Bilde av Damm, Charlotte
Bilde av Damm, Charlotte
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi charlotte.damm@uit.no +4777644373 +47-47900734 Her finner du meg

Charlotte Damm


Professor i arkeologi


 • Charlotte Brysting Damm :
  Fiskesøkker og hverdagens magi i steinalderens kystlandskap
  Orkana Forlag 2024 ARKIV
 • Carol Lentfer, Marianne Skandfer, Samantha Presslee, Richard Hagan, Harry K. Robson, Charlotte Brysting Damm :
  Cut above the Rest: a Multi-disciplinary Study of Two Slate Knives from Forager Contexts in Coastal Norway.
  Oxford Journal of Archaeology 2023 ARKIV / DOI
 • Astrid Johanne Nyland, Ben Elliot, Graeme Warren, Charlotte Brysting Damm, Henny Piezonka, Martin Porr m.fl.:
  Decolonizing the Mesolithic?
  Mesolithic miscellany 2022
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer :
  A Neolithic Corridor between East and West.
 • Charlotte Brysting Damm :
  Scales of interaction. Quantity and quality of encounters amongst northern foragers
  Transcript Verlag 2022 FULLTEKST / DOI
 • Charlotte Brysting Damm :
  Mesolithic Pyrotechnology: Practices and Perceptions in Early Holocene Coastal Norway
  European Journal of Archaeology 2021 ARKIV / DOI
 • Charlotte Brysting Damm :
  Spiritual landscapes: Diversity in practices and perceptions in Northern Fennoscandia.
  Equinox Publishing 2021
 • Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Downscaling Cosmological Landscapes: from Early to Mid-Holocene Rock Art in Northern Norway
  2021 ARKIV
 • Charlotte Damm, Marianne Skandfer, Peter D. Jordan :
  Peopling Prehistoric Coastlines: Identifying Mid-Holocene Forager Settlement Strategies in Northern Norway
  Journal of Maritime Archaeology 2021 ARKIV / DOI
 • Marianne Skandfer, Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Stone Age dwellings, sites and environment in coastal northern Norway: surveys and documentation of house-pit sites
  Самарский научный вестник 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Erlend Kirkeng Jørgensen, Per Johan E Sjøgren, Kenneth Webb Berg Vollan, Peter Jordan :
  Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.
  Quaternary International 2019 ARKIV / DOI
 • Charlotte Brysting Damm :
  Hunter-Fishers of Norway
  2024 FULLTEKST / DOI
 • Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Mennesker i et nytt landskap: Orientering, påvirking og merking gjennom tidlig Holocen i Nordnorge.
  2024
 • Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Pioneers in a sentient landscape. Wayfinding, impact and marking during the colonisation of northern Norway.
  2024
 • Charlotte Brysting Damm :
  Hunter-Fishers of Norway
  Comparative Guts. Exploring the Inside of the Body through time and Space 2023 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  På gamle tomter: en arkeolog vender tilbake.
  2023
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Samisk ordpynt eller vilje til å satse strategisk?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll, Bjørnar Julius Olsen, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi - eller forpliktelse til å satse på arkeologiutdanninga?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 15. desember 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi, eller forpliktelse?
  Ságat Samisk avis AS 2023 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  Relational ontologies in a maritime community: Mid-Holocene northern Norway
  2022
 • Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Landscape scaling and rock art
  2022
 • Charlotte Brysting Damm :
  Comment by Charlotte Damm
  Transcript Verlag 2022 FULLTEKST / DOI
 • Charlotte Brysting Damm :
  Comment by Charlotte Damm
  Transcript Verlag 2022 FULLTEKST / DOI
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan :
  Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019
  2021 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  Dwellings, settlement organisation and population fluctuations: a multi-scalar case study from Arctic Norway.
  2021
 • Charlotte Brysting Damm :
  Staying put and going far: the dynamics of multiple scales of interaction amongst northern foragers
  2021
 • Charlotte Brysting Damm :
  URBAN FORAGERS: LINKS BETWEEN PAST PRACTICES AND A SUSTAINABLE FUTURE?
  2021
 • Jan Magne Gjerde, Charlotte Brysting Damm :
  Rock art in northern Fennoscandia: abandonment and revival
  2021
 • Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Downscaling Cosmological Landscapes: from Early to Mid-Holocene Rock Art in Northern Norway.
  2021
 • Marianne Skandfer, Charlotte Brysting Damm, Jan Magne Gjerde :
  Stone Age dwellings, sites and environment in coastal northern Norway. Surveys and documentation of house-pit sites.
  2021
 • Jan Magne Gjerde, Louise Hansen, Anders Romundset, Charlotte Brysting Damm :
  Raset på Kråknes sopte med seg kulturminner på havet
  29. november 2021
 • Jan Magne Gjerde, Louise Hansen, Anders Romundset, Charlotte Brysting Damm :
  Raset på Kråknes sopte med seg boplass fra steinalderen
  29. november 2021
 • Charlotte Brysting Damm :
  Between the unique and the general: The contribution of historical and anthropological archaeology to the wider field of anthropology.
  2021
 • Charlotte Brysting Damm :
  Scales of interaction. Quantity and quality of encounters amongst northern foragers.
  2021
 • Charlotte Brysting Damm :
  Being fluid, dividual and multiple: why stratification is hard amongst small-scale foragers.
  2021
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer :
  Rapport fra befaring på Seiland, Slettnes og langs Vargsundet i 2018 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»
  2021 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  Discussant´s summary and comments. (Session "A Little Give and Take. Studying Mesolithic Archaeology and Studying Hunter-Gatherers in 2020")
  2020
 • Charlotte Brysting Damm :
  Fire, Fuel and Food: perceptions of the environment in early Mesolithic Arctic Norway.
  2020
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer :
  Dokumentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark, 2018, under forskningsprosjektet "Stone Age Demographics"
  2020 FULLTEKST
 • Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan, Charlotte Brysting Damm :
  Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport
  2020 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  Demographic patterns amongst hunter-fishers in Northernmost Europe 5500-1500 BC
  2019
 • Charlotte Brysting Damm, Carol Lentfer :
  Use-wear and residue analyses of Stone Age lithic artefacts from northern Norway: potential and preliminary results
  2019
 • Charlotte Brysting Damm :
  Populations or Families? Issues of spatio-temporal scales in demographic analyses.
  2019
 • Marianne Skandfer, Charlotte Brysting Damm :
  Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport.
  2019 FULLTEKST
 • Charlotte Brysting Damm :
  Norwegian Archaeological Review 1968–2018: Looking Ahead
  Norwegian Archaeological Review 2018 DOI
 • Charlotte Brysting Damm :
  Presentation of research project: Stone Age Demographics
  2018
 • Charlotte Brysting Damm :
  Stone Age Demographics: registreringer i Sørøysund og omegn
  2018
 • Charlotte Brysting Damm :
  Archaeology and the pan-disciplinary future: at the crossroads of method and theory
  2018
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Peter Jordan :
  Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey
  2018
 • Charlotte Brysting Damm :
  Steinalderens demografi: studier fra Nord-Norge
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Pågående prosjekter:

  Stone Age Demographics. Leder for NFR FRIPRO prosjekt 2017-2022. Prosjektet fokuserer på Nord-Norge og spesielt Vest-Finnmark i perioden 9000-0 f.Kr. og undersøker blant annet følgende spørsmål: Var det store svingninger i befolkningsmengde? Hvordan var bosetningen fordelt i landskapet? Hvor mange samtidige hus var det på hver boplass? 

  Stone Age Pyrotechnologies Da de første mennesker kom til Nord-Norge var det ingen skog der. Hvordan fikk man oppvarmet boligene, hvordan laget man mat, og hvordan påvirket det forståelsen av omgivelsene?

  Forskningsgruppe:

  SARG leder for Sub-Arctic Stone Age Research Group, som er et forum for steinalderarkeologer i Tromsø og som samarbeider med steinalderarkeologer ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

  Academia.edu

  Temaer:

  • Steinalder på Nordkalotten; Jeg jobber især med perioden 6000-1500 f.Kr., og er interessert i variasjoner mellom ulike regioner i Nord-Norge, Nord-Sverige, Finland og de nordvestrussiske områder.
  • Jakt- og fangst samfunn før og nå; Kunnskap om historiske og etnografiske jakt-fangstsamfunn kan gi viktige bidrag til å forstå den store variasjonsbredden også blant forhistoriske grupper. 
  • Interregionale og flerkulturelle relasjoner; I stigende grad blir vi klar over de store regionale forskelle i levesett som eksisterte også i fortiden. Dette er bakteppet for kontakt av både økonomisk og sosial karakter på tvers av grupper.
  • Sosial og kulturell variasjon i fortidige samfunn, herunder kjønn og identitet; I hvilken grad og hvordan kan vi få innsikt i sosiale forhold i fortidige samfunn som for eksempel kjønnsroller, slektskapsrelasjoner, maktposisjoner og etniske grupper?
  • Fortidig religion og ritualer; Materiell kultur er overalt et sentralt element også i verdenssyn, tro og ritualer. Derfor er dette også et viktigt forskningsområde for arkeologien. 

  Undervisning

  ARK-1012 Fra Istidsjegere til jordbrukere: Innføringsemne i steinalder og bronsealder (BA 1. år)

  ARK-1035 Arctic Rock Art: Grundig innføring i jakt-fangstgruppers bergkunst i Norge, Sverige, Finland og NV-Russland. Undervises på engelsk og er særlig rettet mot internasjonale studenter. BA-nivå.

  ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologisek perspektiver. MA-nivå

  ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode. Obligatorisk MA-emne, hvor jeg de siste årene har undervist dels i kritisk forståelse av isotopanalyser og aDNA, dels bidradd til temaet humanistisk miljøarkeologi. 

  ARK-3027 Førhistorisk religion og ritualer. Mastergradsemne som tar for seg teoretiske og metodiske tilnærminger til samisk før-kristen religion og steinalderens bergkunst og ritualer. 

  ARK-3900 Seminarer knyttet til skriving av Mastergradsoppgaven, dvs diskusjoner omkring struktur, språkbruk, fremlegging av empiri, argumentasjon osv. 

  ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon / Academic texts and argumentation. PhD-emne.   CV

  Redaksjonsmedlem:

  • Norwegian Archaeological Review
  • Fennoscandia Archaeologica

  Administrative verv:

  • 2014-  PhD-koordinator arkeologi
  • 2018 - medlem av PhD-utvalget, HSL, UiT
  • 2022 - Medlem av programstyret for arkeologi
  • 2021-2025 Styremedlem Arkeologisk museum, UiS.
  • 2023 - medlem av HSL-fakultetets forskningsetiske komite