Personkort bilde
Foto: Adnan Icagic

Marianne Skandfer

Professor i arkeologi. Hovedvekt på steinalder Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Nordlig arkeologi
 • Steinalder - tidlig metalltid
 • Materiell kulturs rolle i sosiale relasjoner og identitet
 • Fortidig teknologi og håndverk
 • Kunnskapsoverføring
 • Jeger-fangstfolks relasjoner til dyr
 • Kronologisk revisjon
 • Samisk kulturhistorie
 • Bruk av samisk etnografi i framstillinger av steinalderen
 • Museumsformidling av arkeologi og fortid
 • Kulturminneforvaltning

           

 

Fra 2019: Professor i arkeologi, Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet

2017-2020: Leder (sammen med Charlotte Damm, UIT) av forskningsprosjektet "Stone Age Demographics" .

 2009 - 2013: Prosjektleder for forskningsprosjektet "Landscape knowledge and resource management in interior Troms and Finnmark, 2500 BC - AD 1000 (LARM)" (NFR SAMISK).  

2008 - 2010: Prosjektleder, Tromsø Museum, UIT: Arkeologiske utgravninger på Tønsnes, Tromsø kommune.  

2009: Medlem av forskergruppe ledet av Charlotte Damm, UIT, ved Senter for grunnforskning, Oslo (CAS)                                                                                           

2003 - 2008: Post-doktor-prosjekt "Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning ca. 2300 f.Kr - 300 e.Kr." (NFR SAMISK)

2003: Prosjektarbeider/rådgiver, Berlevåg kommune  "Kulturminner i arealplanlegging" (Riksantikvaren/Berlevåg kommune).

1999 - 2003: Dr.art:  "Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur". (NFR FRIHUM)

1997-1999: Saksbehandler i miljø- og kulturvernavd., Sametinget.

1996: Hovedfag i arkeologi ved Universitetet i Tromsø,  "Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra middelalder til moderne tid". Med antikkens kultur, latin og kunsthistorie som støttefag. Forprøver i fonetikk og språkvitenskap og Ex.phil. fra Universitetet i Trondheim.

Jeg har det overordnete faglige ansvaret for de arkeologiske samlingene fra steinalder.

Heri ligger saksbehandling i forbindelse med dokumentasjon, analyser, forskning, utstillinger og utlån.

Jeg har et overordnet faglig ansvar for relevante forvaltningsundersøkelser.

Jeg driver forskningsbasert formidling, veileder på PhD-nivå og har noe undervisning.

Min forskning har hovedvekt på nordlig steinalder og relaterte tema. Jeg forsker på teknologi- og ressurskunnskap som betingelse for bosetting i nord i steinalderen. Måtene å bruke naturresurser på endres flere ganger. Det er forskjeller mellom ulike deler av landsdelen vår, samtidig som mye er nokså likt gjennom tusenvis av år. Hvordan overføres, vedlikeholdes og endres livsviktig kunnskap om hvordan man bruker av naturen der man er, i en tid da det var langt mellom folk? Hvordan utvikles og vedlikeholdes gruppeidentitet i samspillet mellom historiske betingelser, tradisjoner og natur? Jeg er særlig interessert i den tidlige steinalderkeramikken fra rundt 5300 f.Kr., som i Norge bare finnes i Øst-Finnmark. Jeg er også interessert i  endringer i valg av råstoff og bearbeidingsteknikk til steinredskap over tid, og med ulike romlige utbredelser. Jeg jobber også med etablering av samisk identitet. De senere årene har jeg arbeidet med holdninger til ville dyr i jakt- og fiskersamfunn. 

Jeg er i perioden 2017 - 2020 prosjektleder for NFR-prosjektet Stone Age Demographics sammen med professor Charlotte Damm, IAHR, ved HSL-fakultetet. Jeg er medlem av den flerfakultære og flerinstitusjonelle forskningsgruppen Stone Age Research Group (SARG) (opprettet i 2014), finansiert og administrert ved HSL-fakultetet, og  av forskningsgruppen Arctic Archaeology (ArcArc) (opprettet i 2018) som består av faste ansatte  og stipendiater ved Norges arktiske universitetsmuseum. Gruppen arbeider med ulike deler av forhistorien og nyere tids arkeologi. Begge gruppene arbeider aktivt for å etablere nettverk av samarbeidspartnere utenfor UiT. 

 I perioden 2019 - 2023 er jeg medlem av rådet ved Norges arktiske universitetsmuseum. 

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Kjønn og individ i arkeologiske feltrapporter. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 165 - 188.
 • Gjerde, Jan Magne; Skandfer, Marianne. Large Mesolithic House-pits at Tønsnes, Coastal Northern Norway: Evidence of a Winter Aggregation Site?. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781796054.s 59 - 76.s doi: 10.1558/equinox.30727.
 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The northern perspective 2000 BC - AD 1. Archaeopress 2017 ISBN 9781784915988.s 307 - 312.
 • Skandfer, Marianne. Change and Recollection: House Structures and Social Identification in Finnmark, Artic Norway 2400 BC - AD 300. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 155 - 176.
 • Skandfer, Marianne; Høeg, Helge Irgens. Bácheveaij/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale. Viking 2012; Volum 75. ISSN 0332-608X.s 27 - 52.
 • Skandfer, Marianne. Technology talks: Material Diversity and Change in Northern Norway 3000–1000 BC. Oxbow Books 2011 ISBN 1-84217-450-9.s 128 - 143.s doi: 10.2307/j.ctvh1dq3m.15.
 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.
 • Skandfer, Marianne. "All change"? Exploring the role of technological choice in the Early Northern Comb Ware of Finnmark, Arctic Norway. Left Coast Press Inc. 2009 ISBN 9781598742459.s 347 - 374.
 • Skandfer, Marianne. Ethics in the Landscape: Prehistoric Archaeology and Local Sami Knowledge in Interior Finnmark, Northern Norway. Arctic Anthropology 2009; Volum 46 (1-2). ISSN 0066-6939.s 89 - 102.
 • Skandfer, Marianne. History as if neolithisation mattered: The transition to Late Stone Age in northern Fennoscandia. Bricoleur Press 2009 ISBN 9789185411092.s 85 - 104.
 • Skandfer, Marianne. Early, northern Comb Ware in Finnmark: The concept of Säräisniemi 1 reconsidered. Fennoscandia Archaeologica 2005; Volum XXII. ISSN 0781-7126.
 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder? Kronologiske og begrepsmessige utfordringer sett fra Nord-Norge. Primitive tider 2005 (8). ISSN 1501-0430.s 97 - 106.
 • Skandfer, Marianne; Falch, Torvald. Saami Cultural Heritage in Norway: Between the Politics of Local Knowledge and the Power of the State. 2004.s 356 - 375.
 • Skandfer, Marianne. The Early Comb-Ceramics in Northern Fennoscandia: Material Expression of Cultural Identity?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 112 - 123.
 • Skandfer, Marianne. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur. 2003.
 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. 2003 (5) ISBN 82-8101-006-1. ISSN 1503-4909.s 51 - 60.
 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region.. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Skandfer, Marianne. Conclusions. Resource Management and Landscape Use in a Long-Term Perspective.. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Hood, Bryan; Skandfer, Marianne. Reflections on Living in Landscapes. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Hood, Bryan; Skandfer, Marianne. Concepts and Methods. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan; Blankholm, Hans Peter. Previous Archaeological Research in Interior Finnmark and Troms. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Blankholm, Hans Peter; Skandfer, Marianne. House Pits in the Northern Interior. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Landscape and Resource Management in Interior Sápmi, North Norway. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Investigations in Inner Finnmark 2: Small Investigations in Western Finnmark and Investigations of House-Pits in the Bácheveaij/Pasvik and Deatnu/Tana River Valleys, Eastern Finnmark.. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Skandfer, Marianne. Culture-History Overview: From ethnography towards archaeology. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Skandfer, Marianne. The Appreciation of Reindeer: Rock Carvings and Sami Reindeer Knowledge. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781795606.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Sjøgren, Per Johan E; Vollan, Kenneth Webb Berg; Jordan, Peter. Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.. Quaternary International 2019; Volum 549. ISSN 1040-6182.s 52 - 64.s doi: 10.1016/j.quaint.2019.02.032.

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Kjønn og individ i arkeologiske feltrapporter. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 165 - 188.

 • Gjerde, Jan Magne; Skandfer, Marianne. Large Mesolithic House-pits at Tønsnes, Coastal Northern Norway: Evidence of a Winter Aggregation Site?. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781796054.s 59 - 76.s doi: 10.1558/equinox.30727.

 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The northern perspective 2000 BC - AD 1. Archaeopress 2017 ISBN 9781784915988.s 307 - 312.

 • Skandfer, Marianne. Change and Recollection: House Structures and Social Identification in Finnmark, Artic Norway 2400 BC - AD 300. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 155 - 176.

 • Skandfer, Marianne; Høeg, Helge Irgens. Bácheveaij/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale. Viking 2012; Volum 75. ISSN 0332-608X.s 27 - 52.

 • Skandfer, Marianne. Technology talks: Material Diversity and Change in Northern Norway 3000–1000 BC. Oxbow Books 2011 ISBN 1-84217-450-9.s 128 - 143.s doi: 10.2307/j.ctvh1dq3m.15.

 • Skandfer, Marianne. Early pottery in northern Fennoscandia. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 2011; Volum 89 (2008). ISSN 0341-9312.s 165 - 180.

 • Skandfer, Marianne. Forskningshistorisk status for Troms før utgravningene. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne. Oppsummering og vurdering av resultat. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 173 - 175.

 • Skandfer, Marianne; Henriksen, Siv. Gjenstandsmaterialet fra yngre steinalder - tidlig metalltid. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 170 - 172.

 • Skandfer, Marianne. Bosettingssporene fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 156 - 169.

 • Skandfer, Marianne. Gjenstandsmaterialet fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 150 - 155.

 • Skandfer, Marianne. Råstoffbruk i eldre steinalder. 2010 ISBN 978-82-7142-056-7.s 145 - 149.

 • Skandfer, Marianne; Nilsen, Roy Anders. ID 104380: En boplass med nedgravde tufter fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 82 - 115.

 • Skandfer, Marianne. ID 104343: Overflatefunn fra en eldre steinalderslokalitet. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 71 - 73.

 • Skandfer, Marianne. Kildekritiske forhold. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 45 - 47.

 • Skandfer, Marianne. Katalogisering - klassifisering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 42 - 44.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Metode (I): Utgravning, manuell dokumentasjon og fotografering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 37.

 • Skandfer, Marianne. Problemstillinger og prioriteringer. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 32.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Lokalisering, topografi og vegetasjon. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 23 - 25.

 • Skandfer, Marianne. Kulturmiljø: tidligere funn, registreringer og undersøkelser. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 26 - 29.

 • Skandfer, Marianne. Formidling. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 18 - 20.

 • Skandfer, Marianne. Deltakere, tidsrom, forløp. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 16 - 18.

 • Skandfer, Marianne. Bakgrunn for utgravningene. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 14 - 15.

 • Skandfer, Marianne. "All change"? Exploring the role of technological choice in the Early Northern Comb Ware of Finnmark, Arctic Norway. Left Coast Press Inc. 2009 ISBN 9781598742459.s 347 - 374.

 • Skandfer, Marianne. Ethics in the Landscape: Prehistoric Archaeology and Local Sami Knowledge in Interior Finnmark, Northern Norway. Arctic Anthropology 2009; Volum 46 (1-2). ISSN 0066-6939.s 89 - 102.

 • Skandfer, Marianne. History as if neolithisation mattered: The transition to Late Stone Age in northern Fennoscandia. Bricoleur Press 2009 ISBN 9789185411092.s 85 - 104.

 • Skandfer, Marianne. Early, northern Comb Ware in Finnmark: The concept of Säräisniemi 1 reconsidered. Fennoscandia Archaeologica 2005; Volum XXII. ISSN 0781-7126.

 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder? Kronologiske og begrepsmessige utfordringer sett fra Nord-Norge. Primitive tider 2005 (8). ISSN 1501-0430.s 97 - 106.

 • Skandfer, Marianne; Falch, Torvald. Saami Cultural Heritage in Norway: Between the Politics of Local Knowledge and the Power of the State. 2004.s 356 - 375.

 • Skandfer, Marianne. The Early Comb-Ceramics in Northern Fennoscandia: Material Expression of Cultural Identity?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 112 - 123.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. 2003 (5) ISBN 82-8101-006-1. ISSN 1503-4909.s 51 - 60.

 • Skandfer, Marianne. Keramikk og politikk. En forskningshistorie fra Pasvik. Viking 2002 (65). ISSN 0332-608X.s 137 - 157.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i forvaltning - forvaltning av etikk. Samisk kulturminnevern mellom "døde" strukturer og levende tradisjon. Viking 2001 (64). ISSN 0332-608X.s 113 - 131.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologiske rekonstruksjoner av jakt- og fangstsamfunn i Nord-Norge. En diskusjon omkring bruk av osteologi og etnografisk analogi. Haaløygminne : Håløygminne 1995; Volum 76 (19). ISSN 0333-0931.s 313 - 336.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan. Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781798171.

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. Documentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark,i 2018, under forskningsprosjektet "Stone Age Demographics". (fulltekst) 2020.

 • Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb Berg; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport. (fulltekst) 2020.

 • Skandfer, Marianne. Tracing hide craft as human-animal relations in Stone Age Norway. Meso2020 - Tenth Internation Conference on the Mesolithic in Europe 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Satchell, Paul; Skandfer, Marianne. America's Lost Vikings. TV-serie 2019-02-10 - 2019-03-17 2019.

 • Skandfer, Marianne. Tradisjoner gjennom tusenvis av år. Om tid i jakt-fangstsamfunn. Gløtt - en helg med kunst og kunnskap i Tromsø 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport.. (fulltekst) 2019; Volum 2019 (5). ISSN 2387-4597.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Skandfer, Marianne. Hva gir verdi?. Ottar 2019; Volum 365. ISSN 0030-6703.s 2 - 3.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledager" i steinalderen?. Ottar 2019; Volum 325. ISSN 0030-6703.s 41 - 48.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2019.

 • Llewellin, Madison; Piezonka, Henny; Kuzmin, Yaroslav; Skandfer, Marianne; Dubovtseva, Ekaterina N.; Shoring, Aleksander F.; Kosinskaya, Lyobov L.; Chairkina, Natalia M.. Cooking with Contaminants: Things to Consider when Dating Ceramics. Radiocarbon 2018 - The 23rd International Radiocarbon Conference 2018-06-17 - 2018-06-22 2018.

 • Skandfer, Marianne. Henny Piezonka: Jäger, Fischer, Töpfer. Wildbeutergruppen mit früher Keramik in Nordost Europa im 6. und 5. Jahrtausend. v.Ch. Archäologie in Eurasien band 30.. Fennoscandia Archaeologica 2018; Volum 35. ISSN 0781-7126.s 124 - 128.

 • Skandfer, Marianne; Gjerde, Jan Magne. Slik levde Tromsøværinger for 11.000 år siden. https://www.itromso.no/nyheter/2018/12/28/Slik-levde-troms%C3%B8v%C3%A6ringer-for-11.000-%C3%A5r-siden-18152104.ece. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Presentasjon av bokkapittel ved lansering av "Kjønn på museum" (red. Brita Brenna og Marit Hauan). Desembernatt 2018 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledaga" i steinalderen?. Lørdagsuniversitetet 2018-12-01 - 2018-12-01 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jordan, Peter. Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. "Åpen dag" på Taborshavn. Presentasjon av boplass med stor tidsdybde og utgravning av en tuft fra steinalderen.. Åpen dag for publikum 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Dyr folk i steinalderen skulle ønske fantes. Foredrag/barneaktivitet 2017-02-19 - 2017-02-19 2017.

 • Lind, Keth Elisabeth; Skandfer, Marianne. Rapport fra Finnmarksbefaring 2017. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Landsend, Marit. Steinalderkeramikk i barneskolen - brenning av keramikkar over åpen flamme. Firing up-prosjekt. Praktisk framvisning 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Samisk arkeologi: fra hvite flekker til fargerikt fellesskap?. Norsk arkeologmøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.

 • Skandfer, Marianne. Hva ga ting verdi i forhistorisk tid?. Det gamle er eldst - verdier i kulturarv. Forskningsdagene 2017 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Gammelt raskt eller verdifulle skatter?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Ny vår for steinalderkeramikk. Fortidsforståelser gjennom leire. Firing Up - keramikk på de unges arena, et løft for keramikkfaget 2017-09-07 - 2017-09-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra prøvegraving: ID 67875 Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark, 2013. 2017.

 • Skandfer, Marianne. Ny ild av gamle glør. Om framveksten av samisk identitet. Spor 2017; Volum 1. ISSN 0801-5376.s 12 - 15.

 • Skandfer, Marianne; Lansend, Marit. Den eldste keramikken i Nord-Norge - praktisk formgiving i skolen. Firing Up! Keramikkfaget som praktisk læring i norsk skole 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samernas tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK). Bidrag om tilkomst av samisk identitet. https://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting; Vollan, Kenneth Webb. Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic. The Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 2017-03-31 - 2017-04-07 2017.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i steinalderen. Menneske-dyr-relasjoner i jakt-fangstsamfunn. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologiske gjenstander: Kulturskatter eller kulturelle mønster?. Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere avd. Nord-Norges årsmøte 2017-03-10 - 2017-03-11 2017.

 • Skandfer, Marianne. Steinalderens brukskunst og design: omvisning i fotoutstillinga "Form fra fortida". Ledersamling UIT 2016-02-08 - 2016-02-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i jakt-fangstsamfunn. Om relasjoner mellom mennesker og dyr i steinalderen. Academia Borealis novembermøte 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Milepæl: fotografiet.Sesjonsinnledning. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Skandfer, Marianne. Nytt blikk på steinalderhus. NorArk innsikt. 2016.

 • Skandfer, Marianne. Keramikkproduksjon i Nord-Norges forhistorie. Keramikksymposium 2016-08-03 - 2016-08-06 2016.

 • Skandfer, Marianne. Mapping (the making of) Asbestos (Tempered Pottery) onto the Landscape. Off-Site Archaeology workshop 2016-04-27 - 2016-04-28 2016.

 • Skandfer, Marianne. SARG en arkeologisk forskningsgruppe i oppstartsfase. Forskningsseminar, Kulturhistorisk seksjon 2016-04-20 - 2016-04-20 2016.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologisk feltarbeid og kjønn: Kjønn og individ i framstillinger av steinalderundersøkelser. Seminarrekke "Kjønn og museum" 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

 • Skandfer, Marianne. "Vidda viser seg å være rik på kulturminner".. Mini forskermaraton til ære for Ericka Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Skandfer, Marianne. Inviterer til oljedialog om kulturskatt: Helleristninger funnet i Sør-Varanger. 2015.

 • Skandfer, Marianne. Pots and house-pits: A complex relation between period markers for the northern Early Metal Age. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The Northern Perspective. Introduction to session. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Dammann, Julia Holme; Skandfer, Marianne. Omvisning i de arkeologiske magasinene på Tromsø Museum med historier om steinalderkeramikk og konservering og oppbevaring av metallfunn fra jernalderen.. Desembernatt 2015 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.

 • Skandfer, Marianne. Forhistorisk landskapskunnskap og ressursutnytting i indre Troms og Finnmark: Noen resultater fra forskningsprosjektet LARM. Förhistoria och medeltid i och omkring Norrbotten: En uppdatering av forskningsläget 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Steinalderundersøkelser ved TMU. Problemstillinger, metoder og prioriteringer. Steinalderundersøkelser - problemstillinger, metoder og prioriteringer 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, iTromsø 28.9.15. iTromsø 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, Nordlys 28.9.15. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. The Appreciation of Reindeer: Rock Carvings and Sami Reindeer Knowledge. ACRA III - The Alta Conference on Rock Art III 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgraving av nedgravd tuft, Coallajavri, Karasjok k., Finnmark. LARM-prosjektet, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - knutepunkt ved innerleia. Månedsmøte 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes midt i leia. Inner Wheel - forening 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgravning av lokalitet fra Tidlig metalltid, Guovzadievva, Karasjok k., Finnmark, 2012. LARM-prosjektet. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Appreciating animals: addressing archaeological signatures of human – animal relations in prehistoric hunting societies in Arctic Norway. Nordig TAG 2013-04-21 - 2013-04-26 2013.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av en samisk identitet. Fortidsvern 2013; Volum 4. ISSN 1504-4645.s 7 - 9.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringer i Karasjok kommune, Finnmark, 2013. Rapport fra feltarbeid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Når er først? Noen refleksjoner om arkeologi i indre Finnmark. Vin og Viten: Hvem kom først? 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Skandfer, Marianne; Saugestad, Sidsel. Komparativ urfolksforskning og diakront blikk på samisk landskapsbruk. Fakultetsworkshop om samisk og urfolksforskning 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Skandfer, Marianne. Er sosiale relasjoner virkelig noe å sysle med i forhistorisk arkeologi?. Fredagsseminar for sosialantropologi 2013-09-06 - 2013-09-06 2013.

 • Skandfer, Marianne; Solbakken, Tina; Guttorm, Inga. Ohcagaahtá Sámi kulturmuittuid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Cold Respons. Agrarian strategies in northernmost Norway. Dynamics of Agrarian Transformation - and Research 2013-04-15 - 2013-04-19 2013.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., FinnmarkFORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM) - en presentasjon av et grunnforskningsprosjekt som nærmer seg avslutning. SAMISK II: Norges forskingsråds midtveiskonferanse 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer i Karasjok go Kautokeino kommuner 2012.FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Going public: oral presentations. Social Scholarly Day 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Skandfer, Marianne. Hva gjør en steinalderarkeolog?. Undervisning 3.trinnet i barneskolen 2011-09-22 - 2011-09-22 2011.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). 2011.

 • Skandfer, Marianne. Asbestos tempered pottery and landscape management – initial stages of an investigation. LARM-workshop 11. - 13. mai 2011 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Linderholm, Johan. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. Med bidrag fra Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Universitetet i Umeå (nettutgave). (data) 2010.

 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms of Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.: Registreringsrapport indre Finnmark 2009. 2010.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvalting i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. Metodebruk og utfordringer. Metodeseminar for PhD-stipendiater ved UiO 2010-01-12 - 2010-01-12 2010.

 • Skandfer, Marianne. Fra tekst til ting - teoretisk arkeologi i det 21. århundre. Norsk arkeologmøte 2009 2009-11-04 - 2009-11-06 2009.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport indre Finnmark 2009. Forskningsprosjektet “Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.kr. – 1000 e.Kr. (LARM)”. 2009.

 • Skandfer, Marianne. Skarpenes - en 9000 år gammel vinterboplass. (prosjekt) 2009.

 • Skandfer, Marianne. Technology Talks: Diversity and Change in Northern Norway 3000 - 1000 BC. CAS Workshop: Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-15 2009.

 • Skandfer, Marianne. House structures and social identity in Finnmark 2000 BC - AD 300: Maintaining material culture - forming identity. Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon. Forskningsseminar 2009-10-25 - 2009-10-25 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursutnytting i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon med foreløpige resultat fra årets feltarbeid. Sametinget: Internkurs med seminar 2009-10-06 - 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM). Norges forskningsråds programkonferanse for samisk forskning 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningen på Tønsnes 2008. Onsdagsmøte Arctandria: Åpent møte og medlemsmøte 2009-10-28 - 2009-10-28 2009.

 • Skandfer, Marianne. Om å holde seg varm en vinterdag på Tønsnes i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-21 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av de store, nedgravde husene i indre Finnmark. Forskningsseminar 2008-04-04 - 2008-04-04 2008.

 • Skandfer, Marianne. Blogg fra utgravningene på Tønsnes 2008. Ukeslogg på Tromsø Museums nettsider 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Ukeslogg for utgravningene på Tønsnes 2008. Ukesvis oppdatert logg fra utgravningene på Tønsnes 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om etnisitet i arkeologi. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for arkeologiske utgravninger på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Spennende funn på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Sensasjonelt funn av 9500 år gamle hus. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Denne øksen er 9500 år gammel - og et ekte Tromsø-produkt. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Mystisk øks funnet under utgravningene på Tønsnes, Tromsø. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sporhunder i etnisk forhistorie. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn fra utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Aspects of Sami identity building in the 1st millennium BC. CAS Workshop: Early Networking in Northern Fennoscandia: Materiality, Language and Identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - havn i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-18 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Foreløpige resultat av årets undersøkelser med omvisning. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Tønsnes 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Omvisning på Tønsnes-undersøkelsene: innføring i den eldste forhistoria for området. Besøk av den svenske handelsministeren m. følge, havnedirektøren og ordføreren i Tromsø m. følge 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene på Tønsnes - metoder og foreløpige resultater. Internseminar for administrasjon og publikumsavd., Tromsø Museum 2008-09-02 - 2008-09-02 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Utgravningene på Tønsnes 2008. Omvisning for elever og lærere ved Skjelnan skole, Tromsø 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Stensrud, Gøran. Utgravningene på Tønsnes 2008, med omvisning. Omvisning for elever og lærerer ved Skittenelv skole, Tromsø 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark. Foreløpig rapport fra arkeologisk utgravning 25. - 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Hi-stories from the Underground. Landscape as Common Good 2007-08-04 - 2007-08-05 2007.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., FinnmarkRapport fra arkeologisk utgravning 25. – 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Being Confronted with the Interior Other: Ethics, Ethnography and Prehistoric Archaeology in Finnmark, Arctic Norway. Tops of the World 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14.-25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Melkefoss, tuft 3, Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra prøvestikking i forbindelse med forskningsprosjektet ”Oppkomsten av samisk etnisitet sett i lys av innlandets økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”, 17.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14. - 25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Bruun, Inga Malene. De eldste husene i Pasvik. Varanger årbok 2006; Volum 26. ISSN 0800-0867.s 106 - 117.

 • Skandfer, Marianne; Olli, Anne. "Åpen dag" på utgravningen ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Måsø, Jan Rune. Arkeologisk forskning i indre Finnmark - et pionerarbeid. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka i Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Hansen, Håvald. Åpen dag for hobbyarkeologer: 4000 år gamle tufter. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Brenli, Erik. Arkeologi for allmenheten. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravninger ved Láksjohka i Tana 2006 - foreløpige resultat. IARs forskningsseminar 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Skandfer, Marianne. Neolithisation as if History Mattered - or Vice Versa: The Younger Stone Age in Northern Fennoscandia. European Association of Archaeologists (EAA) 12.th annual meeting 2006-09-19 - 2006-09-24 2006.

 • Skandfer, Marianne. Early Pottery in Northern Fennoscandia. Early Pottery in the Baltic 2006-10-20 - 2006-10-21 2006.

 • Skandfer, Marianne. Doing archaeology on Sami cultural remains in Norway: A matter of ethichs and politics. Society for Historical Archaeology Annual Conference 2005-01-05 - 2005-01-10 2005.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (2). ISSN 0803-3706.s 1 - 58.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (1). ISSN 0803-3706.s 1 - 8.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Melkefoss, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser på Kjerringneset, Sør-Varanger kommune, Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Láksjoha, Tana kommune, Finnmark. 2004.

 • Skandfer, Marianne. "Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.: Arkeologiske utgravninger på Storsteinneset, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Graver frem vår skjulte forhistorie. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Samiske kulturminner og kulturlandskap. ICOMOS Norges fagdag 2003-03-21 - 2003-03-21 2003.

 • Skandfer, Marianne. Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune. Delrapport om kvalitetssikring av kulturminneregistreringer og skader på kulturminner. Tilhørende: Registreringsrapport: Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune 2003. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder?. Steinalderkonferansen i Molde 2003 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. Verneideologi. NIKU-seminar 25.04.2002 2002-02-04 - 2002-04-25 2002.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Early Comb-ceramics in Northern Fennoscandia: Material expressions of cultural identity?. Nordic TAG 2001-03-23 - 2001-04-01 2001.

 • Skandfer, Marianne. Om hundre år er allting glemt?. Fortidsvern 2000 (2). ISSN 1504-4645.s 4 - 7.

 • Ruud, Tore; Myklevold, Lars Børge; Skandfer, Marianne. Gårdshistorie for Elgsnes. 2000.

 • Skandfer, Marianne. "Fosslund" (gnr16/1), Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra utgravning. 2000.

 • Skandfer, Marianne. Inganeset/Kjerringneset IV (g.nnr.15/1), Sør-Varanger k., Finnmark. RApport fra feltarbeid sommeren 1999 i forbindelse med Dr.gradsprosjektet "Grensetid i grenseland.". 1999.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport Mauken - Blåtind. Sammenbinding av eksisterende skytefelt og etablering av manøverakse. 1998.

 • Skandfer, Marianne. Skjeer, hendelser og historier på 1600-tallet. Ottar 1998; Volum 5 (223). ISSN 0030-6703.s 10 - 16.

 • Skandfer, Marianne. Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra middelalder til moderne tid. 1997.

 • Skandfer, Marianne. Samlingssted i fortid og nåtid. Kulturlandskap på Tennes. Fotefar mot nord 1996.

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. Documentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark,i 2018, under forskningsprosjektet "Stone Age Demographics". (fulltekst) 2020.

 • Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb Berg; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport. (fulltekst) 2020.

 • Skandfer, Marianne. Tracing hide craft as human-animal relations in Stone Age Norway. Meso2020 - Tenth Internation Conference on the Mesolithic in Europe 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Satchell, Paul; Skandfer, Marianne. America's Lost Vikings. TV-serie 2019-02-10 - 2019-03-17 2019.

 • Skandfer, Marianne. Tradisjoner gjennom tusenvis av år. Om tid i jakt-fangstsamfunn. Gløtt - en helg med kunst og kunnskap i Tromsø 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport.. (fulltekst) 2019; Volum 2019 (5). ISSN 2387-4597.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Skandfer, Marianne. Hva gir verdi?. Ottar 2019; Volum 365. ISSN 0030-6703.s 2 - 3.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledager" i steinalderen?. Ottar 2019; Volum 325. ISSN 0030-6703.s 41 - 48.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2019.

 • Llewellin, Madison; Piezonka, Henny; Kuzmin, Yaroslav; Skandfer, Marianne; Dubovtseva, Ekaterina N.; Shoring, Aleksander F.; Kosinskaya, Lyobov L.; Chairkina, Natalia M.. Cooking with Contaminants: Things to Consider when Dating Ceramics. Radiocarbon 2018 - The 23rd International Radiocarbon Conference 2018-06-17 - 2018-06-22 2018.

 • Skandfer, Marianne. Henny Piezonka: Jäger, Fischer, Töpfer. Wildbeutergruppen mit früher Keramik in Nordost Europa im 6. und 5. Jahrtausend. v.Ch. Archäologie in Eurasien band 30.. Fennoscandia Archaeologica 2018; Volum 35. ISSN 0781-7126.s 124 - 128.

 • Skandfer, Marianne; Gjerde, Jan Magne. Slik levde Tromsøværinger for 11.000 år siden. https://www.itromso.no/nyheter/2018/12/28/Slik-levde-troms%C3%B8v%C3%A6ringer-for-11.000-%C3%A5r-siden-18152104.ece. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Presentasjon av bokkapittel ved lansering av "Kjønn på museum" (red. Brita Brenna og Marit Hauan). Desembernatt 2018 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledaga" i steinalderen?. Lørdagsuniversitetet 2018-12-01 - 2018-12-01 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jordan, Peter. Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. "Åpen dag" på Taborshavn. Presentasjon av boplass med stor tidsdybde og utgravning av en tuft fra steinalderen.. Åpen dag for publikum 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Dyr folk i steinalderen skulle ønske fantes. Foredrag/barneaktivitet 2017-02-19 - 2017-02-19 2017.

 • Lind, Keth Elisabeth; Skandfer, Marianne. Rapport fra Finnmarksbefaring 2017. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Landsend, Marit. Steinalderkeramikk i barneskolen - brenning av keramikkar over åpen flamme. Firing up-prosjekt. Praktisk framvisning 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Samisk arkeologi: fra hvite flekker til fargerikt fellesskap?. Norsk arkeologmøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.

 • Skandfer, Marianne. Hva ga ting verdi i forhistorisk tid?. Det gamle er eldst - verdier i kulturarv. Forskningsdagene 2017 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Gammelt raskt eller verdifulle skatter?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Ny vår for steinalderkeramikk. Fortidsforståelser gjennom leire. Firing Up - keramikk på de unges arena, et løft for keramikkfaget 2017-09-07 - 2017-09-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra prøvegraving: ID 67875 Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark, 2013. 2017.

 • Skandfer, Marianne. Ny ild av gamle glør. Om framveksten av samisk identitet. Spor 2017; Volum 1. ISSN 0801-5376.s 12 - 15.

 • Skandfer, Marianne; Lansend, Marit. Den eldste keramikken i Nord-Norge - praktisk formgiving i skolen. Firing Up! Keramikkfaget som praktisk læring i norsk skole 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samernas tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK). Bidrag om tilkomst av samisk identitet. https://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting; Vollan, Kenneth Webb. Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic. The Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 2017-03-31 - 2017-04-07 2017.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i steinalderen. Menneske-dyr-relasjoner i jakt-fangstsamfunn. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologiske gjenstander: Kulturskatter eller kulturelle mønster?. Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere avd. Nord-Norges årsmøte 2017-03-10 - 2017-03-11 2017.

 • Skandfer, Marianne. Steinalderens brukskunst og design: omvisning i fotoutstillinga "Form fra fortida". Ledersamling UIT 2016-02-08 - 2016-02-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i jakt-fangstsamfunn. Om relasjoner mellom mennesker og dyr i steinalderen. Academia Borealis novembermøte 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Milepæl: fotografiet.Sesjonsinnledning. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Skandfer, Marianne. Nytt blikk på steinalderhus. NorArk innsikt. 2016.

 • Skandfer, Marianne. Keramikkproduksjon i Nord-Norges forhistorie. Keramikksymposium 2016-08-03 - 2016-08-06 2016.

 • Skandfer, Marianne. Mapping (the making of) Asbestos (Tempered Pottery) onto the Landscape. Off-Site Archaeology workshop 2016-04-27 - 2016-04-28 2016.

 • Skandfer, Marianne. SARG en arkeologisk forskningsgruppe i oppstartsfase. Forskningsseminar, Kulturhistorisk seksjon 2016-04-20 - 2016-04-20 2016.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologisk feltarbeid og kjønn: Kjønn og individ i framstillinger av steinalderundersøkelser. Seminarrekke "Kjønn og museum" 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

 • Skandfer, Marianne. "Vidda viser seg å være rik på kulturminner".. Mini forskermaraton til ære for Ericka Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Skandfer, Marianne. Inviterer til oljedialog om kulturskatt: Helleristninger funnet i Sør-Varanger. 2015.

 • Skandfer, Marianne. Pots and house-pits: A complex relation between period markers for the northern Early Metal Age. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The Northern Perspective. Introduction to session. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Dammann, Julia Holme; Skandfer, Marianne. Omvisning i de arkeologiske magasinene på Tromsø Museum med historier om steinalderkeramikk og konservering og oppbevaring av metallfunn fra jernalderen.. Desembernatt 2015 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.

 • Skandfer, Marianne. Forhistorisk landskapskunnskap og ressursutnytting i indre Troms og Finnmark: Noen resultater fra forskningsprosjektet LARM. Förhistoria och medeltid i och omkring Norrbotten: En uppdatering av forskningsläget 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Steinalderundersøkelser ved TMU. Problemstillinger, metoder og prioriteringer. Steinalderundersøkelser - problemstillinger, metoder og prioriteringer 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, iTromsø 28.9.15. iTromsø 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, Nordlys 28.9.15. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. The Appreciation of Reindeer: Rock Carvings and Sami Reindeer Knowledge. ACRA III - The Alta Conference on Rock Art III 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgraving av nedgravd tuft, Coallajavri, Karasjok k., Finnmark. LARM-prosjektet, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - knutepunkt ved innerleia. Månedsmøte 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes midt i leia. Inner Wheel - forening 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgravning av lokalitet fra Tidlig metalltid, Guovzadievva, Karasjok k., Finnmark, 2012. LARM-prosjektet. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Appreciating animals: addressing archaeological signatures of human – animal relations in prehistoric hunting societies in Arctic Norway. Nordig TAG 2013-04-21 - 2013-04-26 2013.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av en samisk identitet. Fortidsvern 2013; Volum 4. ISSN 1504-4645.s 7 - 9.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringer i Karasjok kommune, Finnmark, 2013. Rapport fra feltarbeid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Når er først? Noen refleksjoner om arkeologi i indre Finnmark. Vin og Viten: Hvem kom først? 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Skandfer, Marianne; Saugestad, Sidsel. Komparativ urfolksforskning og diakront blikk på samisk landskapsbruk. Fakultetsworkshop om samisk og urfolksforskning 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Skandfer, Marianne. Er sosiale relasjoner virkelig noe å sysle med i forhistorisk arkeologi?. Fredagsseminar for sosialantropologi 2013-09-06 - 2013-09-06 2013.

 • Skandfer, Marianne; Solbakken, Tina; Guttorm, Inga. Ohcagaahtá Sámi kulturmuittuid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Cold Respons. Agrarian strategies in northernmost Norway. Dynamics of Agrarian Transformation - and Research 2013-04-15 - 2013-04-19 2013.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., FinnmarkFORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM) - en presentasjon av et grunnforskningsprosjekt som nærmer seg avslutning. SAMISK II: Norges forskingsråds midtveiskonferanse 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer i Karasjok go Kautokeino kommuner 2012.FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Going public: oral presentations. Social Scholarly Day 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Skandfer, Marianne. Hva gjør en steinalderarkeolog?. Undervisning 3.trinnet i barneskolen 2011-09-22 - 2011-09-22 2011.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). 2011.

 • Skandfer, Marianne. Asbestos tempered pottery and landscape management – initial stages of an investigation. LARM-workshop 11. - 13. mai 2011 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Linderholm, Johan. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. Med bidrag fra Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Universitetet i Umeå (nettutgave). (data) 2010.

 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms of Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.: Registreringsrapport indre Finnmark 2009. 2010.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvalting i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. Metodebruk og utfordringer. Metodeseminar for PhD-stipendiater ved UiO 2010-01-12 - 2010-01-12 2010.

 • Skandfer, Marianne. Fra tekst til ting - teoretisk arkeologi i det 21. århundre. Norsk arkeologmøte 2009 2009-11-04 - 2009-11-06 2009.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport indre Finnmark 2009. Forskningsprosjektet “Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.kr. – 1000 e.Kr. (LARM)”. 2009.

 • Skandfer, Marianne. Skarpenes - en 9000 år gammel vinterboplass. (prosjekt) 2009.

 • Skandfer, Marianne. Technology Talks: Diversity and Change in Northern Norway 3000 - 1000 BC. CAS Workshop: Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-15 2009.

 • Skandfer, Marianne. House structures and social identity in Finnmark 2000 BC - AD 300: Maintaining material culture - forming identity. Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon. Forskningsseminar 2009-10-25 - 2009-10-25 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursutnytting i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon med foreløpige resultat fra årets feltarbeid. Sametinget: Internkurs med seminar 2009-10-06 - 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM). Norges forskningsråds programkonferanse for samisk forskning 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningen på Tønsnes 2008. Onsdagsmøte Arctandria: Åpent møte og medlemsmøte 2009-10-28 - 2009-10-28 2009.

 • Skandfer, Marianne. Om å holde seg varm en vinterdag på Tønsnes i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-21 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av de store, nedgravde husene i indre Finnmark. Forskningsseminar 2008-04-04 - 2008-04-04 2008.

 • Skandfer, Marianne. Blogg fra utgravningene på Tønsnes 2008. Ukeslogg på Tromsø Museums nettsider 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Ukeslogg for utgravningene på Tønsnes 2008. Ukesvis oppdatert logg fra utgravningene på Tønsnes 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om etnisitet i arkeologi. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for arkeologiske utgravninger på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Spennende funn på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Sensasjonelt funn av 9500 år gamle hus. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Denne øksen er 9500 år gammel - og et ekte Tromsø-produkt. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Mystisk øks funnet under utgravningene på Tønsnes, Tromsø. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sporhunder i etnisk forhistorie. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn fra utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Aspects of Sami identity building in the 1st millennium BC. CAS Workshop: Early Networking in Northern Fennoscandia: Materiality, Language and Identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - havn i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-18 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Foreløpige resultat av årets undersøkelser med omvisning. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Tønsnes 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Omvisning på Tønsnes-undersøkelsene: innføring i den eldste forhistoria for området. Besøk av den svenske handelsministeren m. følge, havnedirektøren og ordføreren i Tromsø m. følge 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene på Tønsnes - metoder og foreløpige resultater. Internseminar for administrasjon og publikumsavd., Tromsø Museum 2008-09-02 - 2008-09-02 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Utgravningene på Tønsnes 2008. Omvisning for elever og lærere ved Skjelnan skole, Tromsø 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Stensrud, Gøran. Utgravningene på Tønsnes 2008, med omvisning. Omvisning for elever og lærerer ved Skittenelv skole, Tromsø 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark. Foreløpig rapport fra arkeologisk utgravning 25. - 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Hi-stories from the Underground. Landscape as Common Good 2007-08-04 - 2007-08-05 2007.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., FinnmarkRapport fra arkeologisk utgravning 25. – 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Being Confronted with the Interior Other: Ethics, Ethnography and Prehistoric Archaeology in Finnmark, Arctic Norway. Tops of the World 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14.-25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Melkefoss, tuft 3, Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra prøvestikking i forbindelse med forskningsprosjektet ”Oppkomsten av samisk etnisitet sett i lys av innlandets økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”, 17.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14. - 25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Bruun, Inga Malene. De eldste husene i Pasvik. Varanger årbok 2006; Volum 26. ISSN 0800-0867.s 106 - 117.

 • Skandfer, Marianne; Olli, Anne. "Åpen dag" på utgravningen ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Måsø, Jan Rune. Arkeologisk forskning i indre Finnmark - et pionerarbeid. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka i Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Hansen, Håvald. Åpen dag for hobbyarkeologer: 4000 år gamle tufter. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Brenli, Erik. Arkeologi for allmenheten. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravninger ved Láksjohka i Tana 2006 - foreløpige resultat. IARs forskningsseminar 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Skandfer, Marianne. Neolithisation as if History Mattered - or Vice Versa: The Younger Stone Age in Northern Fennoscandia. European Association of Archaeologists (EAA) 12.th annual meeting 2006-09-19 - 2006-09-24 2006.

 • Skandfer, Marianne. Early Pottery in Northern Fennoscandia. Early Pottery in the Baltic 2006-10-20 - 2006-10-21 2006.

 • Skandfer, Marianne. Doing archaeology on Sami cultural remains in Norway: A matter of ethichs and politics. Society for Historical Archaeology Annual Conference 2005-01-05 - 2005-01-10 2005.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (2). ISSN 0803-3706.s 1 - 58.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (1). ISSN 0803-3706.s 1 - 8.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Melkefoss, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser på Kjerringneset, Sør-Varanger kommune, Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Láksjoha, Tana kommune, Finnmark. 2004.

 • Skandfer, Marianne. "Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.: Arkeologiske utgravninger på Storsteinneset, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Graver frem vår skjulte forhistorie. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Samiske kulturminner og kulturlandskap. ICOMOS Norges fagdag 2003-03-21 - 2003-03-21 2003.

 • Skandfer, Marianne. Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune. Delrapport om kvalitetssikring av kulturminneregistreringer og skader på kulturminner. Tilhørende: Registreringsrapport: Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune 2003. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder?. Steinalderkonferansen i Molde 2003 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. Verneideologi. NIKU-seminar 25.04.2002 2002-02-04 - 2002-04-25 2002.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Early Comb-ceramics in Northern Fennoscandia: Material expressions of cultural identity?. Nordic TAG 2001-03-23 - 2001-04-01 2001.

 • Skandfer, Marianne. Om hundre år er allting glemt?. Fortidsvern 2000 (2). ISSN 1504-4645.s 4 - 7.

 • Ruud, Tore; Myklevold, Lars Børge; Skandfer, Marianne. Gårdshistorie for Elgsnes. 2000.

 • Skandfer, Marianne. "Fosslund" (gnr16/1), Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra utgravning. 2000.

 • Skandfer, Marianne. Inganeset/Kjerringneset IV (g.nnr.15/1), Sør-Varanger k., Finnmark. RApport fra feltarbeid sommeren 1999 i forbindelse med Dr.gradsprosjektet "Grensetid i grenseland.". 1999.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport Mauken - Blåtind. Sammenbinding av eksisterende skytefelt og etablering av manøverakse. 1998.

 • Skandfer, Marianne. Skjeer, hendelser og historier på 1600-tallet. Ottar 1998; Volum 5 (223). ISSN 0030-6703.s 10 - 16.

 • Skandfer, Marianne. Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra middelalder til moderne tid. 1997.

 • Skandfer, Marianne. Samlingssted i fortid og nåtid. Kulturlandskap på Tennes. Fotefar mot nord 1996.

 • Doktorgradsavhandlingen 

  Øvrige arbeider er listet i "Cristin" (se under).
  Se forøvrig:
  Lenke til publikasjoner registrert i Bibsys

  [Loading...]