SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Foto: STIG BRONDBO
SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi siv.ellen.kraft@uit.no +4777644390 90878371 Tromsø BRELIA N 309

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker


 • Kraft, Siv Ellen. Spiritual Activism. Saving Mother Earth in Sápmi. Religions 2020; Volum 11 (7). ISSN 2077-1444.s 1 - 15.s doi: 10.3390/rel11070342.
 • Kraft, Siv Ellen. Indigenous religion(s) – in the making and on the move: Sámi activism from Alta to Standing Rock. Routledge 2020 ISBN 9780367898557.
 • Äikäs, Tiina; Fonneland, Trude A.; Thomas, Suzie; Perttola, Wesa; Kraft, Siv Ellen. "Traces of our ancient religion". Meaning-making and Shamanism at Sami Offering Places at the Isogaisa Festival, Northern Norway. Cambridge Scholars Publishing 2018 ISBN 1-5275-1610-5.s 1 - 20.
 • Johnson, Greg; Kraft, Siv Ellen. Standing Rock Religion(s): Ceremonies, Social Media, and Music Videos. Numen 2018; Volum 65 (5-6). ISSN 0029-5973.s 499 - 530.s doi: 10.1163/15685276-12341510.
 • Johnson, Greg; Kraft, Siv Ellen. Standing on the sacred: Ceremony, discourse, and resistance in the fight against the black snake. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC) 2017; Volum 11 (1). ISSN 1749-4907.s 131 - 147.s doi: 10.1558/jsrnc.32617.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen. Introduction. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166.s 1 - 18.
 • Kraft, Siv Ellen. Bad, banal and basic. New Age in the Norwegian News Press and Entertainment Media. (omtale) Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166.s 65 - 78.
 • Kraft, Siv Ellen. U.N. Discourses on Indigenous Religion. Brill Academic Publishers 2017 (15) ISBN 9789004346697. ISSN 1874-6691.s 80 - 91.s doi: 10.1163/9789004346710_005.
 • Johnson, Greg; Kraft, Siv Ellen. Introduction. Brill Academic Publishers 2017 (15) ISBN 9789004346697. ISSN 1874-6691.s 1 - 24.
 • Frisk, Liselotte; Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen. The New Age. Oxford University Press 2016 ISBN 9780190466176.s 469 - 481.s doi: 10.1093/oxfordhb/9780190466176.013.35.
 • Kraft, Siv Ellen. Kulturarvifisering av ritualer. Sjamanisme i norsk Sápmi. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2016 (65). ISSN 0108-4453.s 53 - 73.
 • Kraft, Siv Ellen. Theosophy in Norway. Brill Academic Publishers 2016 (1) ISBN 9789004302419. ISSN 2468-3566.s 570 - 577.s doi: 10.1163/9789004325968_071.
 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. Introduction: Nordic Neoshamanisms. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 1 - 9.s doi: 10.1057/9781137461407_1.
 • Kraft, Siv Ellen. Sami neo-shamanism in Norway: Colonial grounds, ethnic revival and pagan pathways. Berghahn Books 2015 ISBN 978-1-78238-646-9.s 25 - 43.s doi: 10.2307/j.ctt9qctm0.6.
 • Kraft, Siv Ellen. Royal angels in the news. The case of Märtha Louise, Astarte Education and the Norwegian news press. Brill Academic Publishers 2015 (11) ISBN 9789004292444. ISSN 1874-6691.s 190 - 202.s doi: 10.1163/9789004292468_013.
 • Kraft, Siv Ellen. Shamanism and Indigenous Soundscapes: The Case of Mari Boine. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 235 - 262.s doi: 10.1057/9781137461407_13.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age Spiritualism. Oxford University Press 2014 ISBN 9780199315314.s 302 - 314.
 • Kraft, Siv Ellen. Theosophy, Gender and the "New Women". Brill Academic Publishers 2013; Volum 7 (7) ISBN 978-90-04-23596-0. ISSN 1874-6691.s 357 - 374.s doi: 10.1163/9789004235977_018.
 • Kraft, Siv Ellen. Med kroppen som lerret. Senmoderne tatovering. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215019895.s 184 - 194.
 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen. New Age, Sami shamanism and indigenous spirituality. Acumen Publishing 2013 ISBN 978-1-84465-713-1.s 132 - 145.
 • Christensen, Cato; Kraft, Siv Ellen. Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 (1). ISSN 0800-336X.s 18 - 27.
 • Kraft, Siv Ellen. Om glede, jubel og selvutvikling. Naturlig fødsel i New Age. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011; Volum 1-2. ISSN 1501-9934.s 79 - 93.
 • Kraft, Siv Ellen. Ja, vi elsker Snåsamannen! en analyse av mediedekningen i kjølvannet av helseminister Bjarne Håkon Hanssens telefonhealing-opplevelse. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2010; Volum 1+2. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Kjenner du varmen? Om Kolloens snåsamann. Nytt Norsk Tidsskrift 2010; Volum 27 (3). ISSN 0800-336X.s 243 - 253.
 • Kraft, Siv Ellen. The making of a sacred mountain. Meanings of nature and sacredness in Sapmi and northern Norway. Religion 2010; Volum 40 (1). ISSN 0048-721X.s 53 - 61.s doi: 10.1016/j.religion.2009.08.011.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age på bokmarkedet. En analyse av to norske internettbokhandlere. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2009. ISSN 0108-4453.
 • Kraft, Siv Ellen. Sami Indigenous Spirituality: Religion and Nation-building in Norwegian Sapmi. Temenos 2009; Volum 45 (2). ISSN 0497-1817.s 179 - 206.
 • Kraft, Siv Ellen. Kristendom, sjamanisme og urfolksspiritualitet i norsk Sápmi. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2009 (51). ISSN 0108-4453.s 29 - 52.
 • Kraft, Siv Ellen. Place-making through Mega-events. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 219 - 232.
 • Kraft, Siv Ellen. Märthas engler. En analyse av den norske mediedebatten. Nytt Norsk Tidsskrift 2008; Volum 25 (2). ISSN 0800-336X.s 122 - 134.
 • Kraft, Siv Ellen. Krokhenging. Nær livet-opplevelser og "primitiv" maskulinitet. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 251 - 262.
 • Kraft, Siv Ellen. En senmoderne pilegrimsreise. Prinsesse Märtha Louise og Ari Behns Fra hjerte til hjerte. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01163-9.s 39 - 50.
 • Kraft, Siv Ellen; Sælid Gilhus, Ingvild. Innledning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01163-9.s 11 - 21.
 • Kraft, Siv Ellen. Natur, spiritualitet og tradisjon. Om akademisk romantisering og feilslåtte primitivismeoppgjør. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2007; Volum 1+ 2 (1). ISSN 1501-9934.s 53 - 62.
 • Kraft, Siv Ellen. Religion and spirituality in Lonely Planet's "India". Religion 2007; Volum 37 (3). ISSN 0048-721X.s 230 - 240.
 • Kraft, Siv Ellen. Fødsel som åndelig arena. Om naturmystikk i det norske helsevesenet. Nytt Norsk Tidsskrift 2007 (2). ISSN 0800-336X.s 126 - 137.
 • Kraft, Siv Ellen. Alternativ mainstream. Om det nyreligiøse bokmarkedet. Prosa - tidsskrift for skribenter 2006; Volum 05. ISSN 0805-276X.
 • Kraft, Siv Ellen; Natvig, Richard. innledning. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.s 7 - 13.
 • Kraft, Siv Ellen. Medisin eller religion? NAFKAM og det nyreligiøse landskapet. Humanist Forlag 2006 ISBN 978-82-92-62216-2.s 175 - 200.
 • Kraft, Siv Ellen. Kritiske perspektiver - etiske utfordringer ved samtidsstudier av religion. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.s 260 - 275.
 • Kraft, Siv Ellen. Samisk folkemedisin og nyreligiøse plastikk-sjamaner. Et kritisk blikk på nyromantiske forskningsperspektiver. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2006 (2-3). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Åndenes land. Om Statsbygg, de underjordiske og spøkelser i Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2006 (2-3). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Place Making, Mega Events and Ritual Effervescence. The Mandela Concert in Tromsø 11.June 2005. Temenos 2006; Volum 42 (2). ISSN 0497-1817.s 43 - 64.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age Spiritualities. Oxford University Press 2005 ISBN 0195156838.s 302 - 314.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age spiritualities. Oxford University Press 2005 ISBN 0195156838.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age Spiritualities. Oxford University Press 2005 ISBN 0195156838.s 302 - 3014.
 • Kraft, Siv Ellen. Forord. Pax Forlag 2004.
 • Kraft, Siv Ellen. Innledning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 13 - 28.
 • Kraft, Siv Ellen. Madame Blavatsky, teosofi og kroppens millenarisme. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 227 - 243.
 • Kraft, Siv Ellen. "No pain, no gain". Kroppsmodifikasjon som religiøs praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 301 - 322.
 • Kraft, Siv Ellen. Alternativ medisin i Norge: Et kritisk blikk på nyere forskning og offentlige strategier. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2004 (4). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. krokhenging: Nær livet-opplevelser og "primitiv" maskulinitet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2004; Volum 3. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Et hellig fjell blir til om samer, OL og arktisk magi. Nytt Norsk Tidsskrift 2004 (Årg. 21, nr 3/4). ISSN 0800-336X.s [237]-249 - .
 • Kraft, Siv Ellen. "There is nothing of the woman in me". Madame Blavatsky, teosofi og utopisk feminisme. Unipub forlag 2003.s 125 - 143.
 • Kraft, Siv Ellen. Kjøtt og kjønn. Vegetarianisme i den tidlige teosofien. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2002 (38). ISSN 0108-4453.s 41 - 55.
 • Kraft, Siv Ellen. "To mix or not to mix": Syncretism/anti-syncretism in the history of Theosophy. Numen 2002; Volum 49. ISSN 0029-5973.s 142 - 177.
 • Kraft, Siv Ellen. Alternativmessen. For deg som tror litt, mye eller ingenting. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (1). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age, sykdom og kroppsbilder i endring. 2000.s 41 - 54.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age og den nye kvinnen. Historie 2000 (1). ISSN 0803-401X.
 • Kraft, Siv Ellen. De nye hellig-dyrene. Om dyremennesker og menneskedyr i nyreligiøsiteten. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2000 (3). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. En døende premissleverandør? Teosofi i Norge anno 1997. 1998.s 170 - 189.
 • Kraft, Siv Ellen. Magi og kjønn i Teosofi-bevegelsens tidlige periode. 1997.s 137 - 151.
 • Kraft, Siv Ellen. Kvinnekamp i et mytisk perspektiv. Teosofisk Samfunn og kvinnebevegelsen, 1875-1930. 1996.s 62 - 79.
 • Kraft, Siv Ellen. Fritjof Capras verdensbilde. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 1993 (19). ISSN 0108-4453.s 20 - 31.
 • Kraft, Siv Ellen. Indigenous religion(s) in Sápmi: Reclaiming sacred grounds. Routledge 2022 ISBN 978-1-032-01427-2.
 • Kraft, Siv Ellen; Tafjord, Bjørn Ola; Longkumer, Arkotong; Alles, Gregory D.; Johnson, Gregory Bruce. Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks. (omtale) Routledge 2020 ISBN 9780367898557.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. New Age in Norway. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166.s 79 - 95.s doi: 10.1163/9789004292468_018.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg. Handbook of Indigenous Religion(s). Brill Academic Publishers 2017 (15) ISBN 9789004346697. ISSN 1874-6691.s 25 - 51.s doi: 10.1163/9789004346710_003.
 • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 141 - 171.s doi: DOI: 10.1057/9781137461407.
 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-46139-1.
 • Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa. Religion i pressen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02169-0.
 • Kraft, Siv Ellen. Hva er nyreligiøsitet. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01872-0.
 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders; Kraft, Siv Ellen; Sandmo, Erling. Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 389 - 391.
 • Gilhus, Ingvild Sælhus; Kraft, Siv Ellen. Religiøse reiser. Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215011639.s 23 - 38.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01163-9.s 171 - 183.
 • Kraft, Siv Ellen; Sælid Gilhus, Ingvild. Religiøse reiser. Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01163-9.s 39 - 50.
 • Kraft, Siv Ellen; Natvig, Richard J. Metode i religionsvitenskap. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.s 260 - 275.
 • Kraft, Siv Ellen. Den ville kroppen. Tatovering, piercing og smerteritualer i dag. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2745-1.
 • Kraft, Siv Ellen. Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 125 - 136.
 • Kraft, Siv Ellen; Gilhus, Ingvild Sælid; Sundström, Olle. Ny norsk doktoravhandling: Contextualising Descriptions of Noaidevuohta: Saami Ritual Specialists in Texts Written until 1871, Konsta Kaikkonen, Universitetet i Bergen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2022. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Green and grounded: The afterlives of indigenous reigions in Sápmi. Humsam-seminar (priis til Ingvild S. Gilhus), Vitenskapsakademiet 2021-10-19 - 2021-10-20 2021.
 • Kraft, Siv Ellen. Lea asahan sami osko-ja eallinoaidnosearvvi. 2021.
 • Kraft, Siv Ellen. Sjamanisme som samisk kulturarv. Ottar 2018 (321). ISSN 0030-6703.s 4 - 11.
 • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.. Bokbad. desembernatt, tromsø museum 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Kraft, Siv Ellen. The Study of Contemporary Indigenous Religion(s). jubileum conference 2017-10-26 - 2017-10-27 2017.
 • Kraft, Siv Ellen. Roundtable-discussion on Indigenous fieldwork methods. AAR (American Academy of Religion 2017-11-17 - 2017-11-21 2017.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Gregory Bruce. Protective Occupation, Emergent Networks, Rituals of Solidarity: Comparing Alta (Sápmi), Mauna Kea (Hawai`i), and Standing Rock (North Dakota). AAR (American Academy of Religion 2017-11-17 - 2017-11-21 2017.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Gregory Bruce. Indigenous protective occupation and emergent networks of spirited refusal. NAISA (Native American and Indigenous Studies Association) 2017-06-22 - 2017-06-25 2017.
 • Tafjord, Bjørn Ola; Kraft, Siv Ellen. Co-production of knowledge, from the local to the global. Thinking together: new directions in performing participatory research 2017-05-18 - 2017.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Gregory Bruce. Visiting professors draw similarity between the Sami and Naga people. 2016.
 • Flemmen, Anne Britt; Kraft, Siv Ellen. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 2.s doi: 10.18261.
 • Kraft, Siv Ellen. mer populistisk ordskifte. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Living Simultaneity. On religion among semi-secular Swedes (Ann af Bureén). Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2016; Volum 65. ISSN 0108-4453.
 • Kraft, Siv Ellen. The Heritagization of Sami Shamanism. Performance, Art and Indigeneity. annual conference 2016-06-27 - 2016-07-01 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Fourth Annual Hutton Lectures Symposium begins. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. (key note). "Indigenous knowledge in the making. Pan-Indigenous religion at Standing Rock". Fourth Annual Hutton lecture 2016-12-08 - 2016-12-09 2016.
 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 3+4. ISSN 0809-6341.
 • Kraft, Siv Ellen. det snakkes om åndelig krigføring ved Standing Rock. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Strid i heilagt land. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Urfolksreligion. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2016; Volum 3-4.
 • Kraft, Siv Ellen. "Forgiveness is my bow, my prayers are my arrows". Protestene ved Standings Rock. filosofi-seminar 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Standing Rock: religion, indigeneity and environmentalism. Brown-bag seminar, SESAM, UiT 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg. Innslag i nyhetssending om Standing Rock. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen. Nyhetsinnslag om Standing Rock. 2016.
 • Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg. De kjemper mot "den sorte slangen. NRK Säpmi 2016.
 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (3-4). ISSN 0809-6341.s 183 - 184.
 • Kraft, Siv Ellen. UN Discourses on Indigenous Religion(s). IAHR world congress 2015-08-27 - 2015-08-27 2015.
 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 88.
 • Kraft, Siv Ellen; Flemmen, Anne Britt. Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015; Volum 39 (1). ISSN 0809-6341.s 1 - 3.
 • Kraft, Siv Ellen. Anmeldelse av Ann af Buréns Living Simultaneity. On religion among semi-secular Swedes, Söderthörn Doctoral Dissertations 106: Elanders 2015. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2015. ISSN 0108-4453.
 • Kraft, Siv Ellen. Mother Earth as place, being and concept in indigenous religion(s). seminar: “Helliggjørelse og spiritualisering av steder”, 2015-11-10 - 2015-11-11 2015.
 • Tafjord, Bjørn Ola; Kraft, Siv Ellen. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2014 (2). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Striden om joik. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.
 • Kraft, Siv Ellen. Djevelens musikk. Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen. Urfolksspiritualitet og nysjamanisme. Reicheltdagene 2013-05-24 - 2013-05-25 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervju om boken Religion i pressen. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. økende interesse for religion i norsk presse. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Mette Marit og Martha forventes å kombinere hollywood glamour og verdighet. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. De nye konservative stemmene. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Terroren forandret synet på imamer. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Norsk presse skriv meir om religion. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa. Fra Märtha til Mulla. Religion i pressen. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Kraft, Siv Ellen. Nyreligiøsitet. I serien Verdens religioner. serie om verdens religioner 2013-02-16 - 2013-02-16 2013.
 • Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa. Nordlys-serien "Islam i Tromsø". Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Kraft, Siv Ellen. Åndelige trender. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Kommentar om Mette Marits valg av gudstjeneste i forbindelse med førtiårsdagsfeiring. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Mette-Marit kan takke troen for støtten i folket. Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen. Nesten usynlige i media. Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa. Svar til Eduardo da Silva. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Kraft, Siv Ellen. Religion and tourism. Crossroads, destinations and encounters, by Michael Staussberg. Numen 2013; Volum 60. ISSN 0029-5973.
 • Kraft, Siv Ellen. Uventet og ubedt. Norsk Teologisk Tidsskrift 2013. ISSN 0029-2176.
 • Kraft, Siv Ellen. Vår egen Diana (fast spaltist). Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen. Kirken og det paranormale (spaltist). Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen. Presentasjon av "Religion i pressen", med påfølgende debatt. innlegg og debatt 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Hellige steder. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. ikke akkurat fredelig. Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.
 • Kraft, Siv Ellen. Forskere mot Nordlys. 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. kommentar: det livssynsåpne samfunn. Det livssynsåpne samfunn og våre offentlige institusjoner 2013-11-15 - 2013-11-15 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Den kristne kulturarven. fagdag for samfunnsfaglærere i vidergående skole 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. New Age and alternative spiritualities in Norway. Presentasjon av bokprosjekt. konferanse/seminar 2013-11-18 - 2013-11-19 2013.
 • Kraft, Siv Ellen. Indigenous religion religion. The making of a new world religion. European Association for the study of religion 2013-09-03 - 2013-09-06 2013.
 • Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa. Fra Märtha til mullah. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Kraft, Siv Ellen. Om slemme buddhister. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Kraft, Siv Ellen. Paranormale kontaktsoner. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Kraft, Siv Ellen. Et religiøst kraftfelt, portrettintervju. 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. nyreligiøsitet i medieoffentligheten. etter og videreutdanningskurs for religionslærere 2012-01-02 - 2012-01-02 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. Religion, medier og ungdomskultur. etter og videreutdanningskurs for religionslærere 2012-01-02 - 2012-01-02 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. Teosofi og feminisme. konferanse/seminar 2012-02-18 - 2012-02-18 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. religion i Kautokeino-opprøret. filmklubb 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. nyreligiøsitet. fagdager om nyåndelighet, UNN 2012-05-22 - 2012-05-22 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. populærvitenskapelig formidling. seminar for Forsker Grand Prix kandidater 2012-06-06 - 2012-06-06 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. Mette Marits reise til India. 2012.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervjuet om nyreligiøsitet, til artikkel i Tara, første utgave 2012. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Deltakelse i paneldebatt, i forb.med formidlingsseminaret "Ut med språket", i regi av Universitetsforlaget og fagforfatterforeningen, Uranienborgveien. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Invitert kommentator i forb.med utgivelsen av "Det folk vil ha" (Dag Ø. Endsjø og Liv Ingeborg Lied). Seminar i forbindelse med boklansering 2011-03-11 - 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Utenlandslanseringen av Mârthas engler. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Urfolksspiritualitet. nyreligiøsitetsseminar på Solstrand konferansehotell 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Med kroppen som lerret. Tatovering i senmoderniteten. bokseminar 2011-12-15 - 2011-12-16 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Den kristne kulturarven. Fra skolepolitisk integreringsredskap til anti-islamsk retorikk. islam-konferanse 2011-12-08 - 2011-12-09 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Den kristne kulturarven i møte med islam. kveldseminar/rødvinsseminar 2011-10-20 - 2011-10-20 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. kroppsmodifikasjon. kurs om kropp og natur 2011-08-26 - 2011-08-26 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. hva er nyreligiøsitet - intervju i forbindelse med lansering. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervju i forbindelse med lansering av Hva er nyreligiøsitet. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervju i forbindelse oversettelse av Märtha Louises englebok. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervjuet til ressurshefte om mentorordningen. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervju om Hva er nyreligiøsitet. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. intervjuet av Sigrun Høgetveit Berg i forbindelse med lansering av Hva er nyreligiøsitet. 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Intervjuet av Sigrun Høgetveit Berg i forbindelse med seminaret "Islam i offentligheten". 2011.
 • Kraft, Siv Ellen. Kjenner du varmen?. Dagbladet 2010. ISSN 0805-3766.
 • Kraft, Siv Ellen. Kroppskunst. Tatovering, piercing og krokhenging. Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2010-09-18 - 2010-09-18 2010.
 • Kraft, Siv Ellen. Snåsamann-fenomenet. sosiologi, fagdag 2010-10-20 - 2010.
 • Kraft, Siv Ellen. intervjuet i Fædrelandsvennen i forbindelse med konferanse, Agder Universitet. 2010.
 • Kraft, Siv Ellen. Menn som hater prinsesser og engler. Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.s 67 - 67.
 • Kraft, Siv Ellen. foredrag om Märthas engler. seminar 2009-09-29 - 2009-09-29 2009.
 • Kraft, Siv Ellen; Tafjord, Bjørn Ola. Urfolk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008; Volum 2007/1+2. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Eilert Sundt: Fante- eller landstrygerfolket i Norge. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 389 - 391.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Andreas Martin Hansen: Norsk folkepsykologi. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 436 - 438.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Jens Andreas Friis: En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 412 - 414.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Paul Olav Bodding: Santal Medicine. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 259 - 260.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Karl Ludvig Reichelt: Fra Østens religiøse liv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 244 - 246.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Hanna Larsen: Skisser fra Zululand. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 233 - 235.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Anna Dorthea Bassøe: Erindringer fra 4 Aars ophold i Japan. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 224 - 225.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Knud Leem: Beskrivelse over Finmarkens Lapper. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 217 - 218.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Hans Egede: Det Gamle Grønlands ny Perlustration. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 195 - 197.
 • Kraft, Siv Ellen. Om hedningene. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 191 - 194.
 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders; Kraft, Siv Ellen; Sandmo, Erling. Innledning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 8 - 16.
 • Kraft, Siv Ellen. Introduksjon til Jens Kildahl: Afguderiets dempelse. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3114-9.s 207 - 208.
 • Kraft, Siv Ellen. Arktisk magi - Tromsøs OL søknad. Tromsø OL i et nord-sør perspektiv 2008-12-10 - 2008.
 • Kraft, Siv Ellen. Religiøse aspekter ved samisk nasjonsbygging. Chaos konferanse, Odense 2008-05-09 - 2008-05-10 2008.
 • Kraft, Siv Ellen. Märtha og englene. konferanse 2008-02-07 - 2008-02-08 2008.
 • Kraft, Siv Ellen. Engler og interiør. Intervju på Norgesglasset. 2008.
 • Kraft, Siv Ellen. Martha og englene. Kortversjon av artikkel i Nytt norsk tidsskrift. Klassekampen 2008. ISSN 0805-3839.
 • Kraft, Siv Ellen; Jackson, Peter G. Jul. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008; Volum 4 (4). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen; Tafjord, Bjørn Ola. åpent nummer. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2007 (4). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Engler i nyreligiøsiteten. Seminar 2007-12-05 - 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Forholdet mellom nyreligiøsitet og alternativ medisin. seminar 2007-05-30 - 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Märtha Louise, englene og det nyreligiøse feltet. seminarrekke 2007-09-28 - 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Ester Utsi: Samisk sjaman, healer og næringslivsgründer. seminar 2007-09-10 - 2007-09-11 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. om naturlig fødsel. 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Märtha og englene. 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. religiøse reiser. 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. religiøse reiser. 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Märtha og englene. 2007.
 • Kraft, Siv Ellen. Märtha og englene. Dagbladet 2007. ISSN 0805-3766.
 • Kraft, Siv Ellen. Art and body modification. "Re-enchantment", Avslutningskonferanse for Masterstudenter ved Kunst og håndtverksskolen i Bergen 2006-04-25 - 2006-04-26 2006.
 • Kraft, Siv ellen. The making of a holy mountain. Meanings of "nature" and "holiness" in Northern Norway. Gjesteforelesning 2005-11-14 - 2005.
 • Kraft, Siv ellen. Spirituelle aspekter ved kroppsmodifikasjon. Prøveforelesning i forbindelse med stilling 2005-05-03 - 2005.
 • Kraft, Siv ellen; NN, NN. Den ville kroppen. 2005.
 • Kraft, Siv ellen; Midtun, Lasse. Ukens navn. 2005.
 • Kraft, Siv ellen; Martinsen, Nina. Intervju i Radioselskapet i forbindelse med publisering av Den ville kroppen. 2005.
 • Kraft, Siv ellen; Kulås, Guri. Ekstrem forvandling. 2005.
 • Kraft, Siv ellen. Interessant om natur-religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2005 (1-2). ISSN 1501-9934.s 94 - 96.
 • Kraft, Siv Ellen. Samer, OL og "Arktisk magi". Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.
 • Kraft, Siv Ellen. Ufokusert om primitivisme, urfolk og det moderne. Anmeldelse av Jacob K Oluponas (red.) Beyond Primitivism (2004). DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2004; Volum 3. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Ansvarlig redaktør sammen med Torjer Olsen for dobbelt temanummer om Nord Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4-1. ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen. Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4+1. ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Fascinasjon og forargelse. Steiner og Antroposofien sett utenfra. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2002 (34). ISSN 0108-4453.s 107 - 109.
 • Kraft, Siv Ellen. Ansvarlig redaktør sammen med Jeanette Sky for dobbelt temanummer om seksualitet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (1-2). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Vellykket introduksjonsbok. Anmeldelse av Mikael Rothsteins POlitikens Håndbog i verdens religioner. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2000 (3). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. Rothsteins romodysse. Anmeldelse av M. Rothsteins UFOer og Rumvæsener, sammen med Tarjei Rønnow. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2000 (3). ISSN 1501-9934.
 • Kraft, Siv Ellen. The Sex Problem. Political aspects of gender discourse in the Theosophical Society, 1875-1930. 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

  Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020  Medlem i prosjekt


  CV

  Forskningsråd:

  Riksbankens Jubileumsfond, komitémedlem, 2019 - 2023

  SAMKUL (Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger), NFR, 2011-2015.

  Program for Kulturforskning, NFR, 2003-2008.

  Plankomite for SAMKUL (2011)

   

  Priser: 

  Universitetet i Tromsøs forskningspris i kategorien ”unge forskere” (2006)

   


  BRELIA N 309

  Klikk for større kart