20181017_083729.jpg
20181017_083729.jpg
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE mona.ingebrigtsen@uit.no +4777645346 Tromsø MH L10.223

Mona Ingebrigtsen


Seniorkonsulent

Stillingsbeskrivelse

Jobber for Allmenmedisinsk forskningsenhet - AFE

- Koordinator for PraksisNett Nord
- Nettsider
- Regnskap/budsjett
- Innkjøpsordre
- Timelønn
- Reiseregninger/reiseforskudd
- Fakturering
- Omposteringer