Personkort bilde

Charlotte Damm

Professor i arkeologi Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Pågående prosjekter:

Stone Age Demographics. Leder for NFR FRIPRO prosjekt 2017-2021. Prosjektet fokuserer på Nord-Norge og spesielt Vest-Finnmark i perioden 9000-0 f.Kr. og undersøker blant annet følgende spørsmål: Var det store svingninger i befolkningsmengde? Hvordan var bosetningen fordelt i landskapet? Hvor mange samtidige hus var det på hver boplass? 

Stone Age Pyrotechnologies Da de første mennesker kom til Nord-Norge var det ingen skog der. Hvordan fikk man oppvarmet boligene, hvordan laget man mat, og hvordan påvirket det forståelsen av omgivelsene?

Forskningsgruppe:

SARG leder for Sub-Arctic Stone Age Research Group, som er et forum for steinalderarkeologer i Tromsø og som samarbeider med steinalderarkeologer ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Academia.edu

Temaer:

 • Steinalder på Nordkalotten; Jeg jobber især med perioden 6000-1500 f.Kr., og er interessert i variasjoner mellom ulike regioner i Nord-Norge, Nord-Sverige, Finland og de nordvestrussiske områder.
 • Jakt- og fangst samfunn før og nå; Kunnskap om historiske og etnografiske jakt-fangstsamfunn kan gi viktige bidrag til å forstå den store variasjonsbredden også blant forhistoriske grupper. 
 • Interregionale og flerkulturelle relasjoner; I stigende grad blir vi klar over de store regionale forskelle i levesett som eksisterte også i fortiden. Dette er bakteppet for kontakt av både økonomisk og sosial karakter på tvers av grupper.
 • Sosial og kulturell variasjon i fortidige samfunn, herunder kjønn og identitet; I hvilken grad og hvordan kan vi få innsikt i sosiale forhold i fortidige samfunn som for eksempel kjønnsroller, slektskapsrelasjoner, maktposisjoner og etniske grupper?
 • Fortidig religion og ritualer; Materiell kultur er overalt et sentralt element også i verdenssyn, tro og ritualer. Derfor er dette også et viktigt forskningsområde for arkeologien. 

Redaksjonsmedlem:

 • Norwegian Archaeological Review
 • Fennoscandia Archaeologica
 • Journal of Danish Archaeology

Administrative verv:

 • 2014-  PhD-koordinator arkeologi
 • 2018 - medlem av PhD-utvalget, HSL, UiT
 • 2018 - Medlem av programstyret for Årsstudiet Likestilling og kjønn
 • 2018- Medlem av ledergruppen for AHR.

ARK-1012 Fra Istidsjegere til jordbrukere: Innføringsemne i steinalder og bronsealder (BA 1. år)

ARK-2031 Arctic Rock Art: Grundig innføring i jakt-fangstgruppers bergkunst i Norge, Sverige, Finland og NV-Russland. Undervises på engelsk og er særlig rettet mot internasjonale studenter. BA-nivå.

ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode. Obligatorisk MA-emne, hvor jeg de siste årene har undervist i kritisk forståelse av isotopanalyser og aDNA. 

ARK-3027 Førhistorisk religion og ritualer. Mastergradsemne som tar for seg teoretiske og metodiske tilnærminger til samisk før-kristen religion og steinalderens bergkunst og ritualer. 

ARK-3900 Seminarer knyttet til skriving av Mastergradsoppgaven, dvs diskusjoner omkring struktur, språkbruk, fremlegging av empiri, argumentasjon osv. 

ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon / Academic texts and argumentation. PhD-emne. 

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Sjøgren, Per Johan E; Vollan, Kenneth Webb Berg; Jordan, Peter. Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.. Quaternary International 2019; Volum 549. ISSN 1040-6182.s 52 - 64.s doi: 10.1016/j.quaint.2019.02.032.

 • Sjøgren, Per Johan E; Damm, Charlotte Brysting. Holocene vegetation change in northernmost Fennoscandia and the impact on prehistoric foragers 12 000–2000 cal. A BP – A review. (Prosjekt: Stone Age Demographics) Boreas 2018; Volum 48 (1). ISSN 0300-9483.s 20 - 35.s doi: 10.1111/bor.12344.

 • Damm, Charlotte Brysting. Enfolded by the long winter`s night.. Oxbow Books 2016 ISBN 978-1-78570-191-7.s 107 - 116.s doi: 10.2307/j.ctvh1dng1.18.

 • Raggio, Osvaldo; Bánffy, Eszter; Damm, Charlotte Brysting; Gamble, Clive; Spinapolice, Enza E.. On the Condition of Dialogue between Sister Disciplines. Forty-four years after Marshall Sahlins' Stone Age Economics. Comments by Eszter Bánffy, Charlotte Damm, Clive Gamble and Enza E. Spinapolice. Quaderni Storici 2016; Volum LI (1). ISSN 0301-6307.s 245 - 300.s doi: 10.1408/84148.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction: When people meet. Syddansk Universitetsforlag 2014 ISBN 978 87 7674 824 1.s 227 - 239.

 • Damm, Charlotte Brysting; Forsberg, Lars L. Forager-farmer contacts in Northern Fennoscandia. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-955122-4.s 838 - 856.s doi: 10.1093/oxfordhb/9780199551224.013.012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Religious practices in northern Europe 4000-2000 bce. Acumen Publishing 2013 ISBN 978-184-4657-09-4.s 63 - 69.

 • Damm, Charlotte Brysting. Approaching a complex past: entangled collective identities. Equinox Publishing 2012 ISBN 9781845537425.s 13 - 30.

 • Damm, Charlotte Brysting. From entities to interaction. Replacing pots and people with networks of transmission. 2012 (266) ISBN 978-952-5667-42-4. ISSN 0355-0230.s 41 - 62.

 • Damm, Charlotte Brysting; Saarikivi, Janne. Introduction. Suomalais-Ugrilainen Seura 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s VII - XIII.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction Within and Between Collectives: Networking in Northern Fennoscandia. Suomalais-Ugrilainen Seura 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 125 - 138.

 • Damm, Charlotte Brysting. Ethnicity and Collective Identities in the Fennoscandian Stone Age. Uppsala universitet 2010 (51) ISBN 978-91-506-2128-0.s 11 - 30.

 • Damm, Charlotte Brysting; Zvelebil, Marek; Vaneeckhout, Samuel. House Societies among Coastal Hunter-Gatherers A Case Study of Stone Age Ostrobothnia, Finland. Norwegian Archaeological Review 2010; Volum 43 (2). ISSN 0029-3652.s 179 - 184.s doi: 10.1080/00293652.2010.534594.

 • Damm, Charlotte Brysting. From cultural dualism to a multicultural past: perspectives on interaction and identity in Fennoscandian archaeology. 2010 (1) ISBN 978-82-996367-7-3. ISSN 0809-8735.

 • Damm, Charlotte Brysting. Fra form og stil til situert materialitet: Arkeologenes dans med den materielle kultur. Primitive tider 2008; Volum 10. ISSN 1501-0430.s 145 - 154.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional contacts across northern Fennoscandia 6000-4000 BC. 2006 (1) ISBN 951-42-8133-0. ISSN 0355-3205.s 131 - 140.

 • Damm, Charlotte Brysting. Towards a Glocal archaeology?. Norwegian Archaeological Review 2006; Volum 39 (1). ISSN 0029-3652.s 75 - 77.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional Contacts across Northern Fennoscandia 6000-4000 BC. 2006 (8). ISSN 0909-9506.s 199 - 208.

 • Damm, Charlotte Brysting. Hans Christan Gulløv (red): Grønlands forhistorie. (The Prehistory of Greenland). Gyldendal, Copenhagen, 2004. Scandinavian Journal of History 2005; Volum 30 (3/4). ISSN 0346-8755.

 • Damm, Charlotte Brysting. Archeology, ethnohistory and oral traditions: approaches to the indigenous past. Norwegian Archaeological Review 2005; Volum 38 (2). ISSN 0029-3652.s 73 - 87.

 • Damm, Charlotte Brysting. Bosetningen i yngre steinalder på Havnnes. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 22 - 29.

 • Damm, Charlotte Brysting. Another Time, Another History? - Or how to write the history of the Bugakhwe. 2001 ISBN 91-973713-1-9.s 29 - 44.

 • Damm, Charlotte Brysting. Scandinavian Archaeology goes Abroad. Current Swedish Archaeology 2001; Volum 9. ISSN 1102-7355.s 45 - 58.

 • Damm, Charlotte Brysting. Time, Gender and Production: A critical Evaluation of Archaeological Time Concepts. Macmillan Publishers Ltd. 2000 ISBN 0-333-64332-1.s 110-122 - .

 • Damm, Charlotte Brysting. Kulturminnevern og demokrati: problematikk omkring meningskontroll og vestliggjøring av kulturminner. En kommentar til Atle Omland. Primitive tider 2000. ISSN 1501-0430.s 167 - 171.

 • Damm, Charlotte Brysting; Lane, Paul J.; Bolaane, Maitseo. Bridging the River Khwai. Archaeology, Tourism and Cultural Identity in Eastern Ngamiland, Botswana. 1998.s 344 - 350.

 • Damm, Charlotte Brysting. Rituals: Symbols or Action?. 1998 (16) ISBN 91-85952-56-7. ISSN 0282-9479.s 443 - 449.

 • Damm, Charlotte Brysting. Forhistoriske ritualer. En diskussion omkring mening og handling. Aarhus Universitetsforlag 1998.s 44 - 65.

 • Damm, Charlotte Brysting; Saarikivi, Janne. Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond. Papers from the Conference held in Tromsø, Norway, October 13-16 2009. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 217 - 239.

 • Solli, Brit; Bjerck, Hein B,; Hedeager, Lotte; Forsberg, Lars; Damm, Charlotte Brysting. Norwegian Archaeological Review. 2004.

 • Solli, Brit; Bjerck, Hein B.; Myhre, Lise N.; Hedeager, Lotte; Forsberg, Lars; Damm, Charlotte Brysting. Norwegian Archaeological Review. 2003.

 • Storli, Inger; Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar. Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 12.000 års bosetting. 1996 (26) ISBN 82-7142-020-8. ISSN 0085-7394.

 • Damm, Charlotte Brysting. Fire, Fuel and Food: perceptions of the environment in early Mesolithic Arctic Norway.. MESO2020 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. Documentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark,i 2018, under forskningsprosjektet "Stone Age Demographics". (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5714 2020.

 • Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb Berg; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5641 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting. Discussant´s summary and comments. (Session "A Little Give and Take. Studying Mesolithic Archaeology and Studying Hunter-Gatherers in 2020"). MESO2020 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting. Demographic patterns amongst hunter-fishers in Northernmost Europe 5500-1500 BC. Jomon in Transition: materiality, ritual and demography among prehistoric complex foragers 2019-01-11 - 2019-01-12 2019.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport.. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/sr.2019.5 2019; Volum 2019 (5). ISSN 2387-4597.

 • Damm, Charlotte Brysting. Populations or Families? Issues of spatio-temporal scales in demographic analyses.. Population dynamics 2019-04-08 - 2019-04-12 2019.

 • Damm, Charlotte Brysting; Lentfer, Carol. Use-wear and residue analyses of Stone Age lithic artefacts from northern Norway: potential and preliminary results. The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA) 2019-01-21 - 2019-01-22 2019.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. "Åpen dag" på Taborshavn. Presentasjon av boplass med stor tidsdybde og utgravning av en tuft fra steinalderen.. Åpen dag for publikum 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Norwegian Archaeological Review 1968–2018: Looking Ahead. Norwegian Archaeological Review 2018; Volum 51 (1-2). ISSN 0029-3652.s 1 - 5.s doi: 10.1080/00293652.2018.1551926.

 • Damm, Charlotte Brysting; Hood, Bryan. Obituary: Ericka Maria Thrash Engelstad 1947-2018. Norwegian Archaeological Review 2018; Volum 51 (1-2). ISSN 0029-3652.s doi: 10.1080/00293652.2018.1535524.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jordan, Peter. Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Presentation of research project: Stone Age Demographics. Population Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalderens demografi: studier fra Nord-Norge. Forskningsseminar 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Archaeology and the pan-disciplinary future: at the crossroads of method and theory. EAA annual conference 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Demographics: registreringer i Sørøysund og omegn. Prosjekt workshop 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting; Vollan, Kenneth Webb. Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic. The Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 2017-03-31 - 2017-04-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag i Sandvika, Hasvik kommune. Steinalderdag for Sørvær og Breivikbotn skoler 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinaldertur. Guidet tur til Hollenderbakken, Store Sandvika og Avløysinga.. Guidet tur. 2017-09-30 - 2017-09-30 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Siste nyt fra steinalderen på Sørøya. Foredrag 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Demography amongst northern hunter-gatherers 2000-0 BC. 14 Bronsealdersymposie 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age demographics in Arctic norway: a multiscale approach. “Late Pleistocene Hunter-Gatherer Demography and Mobility”. 2016-09-22 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age pit house dwellings: the potential for examining population fluctuations. DNSZ workshop 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. "Mesolithic pyro-technology: practices and perceptions in coastal Norway». The coastal Landscapes of the Mesolithic 2016-11-16 - 2016-11-18 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Single grave and Corded Ware societies. Theories on internal formation. mobility and Cultural formation.. Archaeological colloquium 2016-06-06 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Demographics in Northern Norway. Biweekly colloquium 2016-06-06 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Pyro-Technology: Practices and Perceptions. Preliminary thoughts.. Off-Site archaeology 2016-04-26 - 2016-04-27 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Perceiving through fire: how pyrotechnology and culinary recipes alter the environment. PAG Environmental humanities 2015-03-26 - 2015-04-27 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. The organisation of early spirituality: Variations in locations and ritual practices in Stone Age Fennoscandia.. ACRA III 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Re-envisioning the religious perspectives of early northern hunters: From cosmology to spirituality?. CHAGS 11 2015-09-07 - 2015-09-11 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Fishing for diversity.. 13th Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-12 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Beyond rituals - constructing an approach towards prehistoric religion. Nordic TAG XIV 2014-04-22 - 2014-04-26 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Spirituality of Early Northern Foragers: Did Early Hunter-Gatherers have Sacred Sites?. 20th Annual Meeting of the EAA 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Dissecting Diffusion: Technological Dissemination and Social Networks. 20th Annual Meeting of the EAA 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Delays in the Colonisation of Northern Scandinavia. Anthropological Models for a Reconstruction of the First African Frontier 2014-02-06 - 2014-02-07 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Aubrey Cannon (ed): Structured Worlds: The Archaeology of Hunter-Gatherer Thought and Action. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (1). ISSN 0029-3652.s 133 - 135.

 • Damm, Charlotte Brysting. Getting at prehistoric religion: ritual practices and sensory archaeology. Young Archaeologists in Ireland Annual Conference 2013-03-09 - 2013-03-10 2013.

 • Damm, Charlotte Brysting. Mesolithic and Neolithic Religious Perceptions in Scandinavia. Guest lecture 2012-02-02 - 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Materiality of Coastal Societies. IAI Spring Conference: Coastal Communities from the Mesolithic to the Modern 2012-04-20 - 2012-04-21 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction: When People Meet. Northern Worlds: Landscapes, Interactions, Dynamics. 2012-11-28 - 2012-11-30 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Beyond Boundaries: From Ethnic Groups to Practice Networks. CECT V autumn conference “In, Out and In Between: Dynamics of Cultural Borders” 2012-10-17 - 2012-10-19 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Åsa Berggren: Med kärret som källa. Om begrepen offer och ritual innom arkeologin. Vägar til Midgård 13. Nordic Academic Press, Lund. Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 118 - 120.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Stone Age of Northern Fennoscandia - Features and Research Questions. Guest Lecture 2011-10-10 - 2011.

 • Damm, Charlotte Brysting. Artefacts, material culture and materiality. Artefact Studies Now! 2011-10-06 - 2011-10-07 2011.

 • Damm, Charlotte Brysting. With the swamp as cold. Understanding sacrifice and ritual bonded archeology. Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 118 - 120.s doi: 10.1080/00293652.2011.572689.

 • Damm, Charlotte Brysting. Comments on Samuel Vaneeckhout: 'House Societies among Coastal Hunter-Gatherers: A Case Study of Stone Age Ostrobothnia, Finland' (Norwegian Archaeological Review 43(1) 2010). Norwegian Archaeological Review 2010; Volum 43 (2). ISSN 0029-3652.s 179 - 182.s doi: 10.1080/00293652.2010.534594.

 • Damm, Charlotte Brysting. Store muligheter oppstår ved CAS. Glimt 2010. ISSN 1890-8489.s 16 - .

 • Damm, Charlotte Brysting. Charlotta Hillerdal: People in Between. Ethnicity and material Culture - a New Approach to Deconstructed Concepts. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2010. ISSN 0454-6245.s 313 - 315.

 • Damm, Charlotte Brysting. Kulturminner i Segelvik-området. Kysttreff og markering av Kulturminneåret 2009-07-07 - 2009-07-08 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalderkontakt. 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction within and between identities:entangled networking in Northern Fennoscandia. Networks, Interaction and Emerging identities in Fennoscandia and beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Regional interaction among northern prehistoric hunter-fisher-gatherers. CAS Workshop: Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. From cultural and typological entities to overlapping networks. CAS workshop: Interaction and Networking. theoretical and comparative perspectives 2009-01-27 - 2009-01-29 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Bosetning og næring i fortidens Kvænangen. 10000 år med næringsutvikling 2009-09-21 - 2009-09-21 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Approaches to a Complex Past: Entangled Collective Identities. Regions on the Periphery of Bronze Age Northern Europe 2008-03-13 - 2008-03-14 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Comment on Chirikure & Pwiti: “We are the owners of this heritage; we are not stakeholders”: reflections on community involvement in archaeology and cultural heritage management with reference to southern Africa. Current Anthropology 2008; Volum 49 (3). ISSN 0011-3204.s 476 - 477.

 • Damm, Charlotte Brysting. Årtusener med samhandling i nord. Glimt 2008 (2). ISSN 1890-8489.s 13 - 15.

 • Damm, Charlotte Brysting. Cultural interaction across the millenia. Impressions 2008 (2). ISSN 1890-8497.s 13 - 15.

 • Damm, Charlotte Brysting. Collective identities perceived as networks and materiality. MATERIALITY, LANGUAGE AND IDENTITIES 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Foundations for interregional contacts 6000-3000 BC. Early Networking in Northern Fennoscandia: Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-10 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. From entities to interaction. Linguistic Map of Prehistoric North Europe. 2008-10-16 - 2008-10-18 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Heterogene nettverk i det nordlige Fennoskandia. Nordic TAG (Fulltekst: http://www.aal.au.dk/en/nt/publication 2007-05-10 - 2007-05-12 2007.

 • Damm, Charlotte Brysting. Arkeologenes dans med den materielle kultur. Jubileumsseminar for Primitive Tider 2007-12-07 - 2007.

 • Damm, Charlotte Brysting. Ingvild Folkvord: Patentløsninger og Fingerspitzengefühl. Om å veilede til Ph.D.graden. UNIPED 2006; Volum 29 (2). ISSN 1500-4538.s 64 - 65.

 • Damm, Charlotte Brysting. Socio-economic territories or ethnic groups? Northern Fennoscandia in the 5th millenium BC. Uniting Sea II 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalder i nord: fra regional til interregional forskning. Norsk Arkeologmøte 2004-11-11 - 2004-11-13 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional Contacts among Stone Age Societies in northern Fennoscandia 6000-4000 BC. 22nd Nordic Archaeology Conference 2004-08-18 - 2004-08-23 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional contacts among Stone Age Societies in northern Fennoscandia 6000-4000 BC. Dynamics of Northern Societies 2004-05-10 - 2004-05-14 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Jimmy Strassburg, Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia 7000-4000 BC. Fornvännen 2002; Volum 97. ISSN 0015-7813.s 229 - 233.

 • Damm, Charlotte Brysting. Jimmy Strassburg, Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia 7000-4000 BC. European Journal of Archaeology 2002; Volum 5 (1). ISSN 1461-9571.s 133 - 135.

 • Damm, Charlotte Brysting. D.J.Sheperd: Fynerary Ritual and Symbolism. An Interdisciplinary Interpretation of Burial Practices in Late Iron Age Finland. Acta Borealia 2000; Volum 2. ISSN 0800-3831.s 103 - 105.

 • Damm, Charlotte Brysting. Kjønnsforskning i arkeologien. Ottar 1999 (3). ISSN 0030-6703.s 23 - 30.

 • Damm, Charlotte Brysting. K.Fabricius & C.J.Becker: Stendyngegrave og kulthuse. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 1998; Volum 1997-98. ISSN 0454-6245.s 350 - 352.

 • Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar Julius; Storli, Inger. Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.. 1996; Volum 26 (26). ISSN 0085-7394.

 • Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger; Damm, Charlotte Brysting. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1992. 1993 (25). ISSN 0333-2802.

 • Damm, Charlotte Brysting; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1991. 1993 (23). ISSN 0333-2802.

 • Damm, Charlotte Brysting. Continuity and change. An analysis of social and material patterns in the Danish Neolithic. 1991.

 • Damm, Charlotte Brysting. Fire, Fuel and Food: perceptions of the environment in early Mesolithic Arctic Norway.. MESO2020 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. Documentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark,i 2018, under forskningsprosjektet "Stone Age Demographics". (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5714 2020.

 • Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb Berg; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5641 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting. Discussant´s summary and comments. (Session "A Little Give and Take. Studying Mesolithic Archaeology and Studying Hunter-Gatherers in 2020"). MESO2020 2020-09-07 - 2020-09-11 2020.

 • Damm, Charlotte Brysting. Demographic patterns amongst hunter-fishers in Northernmost Europe 5500-1500 BC. Jomon in Transition: materiality, ritual and demography among prehistoric complex foragers 2019-01-11 - 2019-01-12 2019.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport.. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/sr.2019.5 2019; Volum 2019 (5). ISSN 2387-4597.

 • Damm, Charlotte Brysting. Populations or Families? Issues of spatio-temporal scales in demographic analyses.. Population dynamics 2019-04-08 - 2019-04-12 2019.

 • Damm, Charlotte Brysting; Lentfer, Carol. Use-wear and residue analyses of Stone Age lithic artefacts from northern Norway: potential and preliminary results. The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA) 2019-01-21 - 2019-01-22 2019.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. "Åpen dag" på Taborshavn. Presentasjon av boplass med stor tidsdybde og utgravning av en tuft fra steinalderen.. Åpen dag for publikum 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Norwegian Archaeological Review 1968–2018: Looking Ahead. Norwegian Archaeological Review 2018; Volum 51 (1-2). ISSN 0029-3652.s 1 - 5.s doi: 10.1080/00293652.2018.1551926.

 • Damm, Charlotte Brysting; Hood, Bryan. Obituary: Ericka Maria Thrash Engelstad 1947-2018. Norwegian Archaeological Review 2018; Volum 51 (1-2). ISSN 0029-3652.s doi: 10.1080/00293652.2018.1535524.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jordan, Peter. Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Presentation of research project: Stone Age Demographics. Population Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalderens demografi: studier fra Nord-Norge. Forskningsseminar 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Archaeology and the pan-disciplinary future: at the crossroads of method and theory. EAA annual conference 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Demographics: registreringer i Sørøysund og omegn. Prosjekt workshop 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting; Vollan, Kenneth Webb. Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic. The Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 2017-03-31 - 2017-04-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag i Sandvika, Hasvik kommune. Steinalderdag for Sørvær og Breivikbotn skoler 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinaldertur. Guidet tur til Hollenderbakken, Store Sandvika og Avløysinga.. Guidet tur. 2017-09-30 - 2017-09-30 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Siste nyt fra steinalderen på Sørøya. Foredrag 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Demography amongst northern hunter-gatherers 2000-0 BC. 14 Bronsealdersymposie 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age demographics in Arctic norway: a multiscale approach. “Late Pleistocene Hunter-Gatherer Demography and Mobility”. 2016-09-22 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age pit house dwellings: the potential for examining population fluctuations. DNSZ workshop 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. "Mesolithic pyro-technology: practices and perceptions in coastal Norway». The coastal Landscapes of the Mesolithic 2016-11-16 - 2016-11-18 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Single grave and Corded Ware societies. Theories on internal formation. mobility and Cultural formation.. Archaeological colloquium 2016-06-06 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Demographics in Northern Norway. Biweekly colloquium 2016-06-06 - 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Stone Age Pyro-Technology: Practices and Perceptions. Preliminary thoughts.. Off-Site archaeology 2016-04-26 - 2016-04-27 2016.

 • Damm, Charlotte Brysting. Perceiving through fire: how pyrotechnology and culinary recipes alter the environment. PAG Environmental humanities 2015-03-26 - 2015-04-27 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. The organisation of early spirituality: Variations in locations and ritual practices in Stone Age Fennoscandia.. ACRA III 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Re-envisioning the religious perspectives of early northern hunters: From cosmology to spirituality?. CHAGS 11 2015-09-07 - 2015-09-11 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Fishing for diversity.. 13th Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-12 2015.

 • Damm, Charlotte Brysting. Beyond rituals - constructing an approach towards prehistoric religion. Nordic TAG XIV 2014-04-22 - 2014-04-26 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Spirituality of Early Northern Foragers: Did Early Hunter-Gatherers have Sacred Sites?. 20th Annual Meeting of the EAA 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Dissecting Diffusion: Technological Dissemination and Social Networks. 20th Annual Meeting of the EAA 2014-09-10 - 2014-09-14 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Delays in the Colonisation of Northern Scandinavia. Anthropological Models for a Reconstruction of the First African Frontier 2014-02-06 - 2014-02-07 2014.

 • Damm, Charlotte Brysting. Aubrey Cannon (ed): Structured Worlds: The Archaeology of Hunter-Gatherer Thought and Action. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (1). ISSN 0029-3652.s 133 - 135.

 • Damm, Charlotte Brysting. Getting at prehistoric religion: ritual practices and sensory archaeology. Young Archaeologists in Ireland Annual Conference 2013-03-09 - 2013-03-10 2013.

 • Damm, Charlotte Brysting. Mesolithic and Neolithic Religious Perceptions in Scandinavia. Guest lecture 2012-02-02 - 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Materiality of Coastal Societies. IAI Spring Conference: Coastal Communities from the Mesolithic to the Modern 2012-04-20 - 2012-04-21 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction: When People Meet. Northern Worlds: Landscapes, Interactions, Dynamics. 2012-11-28 - 2012-11-30 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Beyond Boundaries: From Ethnic Groups to Practice Networks. CECT V autumn conference “In, Out and In Between: Dynamics of Cultural Borders” 2012-10-17 - 2012-10-19 2012.

 • Damm, Charlotte Brysting. Åsa Berggren: Med kärret som källa. Om begrepen offer och ritual innom arkeologin. Vägar til Midgård 13. Nordic Academic Press, Lund. Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 118 - 120.

 • Damm, Charlotte Brysting. The Stone Age of Northern Fennoscandia - Features and Research Questions. Guest Lecture 2011-10-10 - 2011.

 • Damm, Charlotte Brysting. Artefacts, material culture and materiality. Artefact Studies Now! 2011-10-06 - 2011-10-07 2011.

 • Damm, Charlotte Brysting. With the swamp as cold. Understanding sacrifice and ritual bonded archeology. Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 118 - 120.s doi: 10.1080/00293652.2011.572689.

 • Damm, Charlotte Brysting. Comments on Samuel Vaneeckhout: 'House Societies among Coastal Hunter-Gatherers: A Case Study of Stone Age Ostrobothnia, Finland' (Norwegian Archaeological Review 43(1) 2010). Norwegian Archaeological Review 2010; Volum 43 (2). ISSN 0029-3652.s 179 - 182.s doi: 10.1080/00293652.2010.534594.

 • Damm, Charlotte Brysting. Store muligheter oppstår ved CAS. Glimt 2010. ISSN 1890-8489.s 16 - .

 • Damm, Charlotte Brysting. Charlotta Hillerdal: People in Between. Ethnicity and material Culture - a New Approach to Deconstructed Concepts. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2010. ISSN 0454-6245.s 313 - 315.

 • Damm, Charlotte Brysting. Kulturminner i Segelvik-området. Kysttreff og markering av Kulturminneåret 2009-07-07 - 2009-07-08 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalderkontakt. 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interaction within and between identities:entangled networking in Northern Fennoscandia. Networks, Interaction and Emerging identities in Fennoscandia and beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Regional interaction among northern prehistoric hunter-fisher-gatherers. CAS Workshop: Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. From cultural and typological entities to overlapping networks. CAS workshop: Interaction and Networking. theoretical and comparative perspectives 2009-01-27 - 2009-01-29 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Bosetning og næring i fortidens Kvænangen. 10000 år med næringsutvikling 2009-09-21 - 2009-09-21 2009.

 • Damm, Charlotte Brysting. Approaches to a Complex Past: Entangled Collective Identities. Regions on the Periphery of Bronze Age Northern Europe 2008-03-13 - 2008-03-14 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Comment on Chirikure & Pwiti: “We are the owners of this heritage; we are not stakeholders”: reflections on community involvement in archaeology and cultural heritage management with reference to southern Africa. Current Anthropology 2008; Volum 49 (3). ISSN 0011-3204.s 476 - 477.

 • Damm, Charlotte Brysting. Årtusener med samhandling i nord. Glimt 2008 (2). ISSN 1890-8489.s 13 - 15.

 • Damm, Charlotte Brysting. Cultural interaction across the millenia. Impressions 2008 (2). ISSN 1890-8497.s 13 - 15.

 • Damm, Charlotte Brysting. Collective identities perceived as networks and materiality. MATERIALITY, LANGUAGE AND IDENTITIES 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Foundations for interregional contacts 6000-3000 BC. Early Networking in Northern Fennoscandia: Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-10 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. From entities to interaction. Linguistic Map of Prehistoric North Europe. 2008-10-16 - 2008-10-18 2008.

 • Damm, Charlotte Brysting. Heterogene nettverk i det nordlige Fennoskandia. Nordic TAG (Fulltekst: http://www.aal.au.dk/en/nt/publication 2007-05-10 - 2007-05-12 2007.

 • Damm, Charlotte Brysting. Arkeologenes dans med den materielle kultur. Jubileumsseminar for Primitive Tider 2007-12-07 - 2007.

 • Damm, Charlotte Brysting. Ingvild Folkvord: Patentløsninger og Fingerspitzengefühl. Om å veilede til Ph.D.graden. UNIPED 2006; Volum 29 (2). ISSN 1500-4538.s 64 - 65.

 • Damm, Charlotte Brysting. Socio-economic territories or ethnic groups? Northern Fennoscandia in the 5th millenium BC. Uniting Sea II 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.

 • Damm, Charlotte Brysting. Steinalder i nord: fra regional til interregional forskning. Norsk Arkeologmøte 2004-11-11 - 2004-11-13 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional Contacts among Stone Age Societies in northern Fennoscandia 6000-4000 BC. 22nd Nordic Archaeology Conference 2004-08-18 - 2004-08-23 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Interregional contacts among Stone Age Societies in northern Fennoscandia 6000-4000 BC. Dynamics of Northern Societies 2004-05-10 - 2004-05-14 2004.

 • Damm, Charlotte Brysting. Jimmy Strassburg, Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia 7000-4000 BC. Fornvännen 2002; Volum 97. ISSN 0015-7813.s 229 - 233.

 • Damm, Charlotte Brysting. Jimmy Strassburg, Shamanic Shadows. One Hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia 7000-4000 BC. European Journal of Archaeology 2002; Volum 5 (1). ISSN 1461-9571.s 133 - 135.

 • Damm, Charlotte Brysting. D.J.Sheperd: Fynerary Ritual and Symbolism. An Interdisciplinary Interpretation of Burial Practices in Late Iron Age Finland. Acta Borealia 2000; Volum 2. ISSN 0800-3831.s 103 - 105.

 • Damm, Charlotte Brysting. Kjønnsforskning i arkeologien. Ottar 1999 (3). ISSN 0030-6703.s 23 - 30.

 • Damm, Charlotte Brysting. K.Fabricius & C.J.Becker: Stendyngegrave og kulthuse. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 1998; Volum 1997-98. ISSN 0454-6245.s 350 - 352.

 • Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar Julius; Storli, Inger. Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.. 1996; Volum 26 (26). ISSN 0085-7394.

 • Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger; Damm, Charlotte Brysting. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1992. 1993 (25). ISSN 0333-2802.

 • Damm, Charlotte Brysting; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1991. 1993 (23). ISSN 0333-2802.

 • Damm, Charlotte Brysting. Continuity and change. An analysis of social and material patterns in the Danish Neolithic. 1991.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe