Bilde av Niemi, Einar A
Bilde av Niemi, Einar A
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi einar.niemi@uit.no +4777644357 Her finner du meg

Einar A Niemi


Professor emeritus i historie


 • Einar a Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  The Tyranny of the Models 2.0
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Einar A Niemi :
  Gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark
  Orkana Forlag 2022
 • Einar A Niemi :
  Samuli Paulaharju og kvenene: i klemme mellom finsk og norsk nasjonalbygging?
  Orkana Forlag 2020
 • Ivar Bjørklund, Einar a Niemi :
  Partisanhuset i Indre Syltevik. Et kulturminnebidrag til partisanenes historie
  Orkana Forlag 2019
 • Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  Pussig forklaring om brent jord og politiske konsekvensar
  Nordnorskdebatt 2022
 • Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen, Einar a Niemi, Anne Julie Semb :
  Samenes historie: Sannhet og forsoning
  11. november 2021
 • Ketil Zachariassen, Einar a Niemi :
  Innledning
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Einar a Niemi :
  Litt om kvenhistorien og om forholdet mellom Finland og Norge gjennom historien
  2019
 • Einar a Niemi :
  Nord-Norge - en oppfinnelse?
  Ottar 2019
 • Einar a Niemi :
  Samuli Paulaharjus Ruijan Suomalaisia. Litt om historiefaglige, folkloristiske og ideologiske sider ved verket
  2019
 • Einar a Niemi :
  Folk og kulturer i Arktis
  14. mars 2019
 • Einar a Niemi :
  Retten til jorda i Finnmark i rettshistorisk perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Gjenreisingen etter andre verdenskrig
  2019
 • Einar a Niemi :
  Trekk fra Varangers historie
  2019
 • Einar a Niemi :
  Amerikafeber. Utvandringen fra Finnmark sett i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Identitet, etnisitet og historie i Finnmark - å leve opp til det forventede eller levd liv?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenbyen Vadsø
  2019
 • Einar a Niemi :
  Om å betenke seg - jordrettighetene i Finnmark
  Nordnorsk Debatt 19. november 2019
 • Vibeke Røiri, Einar a Niemi :
  Russegrensen. 10 episoder september/oktober 2019
  25. september 2019
 • Einar a Niemi :
  Kultur, debatt og UiT-forskere
  Nordnorsk Debatt 17. november 2019
 • Einar a Niemi :
  Norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk, med særlig vekt på samene og kvenene og Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2019
 • Einar a Niemi :
  Norge og Finland - gode naboer i krig og fred?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Vadsø og kvenene - en kontrastfylt historie
  2019
 • Einar a Niemi :
  Jakten på identitet - et teoretisk og historisk perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Den offentlige samtalen om samiske spørsmål. Forventninger til formidling og medias ansvar
  2019
 • Einar a Niemi :
  Frigjøringen av Finnmark 1944 - 1945 i minnehistorisk perspketiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenenes historie på 120 minutter
  2019
 • Einar a Niemi :
  Finnmarks identitet: Hva er vi, og hva vil vi være?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Minner og krig. Krigen, brenningen og evakueringen.
  2019
 • Einar a Niemi :
  Finnes det en kvensk framtid? Sett i lys av historie og samtid.
  2019
 • Einar a Niemi :
  Folk i Varanger - hvem er vi? Et historisk utsyn
  2019
 • Einar a Niemi :
  Gjenreisingen av Finnmark - lokal medvirkning eller nasjonal ensretting?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenbygdene i Nord-Varanger
  2019
 • Einar a Niemi :
  Bygningshistorie og verneverdier, Vadsø
  2019
 • Einar a Niemi :
  Norsk migrasjonsforskning - veien videre? Sesjonen "150 år med migrasjonshistorie - og hva så?"
  2019
 • Einar a Niemi :
  Øyvind Ravna, Høyesterett og historien
  Nordnorsk Debatt 17. november 2019
 • Einar a Niemi :
  Statens eiendomsrett i Finnmark - om å forstå og misforstå
  Nordnorsk Debatt 26. november 2019
 • Einar a Niemi :
  Ut av ruinene. Gjenreisingen av Vadsø etter andre verdenskrig
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenene - hvem var og er de?
  2018
 • Einar a Niemi :
  Krig, fred og minnehistorie.
  2018
 • Einar a Niemi :
  Blant folk i Varanger: Holdninger til Russland i fortid og nåtid
  2018
 • Einar a Niemi :
  Nord-Norge - drømmen om én region. Fra 1800-tallets regionale patriotisme til dagens regiondebatt.
  2018
 • Einar a Niemi :
  1814 - nasjonen og regionen: Nord-Norge og Lofoten
  2018
 • Einar a Niemi :
  Landsdelen, kunnskap og utdanning: Den lange historien om Universitetet i Tromsø
  2018
 • Einar a Niemi :
  Hvorfor dette raseriet? Om Heitmann, arkeologi og historie.
  Nordnorsk Debatt 18. juni 2018
 • Einar a Niemi :
  Sammenslått Troms og Finnmark - fiasko eller muligheter?
  Nordnorsk Debatt 26. januar 2018
 • Einar a Niemi :
  Vadsø-kirkenes historie - et overblikk
  2018
 • Einar a Niemi :
  Komagdalens kulturhistorie - en oversikt over "tre stammers møte"
  2018
 • Einar a Niemi :
  Handel, innvandring og kulturavtrykk
  2018
 • Einar a Niemi :
  Kven Connection Exihition
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Utvalgte publikasjoner
  * Trekk fra Nord-Norges historie. Oslo 1976 (1. oppl.; hovedforfatter).

  * Oppbrudd og tilpassing. Den finske flyttingen til Vadsø 1845-1885. Vadsø 1977.

  * Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940. Oslo, Bergen, Tromsø 1981 (sammen med Knut Einar Eriksen).

  * Vadsøs historie, bd. 1. Vadsø 1983.

  * Pomor. Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år. Oslo 1992 (red.).

  * Nyere byhistorie i Norden. Tromsø 1992 (medred.).
  Lokalhistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Bergen 1993 (sammen med Harald Winge).

  * Stat, religion og etnisitet. Tromsø 1997 (medred.).

  * "Har lokalhistorien behov for en teori?", i L. Martinsen & H. Winge (red.): Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Oslo 1991.

  * "Mellom arkeologi, sosialantropologi og historie", i Historisk tidsskrift 1991.

  * "The Kvens in Vadsø, Northern Norway, 1850-1940", i M. Engman (ed.): Ethnic Identity in Urban Europe. Comparative Studies on Governments and Non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940, Vol. VIII. Gover House/NY UP 1992.

  * "Syntese i lokalhistorien", i L. Martinsen & H. Winge (red.): Syntese i historieskrivingen. Oslo 1992.

  * "Hans Hansen Lilienskiold - embetsmann, vitenskapsmann og opprører", i Portretter fra norsk historie. Oslo 1993.

  * "Whaling on the Norwegian Arctic Coast - Origin, Development and the Local Society", i B.L. Basberg, J.E. Ringstad & E. Wexelsen (eds.): Whaling and History. Sandefjord 1993.

  * "Regionalism in the North: the Creation of 'North Norway'", Acta Borealia 1993.

  * "Østsamene - ressursutnyttelse og rettigheter", i NOU 1994:21. Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. Oslo 1994.

  * "Nation-building, Regionalism and West-European Culture in Northern Scandinavia 1850-1950", i Europa und Norden. Oslo 1995.

  * "The Finns in Northern Scandinavia and Minority Policy", i S. Tägil (ed.): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. London 1995.

  * "History of Minoritites: The Sami and the Kvens", i W.H. Hubbard et al. (eds.): Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Oslo, Copenhagen, Stockholm, Boston 1995.

  * "Nils Paul Xavier: Sami Teacher and Pastor on the American Frontier", i Norwegian-American Studies, Vol. 34. Northfield 1995.

  * "Idrett og politikk i nord. Arbeidernes Idrettsforbund - et regionalt eksempel", Heimen 1996.
  "Emigration from Northern Norway: A Frontier Phenomenon?", i Ø.T. Gulliksen et al. (eds.): Norwegian-American Essays 1996. Oslo 1996.

  * "Sami History and the Frontier Myth", i H. Gaski (ed.): Sami Culture in a New Era. Karasjok 1997.

  * "Innvandringen til Nord-Norge", i L. Nilsson & S. Lilja (red.): Invandrarna och lokalsamhällen. Västervik 1998.

  * "Hovuddragen för urbaniseringen i Nord-Norge", Faravid 1998.

  * "Norsk emigrasjonsforskning siden Ingrid Semmingsen", i O. Lovoll (red.): Migrasjon og tilpassing. Oslo 1998.

  * "Østsamene - urfolk og grenseminoritet", i H. Eidheim (red.): Samer og nordmenn. Oslo 1999.

  * "From Northern Scandinavia to the United States. Ethnicity and Migration, the Sami and the Arctic Finns", i D. Blanck et al. (eds.): Migration och mångfald. Uppsala 1999.

  * "Svend Foyn og hvalfangsteventyret i nord - økonomi, nasjonsbygging og miljø", i Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 1996. Oslo 1999.

  * "Også av denne verden? Etnisitet, geografi og læstadianisme mellom tradisjon og modernitet", i Ø. Norderval & S. Nesset (red.): Vekkelse og vitenskap. Tromsø 2000.

  * "Når man skyter hunder. En debatt om reindrift i Finnmark ved midten av 1800-tallet", i P. Sköld & P. Lantto (red.): Den komplexa kontinenten. Staerna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå 2000.

  * "'Urfolk', 'nasjonal minoritet', 'innvandrer'. Minoritetspolitikken og kampen om kategoriene", i J.E. Myhre (red.): Historie, etnisitet og politikk. Tromsø 2000.

  * "North Norwegian Rising! Regionalism and Nation Building in the North, 1900-1940", i R. Holt et al. (eds.): Internationalisation in the History of Northern Europe. Tromsø 2000.

  * "Regions and Regionalisation. Introduction to Specialised Theme 9", i Proceedings 19th International Congress of Historical Sciences. Reports, Abstracts and Round Table Introductions. Oslo 2000.

  * "Inventing a Region: The Case of North Norway, 1900-1940", i I. Sigrudsson & J. Skaptason (eds.): Aspects Arctic and Sub-Arctic History. Reykjavik 2000.
  * Sosedi na krajnem severe (Naboer i det høye nord). Kapittel som dekker tidsrommet 1536-1814. Murmansk 2001.

  * "Samisk forskning ved et tidsskrifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk", i E. Seglen (red.): Vitenskap, teknologi og samfunn. En innføring i vitenskapenes teori og praksis. Oslo 2001 (sammen med Lars Ivar Hansen).

  * "Om politikk og kategorien "innvandrer"", i Ottar nr 3/2001.

  * ”Nordnorske regionale strategier. Fortidsforestillinger og hjemkomstmyter”, i Trond Thuen (red.): Fortidsforståelser. Kristiansand 2001.

  * ”Stat og etnisitet i nord: Territorium, grenser og rettigheter – et historisk og nåtidig perspektiv”, i L.-G. Tedebrand & L.-E. Edlund (red.): Tre kulturer i möte. Kulturens frontlinjer. Umeå 2001.

  * ”Kvenforskningen: Et forskningshistorisk perspektiv”, i T. Ryymin & E. Karikoski (red.): Kvensk forskning. Tromsø 2001.

  * ”American, Norwegian, or North Norwegian? Dilemmas of Identity for Immigrants from Northern Norway in the United States, 1900-1930”, i Todd Nichol (ed.): Interpreting the Promise of America. Northfield 2002.

  * Dølebygdene – Nord-Norges Amerika”, i Håløygminne nr 4/2002.

  * ”Kategorienes etikk og minoritetene i nord. Et historisk perspektiv”, i Samisk forskning og forskningsetikk. NESH-publikasjon 2/2002, NFR, Oslo

  * ”Byen bak de nedrullede gardiner? Om sted og mentalitet – Vadsø og vadsøværingene”, i Marit Anne Hauan et al (red.): Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. Tromsø 2003.

  * Kvenene – fra innvandrere til utvandrere”, i Reidun Mellem (red.): Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Tromsø 2003.

  * ”Samene og kvenene – bibliotek og kunnskap. Et historisk perspektiv”, i Robert Vaagan (red.): Det multikulturelle bibliotek – visjon og virkelighet. Oslo 2003.

  * ”Statsinternatene i Finnmark: Forskningshistorisk perspektiv og historisk bakgrunn”, i 100 år med statlig internatdrift i Finnmark. Sametinget, Karasjok 2003.

  * Norsk innvandringshistorie, bind 2, tidsrommet 1814-1860. Oslo 2003.

  * "Mehamnopprøret 1903", i Håløygminne 4/2003

  * "Kvenene - innvandring og kulturmøte", i Ola Alsvik (red.): Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Oslo 2004.

  * "Bryllup med forviklinger, Vadsø 1702, i Varanger årbok 2004.

  * Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, medred. tromsø 2004.

  * "Etnisitet, nasjonalitet og grenseforhold i det nordligste Skandinavia fram til vår tid", i Steinar Imsen (red.): Grenser og grannelag i Nordens historie. Oslo 2005.

  * "Nasjonale minoriteter - en oppfinnelse? Om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter", i G. Alhaug m.fl. (red.): Mot rikare mål å trå. Oslo 2005.

  * "Vitenskap og politikk", i T. Gullberg & Kaj Sandberg (red.): Medströms och motströms. Individ och struktur i historien. Helsingfors 2005.

  * Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge, medred. Tromsø 2006.

  * Border minorities between State and Culture, i T. Jackson & J.P. Nielsen (red.): Russia-Norway. Physical and symbolic Borders. St. Petersburg & Tromsø 2005.

  * "National Minorities and Minority Policy in Noreay", i S.S. Åkermark (red.): International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. Mariehamn 2006.

  * "Ethnic Groups, Naming and Minority Policy", i L. Elenius (red.): Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Luleå 2007.

  * "Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk. Et historisk perspektiv", i P.S. Raaen & O. Skrevik (red.): Fiendebilder. Historie og samtid. Stiklestad 2007.

  * Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest, red. Vadsø 2007.

  * "Ryssland, Finland och Sverige som hotbilder i Norge", i L. Elenius m.fl. (red.): Fredens konsekvenser. Samhällsörändringar i norr efter 1809. Luleå 2009.

  * Det hjemlige og det globale, medred. Oslo 2009.

  * "Nord-Norge: skapingen av Norges første moderne region", i B. Seland (red.): Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Bergen 2009.

  * "Skapingen av Nord-Norge - av én eller flere regioner?" I E. Angell m.fl. (red.): Nordområdepolitikken sett fra nord. Bergen 2010.

  * "Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet", i E.-A. Drivenes & R.I. Larsen (red.): Norsk-finske relasjoner. Tromsø 2010.

  * "Kvenene - Nord-Norges finner", i A.B. Bonnevie & B.B. Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondheim 2010.

  * "Kvenene - fra innvandrere til nasjonal minoritet", i A.B. Bonnevie & B.B. Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondehim 2010.


  Forskningsinteresser

  * Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

  * Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

  * Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

  * Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

  * By- og lokalhistorie.

  * Historiografi og vitenskapshistorie.

  * Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.