Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Anne Silviken

Forsker Senter for samisk helseforskning SSHF
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Stoor, Jon Petter Anders; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi Marie; Silviken, Anne. "If you do not birget [manage] then you don't belong here": a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in arctic Norway. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78:1565861. ISSN 1239-9736.s 1 - 11.s doi: 10.1080/22423982.2019.1565861.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild. Weight underestimation linked to anxiety and depression in a cross-sectional study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study.. BMJ Open 2019; Volum 9:e03180 (11). ISSN 2044-6055.s 1 - 10.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031810.

 • Collins, Pamela Y.; Delgado, Roberto A.; Apok, Charlene; Baez, Laura; Bjerregaard, Peter; Chatwood, Susan; Chipp, Cody; Crawford, Allison; Crosby, Alex; Dillard, Denise; Driscoll, David; Ericksen, Heidi; Hicks, Jack; Larsen, Christina Viskum Lytken; McKeon, Richard; Partapuoli, Per Jonas; Phillips, Anthony; Pringle, Beverly; Rasmus, Stacy; Sigurðardóttir, Sigrún; Silviken, Anne; Stoor, Jon Petter Anders; Sumarokov, Yury; Wexler, Lisa. Rising Sun: Prioritized outcomes for suicide prevention in the Arctic. Psychiatric Services 2019; Volum 70 (2). ISSN 1075-2730.s 152 - 155.s doi: 10.1176/appi.ps.201700505.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Brustad, Magritt; Sørlie, Tore; Broderstad, Ann Ragnhild. Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: the SAMINOR 2 Clinical Survey.. Public Health Nutrition 2017; Volum 21 (6). ISSN 1368-9800.s 1094 - 1105.s doi: 10.1017/S1368980017003597.

 • Silviken, Anne; Gundersen, Lena Slettli; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Sudden and unexpected death in Sami areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process. (fulltekst) Suicidology Online 2015; Volum 6 (1). ISSN 2078-5488.s 53 - 62.

 • Stoor, Jon Petter A; Kaiser, Niclas; Jacobsson, Lars; Renberg, Ellinor Salander; Silviken, Anne. ‘‘We are like lemmings’’: making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v74.27669.

 • Redvers, Jennifer; Bjerregaard, Peter; Eriksen, Heidi; Fanian, Sahar; Healey, Gwen; Hiratsuka, Vanessa; Jong, Michael; Larsen, Christina Viskum Lytken; Linton, Janice; Pollock, Nathaniel; Silviken, Anne; Stoor, Jon Petter A; Chatwood, Susan. A scoping review of Indigenous suicide prevention in circumpolar regions. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74:27509. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v74.27509.

 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge :. Sykepleien Forskning 2014 (1). ISSN 1890-2936.s 36 - 42.s doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0026.

 • Dyregrov, Kari; Berntsen, Gro; Silviken, Anne. The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas. (fulltekst) Suicidology Online 2014; Volum 5 (1). ISSN 2078-5488.s 47 - 58.

 • Spein, Anna Rita; Pedersen, Cecilia P; Silviken, Anne Cathrine; Melhus, Marita; Kvernmo, Siv; Bjerregaard, Peter. Self-rated health among Greenlandic Inuit and Norwegian Sami adolescents: associated risk and protective correlates. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.19793.

 • Silviken, Anne. "Reindrift på helsa løs". Arbeidsrelatert stress i reindriftsnæringen i lys av Mark Williams' modell "Cry of pain". Suicidologi 2011; Volum 16 (3). ISSN 1501-6994.s 10 - 14.s doi: 10.5617/suicidologi.2125.

 • Silviken, Anne. PREVALENCE OF SUICIDAL BEHAVIOUR AMONG INDIGENOUS SAMI IN NORTHERN NORWAY. International Journal of Circumpolar Health 2009; Volum 68 (3). ISSN 1239-9736.s 204 - 211.

 • Silviken, Anne; Kvernmo, Siv. Suicide attempts among indigenous Sami adolescents and majority peers in Arctic Norway: Prevalence and associated risk factors. Journal of Adolescence 2007; Volum 30. ISSN 0140-1971.s 613 - 626.s doi: 10.1016/j.adolescence.2006.06.004.

 • Silviken, Anne; Haldorsen, Tor; Kvernmo, Siv. Suicide among indigenous Sami in Arctic Norway, 1970-1998. European Journal of Epidemiology (EJE) 2006; Volum 21. ISSN 0393-2990.s 707 - 713.s doi: 10.1007/s10654-006-9052-7.

 • Silviken, Anne. Ung i Sapmi. 2003 ISBN 82-996789-0-0.s 35 - 39.

 • Mørch, Willy-Tore; Rønning, John Andreas; Fossum, Sturla; Silviken, Anne. Evaluering av behandling av barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1999; Volum 36. ISSN 0332-6470.s 756 - 753.

 • Silviken, Anne Cathrine; Stordahl, Vigdis. Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. 2010 ISBN 978-82-8263-015-3.s 34 - 54.

 • Silviken, Anne; Kvernmo, Siv. Mental Health and Suicide. University of Toronto Press 2008 ISBN 978-0-8020-9109-3.

 • Silviken, Anne. Samisk forståelse av selvmord og sorgstøtte. LEVES konferanse 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Silviken, Anne. Hvordan kan vi forstå selvmord og forebygging i samisk kontekst?. Digital konferanse om forebygging av selvmord 2020-11-11 - 2020-11-11 2020.

 • Silviken, Anne. Hvordan kan vi forstå selvmord blant samer?. "Te ka slags nøtte" KoRus-Nord konferansen 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Silviken, Anne. Consequences of historical trauma on mental health in the Sami population. Enduring Injustices and truth and Reconciliation Commissions for Indigenous Peoples 2019-10-21 - 2019.

 • Silviken, Anne. Historiske traumer i samisk kontekst. Foredrag 2019-10-06 - 2019.

 • Silviken, Anne. Vold og overgrep i samiske samfunn. 7. nordiske voldskonferanse 2019-11-13 - 2019.

 • Silviken, Anne. Selvmord blant samer. Foredrag 2019-10-24 - 2019.

 • Silviken, Anne. Historiska trauman påverkar människor i generationer. 2019.

 • Stoor, Jon Petter Anders; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi Marie; Silviken, Anne. “If you do not birget [manage] then you don’t belong here”: a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in Arctic Norway. Nunamed 2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild. Weight underestimation linked to anxiety and depression in a study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study. The NOFE Conference 2019 2019-11-13 - 2019.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild. Disordered eating in mixed Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR study. The ninth international congress on arctic social sciences, ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Brustad, Magritt; Sørlie, Tore; Broderstad, Ann Ragnhild. Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Den 24 norske epidemiologikonferansen 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.

 • Silviken, Anne. Selvmordsproblematikk blant samer i Norge: Forekomst og betydning av kontekstuelle faktorer. Akuttpsykiatri konferansen - forsningseminar 2016-02-17 - 2016-02-19 2016.

 • Silviken, Anne. Selvmordsatferd blant samer. Norsk barnelegeforenings vårmøte 2016-06-02 - 2016-06-02 2016.

 • Silviken, Anne. Samfunnet forstår ikke hva fornorskningen har gjort. (data) 2016.

 • Silviken, Anne. Forskare: Vill se bätre vård for samer i Sverige. (data) 2016.

 • Silviken, Anne. Erfaringer med hjelpeapparatet blant etterlatte ved brå død i samiske områder. "Vi mår inte så bra" - Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sàpmi 2016-03-03 - 2016-03-04 2016.

 • Silviken, Anne. Selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge. (data) 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 51 - 57.

 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro. Etterlatte ved brå død i Nord-Norge. Workshop for kriseteam i Finnmark 2015-12-08 - 2015-12-09 2015.

 • Silviken, Anne. Utvikling av suicidalitet som følge av arbeidsrelatert stress i reindrifta i lys av Mark Williams modell «Cry of pain».. NFR forskningskonferanse ”Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget” 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Silviken, Anne. Selvmordsproblematikk blant samer i Nord-Norge. Boklansering på forskningsdagene 2015-09-17 - 2015-09-17 2015.

 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. "Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge". 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 2015-11-18 - 2015-11-19 2015.

 • Silviken, Anne; Gundersen, Lena Slettli; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Sudden and unexpected death in Sámi areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process. the 16th International Congress on Circumpolar Health 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Silviken, Anne. Forord til "Korsen e det med helsa di? Gokte dom leak rupmaha bearri?". 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 4 - 5.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Silviken, Anne. Korsen e det med helsa di? Gokte don leak rupmaha bearri?. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 6 - 14.s doi: https://uit.no/om/enhet/forskning?p_dimension_id=88115.

 • Silviken, Anne. "Trenger Karasjok kommune en selvmordsforebyggende strategi?". Folkemøte i Karsjok kommune 2014-02-17 - 2014-02-17 2014.

 • Silviken, Anne. Ungdom og selvmordsproblematikk. Folkemøte i Sør-Varanger kommune 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Silviken, Anne. Presentation of scientific research and challenges in Circumpolar Communities: Suicidal behavior among Sami in Norway. Workshop on “The Evidence-Base for Promoting Mental Wellness and Resilience to Address Suicide in Circumpolar Communities” projects 2014-05-26 - 2014-05-27 2014.

 • Silviken, Anne Cathrine. Selvmordsatferd blant unge i arktiske strøk. Folkehelsekonferansen - Ung fremtidshelse 2013-11-05 - 2013-11-07 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet. NUNAMED En grønlandsmedicinsk konferance 2013-09-07 - 2013-09-09 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine. Development of suicidality among Sami reindeer herders as a result of work-related stress. NUNAMED En grønlandsmedicinsk konferance 2013-09-07 - 2013-09-09 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine. Cry of pain. Utvikling av suicidalitet blant reindriftssamar som følge av arbeidsrelatert stress. International conference of sircumpolar health 2012-08-05 - 2012-08-10 2012.

 • Silviken, Anne. Suicidal behavior among indigenous sami in artic norway. a special focus on adolescents and young adults. 2007 (95) ISBN 82-90263-07-4.

 • Silviken, Anne. Suicide among Indigenous Sami in Arctic Norway, 1970-1998. International Conference of Circumpolar Health 2006 2006-06-12 - 2006-06-16 2006.

 • Silviken, Anne. Suicide attempts among indigenous Sami adolescents and majority peers in Arctic Norway: Prevalence and associated risk factors. XXIII IASP World Congress 2005-09-13 - 2005-09-16 2005.

 • Silviken, Anne. Selvmordsforsøk blant samisk og norsk ungdom Nord-Norge – prevalens og risikomønstre. Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging 2005-05-10 - 2005-05-11 2005.

 • Silviken, Anne. Suicide attempts among indigenous Sami adolescent and majority peers: Lifetime prevalence and risk factors. 6th Conference on Psychiatric Research 2005-08-31 - 2005-09-02 2005.

 • Silviken, Anne. The North Norwegian Youth Study" Suicidal Ideation and Attempts among Sami and Norwegian Adolescents. The 12th Internasjonal Congress on Circumpolar Health 2003-09-09 - 2003-09-14 2003.

 • Silviken, Anne. Samisk forståelse av selvmord og sorgstøtte. LEVES konferanse 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Silviken, Anne. Hvordan kan vi forstå selvmord og forebygging i samisk kontekst?. Digital konferanse om forebygging av selvmord 2020-11-11 - 2020-11-11 2020.

 • Silviken, Anne. Hvordan kan vi forstå selvmord blant samer?. "Te ka slags nøtte" KoRus-Nord konferansen 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.

 • Silviken, Anne. Consequences of historical trauma on mental health in the Sami population. Enduring Injustices and truth and Reconciliation Commissions for Indigenous Peoples 2019-10-21 - 2019.

 • Silviken, Anne. Historiske traumer i samisk kontekst. Foredrag 2019-10-06 - 2019.

 • Silviken, Anne. Vold og overgrep i samiske samfunn. 7. nordiske voldskonferanse 2019-11-13 - 2019.

 • Silviken, Anne. Selvmord blant samer. Foredrag 2019-10-24 - 2019.

 • Silviken, Anne. Historiska trauman påverkar människor i generationer. 2019.

 • Stoor, Jon Petter Anders; Berntsen, Gro; Hjelmeland, Heidi Marie; Silviken, Anne. “If you do not birget [manage] then you don’t belong here”: a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in Arctic Norway. Nunamed 2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild. Weight underestimation linked to anxiety and depression in a study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study. The NOFE Conference 2019 2019-11-13 - 2019.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild. Disordered eating in mixed Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR study. The ninth international congress on arctic social sciences, ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Brustad, Magritt; Sørlie, Tore; Broderstad, Ann Ragnhild. Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Den 24 norske epidemiologikonferansen 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.

 • Silviken, Anne. Selvmordsproblematikk blant samer i Norge: Forekomst og betydning av kontekstuelle faktorer. Akuttpsykiatri konferansen - forsningseminar 2016-02-17 - 2016-02-19 2016.

 • Silviken, Anne. Selvmordsatferd blant samer. Norsk barnelegeforenings vårmøte 2016-06-02 - 2016-06-02 2016.

 • Silviken, Anne. Samfunnet forstår ikke hva fornorskningen har gjort. (data) 2016.

 • Silviken, Anne. Forskare: Vill se bätre vård for samer i Sverige. (data) 2016.

 • Silviken, Anne. Erfaringer med hjelpeapparatet blant etterlatte ved brå død i samiske områder. "Vi mår inte så bra" - Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sàpmi 2016-03-03 - 2016-03-04 2016.

 • Silviken, Anne. Selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge. (data) 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 51 - 57.

 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro. Etterlatte ved brå død i Nord-Norge. Workshop for kriseteam i Finnmark 2015-12-08 - 2015-12-09 2015.

 • Silviken, Anne. Utvikling av suicidalitet som følge av arbeidsrelatert stress i reindrifta i lys av Mark Williams modell «Cry of pain».. NFR forskningskonferanse ”Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget” 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Silviken, Anne. Selvmordsproblematikk blant samer i Nord-Norge. Boklansering på forskningsdagene 2015-09-17 - 2015-09-17 2015.

 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. "Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge". 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 2015-11-18 - 2015-11-19 2015.

 • Silviken, Anne; Gundersen, Lena Slettli; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Sudden and unexpected death in Sámi areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process. the 16th International Congress on Circumpolar Health 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Silviken, Anne. Forord til "Korsen e det med helsa di? Gokte dom leak rupmaha bearri?". 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 4 - 5.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Silviken, Anne. Korsen e det med helsa di? Gokte don leak rupmaha bearri?. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 6 - 14.s doi: https://uit.no/om/enhet/forskning?p_dimension_id=88115.

 • Silviken, Anne. "Trenger Karasjok kommune en selvmordsforebyggende strategi?". Folkemøte i Karsjok kommune 2014-02-17 - 2014-02-17 2014.

 • Silviken, Anne. Ungdom og selvmordsproblematikk. Folkemøte i Sør-Varanger kommune 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Silviken, Anne. Presentation of scientific research and challenges in Circumpolar Communities: Suicidal behavior among Sami in Norway. Workshop on “The Evidence-Base for Promoting Mental Wellness and Resilience to Address Suicide in Circumpolar Communities” projects 2014-05-26 - 2014-05-27 2014.

 • Silviken, Anne Cathrine. Selvmordsatferd blant unge i arktiske strøk. Folkehelsekonferansen - Ung fremtidshelse 2013-11-05 - 2013-11-07 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet. NUNAMED En grønlandsmedicinsk konferance 2013-09-07 - 2013-09-09 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine. Development of suicidality among Sami reindeer herders as a result of work-related stress. NUNAMED En grønlandsmedicinsk konferance 2013-09-07 - 2013-09-09 2013.

 • Silviken, Anne Cathrine. Cry of pain. Utvikling av suicidalitet blant reindriftssamar som følge av arbeidsrelatert stress. International conference of sircumpolar health 2012-08-05 - 2012-08-10 2012.

 • Silviken, Anne. Suicidal behavior among indigenous sami in artic norway. a special focus on adolescents and young adults. 2007 (95) ISBN 82-90263-07-4.

 • Silviken, Anne. Suicide among Indigenous Sami in Arctic Norway, 1970-1998. International Conference of Circumpolar Health 2006 2006-06-12 - 2006-06-16 2006.

 • Silviken, Anne. Suicide attempts among indigenous Sami adolescents and majority peers in Arctic Norway: Prevalence and associated risk factors. XXIII IASP World Congress 2005-09-13 - 2005-09-16 2005.

 • Silviken, Anne. Selvmordsforsøk blant samisk og norsk ungdom Nord-Norge – prevalens og risikomønstre. Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging 2005-05-10 - 2005-05-11 2005.

 • Silviken, Anne. Suicide attempts among indigenous Sami adolescent and majority peers: Lifetime prevalence and risk factors. 6th Conference on Psychiatric Research 2005-08-31 - 2005-09-02 2005.

 • Silviken, Anne. The North Norwegian Youth Study" Suicidal Ideation and Attempts among Sami and Norwegian Adolescents. The 12th Internasjonal Congress on Circumpolar Health 2003-09-09 - 2003-09-14 2003.

 • [Loading...]