Festspillene i Nord-Norge 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.
 • Tjelmeland, Hallvard. Andøya under den kalde krigen. Reiseseminar Hifo Vesterålen - ope folkemøte Andenes 2019-05-25 - 2019.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva styrer tryggingspolitikken? Tankar om forholdet mellom aust og vest etter den andre verdskrigen. Fortid 2019; Volum 16 (2). ISSN 1504-1913.s 69 - 78.
 • Tjelmeland, Hallvard. Hegemoni som brytning mellom tvang og samtykke. Perry Anderson: The H-Word. Agora 2019 (1). ISSN 0800-7136.s 269 - 282.
 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om Austadbrannen. iTromsø 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tvedt vs. Gripsrud: Møtes på scenen til tre timers debatt. 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. FRA DEN KALDE KRIGEN TIL KUWAITKRIGEN: DETTE ER DE HISTORISKE HELSINKI-MØTENE. 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor Putin, kvifor Russland?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Tjelmeland, Hallvard. Sabler ned Tvedts historiebok. 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Holder ikke mål. 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Strid om krigsbok. 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om stavangerkommunistane. Stavanger Aftenblad 2018. ISSN 0804-8991.
 • Tjelmeland, Hallvard. Posisjonskampen. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "En fortiet fortid". Lansering av boka Jon Magne Arntsen: En fortiet fortid 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg - Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Tvedt møter sine kritikere 2018-12-11 - 2018-12-11 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Filmen Orions belte. Polr Vin og Viten 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. "Vekst, fall og nye muligheter" - ein bokpresentasjon. Lansering av boka Alm og Finstad (red.): Vekst, fall og nye mulighter 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Økonomi, kvardagsliv og tyskararbeid - kor gjekk grensene?. Seminar om nordnorsk krigshistorie 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Tvedt om innvandring og fleirkulturalitet: Ein faktasjekk. Forskningsseminar med Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet - en fruktbar samtidsdiagnose? 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den russiske revolusjonen og utviklinga i norsk arbeidarrørsle. Commemoratian day. Impacts of WW1 today 2018-06-20 - 2018-06-20 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Etablering av nasjonalt senter for krigen i Finnmark. Folkemøte Kiberg 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Finnmarks lange krig. Partisanseminar 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Strategies towards the Soviet Union in the 197s and 80s. Second Nordic Challenges Conference 2018-03-07 - 2018-03-09 2018.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju NRK Nordnytt 13.12.2017 om fylkessamanslåing. 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. I regionane si tid: Norge, Finland og den arktiske vendinga. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historia 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Oktoberrevolusjonens verknader på nordnorsk arbeidarrørsle. 1917-2017: Hundre år siden den russiske revolusjon 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norge og Finland som arktiske naboar etter den kalde krigen. Finland och Norge i historien och samtiden 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Andre verdskrig - ei økonomisk gullgruve for Nord-Norge?. Laurdagsuniversitetet 2017-10-21 - 2017-10-21 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Impact of the October Revolution on the North-Norwegian Labour movement. The Russian Revolution of 1917: The Northern Impact and Beyond 2017-10-25 - 2017-10-26 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. In a world of total war: Norway and the High North 1939-45. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-russisk samarbeid mellom tvillingbyar i nord: Eksemplet Tromsø - Murmansk. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Det må bli Nord-Norge!. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. I det minnehistoriske kottet. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Arbeidarpartiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten. Norske historiedagar 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Faktasjekken - paneldeltaking. 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Turn and the Nordic Countries. ICASS lX: People and Place 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vi ikkje veit om krigen i Nord-Norge. Senioruniversitetet 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. Conflict, Cooperation and Culture: The case of Norwegian-Soviet/Russian relations after WW2. BPEN syposium in St. Petersburg: Theories of Colflict. Norwegian and Russian perspectives 2017-03-23 - 2017-03-24 2017.
 • Tjelmeland, Hallvard. System og store strategiar i amerikansk utanrikspolitikk. Agora 2017; Volum 35 (1). ISSN 0800-7136.s 356 - 365.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Pax Forlag 2016 ISBN 978-82-530-3859-9.s 432 - 434.
 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard; Fagertun, Fredrik. Skal forske på krigen. 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig. The Murmansk Jubilee 2016-12-08 - 2016-12-08 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den kalde krigen i nord. Foredrag Vågan historielag 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig: Norge 1939-1945. Starostin-konferansen 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norge som etterretningsbase: Tryggingspolitiske dilemma. Etterretning som demokratiets blindsone 2016-10-10 - 2016-10-11 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 456 - 460.
 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Emberland: Da fascismen kom til Norge. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (4). ISSN 0018-263X.s 458 - 461.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historieløyse og alarmisme i flyktningdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Tjelmeland, Hallvard. Hardføre mytar. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Nordic Media and the Cold War. Scandinavian Journal of History 2016. ISSN 0346-8755.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Seminar Einar-Arne Drivenes 70 år 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Troms 150 år. Samling av kommunale arkivar 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Bakgrunn for filmen "Middelhavet". Vising av filmen Middelhavet på Verdensteateret 2016-04-13 - 2016-04-13 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Linjer i vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland etter andre verdskrig.. Vardøgerseminaret 2016 2016-05-06 - 2016-05-07 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Ossietzky. Kohtfest 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norges møte med flyktningar - frå 1945 til dagens flyktningkrise. Ope foredrag 2016-08-08 - 2016.
 • Tjelmeland, Hallvard. Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (1). ISSN 0018-263X.s 190 - 195.
 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Cold War cultures: Ideological promotion, public reception, and East-West interactions. Nordisk Østforum 2016 (1). ISSN 0801-7220.s 75 - 77.
 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Balance and Norway. Living Legacies. History and the Contemporary Nordic Arctic 2015-08-07 - 2015-08-07 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om ungarske flyktninger til Norge og den aktuelle flyktningekrisa. 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om Mao som frigjeringsleiar. 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om forholdet mellom Norge og Russland i nordområda. 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om situasjonen i nordområda. 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Panelkommentar til boka Spionbasen. Etterretningen: Demokratiets blindsone og nordnorsk virkelighet 2015-12-09 - 2015-12-09 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. History Matters: Explaining the current Ukrainian crisis. Russia and Europe: Modes of Interaction 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Krim tur-retur: Den andre verdskrigens lange skuggar i det internasjonale samfunnet. Gunnerusforelesing 2015-03-05 - 2015-03-05 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Second World War's Impact on the Norwegian-Soviet and Russian relations. The Joint Victory. History and Memory 2015-04-27 - 2015-04-28 2015.
 • Tjelmeland, Hallvard. Dialogue, confrontation and low tension. Crossroads in Norwegian politicies towards the Soviet Union and Russia after 1975. Arctic Frontier 2015-01-21 - 2015-01-21 2015.
 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. Innledning. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 347 - 348.
 • Tjelmeland, Hallvard. Knut Einar Eriksen: I politikkens irrgangar. Historikeren 2015 (1). ISSN 1891-6600.s 30 - 39.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø - eit nordområdesentrum, og eit Nord-Norge i miniatyr. Kveldssete 2014-05-15 - 2014-05-16 2014.
 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vegvisar i det mangfaldige nord. Dagsseminar til professor em. Einar Niemi 2014-09-16 - 2014.
 • Tjelmeland, Hallvard. Oppkomsten av norsk brubyggingspolitikk under andre verdskrigen. Frigjøringenav Øst-Finnmark-70 år 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.
 • Tjelmeland, Hallvard. 200 år med grunnlov - kunne vi klart oss utan?. Kaffe og kunnskap 2014-05-11 - 2014-05-11 2014.
 • Tjelmeland, Hallvard. What is research misconduct?. SVF-8038: Research ethics 2013-02-12 - 2013-02-14 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Samanlikning Norge og Danmark, i samband med reportasje om 1814-jubileet. 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Tromsø Øst Rotaryklubb 2013-12-02 - 2013-12-02 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Rødvinsseminar: Tromsø skipsverfts historie 2013-11-26 - 2013-11-26 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. New Position of the North. East meets North. Rethinking of economic and academic cooperation 2013-11-14 - 2013-11-15 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "Den lengste reisen 1940-45" 2013-04-25 - 2013-04-25 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Ja til Nord-Norge-konferansen 2013 2013-03-20 - 2013-03-21 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. 100 år med stemmerett for kvinner. Utviklingstrekk i Troms. Historieseminar - Arbeiderbevegelsens historielag i Troms 2013-03-22 - 2013-03-24 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om framtida i nyare nordnorsk historie. Scenarieprosess: Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsøbrua i Troms. Web-utstillinga "Norske bruer vist på en ny måte" 2012-07-19 - 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. "Start pressen!" i eit regionalt og lokalt perspektiv. Lanseringsseminar - boka "Start pressen!" 2012-10-01 - 2012-10-01 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Møte med framande. Innvandring og kulturmøte i Nordland på 1900-talet. "Nordland i verden": Seminar i Nordlands historie 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kassasjonsprinsipp sett frå eit brukarsynspunkt. IKATs kontaktseminar 2012-05-10 - 2012-05-11 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Personleg diplomati i norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Vin og Viten/Rødvinsseminar 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Kaffe og kunnskap - Trondenes Historiske Senter 2012-05-06 - 2012-05-06 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-sovjetisk arbeidardiplomati i den kalde krigens siste fase. Norske historiedagar 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Foredrag på Senioruniversitetet 2012-03-28 - 2012-03-28 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Krigen. Kohtfest - årsmøte 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er uredeleg forsking?. Kurs i forskingsetikk for ph-d.-studentar - UiT 2012-02-28 - 2012-03-01 2012.
 • Tjelmeland, Hallvard. Sarah's Key in a French and European Context. Fransk veke, vising av filmen Saras nøkkel 2011-03-29 - 2011-03-29 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard; Steenstrup, Erling. Byplanlegging i Tromsø etter 1945. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011-12-31 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tor Bomann-Larsen - ein hagiograf?. Seminar om Tor Bomann-Larsens biografi om kong Haakon (bind 5) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Jernteppe med sprekker. Norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Fagdag Kvaløya videregående skole: Tema Nordområdene 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kronprinsen og Koht. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Belief in Personal Diplomacy towards the Soviet Union in Norway during the Cold War: The Cases of Andreas Andersen, Finn Moe and Johan Jørgen Holst. The Role of Diplomacy and Consular Service in Norwegian-Russian Relations 1814-2014 2011-09-26 - 2011-09-27 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Transnasjonal historieskriving. Om problem som gjeld integrasjon og komparasjon under arbeidet med Barentsregionens historie. Prosjektpresentasjon Barentsregionens historie, Det 27. nordiske historikarmøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle mytar blir som nye. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. How should one relate to Soviet Union after Stalin's death?. Workshop Det asymmetriske naboskap 2011-04-13 - 2011-04-15 2011.
 • Tjelmeland, Hallvard. Troms folkeblad. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 344 - 344.
 • Tjelmeland, Hallvard. Linjer i synet på norsk og nordnorsk okkupasjonshistorie. Det 35. nordnorske historieseminar 2010-12-01 - 2010-12-02 2010.
 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "Oljevirksomhetens inntog i nord". Boklansering 2010-10-21 - 2010-10-21 2010.
 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.
 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vietnam - Afghanistan. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.
 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle fortolkingsrammer. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.
 • Balsvik, Randi Rønning; Mjøs, Ole Danbolt; Tjelmeland, Hallvard. Gi nødpass til Vanunu. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kanonbåten som vart fredsskip. Sør-Troms Museum - nettside 2010.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tore Rem: Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (2). ISSN 0018-263X.s 296 - 301.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norwegian Oil Policy on Svalbard. The Caltex Case 1960-67. Scandinavian Journal of History 2010; Volum 35 (3). ISSN 0346-8755.s 345 - 347.s doi: 10.1080/03468755.2010.485428.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12). ISSN 1503-1241.s 142 - 152.
 • Tjelmeland, Hallvard. Konstruktivisme og realisme i studiet av internasjonale relasjonar. Konstruktivisme versus realisme. PhD-kurs i vitskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.
 • Tjelmeland, Hallvard. The Making of a Transnational Region. Conflicts and Cooperation across the Borders in the High North from the Cold War to the Barents Region. Rethinking Borders and Regions 2010-04-29 - 2010-04-29 2010.
 • Tjelmeland, Hallvard. Finst Nord-Norge? Regionale brytningar i nordområdets tid. Onsdagsakademiet 2010-03-02 - 2010-03-02 2010.
 • Tjelmeland, Hallvard. Nordlys. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 244 - 244.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 345 - 345.
 • Tjelmeland, Hallvard. Om politikk og habilitetsrytteri. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Varangeren 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vårt internasjonale ansvar for Lofoten. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norges ansvar for Lofoten. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ruth Hemstad: Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.
 • Tjelmeland, Hallvard. From Indian summer to Nordic winter. Scandinavian collaboration, scandinavian unionism. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since World War II. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. Utanrikspolitikk i nord etter 1945. Norsk polarpolitikk 1870-2014 2009-12-14 - 2009-12-15 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing til sesjonen "Biografi - en egen sjanger?". Norske historiedagar 2009 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. What predetermines our images of "the other?" Some new theoretical directions. Images of "the other": Opinons about Russia in Norway - and about Norway in Russia from 1814 until today 2009-04-23 - 2009-04-26 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. Den politiske biografien mellom intimisering og overpolitisering. Det politiske menneske. Biografikonferanse 2009-03-20 - 2009-03-21 2009.
 • Tjelmeland, Hallvard. Politikarbiografien. Sjangerkrav og kvalitetskriterium i spennet mellom intimisering og overpolitisering. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 122 - 143.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Orkana Forlag 2009 ISBN 978-82-8104-078-6.s 47 - 57.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kor er historia om Nord-Norge?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Armstrong, Claire W.; Gaasland, rolf; Tjelmeland, Hallvard. Universitetsvalet - også eit styreval!. Bladet Tromsø 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som vare. Heimen - Lokal og regional historie 2008; Volum 45. ISSN 0017-9841.s 99 - 100.
 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing: Korleis feira ein nasjonalstat i ei globalisert tid?. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2008 (10). ISSN 1503-1241.
 • Tjelmeland, Hallvard. Istoritsjeskie issledovanij v Otdelenii istorii Universiteta g. Tromse. Vestnik "Barents-Tsentra" MGPU 2008 (7).s 127 - 136.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er det med Krigen?. 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit - balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk? http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/refleks/Innledning_Hallvard%20Tjelmeland.pdf. 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. Industrial and economic development after the World War 2, the case of North Norway. Conference on the future of the Barents Region 2008-11-24 - 2008-11-26 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. Refleksmøte - framtidas sikkerhetspolitikk 2008-09-08 - 2008.
 • Tjelmeland, Hallvard. OL 2018: ein nord-sør-konflikt?. OL 2018: ein nord-sør-konflikt? 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.
 • Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar; Tjelmeland, Hallvard. Knut Helle (hovedred.), Ottar Greipstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti (medred.):Vestlandets Historie. Bind 1 Natur og næring, Bind 2 Samfunn, Bind 3 Kultur. Bergen: Vigmostad & Bjørke 2006. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 666.
 • Tjelmeland, Hallvard. Ei europeisk danningsreise. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Sluttord om "Hvite busser". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Bladet Tromsø 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard; Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar. Arnvid Lillehammer og Anna-Elisa Tryti (medred.): Vestlandets historie. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 667.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som merkevarebygging. Hifo-seminaret 2007 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historia i kampen om den nordnorske identiteten. Identitet, merkevare og omdømme 2007-02-21 - 2007-02-22 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Historical Introduction - North Norway 1900-2000. Beyond the Northern polar circle - Daily life, living conditons and a region in change 2007-08-31 - 2007-09-06 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg. Folkemøte: Hva skjer i Nord-Norge 2007-11-30 - 2007-11-30 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Posten i Nord-Troms gjennom 300 år. Åpent møte på Nord-Troms Museum 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Då det gjekk sju brev på ei ku. Postgangen i Nord-Norge før dampskipet. Lørdagsuniversitetet 2007-02-03 - 2007.
 • Tjelmeland, Hallvard. Med copyright på røyndommen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Tjelmeland, Hallvard. Trøndelags historie, bind 3: Grenda blir global1850-2005. Historisk Tidsskrift (Norge) 2006; Volum 85 (3). ISSN 0018-263X.s 516 - 521.
 • Tjelmeland, Hallvard. Sjølvmotseiande om Nord-Norge. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.
 • Tjelmeland, Hallvard. Innvandring som tema i lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin 2006; Volum 17 (3). ISSN 0802-8931.s 11 - 14.
 • Tjelmeland, Hallvard. Streik i historisk perspektiv. 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om boka "Den kalde krigen". 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Diskusjon om boka "Hva skjer i Nord-Norge". 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Spildra i Nord-Norge. Spildraseminaret 2006 - et åttetall gjennom Nord-Troms 2006-06-09 - 2006-06-09 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Constructing and Reflecting Collective Identities. Northern Norwegian newspapers in the making of regional identities. Regional northern identity: From past to future 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Publikasjonar (innen humaniora og samfunnsfag) utan impact factor. Korleis ivaretar systemet publisering i slike?. Måling av kvalitet i forskning 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Tillit i internasjonale relasjonar. Norut-fokus på nordområdene: TIllit på toppnivå. 2006-10-27 - 2006-10-27 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Det nye Europa, EU og norsk europapolitikk. Internasjonalt seminar 2006-11-02 - 2006-11-02 2006.
 • Tjelmeland, Hallvard. Frimerkets rolle i norsk historie. Opning av frimerkeutstilling/UB i samband med 1905-jubileet 2005-09-15 - 2005-09-15 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vil vi med Tromsø?. Bladet Tromsø 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om tyskarar si haldning til norsk okkupasjonshistorie. 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard. Industrialization as Strategy for Modernisation in Northern Norway after the Second World War. The Industrialization Process in the Barents Region 2005-09-20 - 2005-09-22 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskap: Olympisk grein eller verksam kraft?. Raudvinseminar (Hifo Tromsø) 2005-10-14 - 2005-10-14 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard. Fagrørslas historiske betydning. Fagleg kurs 2005-09-29 - 2005-09-29 2005.
 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003. 2004 (5) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 129 - 138.
 • Tjelmeland, Hallvard. Storbrannen 1969. Bilder og foredrag om bybrannen i Tromsø i 1969 2004-05-14 - 2004-05-16 2004.
 • Tjelmeland, Hallvard. Erfaringar med den nye studiereformen på SV-fakultetet. Seminar for studiekonsulentar ved Universitetet i Tromsø 2004-05-03 - 2004-05-05 2004.
 • Tjelmeland, Hallvard. Om arbeidet med historia til avisa Nordlys. A-pressen i pressehistorien 2004-02-18 - 2004-02-18 2004.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kommentar til Bæhrenholdt. Globalisering nedenfra 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.
 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "De lengste reisen (1940-45) 2001-04-25 - 2013-04-25 2001.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar; Tjelmeland, Hallvard. Nyere byhistorie i Norden. 1992.s 21 - 34.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Større arbeid:

  * "Avradikaliseringa av Det norske Arbeidarparti i mellom-krigs-tida. Ei historiografisk drøfting". Utrykka hovudfags-oppgåve i historie, Universitetet i Tromsø 1982

  * Tømrer og Snekkernes fagforening avd. 1 i Oslo gjennom 100 år, Oslo 1985

  * Med posten inn i ei moderne tid. Nordnorsk posthistorie 1665 - 1850, Oslo 1995.

  * Fra byfolk og bona til tromsøværing, bind 4 av Tromsø gjennom 10 000 år, Tromsø 1996.

  *"I globaliseringens tid", i Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie bind 3 (saman med Grete Brochmann), Oslo 2003.

  *Flammende budbringer. Nordlys gjennom 100 år (saman med Pål Christensen), Tromsø 2003.

  *Den kalde krigen. Oslo 2006


  Artiklar (utvalte):

  - "Politikk og historie. Om ulike syn på dei sosiale driv-kreftene bak danninga av regjeringa Nygaardsvold", i Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie 2/1986.

  - "Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle 1930 - 1968", i Vardøger 14/1984.

  - "Moral og politikk i historieskrivinga", i HIFO-nytt 4/88

  - "Klasse og organisasjon. Nokre tankar om Edvard Bull sitt perspektiv på den tidlege norske arbeidarrørsla", i Vardøger 18/88.

  - "Nordnorsk sosialisme frå Alfred Eriksen til Hanna Kvanmo", i boka Hanna Kvanmo, Oslo 1989.

  - Drivenes, Einar-Arne og Hallvard Tjelmeland: Die nordnorwegische Arbeiterbewegung zwischen Region und Nation, i Mitteilungsblatt des Instituts Zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung (IGA), Heft 19/97 (norsk versjon i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997)

  - "Fiskerinæringa mellom tradisjon og modernisering", LOS i Nord-Norge notat nr. 5 (1993).

  - "Det seinmoderne Nord-Norge. Tenesteyting, tettstader og tusseladdar", kapittel 6 i Nordnorsk kulturhistorie, bind 1, Oslo 1994.

  - Den moderne ungdom mellom sjølvutfalding og gruppekonformisme, Ottar 2/1995.

  - Kva er modernisering? i Jan Eivind Myhre: Nord-Norges modernisering, ISV stensilserie B nr. 35 (1995).

  - Kva gjorde krigen med Norge? Nytt Norsk Tidsskrift 1/1996.

  - Det seinmoderne Nord-Norge - likeretting eller regionalisering? i Erik Oddvar Eriksen: Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord, Bergen 1996.

  - Stat, ideologi og økonomi i Nord-Norge 1935-1995, i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997.

  - Kva tid oppstod Nord-Norge? Regionaliseringsprosessar i Nord-Norge fram til ca. 1950, i Bjørn-Petter Finstad, Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland (red.): Stat, religion, etnisitet. Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996, Skriftserie Senter for samiske studier nr. 4, Tromsø 1997.

  - The Battle of Northern Norwegian Identity - A Historical Perspective, i State, Religion and Ethnicity in the North a.d. 700-1990, Arkhangelsk 1998.

  - Sjablonmessig om nasjon og region, i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1998.

  - Historieskriving og nasjonalisme, i Nytt Norsk Tidsskrift 1/1999.

  Tidsskriftet Mot Dag, i Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen (red.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind 2, Oslo 1998.
  Historieskriving og nasjonalisme, i Nytt Norsk Tidsskrift 1/1999.

  - Den eviggjorte embetsmannsstat, i E. Rudeng (red.): Kunnskapsregimer, Oslo 1999.

  - The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000, innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000, http://www.oslo2000.uio.no/english/index.htm

  - "Den seinmoderne byen mellom rurbanisering og globalisering. Eksemplet Tromsø", i Håløygminne 2/2000.

  - The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000, innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000, http://www.oslo2000.uio.no/english/index.htm

  - Utfordringa til det norske i sosialdemokratiet si stordomstid, i Håkon With Andersen (m.fl., red.): Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth, Nr. 37 i Skriftserie fra Historisk institutt, Trondheim 2002.

  - Norsk og nordnorsk innvandring etter 1945, i Ottar nr. 5/2002.

  - "The Norwegian Encounter with Pakistanis: Diversities and Paradoxes on the Road to Norway´s Immigration Stop", i Rainer Ohliger, Karen Schönwälder og Triadafilos Triadafilopoulos: European Encounters. Migrants, migration and European societies since 1945, Ashgate 2003.

  - "Aviser som produkt og produsent av fellesskap", Arbeiderhistorie 2003.

  -Aviser som historisk kjelde. Pressehistoriske skrifter 2004; 1(3): 114-131

  -Nyinnvandring til norske lokalsamfunn etter 1940. I: Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 2004, s. 61-90

  -Tillit i internasjonale relasjonar. I: Norut - fokus på nordområdene: Tillit på toppnivå. Tromsø: Norut Samfunnsforskning 2006. s. 9-16

  - Industrialization as strategy for modernisation in Northern Norway after the Second World War, in Lars Elenius (ed.): The Industrialisation Process in the Barents Region, Luleå University of Technology, Luleå 2007.

  - Constructing and reflecting collective identities - North Norwegian newspapers in the making of regional identities, in Lars Elenius: Cross-Cultural Communications and Ethnic Identities, Luleå University of Technology, Luleå 2007.

  - Historie som merkevare, Heimen 2/2008

  - Ein norsk sonderweg i internasjonal politikk etter 1945? Ei kritisk døfting av ristetradisjonen, i Einar Niemi og Christine Smith-Simonsen (red.): Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik,Oslo 2009

   - "En utenrikspolitisk amatør?" Einar Gerhardsen som statsmann 1955-58. Arbeiderhistorie 2009 s. 6-27

  - Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12) s. 142-152

   


  Forskningsinteresser

  Arbeidarrørslas historie, innvandringshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng, norsk-sovjetiske/russiske relasjonar, andre verdskrigen i ein  regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

  Undervisning

  His 2005: Frå Jalta til Malta

  His 1008: Norge i internasjonal politikk

  His 1018: Innvandring og fleirkulturalitet i Norge

  His 3021: Frå nordfront til isfront