Reidar-Bertelsen-IAS.jpg
Foto: Torje Jenssen
Reidar-Bertelsen-IAS.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi reidar.bertelsen@uit.no 97766238

Reidar Bertelsen


Professor emeritus i historisk arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Professor i arkeologi


 • Bertelsen, Reidar. Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder. Museumsforlaget AS 2019 (11) ISBN 9788283050677. ISSN 1501-6099.s 58 - 71.
 • Bertelsen, Reidar. The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland. Syddansk Universitetsforlag 2018 (26) ISBN 978-87-7602-364-5. ISSN 0909-9506.s 107 - 118.
 • Bertelsen, Reidar. Et forsvar for hus som har kommet i knestående. Nordlit 2015; Volum 36. ISSN 0809-1668.s 202 - 210.s doi: 10.7557/13.3687.
 • Bertelsen, Reidar. Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 17 - 36.
 • Bertelsen, Reidar. Den historiske arkeologien nord i Norge. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-75-74070-8.s 19 - 28.
 • Bertelsen, Reidar. Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond?. 2013 ISBN 978-82-998782-3-4.s 27 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Tilkomsten av fiskevær, med særlig blikk på kysten mellom Vestfjorden og Lopphavet. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 78 - 88.
 • Bertelsen, Reidar. Food in northern Europe from the thirteenth to the sixteenth century. (data) Aarhus Universitetsforlag 2011 (2011/9) ISBN 978 87 7934 291 0. ISSN 0901-0556.s 126 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-549-3.s 199 - 211.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Om vilkårene for tørrfiskproduksjon. Føroya Fródskaparfelag 2008 ISBN 978-99918-65-18-8.s 151 - 165.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar i de første to hundreårene – en annerledes bydannelse. 2008; Volum 5 (5) ISBN 978-82-90273-85-4. ISSN 0809-6058.s 125 - 134.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Om vilkårene for tørrfiskproduksjon. Føroya Fródskaparfelag 2008 ISBN 978-99918-65-18-8.s 151 - 165.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar. The Possible Advantage of Living in Turf Houses on Settlement Mounds. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 84 - 97.
 • Bertelsen, Reidar. The sea as 'innmark' or 'utmark'. 2005; Volum 1 (1) ISBN 82-90273-79-7.s 21 - 29.
 • Andreassen, Dag Magnus; Bertelsen, Reidar. Gjertrud Raschs og Hans Egedes materielle miljø. 2004 (4) ISBN 82-91451-08-7. ISSN 0809-4748.s 6 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. Povl Simonsen, en skapende og lekende forsker, 1922-2003. Haaløygminne : Håløygminne 2004; Volum 21 (2). ISSN 0333-0931.s 265 - 273.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Fishing Communities of the North AD 800-1800 (FCN). 2003 ISBN 82-92257-01-2.s 381 - 383.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Det første slipte bergbilde i Lofoten. 2002 (2) ISBN 91-631-2322-3. ISSN 1650-1993.s 17 - 22.
 • Bertelsen, Reidar. Saurbekken i Harstad. 2002 ISBN 82-7142-039-9.s 15 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Nasjonale klenodier i en lokal kontekst. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2002 (156). ISSN 0071-7436.s 69 - 74.
 • Bertelsen, Reidar. Medieval civilization in Arctic earthen huts. Paul Åström forlag 2001 ISBN 91-7042-163-3.s 109 - 115.
 • Bertelsen, Reidar. Some ideas on social structure and system of the Northernmost Vikings. 2001 ISBN 84-472-0685-8.s 113 - 118.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. 2001 ISBN 82-426-1236-6.s 85 - 108.
 • Bertelsen, Reidar. Settlement on the divide between land and ocean. 1999 ISBN 87-7288-595-5.s 261 - 267.
 • Bertelsen, Reidar. Archaeology and urban History in Norway. 1998 ISBN 82-7765-026-4.s 97 - 110.
 • Bertelsen, Reidar. Anders Hagens utsyn over arkeologien. Omtale av Anders Hagen: Gåten om Kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1998 (74). ISSN 0332-8937.s 36 - 41.
 • Bertelsen, Reidar. Kystfolket i jernalder og mellomalder, bønder, fiskerbønder eller bondefiskere?. 1997 ISBN 82-90893-04-3.s 6 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. Byen, et fascinerende fenomen i tid og rom. Populariseringas forenkling og mangfoldets ubegripelighet, illustrert ved erfaringer fra Kabelvåg. 1996 ISBN 82-7432-038-7.s 87 - 94.
 • Bertelsen, Reidar. Fiskeværet, en tilpasning til naturressurser eller marked?. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 57 - 68.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderen i Tromsø. et grensefenomen?. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 31 - 40.
 • Bertelsen, Reidar. Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 21 - 30.
 • Bertelsen, Reidar. Borg og Vågan, sentra i hvert sitt årtusen. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 13 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. The medieval north, an archaeological perspective. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 5 - 12.
 • Bertelsen, Reidar. Norwegian settlement mounds. The development of stratigraphical methods. 1995 ISBN 83-85463-30-5.s 213 - 226.
 • Bertelsen, Reidar. Comments to Tom Saunders, "Trade, Towns and States: A Reconsideration of Early Medieval Economics. Norwegian Archaeological Review 1995; Volum 28 (2). ISSN 0029-3652.s 00 - 00.
 • Bertelsen, Reidar. Helgelendingene og Vågan i Lofoten. 1994 ISBN 82-90148-55-0.s 113 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Kommentar til A. Kuratov: "Arkeologi i det subarktiske Archangelsk-området". 1994 ISBN 5-88086-032-9.s 35 - 38.
 • Bertelsen, Reidar; Johansen, Olav Sverre. Grunnutdannelsen ved Arkeologiska institusjonen i Lund. 1994 (51). ISSN 0281-3440.s 32 - 55.
 • Bertelsen, Reidar. Barentsregionen i et fortidsperspektiv (10 000 f.Kr.f til 1550 e.Kr.f). 1993 (1/93) ISBN 82-7177-354-2. ISSN 0800-627X.s 29 - 32.
 • Bertelsen, Reidar; Lunde, Øivind. Opportunities for exchange of news and ideas. 1993 (13) ISBN 91-22-01557-4. ISSN 0283-6874.s 347 - 350.
 • Bertelsen, Reidar; Lamb, Raymond. Settlement Mounds in The North Atlantic. Edinburgh University Press 1993 ISBN 0-7486-0430-8.s 544 - 554.
 • Bertelsen, Reidar. En arkeologi for historisk tid eller en europeisk mellomalderarkeologi i Norge?. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1992 (4). ISSN 0348-7903.s 9 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. A North-East Atlantic Perspective. Acta Archaeologica 1991. ISSN 0065-101X.s 22 - 28.
 • Bertelsen, Reidar. Periferi og periferidannelse fra førhistorisk tid til historisk tid. 1991; Volum 2 (64) ISBN 82-7126-468-0. ISSN 0332-8554.s 51 - 72.
 • Bertelsen, Reidar. Endringer i fiskeværenes byggeskikk på 14-1500-tallet. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 1991 (145). ISSN 0071-7436.s 235 - 244.
 • Bertelsen, Reidar. Towards a self-reflecting archaeology: Vágar, Vågan and Reidar. Acta Borealia 1990; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 47 - 57.
 • Bertelsen, Reidar. Nettverkssamarbeid i mellomalderarkeologi/historisk arkeologi under Nordplus. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1990 (1). ISSN 0348-7903.s 0 - 0.
 • Bertelsen, Reidar; Jørgensen, Roger. Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?. Acta Borealia 1989; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 5 - 9.
 • Bertelsen, Reidar. Decorated spoons of reindeer antler in Norwegian urban and rural context. 1989 ISBN 00-0000-000-0.s 245 - 254.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan – Mjelvik – Vadsø. Eksempler på framvekst av tettsteder i nord. 1989 (22) ISBN 82-7142-009-7. ISSN 0085-7394.s 237 - 254.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Nord-Norge. Eksempler på Nordatlantiske teller. Hikuin 1989 (15). ISSN 0105-8118.s 171 - 182.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. Two Perspectives on Vågan in Lofoten. Acta Borealia 1988; Volum 1/2. ISSN 0800-3831.s 98 - 110.
 • Bertelsen, Reidar. Find pattern of multistratified sites. Correspondence analysis as an explorative tool. Aarhus Universitetsforlag 1988 ISBN 87-7288-047-3.s 85 - 90.
 • Simonsen, Povl; Bertelsen, Reidar. Bruk av arkeologisk materiale til rekonstruks¬jon av adferd. Hvorfor en Svalbardarkeologi?. 1988 (11) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0333-2802.s 113 - 122.
 • Bertelsen, Reidar. The finds pattern of archaeological excavations: Correspon¬dence Analysis as an explorative tool. 1988 (393) ISBN 0-86054-507-5. ISSN 0143-3059.s 25 - 28.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. The Storvågan Project 1985-86: Preliminary report. Medieval Archaeology 1988 (32). ISSN 0076-6097.s 221 - 223.
 • Bertelsen, Reidar; Buko, Andrzej; Fossnes, Anne; Hood, John; Kobylinski, Zbigniew; Lind, Keth; Urbanczyk, Przemyslaw. The Storvågan Project 1985 86. Norwegian Archaeological Review 1987 (1). ISSN 0029-3652.s 52 - 55.
 • Bertelsen, Reidar. Storvåganprosjektet 1985. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1986 (2/3). ISSN 0348-7903.s 43 - 49.
 • Bertelsen, Reidar. Nye dateringer av botnlag i gårdshauger. 1985 (5). ISSN 0333-2802.s 95 - 99.
 • Bertelsen, Reidar. Artifact pattern and stratificational units. American Journal of Archaeology 1985; Volum 5 (1). ISSN 0002-9114.s 16 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation character¬istics. Acta Borealia 1984; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 7 - 25.
 • Molaug, Svein; Bertelsen, Reidar. Krittpiper. 1983 ISBN 82-90089-12-0.s 269 - 277.
 • Bølviken, Erik; Helskog, Ericka; Helskog, Knut A; Holm-Olsen, Inger Marie; Solheim, Leiv; Bertelsen, Reidar. Correspondence analysis: an alternative to principal components. World archaeology 1982; Volum 14 (1). ISSN 0043-8243.s 41 - 60.
 • Bertelsen, Reidar. Farm mounds in North Norway, a review of recent research. Norwegian Archaeological Review 1979; Volum 12 (1). ISSN 0029-3652.s 48 - 56.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene I Nord-Norge. Kommentarer til de siste 15 års forskningsvirksomhet. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-05302-4.s 117 - 130.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderens lokalhistorie i kjeldefattige bygder. Kommen¬tar til N. Bjørgo: Mellomalderens lokalhistorie i kjel¬defattige bygder. Heimen - Lokal og regional historie 1978; Volum 17. ISSN 0017-9841.s 754 - 757.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfisket og Vågan i vikingtid og mellomalder. 1977 ISBN 82-90030-37-1.s 41 - 51.
 • Bertelsen, Reidar. Problemer ved bruk av tårnfotografier som dokumentasjon ved arkeologiske undersøkelser. Frá haug ok heiðni 1970 (1). ISSN 0015-9255.s 12 - 21.
 • Myklevoll, Lars Børge; Bertelsen, Reidar. Soløy i Lavangen. Arkeologiske spor etter tusen års bosetting. 1998 ISBN 00-0000-000-0.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar : the first town in the north. 1995 ISBN 82-91138-24-9.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar : die erste Stadt im Norden. 1995 ISBN 82-91138-25-7.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar. Den første byen i nord. 1995 ISBN 82-91138-23-0.
 • Sandmo, Anne-Karine; Bertelsen, Reidar; Høgsæt, Ragnhild. Tromsø gjennom 10000 år. Fra boplass til by - opp til 1794. 1994 ISBN 82-993206-0-7.s 201 - 242.
 • Bertelsen, Reidar; Rørtveit, Tone. Om Vågan, den første byen i Nord-Norge. Lærebok i lokal historie for ungdomsskolen i Vågan kommune. 1990 ISBN 00-00000-00-0.
 • Bertelsen, Reidar; Reymert, Per kyrre; Utne, Astrid. Framskritt for fortida i nord. I Povl Simonsens fotefar. 1989 (22) ISBN 82-7142-009-7. ISSN 0085-7394.s 237 - 254.
 • Bertelsen, Reidar; Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny-Rita. Where they all men? An examination of sex roles in prehistoric society. 1987 (17) ISBN 82-90215-68-1. ISSN 0332-6306.s 7 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Lofoten og Vesterålens historie. Fra den eldste tida til ca 1500 e.Kr. 1985 ISBN 82-90412-37-1.
 • Bertelsen, Reidar; Storvik, Tor-Kristian. Dronningruta 1-6. 2021.
 • Bertelsen, Reidar. Nesten usynlig, men viktig kulturminne på Trondenes. 2021 ISBN 978-82-93845-01-0.s 36 - 44.
 • Bertelsen, Reidar. Skjult historie langs Dronningruta. 2020 ISBN 978-82-992259-5-3.s 36 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Hvor mye er et stolpehol verdt?. (data) Bladet Vesterålen 2020. ISSN 1891-6147.s 22 - 22.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugen, Gammelgården, Gården eller Været?. Haaløygminne : Håløygminne 2020; Volum 25 (4). ISSN 0333-0931.s 513 - 546.
 • Bertelsen, Reidar. De lange linjene. Om Giværs arkeologiske spor.. Kulturarv og framtid ytterst i Bodøs kystlandskap 2020-09-29 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. På jakt etter en tapt by. Internseminar på Aust-Agder museum og arkiv, Kuben 2020-11-02 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. Det eineste som står i ro er Vågakallen, alle andre er i bevegelse. Nye løsninger for digital formidling av Storvågans historie (fulltekst) 2020-11-12 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. Nordlands vakreste perle. Intervjuet om kulturlandskapet Skipssanden i Dronningruta, Øksnes. 2020.
 • Bertelsen, Reidar; Borgos, Johan. Kirkegeografien i Vesterålen. Åpne spørsmål om opphav og endringer.. Haaløygminne : Håløygminne 2020; Volum 25 (1). ISSN 0333-0931.s 413 - 435.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne; Toften, Halvard Kristian. Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring. Fortidsvern 2020 (1). ISSN 1504-4645.s 28 - 37.
 • Bertelsen, Reidar. Arkeologisk befaring på Givær i 2015 og 2016. 2019 ISBN 978-82-691844-0-2.s 46 - 59.
 • Bertelsen, Reidar. Motstridende syn på Tromøy kirkes tilkomst. Agderposten 2019. ISSN 0805-3723.s 32 - 33.
 • Bertelsen, Reidar. Saurbekken i Heggen som forskningsarena. Om et lite frø som blei sådd i 1965. Årbok for Harstad 2019; Volum 32. ISSN 0802-6475.s 100 - 105.
 • Bertelsen, Reidar. Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år. Haaløygminne : Håløygminne 2019; Volum 25 (2). ISSN 0333-0931.s 313 - 323.
 • Bertelsen, Reidar. TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2018-11-28 - 2018.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne. Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes. (fulltekst) 2018.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord. Haaløygminne : Håløygminne 2018; Volum 25 (1). ISSN 0333-0931.s 133 - 140.
 • Bertelsen, Reidar. Om Kulturminneplanen for Øksnes. Kulturminnevern i kommunene, årskonferanse 2018-11-28 - 2018.
 • Bertelsen, Reidar. The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway. The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas 2018-12-02 - 2018-12-05 2018.
 • Bertelsen, Reidar. The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland.. The North Fish Meeting AD 800-1300, Lerwick 2017 2017-03-15 - 2017-03-17 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Resources. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 85 - 87.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte?. Kulturminner i samfunnets tjeneste Riksantikvaren, Frivillighetskonferansen 2017-03-11 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2017-11-14 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2017-01-12 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom?. Leddiken. Årbok for Øksnes historielag 2017; Volum 38.s 18 - 19.
 • Bertelsen, Reidar. Naustveiene i Harstad. Årbok for Harstad 2017. ISSN 0802-6475.s 10 - 14.
 • Bertelsen, Reidar. Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn. Arkeologikafe 2016-05-19 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten. Hansadagene 2016-06-09 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene. Riksantikvarens KIK-seminar 2016-10-20 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner.. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (3). ISSN 0333-0931.s 421 - 426.
 • Bertelsen, Reidar. Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015; Volum 94 (2). ISSN 0018-263X.s 295 - 301.
 • Bertelsen, Reidar. Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-04-17 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland. Utstiilinsåpning og seminar 2013-03-15 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Hvem har æren for rorbuene i Lofoten?. Haaløygminne : Håløygminne 2013; Volum 24. ISSN 0333-0931.s 4 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder. Kveldsakademiet (omtale) (sammendrag) 2013-01-18 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð. 2012 (25) ISBN 978-82-994286-1-3. ISSN 0802-6475.s 19 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Spor i perieferienes periferi. Kysten 2012 (1). ISSN 0332-9550.s 10 - 13.
 • Bertelsen, Reidar. The establishment of dominant institutions of Medieval European style in Arctic Norway. Arctic Frontiers 2012-01-25 - 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar. Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012 2012-09-23 - 2012-09-23 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Universitetsmuseet og samfunnet rundt. Tromsø museum 140 år 2012-10-16 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Replikk til Holstad, Olsen og Holm. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 51 - .
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfiskets kulturarvsenter. 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen,ressurs eller belastning for byen?. The European Heritage Days/ Kulturminnedagene 2012-09-08 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfiskets kulturarv. 2012.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Hvorfor her? Vågar og Lofotfisket. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. SKREI i et formidlingsperspektiv. Hvordan skal vi fortelle?. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfisket: 10000 år i forandring. Jeger og fisker, fiskerbonde, byen Vågar og fiskeværet. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. De arkologiske funnene på Soløy som grunnlag for rekonstruksjoner. Idedugnad for "Kulturell rasteplass" 2012-06-11 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner i gamle Langenes herred. Kulturhistorisk ekskursjon 2012-06-16 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen i Tromsø: verdt å verne?. Åpent møte 2012-03-22 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Tørrfiskhandelen og Nidarosdomen. Offentlig foredarg 2011-02-15 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Museum Nord og museumsreformen. Nord-Troms regionråd 2011-01-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000 til 1400-tallet. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 9 - 15.
 • Hesjedal, Anders; Bertelsen, Reidar. Skipsristninger bak hovedalteret i Trondenes kirke. Haaløygminne : Håløygminne 2011 (2). ISSN 0333-0931.s 261 - 267.
 • Hesjedal, Anders; Bertelsen, Reidar. Skipsfigurene i Trondeneskirka. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 52 - 53.
 • Bertelsen, Reidar. Myten om Kong Øysteins rorbuer. Lofotposten 2011.s 10 - 11.
 • Bertelsen, Reidar. Hvilke fortellinger og ideologier formidler vi, bevisst og ubevisst,som institusjon og forvaltning?. Riksantikvarens landssamling 2011-11-07 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Representativitet i kulturarvsforvaltningen. Begrep til nytte og besvær. Kystkultur og representativitet 2011-12-01 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner som lokal ressurs. Verdiskapning i kulturminnevernet 2011-02-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar i Hálogaland. Ekskursjon for Bryggens venner i Lofoten 2011-04-08 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Samisk kulturarv i Tromsø. Folkemøte om Tromsø og samisk språkforvaltningsområde 2011-03-09 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet på Rørstad. Folkemøte ved 250-årsjubiletet for Rørstad kirke 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Trondenes som lærdomssete. HSL-fakultetets administrasjonsseminar 2011-11-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Helheten i kulturlandskapet. Kulturminnedagen 2011-09-11 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Introduksjon til foredrag om Trondenes kirke. Forskningsdagene 2011-09-26 - 2011.
 • Christophersen, Axel; Bertelsen, Reidar. Vil gi museumsstrid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Historie i landskapet. Tindenseminaret 2010 2010-02-06 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn. Klima for miljøforskning - Miljø 2015 konferansen II 2010-02-16 - 2010-02-17 2010.
 • Bertelsen, Reidar; Voie, Søren Fredrik. Nytt fra Museumsfronten. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.s 2 - .
 • Bertelsen, Reidar. Uverdig maktkonsentrasjon. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.s 5 - .
 • Bertelsen, Reidar. Om siktlinjer og synlighet. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 54 - 54.
 • Bertelsen, Reidar. Nå er det på tide å kvesse språket!. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar; Christophersen, Axel. Vil gi museumsstrid. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Hålogaland i mellomalder og moderne tid. Nordlands historie 2010-05-26 - 2010-05-27 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Børs og katedral: Spennet mellom opplevelse og forskning. Morgendagens reiseliv 2010-09-10 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Kirke og tun på Trondenes fra vikingtid til 1400-tallet. Ei skrittvis utvikling som gjenspeiler nasjonale endringsprosesser. Forskningsdagene 2010-09-27 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. The “Europeanization” of Northern Scandinavia during the period 1000-1600 AD. Violence or Consenus? Forms of national bonds in medieval Europe. 2010-09-15 - 2010-09-17 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Kunnskapsbehov på kulturarvfeltet. Kunnskapsbehov på kulturarvfeltet 2010-11-29 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar; Økland, Tom Erik. Veiløse samfunn rike på kulturminner. 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Tapt historie på landsbygda. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009 (188). ISSN 0804-3116.s 5 - .
 • Bertelsen, Reidar. Vågar i de første to hundreårene. En annerledes bydannelse eller et urbant fiskevær?. Vågan historielag 2009-03-17 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Om Vágar til Nordland fylkesting. Nordland fylkesting 2009-09-30 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Om Vågar. Informasjonsmøte med Nordland fylkeskommunes næringsavd 2009-08-26 - 2009-09-26 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Utforskningen av gårdshauger. Kulturlagsovervåking i nordnorske middelalderbosetninger 2009-03-31 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshauger, bosettingsform og tafonomi. Kulturlagsovervåking i nordnorske middelalderbosetninger 2009-03-31 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Tanker om Kulturminnefondets policy for arkeologiske kulturminner eller Kulturminnefondet og Martin Luther. Kulturminnefondets arkeologidag 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Svenningen i Lurøy. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Fleinvær i Gildeskål. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Rørstad i Sørfold. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Vestbygda i Øksnes. 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Eirin Holberg og Alan Hutchinson: Lenge før byen. Bodøs historie bind 1. Fram til 1816. Heimen - Lokal og regional historie 2009; Volum 46. ISSN 0017-9841.s 359 - 360.
 • Bertelsen, Reidar; Andreassen, Dag Magnus. Litt om den kulturelle bakgrunnen til Gjertrud Rasch og Hans Egede. 2008 ISBN 978-82-303-1061-8.s 28 - 38.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?. Offentlig foredrag 2008-04-10 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Museumsreformen, en katastrofe eller vegen til et profesjonelt museumsvesen?. Museum Nords rådsmøte 2008-06-02 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet på Gisløy. Medlemsmøte 2008-08-03 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Ekskursjon til jernaldergårdene på Gisløy. Ekskursjon til jernaldergårdene på Gisløy 2008-08-03 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet i Storvågan. Ekskursjon 2008-08-31 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Da nordområdene ble Europas periferi. Forskningstorget 2008-09-27 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Forvaltning av kulturminner og kulturlandskap i marginaliserte kystområder. Nordlands historie 2008-04-24 - 2008-04-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Creating the New North. Manifestations of Central Power in the North AD 1000-1600. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. The Rise of Commecial Fisheries. An Archaeological Perspecive. Research Cooperation in the Barents Region 2008-04-21 - 2008-04-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. On mobility, landscape and the environment. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-23 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Den historiske arkeologien i Norge. Et tilbakeblikk på 40 år. Utfordringer for norsk midddelalderarkeologi 2008-09-25 - 2008.
 • Niemi, Einar a; Bertelsen, Reidar. Minneord om Jens Storm Munch, 18.11.1927-26.9.2008. Haaløygminne : Håløygminne 2008 (4). ISSN 0333-0931.s 365-370 - .
 • Bertelsen, Reidar. Svikter UiT forventningene?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Kan vi sitte rolig å vente på at Stjernøutvalgets forslag blir implementert?. Arkeologi i Norge 2008.
 • Bertelsen, Reidar. "Populistisk om samene". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Om forskerstatus og samenes "ankomst". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Nordområdemuseet. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 27 - .s doi: 07.11.2007.
 • Bertelsen, Reidar. Beskyldninger om grovt forskningsjuks. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Introduksjon til aktuell forskning omkring Trondenes kirke. Lokalhistorisk seminar 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Lokalsamfunnet omkring Trondenes kirke i mellomalderen. Lokalhistorisk seminar 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Fortellinger i friluft. Kursdager for grunnskolene i Øksnes 2006-05-29 - 2006-05-30 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Tause budskap formidlet gjemnnom grå dress. Et arkeologisk perspektiv på menns konvensjonelle påkledning. Lørdagsuniversitetet 2006-09-12 - 2006.
 • Bertelsen, Reidar. The resent reorganization of Norwegian local and regional museums. Farskoli islenskra safna og safnamanni 2006-09-27 - 2006-09-30 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Erfaringene fra etableringen av Museum Nord. Finnmark fylkes museumsseminar 2006-02-10 - 2006.
 • Bertelsen, Reidar. The management of cultural heritage in marginalised coastal communities. Programkonferanse, Landskap i endring 2006-11-27 - 2006-11-29 2006.
 • Nielsen, Jens Petter; Bertelsen, Reidar; Flemmen, Anne Britt; Vittersø, Joar. “Nordområdene og samfunnsforskningen". Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Bygdøy er den beste løsningen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Godt og dårlig nytt om Trondenes kirke. Harstad Tidende 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Analogi. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 19 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Simonsen, Povl. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 324 - 325.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 451 - 452.
 • Bertelsen, Reidar. Vikingtid i Nord-Norge. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 442 - 447.
 • Bertelsen, Reidar. Troms. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 398 - 401.
 • Bertelsen, Reidar; Løken, Trond. Tunanlegg. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 401 - 403.
 • Bertelsen, Reidar. Retrospektiv metode. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 304 - 305.
 • Bertelsen, Reidar. Nicolaissen, Olaus Martens. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 269 - .
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaug. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 156 - 157.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminnevern i marginale kystområder. årsmøte i Fleinvær ungdomslag 2005-08-06 - 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Hadselfolket i eldre plastalder. Planleggingsmøte for lærere i grunnskolen i Hadsel 2005-11-28 - 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Bygningskultur i nordnorsk mellomalder. Bygningshistorisk seminar 2005-10-26 - 2005-10-28 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Vågar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling. Ottar 2005; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 4 - 10.
 • Bertelsen, Reidar. Utsikt, innsyn og innsikt. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bertelsen, Reidar. Evaluering av bedømmelsespraksis for professorater. Forskerforum 2005; Volum 7. ISSN 0800-1715.
 • Bertelsen, Reidar. Nytt og gammelt om Trondenes kirke. Harstad Tidende 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Veiviser til kulturarv i nord?. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2004; Volum 157. ISSN 0071-7436.s 177 - 184.
 • Bertelsen, Reidar. -til jord skal du bli. Lørdagsuniversitetet 2004-03-06 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Ngaouha, et museum for Mbumstammen i Nord-Kamerun. Museum Nord 2004-03-08 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. De nye museene og kulturlandskapet. Helgeland Museum 2004-05-18 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Trondenes, et ankerfeste i historien eller et hav av åpne spørsmål?. Trondenesdagene 2004 2004-10-30 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Det religiøse landskapet i Vågan. Hålogaland bispedømmes 200-årsjubileum 2004-05-29 - 2004-05-30 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Norwegian humanities research related to the Arctic. Histories from the North: environments, movements, narratives 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Research institutions and resources in Norway. Histories from the North: environments, movements, narratives 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Bedømmelse, dom eller veiledning. Mentorseminar 2004-05-12 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Nordnorske boplasser fra mellomalderen. Den tapte middelalderen 2004-03-11 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Om byens skjulte og eldste røtter. Harstad Tidende 2004; Volum 3.s 66 - 67.
 • Bertelsen, Reidar. UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs. Tromsøflaket 2002 (7).
 • Bertelsen, Reidar; Nielsen, Alf Ragnar. Det første slipte bergbilde i Lofoten. 2002 (27) ISBN 82-92239-02-2.s 74 - 82.
 • Bertelsen, Reidar; Salvesen, Helge. Tar vi kostnader og tilgjegelighet av forskningsdokumentasjon på alvor?. Tromsøflaket 2001 (4).s 2 - 2.
 • Bertelsen, Reidar. Harstadgårdsbakken i rom og tid. 2001 ISBN 82-994071-6-8.s 14 - 19.
 • Bertelsen, Reidar. Hålogaland eller ei?. Harstad Tidende 2001.
 • Bertelsen, Reidar. Nord-Norge og verden ved forrige tusenårsskifte. Ottar 2000 (229). ISSN 0030-6703.s 3 - 9.
 • Bertelsen, Reidar; Krogh, Mia; Mortensen, Jan Ove; Pramli, Marthe. Kunnskap om kulturminneforvaltning og holdninger til vern av faste kulturminner. 1999.
 • Bertelsen, Reidar; Niemi, Einar. Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk. Haaløygminne : Håløygminne 1998 (2). ISSN 0333-0931.s 117 - 120.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan kirkested fra tusenårsskiftet til 1300-tallet. 1998 ISBN 82-7416-099-1.s 12 - 23.
 • Bertelsen, Reidar. Forankring fryder" også i Lofoten. Melding av Kåre Ringstad: I arkeologiens eventyrland. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Vernet av “arkeologiske” kulturminner i et langtidsperspektiv. Haaløygminne : Håløygminne 1997 (4). ISSN 0333-0931.s 93 - 96.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Sør-Troms. Fortidsvern 1997 (3). ISSN 1504-4645.s 33 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Bjarmelandsgåta. Haaløygminne : Håløygminne 1996 (1). ISSN 0333-0931.s 355 - 362.
 • Bertelsen, Reidar. The historical Lofotens. The Norseman 1996 (2). ISSN 0029-1846.s 32 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Urbefolkning og innvandring i Nord-Norge. En kommentar til Kåre Nordsjø d.e. Haaløygminne : Håløygminne 1995 (4). ISSN 0333-0931.s 00 - 00.
 • Bertelsen, Reidar. Sentrale temaer i nordnorsk mellomalderarkeologi. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 57 - 68.
 • Bertelsen, Reidar. Tusenårsskiftet, et nytt samfunn?. 1994 ISBN 82-993206-0-7.s 201 - 242.
 • Bertelsen, Reidar. Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes. Haaløygminne : Håløygminne 1994 (4). ISSN 0333-0931.s 207 - 214.
 • Bertelsen, Reidar. Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder. Haaløygminne : Håløygminne 1993 (3). ISSN 0333-0931.s 65 - 78.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderarkeologi og internasjonalisering. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1992 (57). ISSN 0332-8937.s 36 - 38.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Przemyslaw Urbanczyk: Medieval Arctic Norway. Archaeologia Polona 1992; Volum 30. ISSN 0066-5924.s 173 - 193.
 • Bertelsen, Reidar; Chruickshank, Marit. Skansen i Tromsø, rapport fra feltkurs i september 1990. 1991 (B 30). ISSN 0801-194X.
 • Bertelsen, Reidar. Er Vardø og Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge?. Haaløygminne : Håløygminne 1990; Volum 2 (71). ISSN 0333-0931.s 153 - 160.
 • Bertelsen, Reidar; Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny-Rita. Preface. 1987 (17) ISBN 82-90215-68-1. ISSN 0332-6306.s 7 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Ei enestående historie om et enestående funn. Melding av Hansen, Meldgaard og Nordqvist (red): Qilakitsoq, De grønland¬ske mumier fra 1400 tallet. Nuuk og Oslo 1984. Heimen - Lokal og regional historie 1986; Volum 1 (23). ISSN 0017-9841.s 36 - 38.
 • Bertelsen, Reidar; Keller, Christian; Lunde, Øivind; Sandmo, Anne-Karine. Kulturminnevernets intensjon og funksjon. 1986 (B 23) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0801-194X.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Bryggen Papers, Supplementary Series No. 1. Norwegian Archaeological Review 1986; Volum 2. ISSN 0029-3652.s 131 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Bryggen Papers, Main Series Vol. 1. Norwegian Archaeological Review 1986; Volum 1. ISSN 0029-3652.s 55 - 57.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. The Soløy Farm Mound. Excavations and Methods of Stratigraphical Analysis. 1985.
 • Bertelsen, Reidar. Arkeologi på nyere tids materiale. Museumsnytt 1982 (3). ISSN 0027-4186.s 40 - 42.
 • Bertelsen, Reidar. Fleire kjepphester inn i 80 årsgaloppen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1981 (34). ISSN 0332-8937.s 37 - 38.
 • Helskog, Ericka; Bertelsen, Reidar. Review of Euler and Gumerman (eds): Investigations of the Southwestern Anthropological Research Group (Flagstaff 1978). American Antiquity 1980; Volum 45 (2). ISSN 0002-7316.s 378 - 380.
 • Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny Rita; Bertelsen, Reidar. Arkeologi i Norge, står det virkelig bra til? Kommentarer til Humaniorautredningen del 9. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1978 (2). ISSN 0015-7945.s 37 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Anmeldelse av: Lidén (red): De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol I. Historisk Tidsskrift (Norge) 1978 (3). ISSN 0018-263X.s 323 - 325.
 • Bertelsen, Reidar. Det gamle Vågan, Nord Norges tidligste økonomiske sentrum. Ottar 1977 (98). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaug. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1977 ISBN 00-0000-000-0.s 188 - 190.
 • Bertelsen, Reidar. Glemte pioneroppdagel¬ser i nordnorsk arkeologi. Ottar 1977 (98). ISSN 0030-6703.s 29 - 32.
 • Bertelsen, Reidar. Kva vil vi med mellomalder¬arkeologien?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1975 (21). ISSN 0332-8937.s 40 - 41.
 • Bertelsen, Reidar. Jan Mayen og det første arktiske oljeeventyret. Vårt Verk 1975 (3).s 6 - 11.
 • Bertelsen, Reidar. Noen funn fra Røst som kan kaste lys over tørrfiskhandelen. Ottar 1974 (79-80). ISSN 0030-6703.s 33 - 36.
 • Bertelsen, Reidar; Holm-Olsen, Inger Marie. Gårdshaugen Saurbekken i Harstad. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1973 (13). ISSN 0332-8937.s 6 - 8.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. 1973.
 • Bertelsen, Reidar. Steinhaug på Særheim. Frá haug ok heiðni 1970 (3). ISSN 0015-9255.s 68 - 71.
 • Bertelsen, Reidar. Krittpiper. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1968 (4). ISSN 0332-8937.
 • Bertelsen, Reidar. Registrering av fornminne i Ibestad. Haaløygminne : Håløygminne 1967 (1). ISSN 0333-0931.s 146 - 147.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1999 Kunnskap om kulturminneforvaltning og holdninger til vern av faste kulturminner
  1998 Kystfolket i jernalder og mellomalder. Bønder, fiskerbønder eller bondefiskere?
  1998 Hovedtrekk i Anders Hagens arkeologi. Omtale av Anders Hagen: Gåten om Kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi.
  1998 Archaeology and urban history in Norway
  1998 Vågan kirkested fra tusenårsskiftet til 1300-tallet
  1998 Kulturelt mangfold
  1998 Omtale av: Svein Indrelid: Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 1. Frå steinalder til vikingtid
  1998 The Case of North Norway in the History of Norse Expansion
  1998 Fiskeværet, en tilpasning til naturressurser eller marked?
  1998 MEDIEVAL CIVILIZATION IN ARCTIC EARTHEN HUTS
  1998 Soløy i Lavangen. Arkeologiske spor etter tusen års bosetting
  1998 Soløy i Lavangen. Spor etter tusen års bosetting i vegtraseen
  1998 Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk
  1997 Forankring fryder også i Lofoten.
  1997 Gårdshaugene i Sør-Troms
  1997 Vernet av "arkeologiske" kulturminner i et langtidsperspektiv
  1997 KULTURLANDSKAP, KULTURVERN, IDENTITET, NASJON OG EKSPERT.
  1996 Norwegian settlement mounds. The development of stratigraphical excavation methods
  1996 Bjarmelandsgåta
  1996 Byen, et fascinerende fenomen i tid og rom. Populariseringas forenkling og mangfoldets ubegripelighet, illustrert ved erfaringer fra Kabelvåg
  1996 The historical Lofotens
  1996 Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 1. Frå steinalder til vikingtid
  1995 Vågar. Den første byen i nord
  1995 Comments to Tom Saunders, "Trade, Towns and States: A Reconsideration of Early Medieval Economics"
  1994 Helgelendingene og Vågan i Lofoten
  1994 Tusenårsskiftet, et nytt samfunn
  1994 Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes
  1993 Review of Przemyslaw Urbancsyk: Medieval Arctic Norway
  1993 Barentsregionen i et fortidsperspektiv (10.000 f.Kr.f. - 1550 e.Kr.f.).
  1993 Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder
  1993 Opportunities for exchange of news and ideas
  1993 Settlement mounds in the North Atlantic
  1992 Vågan - Nordnorges første by?
  1991 Periferi og periferidannelse fra førhistorisk til historisk tid
  1991 Endringer i fiskeværenes byggeskikk på 14-1500-tallet
  1991 A North-East Atlantic Perspective
  1990 Towards a self-reflecting archaeology: V gar, Vågan and Reidar
  1990 Om Vågan, den første byen i Nord-Norge
  1989 Gårdshaugene i Nord-Norge. Eksempler på Nordatlantiske teller
  1989 Decorated spoons of reindeer antler in Norwegian urban and rural context. Archaeology and the urban economy
  1989 Overraskende funn i Vassosen ved Storvågan
  1989 Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?
  1988 The finds pattern of archaeological excavations: Correspondence Analysis as an explorative tool
  1988 Find pattern of multistratified sites. Correspondence analysis as an explorative tool
  1988 Giertrud Rasks og Hans Egedes første bosted i Grønland
  1988 Bruk av arkeologisk materiale til rekonstruksjon av adferd. Hvorfor en Svalbardarkeologi?
  1988 The Storvågan Project 1985-86: Preliminary report
  1988 Two Perspectives on Vågan in Lofoten
  1987 Vågan-Mjelvik-Vadsø. Eksempler på framvekst av tettsteder i nord
  1987 The Storvågan Project 1985-86
  1987 The Storvågan Project 1985-86
  1987 Were they all men? An examination of sex roles in prehistoric society.
  1986 Review of Bryggen Papers, Main Series Vol.1
  1986 Review of Bryggen Papers, Supplementary Series No.1
  1986 Kulturminnevernets intensjon og funksjon
  1985 Artifact pattern and stratificational units
  1985 Lofoten og Vesterålens historie bd 1.
  1985 The Medieval Vågan, An Arctic Urban Experiment?
  1985 The Soløy farm mound. Excavations and methods of stratigraphical analysis.
  1985 Polsko-Norweskie wykopaliska w Soløy. Proba analizy stratygraficznej
  1984 Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation characteristics
  1983 Gårdslokalisering i jernalder og historisk tid i Lofoten og Vesterålen. Stabilitet eller labilitet?
  1982 Arkeologi på nyere tids materiale, forskingspolitiske synspunkt
  1982 Correspondence analysis, an alternative to principal components
  1980 Bosettingshistoriske problem vedrørende gårdshaugene i Nord-Norge
  1980 Review of Euler and Gumerman (eds): Investigations of the Southwestern Anthropological Research Group (Flagstaff 1978).
  1979 Farm mounds in North Norway, a review of recent research
  1977 Glemte pioneroppdagelser i nordnorsk arkeologi
  1977 Det gamle Vågan, Nord-Norges tidligste økonomiske sentrum.
  1977 Lofotfisket og Vågan i vikingtid og mellomalder
  1977 Gårdshaug
  1976 Funn og fornminner forteller om den eldste bosettinga på Værøy.
  1976 Viktig funn av båtspant på Bårøya, Stokmarknes.
  1976 På leiting etter det gamle Vågan.
  1975 Kva vil vi med mellomalderarkeologien?
  1974 Gardshaugar i Hadsel
  1973 Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen.
  1973 Gårdshaugen Saurbekken i Harstad
  1970 Problemer ved bruk av tårnfotografier som dokumentasjon ved arkeologiske undersøkelser.
  1970 Steinhaug på Særheim
  1968 Krittpiper
  1967 Registrering av fornminne i Ibestad


  Se forøvrig:
  Lenke til publikasjoner registrert i Bibsys


  Forskningsinteresser

  • Historisk arkeologi
  • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
  • Urbanisering
  • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
  • Kulturminneforvaltning

  Medlem i forskningsgruppe