2Elin Anita Nilsen.jpg.jpeg
2Elin Anita Nilsen.jpg.jpeg
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø elin.nilsen@uit.no +4777623135 99 04 64 81 Tromsø HHT 02.412

Elin Anita Nilsen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Har vært/er faglig ansvarlig for følgende kurs:

Human resource management (BED 2112)

Verdiledelse og medarbeiderskap (BED 6008)

Styring, strategi og endringsledelse (BED 6009)

Nyere perspektiver på ledelse (BED 3019)

Fordypning i ledelse og innovasjon (BED 3046)

Leadership skills (FSK 8003)

Endringsledelse (BED 3039)

Foreleser i tillegg på følgende kurs:

Team management (BED 2030)

Forskningsdesign og metode (BED 3011)


 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?. Waxmann Verlag 2021 ISBN 978-3-8309-4338-9.s 101 - 124.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Implementing New Practice: The Roles of Translation, Progression and Reflection. Journal of Change Management 2020. ISSN 1469-7017.s doi: 10.1080/14697017.2020.1837205.
 • Solnørdal, Mette Talseth; Nilsen, Elin Anita. From Program to Practice: Translating Energy Management in a Manufacturing Firm. (prosjekt) Sustainability 2020; Volum 12 (23). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su122310084.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita. Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 93 - 111.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care. BMC Health Services Research 2016; Volum 16:633. ISSN 1472-6963.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12913-016-1881-9.
 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita. Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie. (data) Økonomistyring & informatik 2015; Volum 31 (2). ISSN 0900-8322.s 163 - 199.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion. NEON-konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Nilsen, Elin Anita. Styrets strategiske involvering: strategi som styringsverktøy. Seminarrekke 2021-06-11 - 2021-06-11 2021.
 • Nilsen, Elin Anita. Rollene som leder av bedriftsnettverk og klynger. KUPA Kompetanseprogram for fasilitator av klynger 2021-09-30 - 2021-09-30 2021.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Sandaunet, Anne Grete; Solstad, Elsa. Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization. NEON konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Solnørdal, Mette Talseth; Nilsen, Elin Anita. Include - Fellesmøte med partnere i Tromsø. Partnermøte (prosjekt) 2021-09-08 - 2021-09-08 2021.
 • Nilsen, Elin Anita. Strategi og styring i styrearbeid. Styreseminar SE KUNST Nord-Norge 2021-06-25 - 2021-06-25 2021.
 • Nilsen, Elin Anita. Ledelse - en liten smakebit. Lederjakten 2020 2020-02-19 - 2020-02-19 2020.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.
 • Nilsen, Elin Anita. God ledelse i akademia: vet vi hva det er?. Ledersamling 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Nilsen, Elin Anita. Hvem har egentlig utvist godt lederskjønn i "trussel-saken"?. Nordlys debatt 2018-03-02 - 2018-03-02 2018.
 • Nilsen, Elin Anita. Prestasjonskultur og personallederrollen. Ledersamling UiT - Norges arktiske universitet 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.
 • Nilsen, Elin Anita. Styret som verdiskapende team. KUPA Styreutvikling 2018-04-18 - 2018-04-18 2018.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker. NEON-konferansen 2017 Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? 2017-11-21 - 2017-11-23 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita; Bertheussen, Bernt Arne. Styrets strategiske rolle. KUPA Styreutvikling 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita. When non-strategic involvement is not an option: the strategic role of the board of a small event-firm. 2017 Annual BAM Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. Nasjonal konferanse for helsetjenesteforskning 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. NEON-konferansen 2016 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.
 • Nilsen, Elin Anita. Hvilket handlingsrom har mellomledere i helseforetakene til å utøve god ledelse. KVAM-dag UNN 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy. 6th European Public Health Conference - Health in Europe: are we there yet? 2013-11-13 - 2013-11-16 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Verdt å vite om endring - hvis målet er å lykkes". Fagdag for Universitetsbiblioteket 2013-06-20 - 2013-06-21 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Innovasjonsledelse - hvordan skape rom for innovasjon, og hvordan gjøre innovasjoner til etablert praksis". Helse og omsorg i plan 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Ledelsesutfordringer i to-nivå organisasjoner". Seminar Fokus, Forsvarets Kompetanse- og Utdanningssenter 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Virksomhetsstyring i praksis - om SNN og UNN". LOS v/ Høgskolen i Harstad 2013-03-20 - 2013-03-20 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Førstelinjelederen: Overarbeidet og underbemannet - hva sier forskningen". Regionalt personalsjefmøte Helse Nord 2013-09-12 - 2013-09-12 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "Når HR skal bidra til organisatoriske resultater". Masteremne Human Resource Management 2013-09-13 - 2013-09-13 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. Innovasjonsledelse. Morgendagens Omsorg 2013-09-26 - 2013-09-26 2013.
 • Nilsen, Elin Anita. "PhD and leadership - why bring the two subjects together?". PhD-workshop 2012-10-16 - 2012-10-16 2012.
 • Nilsen, Elin Anita. "Strategisk ledelse: Hvordan sette planer og ambisjoner ut i handling". Lederskolen 2012-10-10 - 2012-10-10 2012.
 • Nilsen, Elin Anita. "HRM - en utfordring for den tradisjonelle faglederen". Lederdagene NITO 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.
 • Nilsen, Elin Anita. Status om nyinstitusjonelle tilnærminger til studier av organisasjonsideers livssyklus: styrker, svakheter og framtidige løsninger. NEON-dagene 2008 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.
 • Nilsen, Elin Anita; Rødvei, Per-Harald. Når kunnskapsarbeideren styres. NEON-dagen 2008 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.
 • Nilsen, Elin Anita. Oversettelsens mikroprosesser. Om å forstå møtet mellom en global idé og lokal praksis som dekontekstualisering, kontekstualisering og nettverksbygging. 2007.
 • Nilsen, Elin Anita. Kunnskapsoverføring i organisasjoner: oversettelsespraksis under lupen. Etterutdanningssymposium v/ Institutt for statsvitenskap 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.
 • Nilsen, Elin Anita. As hand in glove: banking and the balanced scorecard. 22nd EGOS Colloquium, "The Organizing Society" 2006-07-06 - 2006-07-08 2006.
 • Nilsen, Elin Anita; Røvik, Kjell Arne. From "gentleman's agreement" to project management: unlocking processes of translating organizational practices. 21st EGOS Colloquium, Unlocking Organizations 2005-06-30 - 2005-07-02 2005.
 • Nilsen, Elin Anita; Martinussen, Knut Edgar. Knowledge transfer as translation – a model for the integration of a global idea and a local practice. 17th Scandinavian Academy of Management (NFF) Conference 2003-08-14 - 2003-08-16 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Human Resource Management
  • Virksomhetsstyring i kunnskapsintensive organisasjoner
  • Førstelinjeledelse
  • Strategisk styrearbeid
  • Effektivitet i lederteam
  • Ledelse og lederutvikling
  • Implementerings- og endringsprosesser i organisasjoner
  • Inngående kjennskap til helseforetak, bank og oljeselskap

  Medlem i forskningsgruppe
  Vedlegg: