Bilde av Bertelsen, Reidar
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Bertelsen, Reidar
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi reidar.bertelsen@uit.no 97766238

Reidar Bertelsen


Professor emeritus i historisk arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Professor i arkeologi


 • Reidar Bertelsen :
  Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder
  Museumsforlaget AS 2019
 • Reidar Bertelsen :
  The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland
  Syddansk Universitetsforlag 2018
 • Reidar Bertelsen :
  Et forsvar for hus som har kommet i knestående
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Reidar Bertelsen :
  Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker
  Novus Forlag 2014
 • Reidar Bertelsen :
  Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond?
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Den historiske arkeologien nord i Norge
  Riksantikvaren 2013 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Om byggeskikk og levesett på Trondenes i høgmellomalderen
  Haaløygminne : Håløygminne 2023
 • Reidar Bertelsen :
  Slottet i Harstadbotn - et dunkelt kulturminne fra ei uviss fortid
  2022
 • Reidar Bertelsen :
  Vågar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten
  Haaløygminne : Håløygminne 2022
 • Reidar Bertelsen :
  Nesten usynlig, men viktig kulturminne på Trondenes
  2021
 • Reidar Bertelsen, Tor-Kristian Storvik :
  Dronningruta 1-6
  2021
 • Reidar Bertelsen :
  Gårdshaugen, Gammelgården, Gården eller Været?
  Haaløygminne : Håløygminne 2020
 • Reidar Bertelsen :
  De lange linjene. Om Giværs arkeologiske spor.
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  På jakt etter en tapt by
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  Det eineste som står i ro er Vågakallen, alle andre er i bevegelse
  2020 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Skjult historie langs Dronningruta
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  Nordlands vakreste perle. Intervjuet om kulturlandskapet Skipssanden i Dronningruta, Øksnes
  13. august 2020
 • Reidar Bertelsen :
  Hvor mye er et stolpehol verdt?
  Bladet Vesterålen 04. januar 2020 DATA
 • Reidar Bertelsen, Johan Borgos :
  Kirkegeografien i Vesterålen. Åpne spørsmål om opphav og endringer.
  Haaløygminne : Håløygminne 2020
 • Reidar Bertelsen, Hilde Johanne Hansen, Halvard Kristian Toften :
  Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring
  Fortidsvern 2020 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Motstridende syn på Tromøy kirkes tilkomst
  Agderposten 03. januar 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år
  Haaløygminne : Håløygminne 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Saurbekken i Heggen som forskningsarena. Om et lite frø som blei sådd i 1965
  Årbok for Harstad 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Arkeologisk befaring på Givær i 2015 og 2016
  2019
 • Reidar Bertelsen :
  TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG
  Nordland fylkesleksikon 2018 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord
  Haaløygminne : Håløygminne 2018
 • Reidar Bertelsen :
  Om Kulturminneplanen for Øksnes
  2018
 • Reidar Bertelsen :
  The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway
  2018
 • Reidar Bertelsen, Hilde Johanne Hansen :
  Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes
  2018 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Resources
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom?
  Leddiken. Årbok for Øksnes historielag 2017
 • Reidar Bertelsen :
  The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland.
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte?
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Vágar
  Nordland fylkesleksikon 2017 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND
  Nordland fylkesleksikon 2017 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Naustveiene i Harstad
  Årbok for Harstad 2017
 • Reidar Bertelsen :
  Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner.
  Haaløygminne : Håløygminne 2016
 • Reidar Bertelsen :
  Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2015
 • Reidar Bertelsen :
  Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder
 • Reidar Bertelsen :
  Hvem har æren for rorbuene i Lofoten?
  Haaløygminne : Håløygminne 2013
 • Reidar Bertelsen :
  Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Spor i perieferienes periferi
  Kysten 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Lofotfiskets kulturarvsenter
  01. september 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Replikk til Holstad, Olsen og Holm
  Nordlys 26. september 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð
  2012
 • Sigrun Høgetveit Berg, Rognald Heiseldal Bergesen, Reidar Bertelsen :
  Fellesskap i kirkerommet
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1999 Kunnskap om kulturminneforvaltning og holdninger til vern av faste kulturminner
  1998 Kystfolket i jernalder og mellomalder. Bønder, fiskerbønder eller bondefiskere?
  1998 Hovedtrekk i Anders Hagens arkeologi. Omtale av Anders Hagen: Gåten om Kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi.
  1998 Archaeology and urban history in Norway
  1998 Vågan kirkested fra tusenårsskiftet til 1300-tallet
  1998 Kulturelt mangfold
  1998 Omtale av: Svein Indrelid: Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 1. Frå steinalder til vikingtid
  1998 The Case of North Norway in the History of Norse Expansion
  1998 Fiskeværet, en tilpasning til naturressurser eller marked?
  1998 MEDIEVAL CIVILIZATION IN ARCTIC EARTHEN HUTS
  1998 Soløy i Lavangen. Arkeologiske spor etter tusen års bosetting
  1998 Soløy i Lavangen. Spor etter tusen års bosetting i vegtraseen
  1998 Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk
  1997 Forankring fryder også i Lofoten.
  1997 Gårdshaugene i Sør-Troms
  1997 Vernet av "arkeologiske" kulturminner i et langtidsperspektiv
  1997 KULTURLANDSKAP, KULTURVERN, IDENTITET, NASJON OG EKSPERT.
  1996 Norwegian settlement mounds. The development of stratigraphical excavation methods
  1996 Bjarmelandsgåta
  1996 Byen, et fascinerende fenomen i tid og rom. Populariseringas forenkling og mangfoldets ubegripelighet, illustrert ved erfaringer fra Kabelvåg
  1996 The historical Lofotens
  1996 Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 1. Frå steinalder til vikingtid
  1995 Vågar. Den første byen i nord
  1995 Comments to Tom Saunders, "Trade, Towns and States: A Reconsideration of Early Medieval Economics"
  1994 Helgelendingene og Vågan i Lofoten
  1994 Tusenårsskiftet, et nytt samfunn
  1994 Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes
  1993 Review of Przemyslaw Urbancsyk: Medieval Arctic Norway
  1993 Barentsregionen i et fortidsperspektiv (10.000 f.Kr.f. - 1550 e.Kr.f.).
  1993 Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder
  1993 Opportunities for exchange of news and ideas
  1993 Settlement mounds in the North Atlantic
  1992 Vågan - Nordnorges første by?
  1991 Periferi og periferidannelse fra førhistorisk til historisk tid
  1991 Endringer i fiskeværenes byggeskikk på 14-1500-tallet
  1991 A North-East Atlantic Perspective
  1990 Towards a self-reflecting archaeology: V gar, Vågan and Reidar
  1990 Om Vågan, den første byen i Nord-Norge
  1989 Gårdshaugene i Nord-Norge. Eksempler på Nordatlantiske teller
  1989 Decorated spoons of reindeer antler in Norwegian urban and rural context. Archaeology and the urban economy
  1989 Overraskende funn i Vassosen ved Storvågan
  1989 Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?
  1988 The finds pattern of archaeological excavations: Correspondence Analysis as an explorative tool
  1988 Find pattern of multistratified sites. Correspondence analysis as an explorative tool
  1988 Giertrud Rasks og Hans Egedes første bosted i Grønland
  1988 Bruk av arkeologisk materiale til rekonstruksjon av adferd. Hvorfor en Svalbardarkeologi?
  1988 The Storvågan Project 1985-86: Preliminary report
  1988 Two Perspectives on Vågan in Lofoten
  1987 Vågan-Mjelvik-Vadsø. Eksempler på framvekst av tettsteder i nord
  1987 The Storvågan Project 1985-86
  1987 The Storvågan Project 1985-86
  1987 Were they all men? An examination of sex roles in prehistoric society.
  1986 Review of Bryggen Papers, Main Series Vol.1
  1986 Review of Bryggen Papers, Supplementary Series No.1
  1986 Kulturminnevernets intensjon og funksjon
  1985 Artifact pattern and stratificational units
  1985 Lofoten og Vesterålens historie bd 1.
  1985 The Medieval Vågan, An Arctic Urban Experiment?
  1985 The Soløy farm mound. Excavations and methods of stratigraphical analysis.
  1985 Polsko-Norweskie wykopaliska w Soløy. Proba analizy stratygraficznej
  1984 Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation characteristics
  1983 Gårdslokalisering i jernalder og historisk tid i Lofoten og Vesterålen. Stabilitet eller labilitet?
  1982 Arkeologi på nyere tids materiale, forskingspolitiske synspunkt
  1982 Correspondence analysis, an alternative to principal components
  1980 Bosettingshistoriske problem vedrørende gårdshaugene i Nord-Norge
  1980 Review of Euler and Gumerman (eds): Investigations of the Southwestern Anthropological Research Group (Flagstaff 1978).
  1979 Farm mounds in North Norway, a review of recent research
  1977 Glemte pioneroppdagelser i nordnorsk arkeologi
  1977 Det gamle Vågan, Nord-Norges tidligste økonomiske sentrum.
  1977 Lofotfisket og Vågan i vikingtid og mellomalder
  1977 Gårdshaug
  1976 Funn og fornminner forteller om den eldste bosettinga på Værøy.
  1976 Viktig funn av båtspant på Bårøya, Stokmarknes.
  1976 På leiting etter det gamle Vågan.
  1975 Kva vil vi med mellomalderarkeologien?
  1974 Gardshaugar i Hadsel
  1973 Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen.
  1973 Gårdshaugen Saurbekken i Harstad
  1970 Problemer ved bruk av tårnfotografier som dokumentasjon ved arkeologiske undersøkelser.
  1970 Steinhaug på Særheim
  1968 Krittpiper
  1967 Registrering av fornminne i Ibestad


  Se forøvrig:
  Lenke til publikasjoner registrert i Bibsys


  Forskningsinteresser

  • Historisk arkeologi
  • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
  • Urbanisering
  • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
  • Kulturminneforvaltning

  Medlem i forskningsgruppe