Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Yvonne Sørensen

Førsteamanuensis pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Praksisopplæring i lærerutdanning

Folkehelse og livsmestring i lærerutdanning og norsk grunnskole

Studentaktive arbeidsmåter i lærerutdanning

Master i lærerutdanning, trinn1-7 og 5-10.

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

  • Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter. Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

  • Sørensen, Yvonne. Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. 2019 ISBN 9788282442107.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21). ISSN 1502-9778.s 45 - 45.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. (data) Utdanningsnytt.no 2013.

  • Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter. Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

  • Sørensen, Yvonne. Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. 2019 ISBN 9788282442107.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21). ISSN 1502-9778.s 45 - 45.

  • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. (data) Utdanningsnytt.no 2013.

  • [Loading...]