Bilde av Hansen, Lars Ivar
Bilde av Hansen, Lars Ivar
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi lha005@post.uit.no Tromsø Breiviklia H105

Lars Ivar Hansen


Professor emeritus i historie

Stillingsbeskrivelse

Professor i middelalderens og tidlig nytids historie


 • Lars Ivar Hansen :
  Trondenes-jordebøkene
  Haaløygminne : Håløygminne 2022
 • Lars Ivar Hansen :
  The Trading Networks of the High North during the Sixteenth Century
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 ARKIV
 • Lars Ivar Hansen :
  On the View of 'the Other' - Abroad and At Home: The Geography and Peoples of the Far North, According to Historia Norwegie
  Brepols 2020 ARKIV
 • Sigrun Høgetveit Berg, Lars Ivar Hansen :
  Introduction
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020
 • Lars Ivar Hansen :
  How to define borders between private and common land in Norway?
  Danish Journal of Archaeology 2017 ARKIV / DOI
 • Lars Ivar Hansen :
  Perspectives on Sámi historiography
  Арктика и Север 2017 ARKIV / DOI
 • Lars Ivar Hansen :
  Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period
  Wehrhahn Verlag 2016
 • Lars Ivar Hansen, Kjell Lundholm, Viktor Semënov, Jouko Vahtola :
  The Dawn of State Formations 800-1550
  Pax Forlag 2015
 • Lars Ivar Hansen :
  Befolkningens etniske sammensetning i Tromsø-området gjennom siste halvdel av 1800-tallet – Hva folketellingene forteller - og ikke forteller
  CálliidLágádus 2015
 • Lars Ivar Hansen :
  Integrasjon og omforming ca. 1100 - ca. 1500
  Fagbokforlaget 2014
 • Lars Ivar Hansen :
  The successive integration of Hålogaland and Finnmọrk into the realm of the king of Norway
  Fagbokforlaget 2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet
  Novus Forlag 2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Introduction
  Orkana Forlag 2014
 • Lars Ivar Hansen :
  The Field of Property Devolution in Norway during the Late Middle Ages: Inheritance settlements, Marriage Contracts and Legal Disputes
  Brill Academic Publishers 2013 DOI
 • Lars Ivar Hansen :
  Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet
  2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway
  Boydell & Brewer 2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century
  Suomalais-Ugrilainen Seura 2012
 • Lars Ivar Hansen, Bjørnar Julius Olsen :
  Samenes historie fram til 1750, 2. utgave
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Lars Ivar Hansen :
  The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural networks
  Novus Forlag 2018
 • Lars Ivar Hansen, Bjørnar Julius Olsen :
  Hunters in Transition. An Outline of Early Sámi History
  Brill Academic Publishers 2014
 • Lars Ivar Hansen, Rognald Heiseldal Bergesen, Ingebjørg Hage :
  The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies
  Orkana Forlag 2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Samhandling mellom samer og håløyghøvdinger i Astafjord i vikingtid og tidlig middelalder
  2023
 • Lars Ivar Hansen :
  Samhandling mellom samer og håløyghøvdinger i Astafjord i vikingtid og tidlig middelalder
  2022
 • Lars Ivar Hansen :
  Grenseoppgjøret på Nordkalotten fra Teusina-freden 1595 til grensetraktaten av 1751: Standpunkter, strategier og argumentasjon
  2021
 • Lars Ivar Hansen :
  Boklansering "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural Networks"
  2019
 • Lars Ivar Hansen :
  Presentasjon av boka "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual Mobility within multicultural Networks"
  2019
 • Lars Ivar Hansen :
  Sacred Place Names and History
  2019
 • Lars Ivar Hansen :
  The Strategies of the Sámi in the Trading Networks of Northern Fennoscandia
  2019
 • Lars Ivar Hansen :
  Central European Cloth in the Arctic North during the 16th Century
  2018
 • Lars Ivar Hansen :
  Friis-kartene: Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur? Kan vi stole på kartleggingen?
  2017
 • Lars Ivar Hansen :
  О саамской историографии
  Арктика и Север 2017 ARKIV / DOI
 • Lars Ivar Hansen :
  Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder
  2017
 • Lars Ivar Hansen :
  Opening and welcome
  2017
 • Lars Ivar Hansen :
  The Trading Networks of the High North during the 16th century
  2015
 • Lars Ivar Hansen :
  The Sami in local history
  2014
 • Lars Ivar Hansen, Lars Aarønæs :
  Hvor går arven?
  29. oktober 2014 FULLTEKST
 • Lars Ivar Hansen :
  Skattlegging og handel - samisk og norrønt
  2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Kommentar til visning av filmen "Joikefeber"
  2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period
  2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Introduction
  2014
 • Lars Ivar Hansen :
  The Sámi and the Emerging National States: Tribute or Conquest?
  2014
 • Lars Ivar Hansen :
  Trade and Taxation in the north: What actually were they fighting about?
  2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Property devolution in late medieval Norway: The space of action of the lesser aristocracy
  2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Hansahandelen og vareomsetninga på Nordkalotten
  2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller - og ikke forteller
  Ottar 2013
 • Lars Ivar Hansen :
  Introduction
  2013
 • Per Pippin Aspaas, Egil Kraggerud, Lars Ivar Hansen :
  Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts
  UiT Norges arktiske universitet 2012 FULLTEKST
 • Lars Ivar Hansen :
  Tromsø som sameby: Et historisk tilbakeblikk
  2012
 • Lars Ivar Hansen :
  Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller
  2012
 • Lars Ivar Hansen :
  Labergene i Sør-Troms: Møte- og lasteplasser i tidlig middelalder
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Et utvalg publikasjoner fra de siste ti år:

  Bøker:

  1. (Sammen med Bjørnar Olsen:) Samenes historie fram til 1750 [=The history of the Sami until 1750 A.D.], Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2004 (427 p.)

  2. (Sammen med Bjørg Evjen, red.): Nordlands kulturelle mangfold: etniske relasjoner i historisk perspektiv, [=The cultural diversity of Nordland County, Norway: Ethnic relations in historical perspective], Pax Forlag, Oslo 2008 (ISBN: 978-82-530-3113-2, ib.), 348 p.

  3. (Sammen Bjørnar Olsen:) Hunters in Transition: An Outline of Early Sámi History, Brill (The Northern World, vol. 63), Leiden 2014 (ISBN: 978-90-04-25254-7), 402 p.

  Artikler:

  1. “Integrasjon og omforming ca. 1100 - ca. 1500”, kap. i: Ø. Rian (red.): Telemarks historie, bd. 1, .Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1407-5), s. 129 - 199.

  2. “The successive integration of Hålogaland and Finnmọrk into the realm of the king of Norway”, in: St. Imsen, (ed.): Rex Insularum, The King of Norway and his ‘Skattlands’ as a Political System c. 1260 – c. 1450, Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0414-7), s. 347 - 369.

  3. “Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet”, i: H.P. Blankholm, H.D. Bratrein, J. E. Arntzen og K. Lind (red.):  Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen, Tromsø: Tromsø Museum – Universitets­museet, 2013 (ISBN 978-82-7142-064-2), s. 77-94.

  4. “The Field of Property Devolution in Norway During the Late Middle Ages: Inheritance Settlements, Marriage Contracts and Legal Disputes”, in: H, J. Orning, K. Esmark, L. Hermansson and H. Vogt (eds.): Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Brill, Leiden – Boston (ISBN 978-90-04-24367-5), 2013, pp. 247-277.

  5. Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway”, in: M. Stevens and C. Beattie (eds.): Married Women and the Law in the Pre-Modern Northwest Europe. The Boydell Press, Woodbridge

   (ISBN 978-1-84383-833-3), 2013, pp. 11-30.

  6. ”Marriage Among the Land-owning Peasants of Southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite”, in: P. Andersen, K. Salonen & H. Møller Sigh (eds.): Law and Marriage in the Middle Ages (Proceedings from the 7th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History), DJØF Publishing, Copenhagen 2012, pp. 259-281.

  7. “Juxta paganos: The Delineation of the Religious Frontier in the North”, chapter 13 in: St. Imsen (ed.): "Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the Church in the making of Norwegian domination in the Norse World, Akademika forlag (ISBN: 978-82-321-0175-7), 2012, pp. 301-330.

  8. “Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century”, in: Ch. B. Damm, J. Saarikivi (eds.): Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond, Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) (ISBN 978-952-5667-39-4; ISSN 0355-0230), pp. 217 – 239.

  9. “Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North”, chapt.14 in: St. Imsen (ed.): Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. (Trondheim Studies in History), Tapir Akademic Press, Trondheim 2011 (ISBN 978-82-519-2563-1). pp. 295-330.

  10. “The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws,” in: D. Tamm & H. Vogt (eds.): How Nordic are the Nordic Medieval Laws?  DJØF Forlag, København 2011 (ISBN 87-989078-1-6), pp. 170-201.

  11. “The Registers of the 'Sami Tax' from 1600 to 1750, and Their Usefulmess for Reconstructing Population Development and Settlement in Northern Nordland, Norway”, Chapter 7 in: P. Sköld & P. Axelsson (eds.): Indigenous Peoples and Demography: The Complex Relation between Identity and Statistics, Berghahn Books 2011 (ISBN 978-0-85745-000-5), pp. 135-147.

  12. “Formuesfellesskap og arverett i seinmiddelalderens Norge”, i: P. Andersen, E. A. Niemi (red.): Arverettens handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk utvikling, 1100 – 2000, Orkana Forlag 2011 (ISBN 978-82-8104-152-3), s. 51 - 69.

  13. ”Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer”, i: Heimen, vol. 47, nr. 4 – 2010, s. 315-340.

  14. ”Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk ? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen”, i: Orning, Esmark & Hermanson (red): Gaver, ritualer og konflikter - Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie, Oslo 2010, s. 117 – 159.

  15. ”Varanger-siidaen: Et handelssentrum”, i: Niemi E. & Smith-Simonsen, Chr. (red.): Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik, Oslo 2009, s. 349-367.

  16. "Freeholding peasants in Telemark between strategies of in-marriage and joint ownership," in: Iver­sen, T., Myking, J. R. & G. Thoma (eds.): Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government.Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2007 (ISBN 978 82 519 21947) s.267-282.

  17. "Sjøsamene i Salten fogderi ca. 1600-1760: folketall og jordeiendomsrettslige vilkår," i: Bjerkli, Bj. (red.): Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget, Oslo, (NOU), 2007 (ISBN 978-82-583-0940-3), s. 223-249.

  18. "Om biskop Eystein Aslaksson av Oslo og hans statutt for Øvre Telemark," i: "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 (17) s. 18-34.

  19. "Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid: Reindrift i nordre Nordland på begynnelsen av 1600-talleet,", i: Broderstad, E. G., Niemi, E. & I. Sommerseth (red.): Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905.Senter for Samiske Studier, Skrifter 2007 (14) s. 21-36.

  20. "Sami Fisheries in the Pre-modern Era: Household Sustenance and Market Relations", in: Acta Borealia, vol 23 (2006), No. 1., pp. 56-80.

  21. "The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times," in: T. Jackson & J.P. Nielsen (eds.): Russia - Norway. Physical and Symbolic Borders. Moskva, Languages of Slavonic Culture 2005, pp. 40-61.


  Forskningsinteresser

  • Økonomisk og sosial historie i middelalder og tidlig nytid, herunder særskilt:
   -  Prinsipper for eiendomsoverføring mellom generasjonene i middelalderen og tidlig nytid. - Fokus ligger på hvilke strategier som ble tillempet i forhold til arv, medgift og testamenter, i skjæringsfeltet mellom slektsgruppe, parfamilie og lovgivende myndigheter som stat og kirke
  • Rettshistorie, kanonisk rett
  • Rettighetsforhold knyttet til utnytting av felles-ressurser (almenning og utmark)
  • Samisk historie, kultur og rettssituasjon:
   -  Samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv
  • Sosiale og økonomiske nettverk på Nordkalotten i eldre tid, interetniske relasjoner og samhandling

  Medlem i forskningsgruppe  Breiviklia H105


  Klikk for større kart