Personkort bilde

Mona Ingebrigtsen

Seniorkonsulent Institutt for samfunnsmedisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jobber for Allmenmedisinsk forskningsenhet - AFE

- Koordinator for PraksisNett Nord
- Nettsider
- Regnskap/budsjett
- Innkjøpsordre
- Timelønn
- Reiseregninger/reiseforskudd
- Fakturering
- Omposteringer


 

[Loading...]