Personkort bilde
Foto: Torbein Kvil Gamst

Synnøve Jenssen

Professor, statsvitenskap Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

Prosjektdeltakelse
- Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
- Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
- Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
- Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

Formidling og popularisering
Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Undervisning
Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

Undervisningstema
Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Jenssen, Synnøve. Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 91 - 121.

 • Jenssen, Synnøve; Robertsen, Øyvind Kind. Det kommunale handlingsrommet - bare for små kommuner?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015; Volum 31 (4). ISSN 0801-1745.s 333 - 356.s doi: 10.18261/ISSN1504-2936-2015-04-05.

 • Jenssen, Synnøve. Fangene på fortet eller Mesternes mester? Bompengefinansiering og lokaldemokratiske dilemmaer i Harstad, Tromsø og Alta. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 197 - 211.

 • Jenssen, Synnøve. Dør kua mens gresset gror? Politikernes rolle i helsesamhandling. Nytt Norsk Tidsskrift 2013. ISSN 0800-336X.s 207 - 212.

 • Jenssen, Synnøve. Hierarkisk styring eller partnerskap? : konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge - en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning?. Nordiske organisasjonsstudier 2011; Volum 13 (4). ISSN 1501-8237.s 29 - 52.

 • Jenssen, Synnøve. Lokaldemokrati på tomgang?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010; Volum 26 (3). ISSN 0801-1745.s 204 - 234.

 • Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve; Røiseland, Asbjørn. The future of northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 191 - 198.

 • Røiseland, Asbjørn; Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve. Local governance and the challenges of global change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 1 - 10.

 • Jenssen, Synnøve. Deliberative Democracy in Practice. Acta Politica 2008; Volum 43 (1). ISSN 0001-6810.s 71 - 92.s doi: 10.1057/palgrave.ap.5500208.

 • Jenssen, Synnøve. The Rationality of Local Budgetary Decision-making in the Municipality of Sortland. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Local Governance and the Challenges of Global Change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. The future of Northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (4). ISSN 0080-6757.s 308 - 332.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001; Volum 17. ISSN 0801-1745.s 291 - 321.

 • Jenssen, Synnøve; Kleivan, Brita. Deliberasjon - En alternativ samhandlingsform i stat - kommunerelasjonen?. ? 1999; Volum 16 (3).s 247 - 272.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Practicing Local Governance: Northern Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Kommunereformen 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/article6485954.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordafør. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nyhetsmorgen, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju NRK Nordnytt. 2011.

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Kommunereformen 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/article6485954.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordafør. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nyhetsmorgen, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju NRK Nordnytt. 2011.

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe