Personkort bilde

Trine Krane

Kontorsjef Institutt for psykologi
Flag icon Flag icon

Kontorsjefen har det overordnet ansvaret for administasjonen ved instituttet. 

Videre ligger det til stillinga som kontorsjef å utøve lederstøtte til instituttleder, og sammen med ledergruppa ved IPS bidra til daglig- og strategisk drift av instituttet innen utdanning, forskning, økonomi og utvikling.

 

[Loading...]