Personkort bilde

Mona Ingebrigtsen

Seniorkonsulent Institutt for samfunnsmedisin
Flag icon Flag icon

Jobber for Allmenmedisinsk forskningsenhet - AFE

- Koordinator for PraksisNett Nord
- Nettsider
- Regnskap/budsjett
- Rekvisisjon
- Timelønn
- Reiseregninger/reiseforskudd
- Fakturering
- Omposteringer


 

[Loading...]