Bilde av Svestad, Asgeir
Bilde av Svestad, Asgeir
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi asgeir.svestad@uit.no +4777646403 +4799034517 Her finner du meg

Asgeir Svestad


Professor i arkeologi


 • Asgeir Svestad, Bjørnar Julius Olsen :
  Archaeology, language and the question of Sámi ethnogenesis
  Acta Archaeologica 2023 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Samiske gjenbegravelser – noen etiske betraktninger
  Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2022
 • Asgeir Svestad :
  Buried in between: Re-interpreting the Skjoldehamn Medieval Bog Burial of Arctic Norway
  Medieval Archaeology 2021 ARKIV / DOI
 • Markus Fjellström, Gunilla Eriksson, Kerstin Birgitta Lidén, Asgeir Svestad :
  Food and Cultural Traits in Coastal Northern Finnmark in the 14th?19th Centuries
  Norwegian Archaeological Review 2019 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  Caring for the dead? An alternative perspective on Sámi reburial
  Acta Borealia 2019 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  Entering other realms: Sámi burials in natural rock cavities and caves in northern Fenno-Scandinavia between 900 BC and AD 1700
  Oxbow Books 2018 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning
  Viking 2017 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics
  Norwegian Archaeological Review 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices
  Brepols 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts
  Fennoscandia Archaeologica 2011
 • Asgeir Svestad :
  "Folk er vanligvis ikke særlig villige til å snakke om de døde" - Synspunkter på materialitet og samisk gravskikk
  Arkeologi i Norr 2007
 • Asgeir Svestad :
  Til helvete med Thomsen
  Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 2005
 • Hein Bjartmann Bjerck, Mats Burström, Thora Petursdottir, Asgeir Svestad :
  For Love of Archaeology. To Bjørnar J. Olsen from friends and colleagues.
  2023
 • Hein Bjartmann Bjerck, Mats Burström, Thora Petursdottir, Asgeir Svestad :
  For Love of Archaeology
  2023
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Samisk ordpynt eller vilje til å satse strategisk?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll, Bjørnar Julius Olsen, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi - eller forpliktelse til å satse på arkeologiutdanninga?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 15. desember 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi, eller forpliktelse?
  Ságat Samisk avis AS 2023 FULLTEKST
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av levningene fra Todd’suel/Gravholmen - Hva bør tillegges etisk relevans?
  2022
 • Asgeir Svestad :
  Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.) 2019: The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford. 236 p. ISBN: 978-1-78920-329-5/ISBN 978-1-78920-330-1.
  Primitive tider 2020
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  Sagat 2020
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  nordnorskdebatt.no 2020
 • Asgeir Svestad :
  Samisk og nordisk gravskikk i vikingtid og tidlig mellomalder
  2014
 • Trond Rødsmoen, Asgeir Svestad :
  Greit å forske på knokler?
  26. februar 2013
 • Erling Lorentzen, Asgeir Svestad :
  Kampen om knoklane
  02. august 2013 DATA
 • Asgeir Svestad :
  Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman
  Norwegian Archaeological Review 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  On the Ethics of Reburials: A Case Study from Sápmi – The Land of the Sámi
  2012
 • Astri Thunold, Asgeir Svestad :
  Førsteretten
  15. november 2011 DATA
 • Asgeir Svestad :
  Árran-undersøkelser i indre Dividal (LARM)
  2011
 • Asgeir Svestad :
  De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård
  2010
 • Asgeir Svestad :
  We are not allowed to rebury our forefathers without doing research - that’s the least we owe them. The Neiden Case
  2010
 • Asgeir Svestad :
  Et forsøk til árran-typologi. Registreringer i indre Dividal (LARM)
  2010
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  Sagat 2010
 • Asgeir Svestad :
  Transition to Sámi Christian Burial Custom. On the work of materiality
  2009
 • Asgeir Svestad :
  Gravplassen i Neiden
  2008
 • Asgeir Svestad :
  Overgangen til kristen gravskikk
  2008
 • Asgeir Svestad :
  Samiske etterkommere åpner for forskning på skjelettene fra Universitetet i Oslo
  04. februar 2008
 • Asgeir Svestad :
  Museum
  15. juni 2008
 • Asgeir Svestad :
  Sámi graves and sacred landscape during Christianization
  2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Sør-Varanger Avis 2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Ságat - Samisk avis 22. november 2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Nordlys 03. desember 2007
 • Asgeir Svestad :
  The Sámi Conversion to Christianity: On the Constructive Work of Sámi Mortuary Practices, AD 1600-1950
  2006
 • Asgeir Svestad :
  Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600 - foreløpige resultater
  2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologer vil åpne gamle samiske graver i Tana"
  21. november 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologer ønsker å åpne gamle samiske graver i Tana"
  21. november 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen"
  14. november 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Samiske graver på Kirkegårdsøya åpnes"
  12. juli 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen"
  11. november 2005
 • Asgeir Svestad :
  Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen, Tana
  2005
 • Ingunn Tombre, Oddgeir Andersen, Stine Barlindhaug, Jarle W. Bjerke, Lars Erikstad, Vigdis Irene Frivoll m.fl.:
  Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring
  2005 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2013
  Svestad, A. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Ducan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 37-49.

  Svestad, A. 2013. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 1-25.

  Svestad, A. 2013. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. In: Nordeide, S.W. & Brink, S. (eds.), Sacred Sites and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Space and Time. Turnhout: Brepols. 111-140.

  2011
  Svestad, A. 2011. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica, XXVIII: 39-56.

  2010
  Svestad, A. 2010. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. Tana-årboka - Deanu jahkegirji, 77-91.

  2007
  Svestad, A. 2007. "Folk er vanligvis ikke så villige til å prate om de døde" - Synspunkter på materialitet og samiske gravskikk. Arkeologi i Norr 10: 41-76.

  2005
  Svestad, A. 2005. "Til helvete med Thomsen" - En siste replikk. META - medeltidsarkeologisk tidskrift (4): 14-17.

  2004
  Svestad, A. 2004. Hvorfor oldsakene må komme først? META - medeltidsarkeologisk tidskrift (3): 38-47.

  2003
  Svestad, A. 2003. Finn din egen filosof. Konfrontasjoner og kontradiksjoner i den arkeologiske teoridebatten. Dr. Art. Thesis, University of Tromsø. http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/285

  Svestad, A. & S. Barlindhaug. 2003. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. NIKU rapport 4. Oslo: NIKU.

  2002
  Svestad, A. 2002. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Lofoten. In P. Simonsen (ed.): Tromura 35, Kulturhistorie. Tromsø: Tromsø Museum.

  1999
  Svestad, A. 1999. Review of Brian Leigh Molyneaux (ed. 1997): The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Norwegian Archaeological Review, 32(2): 117-19

  1995
  Svestad, A. 1995. Mefjordvær. In the footprints of hunters and fishermen. Footprints to the North -A Guide to the History of North Norway and Nord-Trøndelag. Tromsø: Troms County Administration.

  Svestad, A. 1995. Mefjordvær - I fangstfolks og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord - En veiviser til historien i Nord-Norge og Namdalen. Tromsø: Troms fylkeskommune.

  Svestad, A. 1995. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Oslo: Universitetsforlaget.

  1994
  Olsen, B. & A. Svestad. 1994. Creating Prehistory: Archaeology and the Discourse of Modernism. Nordisk museologi, 1: 3-20.

  1991
  Brattli, T. & A. Svestad. 1991. Forskningshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking, LLIV: 105-112.

  registered in BIBSYS


  Forskningsinteresser

  Forsknings- og disiplinærhistorie, arkeologisk teori, norrøn og samisk arkeologi, interetniske relasjoner, samisk gravskikk, repatriering og gjenbegravelse.

  Undervisning

  Grunnleggende arkeologi/naturvitenskapelige metoder, norrøn og samisk jernalder, arkeologisk teori, forsknings-/disiplinærhistorie


  CV

  Verv:

  Skjelettutvalget, 2019-

  Programstyre arkeologi, 2018-

  Nasjonalt fagråd for arkeologi og konservering, 2015-2017

  Instituttleder institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS), 2015-2016

  Instituttstyremedlem IAS, 2012-2015

  Programstyreleder arkeologi, 2010-2012