Bilde av Sørensen, Yvonne
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Sørensen, Yvonne
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk yvonne.sorensen@uit.no +4777644371 Her finner du meg

Yvonne Sørensen


Førsteamanuensis pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 


 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020)
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 20. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Yvonne Sørensen, Marte Djupvik Johansen, Martine Pettersen :
  Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning
  Universitetsforlaget 2020
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie Willumsen Bjørndal :
  Arbeid med barns livskvalitet i barnehagen
  2024
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie Willumsen Bjørndal :
  Arbeid med barns livskvalitet i barnehagen
  2024
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  "Arbeid med å fremme elevers subjektive livskvalitet"
  2023
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  "Arbeid med å fremme elevers subjektive livskvalitet"
  2023
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  Development of student teachers' reflexive habit through writing individual digital learning logs 
  2023
 • Andrea Hofmann, Åsmund Aamaas, Anne-Line Bjerknes, Anne Bergliot Øyehaug, Kristin Emilie W Bjørndal, Yvonne Sørensen :
  Promoting interdisciplinary teaching in teacher education
  2023
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie Willumsen :
  Leder: Temanummeret «Å kultivere myndiggjøring i lærerutdanning og skole for økt livskvalitet blant elever»
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2023 DOI
 • Yvonne Sørensen, Tor-Egil Nilsen :
  MOSO brukt i undervisning på campus
  2022
 • Yvonne Sørensen :
  Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning
  2022
 • Yvonne Sørensen :
  Praksisopplæring – for lærerstudenters profesjonelle utvikling
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Etablering og vedlikehold av et godt psykososialt læringsmiljø gjennom modellering og studentaktiv tilnærming i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
  2022
 • Yvonne Sørensen :
  Praksisopplæring – for lærerstudenters profesjonelle utvikling
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Folkehelse og livsmestring. Etablere og vedlikeholde et godt psykososialt læringsmiljø 
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Etablering av psykososialt læringsmiljø
  2021 DATA
 • Yvonne Sørensen :
  Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling
  2021
 • Yvonne Sørensen, Ole Petter Vestheim :
  Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies
  2020
 • Yvonne Sørensen :
  Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Yvonne Sørensen :
  Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?
  Utdanning 13. desember 2013
 • Yvonne Sørensen :
  Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?
  Utdanningsnytt.no 06. mai 2013 DATA
 • Yvonne Sørensen :
  «Tenke sjæl og mene» – søken etter mening i det postmoderne samfunn, relatert til valg av yrke og utdanning
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Praksisopplæring i lærerutdanning

  Folkehelse og livsmestring i lærerutdanning og norsk grunnskole

  Studentaktive arbeidsmåter i lærerutdanning

  Undervisning

  Master i lærerutdanning, trinn1-7 og 5-10.


  Medlem i forskningsgruppe