Bilde av Jenssen, Synnøve
Foto: Torbein Kvil Gamst

Synnøve Jenssen


Professor, statsvitenskap


 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes, Synnøve Jenssen :
  Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Synnøve Jenssen, Øyvind Kind Robertsen :
  Det kommunale handlingsrommet - bare for små kommuner?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015 DOI
 • Synnøve Jenssen :
  Fangene på fortet eller Mesternes mester? Bompengefinansiering og lokaldemokratiske dilemmaer i Harstad, Tromsø og Alta
  Orkana Forlag 2013
 • Synnøve Jenssen :
  Dør kua mens gresset gror? Politikernes rolle i helsesamhandling
  Nytt Norsk Tidsskrift 2013
 • Synnøve Jenssen :
  Hierarkisk styring eller partnerskap? : konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge - en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning?
  Nordiske organisasjonsstudier 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Lokaldemokrati på tomgang?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  Local Governance and the Challenges of Global Change
  Nova Science Publishers 2008
 • Synnøve Jenssen :
  The Rationality of Local Budgetary Decision-making in the Municipality of Sortland
  Nova Science Publishers 2008
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  The future of Northern local governance
  Nova Science Publishers 2008
 • Synnøve Jenssen :
  Deliberative Democracy in Practice
  Acta Politica 2008 DOI
 • Asbjørn Røiseland, Nils Aarsæther, Synnøve Jenssen :
  Local governance and the challenges of global change
  Nova Science Publishers 2008
 • Nils Aarsæther, Synnøve Jenssen, Asbjørn Røiseland :
  The future of northern local governance
  Nova Science Publishers 2008
 • Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen :
  Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia
  Scandinavian Political Studies 01. desember 2006
 • Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen :
  Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001
 • Synnøve Jenssen, Brita Kleivan :
  Deliberasjon - En alternativ samhandlingsform i stat - kommunerelasjonen?
  ? 1999
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  Practicing Local Governance: Northern Perspectives
  Nova Science Publishers 2008
 • Synnøve Jenssen :
  Tukling med skaperverket?
  Klassekampen 28. juni 2014
 • Synnøve Jenssen :
  Tukling med skaperverket?
  2014
 • Jan H Rosenvinge, Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen :
  Universitetet i Tromsø - hva nå
  07. februar 2013
 • Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen, Jan H Rosenvinge :
  Forskning fremfor tvang i reindriften
  Nordlys 23. februar 2013
 • Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen, Jan H Rosenvinge :
  Universitetet i Tromsø – hva nå?
  Nordlys 07. februar 2013 FULLTEKST
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nyhetsmorgen, NRK
  19. oktober 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordnytt, NRK
  29. august 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju NRK Nordnytt
  10. oktober 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordnytt, NRK
  21. november 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordafør
  12. september 2011
 • Toril Ringholm, Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen, Torill Nyseth, Asbjørn Røyseland, Signy Irene Vabo m.fl.:
  Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

  Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

  Prosjektdeltakelse
  - Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
  - Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
  - Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
  - Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

  Formidling og popularisering
  Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
  Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
  To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
  Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
  Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
  Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
  Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

  Undervisning
  Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
  Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

  Undervisningstema
  Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori