Personkort bilde

Arnfinn Sundsfjord

Professor i Medisinsk Mikrobiologi Institutt for medisinsk biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Antibiotika, antibiotikaresistente bakterier og evolusjon
 • Klebsiella pneumoniae (Kp) er en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens. Våre studier involverer komparative molekylære epidemiologiske studier (helgenomsekvensering og metagenomikk) av Kp fra ulike økologiske nisjer inkludert mennesker og dyr, feno- og genotypiske assosiasjoner  i patogenitet og antibiotikaresistens (genomassosiasjonsstudier og maskinlæring), samt prekliniske effekstudier av bakterievirus (bakteriofager) evne til å fjerne bærerskap eller infeksjoner med multiresistente Kp. Kp-studiene er finansiert av Trond Mohn Stiftelsen ( https://mohnfoundation.no/amr-prosjekter/) og partnerinstitusjoner.
 • Leder for Senter for nye antibakterielle strategier (CANS; https://uit.no/research/cans): Et tverrfaglig forskningssenter finansiert av UiT og Tromsø Forskningsstiftelse (https://tfstiftelse.no/) 2019 -.
 • Seksjonsoverlege, Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res; https://unn.no/fag-og-forskning/k-res) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF og UNN.

Utdanning:
1983: Cand.med (MD) Universitetet i Tromsø
1991: Spesialist i Medisinsk mikrobiologi
1994: Dr.med (PhD) Universitetet i Tromsø
2000-01: Visiting Professor Institutt Pasteur, Paris

Yrkespraksis:
1983-95: Turnus-/militærlege. Assistent-/overlege Medisinsk mikrobiologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge
1987-90: Stipendiat, Den Norske Kreftforening, v/UiT
1995-96: Avdelingsoverlege Mikrobiologisk avdeling, UNN
1995 - : Førsteamanuensis/Professor Medisinsk mikrobiologi, UiT
1996-00: Nestleder/Leder for studiestyret medisin, UiT
2005-09: Prodekan forskning, Det Medisinske fakultet, UiT

2009 - 17 : Dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

 • Samuelsen, Ørjan; Toleman, MA; Hasseltvedt, Viggo H; Fuursted, K; Leegaard, Truls Michael; Walsh, TR; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, CG. Molecular characterization of VIM-producing Klebsiella pneumoniae from Scandinavia reveals genetic relatedness with international clonal complexes encoding transferable multidrug resistance. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011; Volum 17 (12). ISSN 1198-743X.s 1811 - 1816.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03532.x.
 • Vading, M; Samuelsen, Ørjan; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, C.G.. Comparison of disk diffusion, Etest and VITEK2 for detection of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae with the EUCAST and CLSI breakpoint systems. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011; Volum 17 (5). ISSN 1198-743X.s 668 - 674.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03299.x.
 • Werner, Guido; Freitas, Ana R.; Coque, Teresa M.; Sollid, johanna u ericson; Lester, Camilla; Hammerum, Anette M.; Garcia-Migura, Lourdes; Jensen, Lars B; Francia, Maria V.; Witte, Wolfgang; Willems, R.J.; Sundsfjord, arnfinn. Host range of enterococcal vanA plasmids among Gram-positive intestinal bacteria. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (2). ISSN 0305-7453.s 273 - 282.s doi: 10.1093/jac/dkq455.
 • Samuelsen, Ørjan; Toleman, MA; Sundsfjord, Arnfinn; Rydberg, Johan; Leegaard, Truls Michael; Walder, M; Lia, Astrid; Ranheim, Trond Egil; Rajendra, Y; Hermansen, Nils Olav; Walsh, TR; Giske, CG. Molecular Epidemiology of Metallo-beta-Lactamase-Producing Pseudomonas aeruginosa Isolates from Norway and Sweden Shows Import of International Clones and Local Clonal Expansion. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2010; Volum 54 (1). ISSN 0066-4804.s 346 - 352.s doi: 10.1128/AAC.00824-09.
 • Samuelsen, Ørjan; Naseer, Umaer; Tofteland, Ståle; Skutlaberg, Dag Harald; Onken, Annette; Hjetland, Reidar; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, Christian G.. Emergence of clonally related Klebsiella pneumoniae isolates of sequence type 258 producing plasmid-mediated KPC carbapenemase in Norway and Sweden. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; Volum 63 (4). ISSN 0305-7453.s 654 - 658.s doi: 10.1093/jac/dkp018.
 • Estalva, Calvina; Zimba, Tomas; John, Sekyere; Simonsen, Gunnar Skov; Haldorsen, Bjørg C; Essack, Sabiha; Sundsfjord, Arnfinn. High prevalence of multidrug resistant ESBL- and plasmid mediated AmpC-producing clinical isolates of Escherichia coli at Maputo Central Hospital, Mozambique. BMC Infectious Diseases 2021; Volum 21 (18). ISSN 1471-2334.s doi: 10.1186/s12879-020-05696-y.

 • Riibe, Marit Østlyngen; Sørbye, Sveinung Wergeland; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Ekgren, Josef; Maltau, Jan Martin. Risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or higher (CIN3+) among women with HPV-test in 1990–1992, a 30-year follow-up study. Infectious Agents and Cancer 2021; Volum 16 (1). ISSN 1750-9378.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s13027-021-00386-z.

 • Al-Rubaye, Mushtaq T.S.; Janice, Jessin; Bjørnholt, Jørgen Vildershøj; Jakovljev, Aleksandra; Hultström, Maria Elisabeth; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Novel genomic islands and a new vanDsubtype in the first sporadic VanD-type vancomycin resistant enterococci in Norway. PLOS ONE 2021; Volum 16:e0255187 (7). ISSN 1932-6203.s 1 - 15.s doi: 10.1371/journal.pone.0255187.

 • Raffelsberger, Niclas Peter; Hetland, Marit Andrea Klokkhammer; Svendsen, Kristian; Småbrekke, Lars; Löhr, Iren Høyland; Andreassen, Lotte; Brisse, Sylvain; Holt, Kathryn E.; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan; Gravningen, Kirsten Midttun. Gastrointestinal carriage of Klebsiella pneumoniae in a general adult population: a cross-sectional study of risk factors and bacterial genomic diversity. Gut microbes 2021; Volum 13 (1). ISSN 1949-0976.s 1 - 15.s doi: 10.1080/19490976.2021.1939599.

 • Janice, Jessin; Agyepong, Nicholas; Owusu-Ofori, Alex; Govinden, Usha; Essack, Sabiha; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Pedersen, Torunn. Carbapenem resistance determinants acquired through novel chromosomal integrations in extensively drug-resistant pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2021; Volum 65 (7). ISSN 0066-4804.s 1 - 15.s doi: 10.1128/AAC.00289-21.

 • Phiri, Abel F.N.D.; Abia, Akebe Luther King; Amoako, Daniel Gyamfi; Mkakosya, Rajab; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha; Simonsen, Gunnar Skov. Burden, antibiotic resistance, and clonality of shigella spp. Implicated in community-acquired acute diarrhoea in Lilongwe, Malawi. Tropical Medicine and Infectious Disease 2021; Volum 6 (2). ISSN 2414-6366.s doi: 10.3390/tropicalmed6020063.

 • Vorobieva, Veronika; Furberg, Anne-Sofie; Slotved, Hans-Christian; Bazhukova, Tatiana; Haldorsen, Bjørg; Caugant, Dominique A; Sundsfjord, Arnfinn; Valentiner-Branth, Palle; Simonsen, Gunnar Skov. Epidemiological and molecular characterization of Streptococcus pneumoniae carriage strains in pre-school children in Arkhangelsk, northern European Russia, prior to the introduction of conjugate pneumococcal vaccines. (Fulltekst: https://doi.org/10.1186/s12879-020-04998-5 BMC Infectious Diseases 2020; Volum 20. ISSN 1471-2334.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12879-020-04998-5.

 • Wagner, Theresa; Janice, Jessin; Sivertsen, Audun; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Alternative vanHAX promoters and increased vanA-plasmid copy number resurrect silenced glycopeptide resistance in Enterococcus faecium. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2020. ISSN 0305-7453.s doi: 10.1093/jac/dkaa541.

 • Faife, Sara Lino; Zimba, Tomas; Sekyere, John Osei; Govinden, Usha; Chenia, Hafizah Y.; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha. β-lactam and fluoroquinolone resistance in Enterobacteriaceae from imported and locally-produced chicken in Mozambique. Journal of Infection in Developing Countries 2020; Volum 14 (5). ISSN 2036-6590.s 471 - 478.s doi: 10.3855/jidc.10924.

 • Håkonsholm, Fredrik; Hetland, Marit Andrea Klokkhammer; Svanevik, Cecilie Smith; Sundsfjord, Arnfinn; Lunestad, Bjørn Tore; Marathe, Nachiket. Antibiotic sensitivity screening of Klebsiella spp. and Raoultella spp. isolated from marine bivalve molluscs reveal presence of CTX-M-producing K. pneumoniae. Microorganisms 2020; Volum 8:1909 (12). ISSN 2076-2607.s 1 - 15.s doi: 10.3390/microorganisms8121909.

 • Holmes, Alison; Holmes, Mark; Gottlieb, Thomas; Price, Lance B; Sundsfjord, Arnfinn. End non-essential use of antimicrobials in livestock. The BMJ 2019; Volum 360. ISSN 1756-1833.s doi: 10.1136/bmj.k259.

 • Zykov, Ilya Nikolaevich; Frimodt-Møller, Niels; Småbrekke, Lars; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Efficacy of mecillinam against clinical multidrug-resistant Escherichia coli in a murine urinary tract infection model. International Journal of Antimicrobial Agents 2019; Volum 55 (2). ISSN 0924-8579.s doi: 10.1016/j.ijantimicag.2019.11.008.

 • Agyepong, Nicholas; Govinden, Usha; Owusu-Ofori, Alex; Amoako, Daniel Gyamfi; Allam, Mushal; James Peter, Jessin Janice; Pedersen, Torunn Annie; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha. Genomic characterization of multidrug-resistant ESBL-producing Klebsiella pneumoniae isolated from a Ghanaian teaching hospital. International Journal of Infectious Diseases 2019; Volum 85. ISSN 1201-9712.s 117 - 123.s doi: 10.1016/j.ijid.2019.05.025.

 • Chirindze, Lourenco Marcos; Zimba, Tomas F.; Sekyere, John Osei; Govinden, Usha; Chenia, Hafizah Y.; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha Y.; Simonsen, Gunnar Skov. Faecal colonization of E. coli and Klebsiella spp. producing extended-spectrum beta-lactamases and plasmid-mediated AmpC in Mozambican university students. BMC Infectious Diseases 2018; Volum 18 (244). ISSN 1471-2334.s doi: 10.1186/s12879-018-3154-1.

 • Haldorsen, Bjørg; Giske, Christian G; Hansen, Dennis S; Helgason, Kristjan Orri; Kahlmeter, Gunnar; Löhr, Iren Høyland; Matuschek, Erika; Österblad, Monica; Rantakokko-Jalava, Kaisu; Wang, Mikala; Småbrekke, Lars; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Performance of the EUCAST disc diffusion method and two MIC methods in detection of Enterobacteriaceae with reduced susceptibility to meropenem: the NordicAST CPE study.. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2018; Volum 73 (10). ISSN 0305-7453.s 2738 - 2747.s doi: 10.1093/jac/dky276.

 • Pedersen, Torunn Annie; Sekyere, John Osei; Govinden, Usha; Moodley, Krishnee; Sivertsen, Audun; Samuelsen, Ørjan; Essack, Sabiha Yusuk; Sundsfjord, Arnfinn. Spread of plasmid-encoded NDM-1 and GES-5 carbapenemases among extensively drug-resistant and pandrug-resistant clinical enterobacteriaceae in durban, South Africa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2018; Volum 62 (5). ISSN 0066-4804.s doi: 10.1128/AAC.02178-17.

 • Zykov, Ilya Nikolaevich; Samuelsen, Ørjan; Jakobsen, Lotte; Småbrekke, Lars; Andersson, Dan I.; Sundsfjord, Arnfinn; Frimodt-Møller, Niels. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of fosfomycin and its activity against extended-spectrum-lactamase-, plasmid-mediated AmpC-, and carbapenemase-producing escherichia coli in a murine urinary tract infection model. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2018; Volum 62 (6). ISSN 0066-4804.s doi: 10.1128/AAC.02560-17.

 • Jørgensen, Silje; Søraas, Arne Vasli; Arnesen, Lotte Pia Stenfors; Leegaard, Truls Michael; Sundsfjord, Arnfinn; Jenum, Pål. A comparison of extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli from clinical, recreational water and wastewater samples associated in time and location. PLOS ONE 2017; Volum 12 (10). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0186576.

 • Jørgensen, Silje; Søraas, Arne Vasli; Sundsfjord, Arnfinn; Liestøl, Knut; Leegaard, Truls Michael; Jenum, Pål. Fecal carriage of extended spectrum β-lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae after urinary tract infection - A three year prospective cohort study. PLOS ONE 2017; Volum 12:e017w| (16). ISSN 1932-6203.s 13510 - 1.s doi: 10.1371/journal.pone.0173510.

 • Samuelsen, Ørjan; Overballe-Petersen, Søren; Bjørnholt, Jørgen; Brisse, Sylvain; Doumith, Michel; Woodford, Neil; Hopkins, Katie L.; Aasnæs, Bettina; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular and epidemiological characterization of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Norway, 2007 to 2014. (Fulltekst: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0187832&type=printable PLOS ONE 2017; Volum 12 (11). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0187832.

 • Jørgensen, Silje; Søraas, Arne Vasli; Arnesen, Lotte Pia Stenfors; Leegaard, Truls Michael; Sundsfjord, Arnfinn; Jenum, Pål. First environmental sample containing plasmid-mediated colistin-resistant ESBL-producing Escherichia coli detected in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2017; Volum 125 (9). ISSN 0903-4641.s 822 - 825.s doi: 10.1111/apm.12720.

 • Holmes, Alison H; Moore, Luke S P; Sundsfjord, Arnfinn; Steinbakk, Martin; Regmi, Sadie; Karkey, Abhilasha; Guerin, Philippe J; Piddock, Laura J V. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance. The Lancet 2016; Volum 387 (10014). ISSN 0140-6736.s 176 - 187.s doi: 10.1016/S0140-6736(15)00473-0.

 • Freitas, A; Tedim, A; Francia, Maria V.; Jensen, Lars B; Novais, C; Peixe, L; Sánchez-Valenzuela, A; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin; Werner, Guido; Sadowy, Ewa; Hammerum, Anette M.; Garcia-Migura, Lourdes; Willems, Rob J; Baquero, Fernando; Coque, Teresa M.. Multilevel population genetic analysis of vanA and vanB Enterococcus faecium causing nosocomial outbreaks in 27 countries (1986-2012). Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2016; Volum 71. ISSN 0305-7453.s 3351 - 3366.s doi: 10.1093/jac/dkw312.

 • Löhr, Iren Høyland; Hülter, Nils Fredrik; Bernhoff, Eva; Johnsen, Pål Jarle; Sundsfjord, Arnfinn; Naseer, Mohammed Umaer. Persistence of a pKPN3-like CTX-M-15-encoding IncFIIK plasmid in a Klebsiella pneumonia ST17 host during two years of intestinal colonization. (Fulltekst: http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0116516&representation=PDF PLOS ONE 2015; Volum 10 (3). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0116516.

 • Mikalsen, Theresa; Pedersen, Torunn Annie; Willems, Rob; Coque, Teresa M.; Werner, Guido; Sadowy, Ewa; van Schaik, Willem; Jensen, Lars Bogø; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Investigating the mobilome in clinically important lineages of enterococcus faecium and enterococcus faecalis. BMC Genomics 2015; Volum 16:282. ISSN 1471-2164.s doi: 10.1186/s12864-015-1407-6.

 • Zykov, Ilya Nikolaevich; Sundsfjord, Arnfinn; Småbrekke, Lars; Samuelsen, Ørjan. The antimicrobial activity of mecillinam, nitrofurantoin, temocillin and fosfomycin and comparative analysis of resistance patterns in a nationwide collection of ESBL-producing Escherichia coli in Norway 2010–2011. Infectious Diseases 2015; Volum 48 (2). ISSN 2374-4235.s 99 - 107.s doi: 10.3109/23744235.2015.1087648.

 • Rettedal, Siren; Löhr, Iren Høyland; Bernhoff, Eva; Natås, Olav Bjarte; Sundsfjord, Arnfinn; Øymar, Knut. Extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae among pregnant women in Norway: Prevalence and maternal-neonatal transmission. Journal of Perinatology 2015; Volum 35 (11). ISSN 0743-8346.s 907 - 912.s doi: 10.1038/jp.2015.82.

 • Søraas, Arne Vasli Lund; Sundsfjord, Arnfinn; Jørgensen, Silje Bakken; Liestøl, Knut; Jenum, Pål. High rate of per oral mecillinam treatment failure in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing escherichia coli. PLOS ONE 2014; Volum 9 (1:e85889). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0085889.

 • Sivertsen, Audun; Billström, Hanna; Melefors, Öjar; Liljequist, Barbro Olsson; Wisell, Karin Tegmark; Ullberg, Måns; Özenci, Volkan; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. A multicentre hospital outbreak in Sweden caused by introduction of a vanB2 transposon into a stably maintained pRUM-plasmid in an Enterococcus faecium ST192 clone. PLOS ONE 2014; Volum 9:e0103274 (8). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0103274.

 • Hegstad, Kristin; Giske, Christian G.; Haldorsen, Bjørg; Matuschek, Erika; Schønning, Kristian; Leegaard, Truls Michael; Kahlmeter, Gunnar; Sundsfjord, Arnfinn. Performance of the EUCAST disk diffusion method, the CLSI agar screen method, and the Vitek 2 automated antimicrobial susceptibility testing system for detection of clinical isolates of enterococci with low- and medium-level VanB-type vancomycin resistance: A multicenter study. Journal of Clinical Microbiology 2014; Volum 52 (5). ISSN 0095-1137.s 1582 - 1589.s doi: 10.1128/JCM.03544-13.

 • Moyo, Sabrina John; Haldorsen, Bjørg; Aboud, Said; Blomberg, Bjørn; Maselle, Samuel Y; Sundsfjord, Arnfinn; Langeland, Nina; Samuelsen, Ørjan. Identification of VIM-2-producing Pseudomonas aeruginosa from Tanzania is associated with sequence types 244 and 640 and the location of blaVIM-2 in a TniC integron. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2014; Volum 59 (1). ISSN 0066-4804.s 682 - 685.s doi: 10.1128/AAC.01436-13.

 • Sundqvist, Martin; Granholm, Susanne; Naseer, Mohammed Umaer; Rydén, Patrik; Brolund, Alma; Sundsfjord, Arnfinn; Kahlmeter, Gunnar; Johansson, Anders. Within-population distribution of trimethoprim resistance in Escherichia coli before and after a community-wide intervention on trimethoprim use. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2014; Volum 58 (12). ISSN 0066-4804.s 7492 - 7500.s doi: 10.1128/AAC.03228-14.

 • Skaare, Dagfinn; Anthonisen, Inger Lill; Kahlmeter, Gunnar; Matuschek, Erika; Natås, Olav Bjarte; Steinbakk, Martin; Sundsfjord, Arnfinn; Kristiansen, Bjørn-Erik. Emergence of clonally related multidrug resistant haemophilus influenzae with penicillin-binding protein 3-mediated resistance to extended-spectrum cephalosporins, Norway, 2006 to 2013. (Fulltekst: http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V19N49/art20986.pdf Eurosurveillance 2014; Volum 19 (49). ISSN 1025-496X.

 • Haldorsen, Bjørg; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Increased prevalence of aminoglycoside resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella spp. in Norway is associated with the acquisition of AAC(3)-II and AAC(6')-Ib. Diagnostic microbiology and infectious disease 2014; Volum 78 (1). ISSN 0732-8893.s 66 - 69.s doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.10.001.

 • Jørgensen, Silje Bakken; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Bhatti, Sidra Ahmad; Jørgensen, Ingvild Aalberg; Sivapathasundaram, Thusanth; Leegaard, Truls Michael. High prevalence of faecal carriage of ESBL-producing Enterobacteriaceae in Norwegian patients with gastroenteritis. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2014; Volum 46 (6). ISSN 0036-5548.s 462 - 465.s doi: 10.3109/00365548.2014.896031.

 • Søraas, Arne Vasli Lund; Olsen, Ingar; Sundsfjord, Arnfinn; Handal, Trude; Bjørang, Ola; Jenum, Pål. Extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria are not detected in supragingival plaque samples from human fecal carriers of ESBL-producing Enterobacteriaceae. Journal of Oral Microbiology 2014; Volum 6. ISSN 2000-2297.s doi: 10.3402/jom.v6.24026.

 • Skaare, Dagfinn; Anthonisen, Inger Lill; Caugant, Dominique A; Jenkins, Andrew; Steinbakk, Martin; Strand, Linda; Sundsfjord, Arnfinn; Tveten, Yngvar; Kristiansen, Bjørn-Erik. Multilocus sequence typing and ftsI sequencing: A powerful tool for surveillance of penicillin-binding protein 3-mediated beta-lactam resistance in nontypeable Haemophilus influenzae. (Fulltekst: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2180-14-131.pdf BMC Microbiology 2014; Volum 14. ISSN 1471-2180.s doi: 10.1186/1471-2180-14-131.

 • Olsen, Karina; Sangvik, Maria; Simonsen, Gunnar Skov; Sollid, Johanna U Ericson; Sundsfjord, Arnfinn; Thune, Inger; Furberg, Anne-Sofie. Prevalence and population structure of Staphylococcus aureus nasal carriage in healthcare workers in a general population. The Tromsø Staph and Skin Study. Epidemiology and Infection 2013; Volum 141 (1). ISSN 0950-2688.s 143 - 152.s doi: 10.1017/S0950268812000465.

 • Søraas, Arne Vasli Lund; Sundsfjord, Arnfinn; Sandven, Irene; Brunborg, Cathrine; Jenum, Pål. Risk Factors for Community-Acquired Urinary Tract Infections Caused by ESBL-Producing Enterobacteriaceae -A Case-Control Study in a Low Prevalence Country. PLOS ONE 2013; Volum 8 (7). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0069581.

 • Nilsen, Einar; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Ingebretsen, André; Naseer, Mohammed Umaer; Samuelsen, Ørjan. Large IncHI2-plasmids encode extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) in Enterobacter spp. bloodstream isolates, and support ESBL-transfer to Escherichia coli. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2013; Volum 19 (11). ISSN 1198-743X.s E516 - E518.s doi: 10.1111/1469-0691.12274.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Hjerde, Erik; Pedersen, Torunn; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. ICESluvan, a 94-Kilobase Mosaic Integrative Conjugative Element Conferring Interspecies Transfer of VanB-Type Glycopeptide Resistance, a Novel Bacitracin Resistance Locus, and a ToxinAntitoxin Stabilization System. Journal of Bacteriology 2013; Volum 195 (23). ISSN 0021-9193.s 5381 - 5390.s doi: 10.1128/JB.02165-12.

 • Song, Xiaobo; Sun, Jinglu; Mikalsen, Theresa; Roberts, Adam P.; Sundsfjord, Arnfinn. Characterisation of the Plasmidome within Enterococcus faecalis Isolated from Marginal Periodontitis Patients in Norway. PLOS ONE 2013; Volum 8 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0062248.

 • Löhr, Iren Høyland; Rettedal, Siren; Natås, Olav Bjarte; Naseer, Mohammed Umaer; Øymar, Knut; Sundsfjord, Arnfinn. Long-term faecal carriage in infants and intra-household transmission of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae following a nosocomial outbreak. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013; Volum 68 (5). ISSN 0305-7453.s 1043 - 1048.s doi: 10.1093/jac/dks502.

 • Saule, Mara; Samuelsen, Ørjan; Dumpis, Uga; Sundsfjord, Arnfinn; Karlsone, Aija; Balode, Arta; Miklasevics, Edvins; Karah, Nabil. Dissemination of a Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Strain Belonging to International Clone II/Sequence Type 2 and Harboring a Novel AbaR4-Like Resistance Island in Latvia. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2013; Volum 57 (2). ISSN 0066-4804.s 1069 - 1072.s doi: 10.1128/AAC.01783-12.

 • Tofteland, Ståle; Naseer, Mohammed Umaer; Lislevand, Jan Helge; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. A Long-Term Low-Frequency Hospital Outbreak of KPC-Producing Klebsiella pneumoniae Involving Intergenus Plasmid Diffusion and a Persisting Environmental Reservoir. PLOS ONE 2013; Volum 8 (3). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0059015.

 • Rettedal, Siren; Löhr, Iren Høyland; Natås, Olav Bjarte; Sundsfjord, Arnfinn; Øymar, Knut. Risk factors for acquisition of CTX-M-15 extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae during an outbreak in a neonatal intensive care unit in Norway. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2013; Volum 45 (1). ISSN 0036-5548.s 54 - 58.s doi: 10.3109/00365548.2012.713116.

 • Sun, Jinglu; Sundsfjord, Arnfinn; Song, Xiaobo. Enterococcus faecalis from patients with chronic periodontitis: virulence and antimicrobial resistance traits and determinants. (Sammendrag: http://www.springerlink.com/content/pk727023204u7533/) European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2012; Volum 31 (3). ISSN 0934-9723.s 267 - 272.s doi: 10.1007/s10096-011-1305-z.

 • Tofteland, Ståle; Hegstad, Kristin; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Naseer, Mohammed Umaer. A nationwide study of mechanisms conferring reduced susceptibility to extended-spectrum cephalosporins in clinical Escherichia coli and Klebsiella spp. isolates. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2012; Volum 44 (12). ISSN 0036-5548.s 927 - 933.s doi: 10.3109/00365548.2012.707330.

 • Rosvoll, Torill Cathrin Solvær; Langnes, Belinda; Lunde, Tracy Munthali; Hegstad, Kristin; AasnÆs, bettina; Hammerum, Anette M.; Lester, Camilla; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Pedersen, Torunn. Increased high-level gentamicin resistance in invasive Enterococcus faecium is associated with aac(6 ')Ie-aph(2 '')Ia-encoding transferable megaplasmids hosted by major hospital-adapted lineages. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2012; Volum 66 (2). ISSN 0928-8244.s 166 - 176.s doi: 10.1111/j.1574-695X.2012.00997.x.

 • Kuch, Alicja; Willems, Rob J.L.; Werner, Guido; Coque, Teresa M.; Hammerum, Anette M.; Sundsfjord, Arnfinn; Klare, Ingo; Ruiz-Garbajosa, Patricia; Simonsen, Gunnar Skov; van Luit-Asbroek, Miranda; Hryniewicz, Waleria; Sadowy, Eva. Insight into antimicrobial susceptibility and population structure of contemporary human Enterococcus faecalis isolates from Europe. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2012; Volum 67 (3). ISSN 0305-7453.s 551 - 558.s doi: 10.1093/jac/dkr544.

 • Karah, Nabil; Sundsfjord, Arnfinn; Towner, Kevin; Samuelsen, Ørjan. Insights into the global molecular epidemiology of carbapenem non-susceptible clones of Acinetobacter baumannii. Drug resistance updates 2012; Volum 15 (4). ISSN 1368-7646.s 237 - 247.s doi: 10.1016/j.drup.2012.06.001.

 • Naseer, Mohammed Umaer; Olsson-Liljequist, Barbro; Woodford, Neil; Dhanji, Hiran; Canton, Rafael; Sundsfjord, Arnfinn; Lindstedt, Bjørn Arne. Multi-Locus variable number of tandem repeat analysis for rapid and accurate typing of virulent multidrug resistant escherichia coli clones. PLOS ONE 2012; Volum 7 (7). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0041232.

 • Hansen, Frank; Hammerum, Anette M.; Skov, Robert L; Giske, Christian G.; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Evaluation of Rosco Neo-Sensitabs for phenotypic detection and subgrouping of ESBL-, AmpC- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2012; Volum 120 (9). ISSN 0903-4641.s 724 - 732.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2012.02898.x.

 • Rettedal, Siren; Löhr, Iren Høyland; Natås, Olav Bjarte; Giske, Christian G.; Sundsfjord, Arnfinn; Øymar, Knut. First outbreak of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in a Norwegian neonatal intensive care unit; associated with contaminated breast milk and resolved by strict cohorting. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2012; Volum 120 (8). ISSN 0903-4641.s 612 - 621.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2012.02879.x.

 • Naseer, Mohammed Umaer; Eriksen, Bjørn Odvar; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Fecal colonization of VIM-1-producing Klebsiella pneumoniae and in vivo transfer of multidrug-resistant IncN plasmid in a renal transplant patient. Diagnostic microbiology and infectious disease 2012; Volum 72 (4). ISSN 0732-8893.s 363 - 366.s doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2011.12.010.

 • Bengtsson, Stina; Naseer, Mohammed Umaer; Sundsfjord, Arnfinn; Kahlmeter, Gunnar; Sundqvist, Martin. Sequence types and plasmid carriage of uropathogenic Escherichia coli devoid of phenotypically detectable resistance. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2012; Volum 67 (1). ISSN 0305-7453.s 69 - 73.s doi: 10.1093/jac/dkr421.

 • Johnsen, Pål jarle; Townsend, JP; Bøhn, Thomas; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Retrospective evidence for a biological cost of vancomycin resistance determinants in the absence of glycopeptide selective pressures. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (3). ISSN 0305-7453.s 608 - 610.s doi: 10.1093/jac/dkq512.

 • Karah, Nabil; Giske, Christian G.; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. A Diversity of OXA-Carbapenemases and Class 1 Integrons Among Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates from Sweden Belonging to Different International Clonal Lineages. Microbial Drug Resistance 2011; Volum 17 (4). ISSN 1076-6294.s 545 - 549.s doi: 10.1089/mdr.2011.0089.

 • Karah, Nabil; Haldorsen, Bjørg; Hermansen, Nils Olav; Tveten, Yngvar; Ragnhildstveit, Eivind; Skutlaberg, Dag Harald; Tofteland, Ståle; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Emergence of OXA-carbapenemase- and 16S rRNA methylase-producing international clones of Acinetobacter baumannii in Norway. Journal of Medical Microbiology 2011; Volum 60 (4). ISSN 0022-2615.s 515 - 521.s doi: 10.1099/jmm.0.028340-0.

 • Naseer, Mohammed Umaer; Sundsfjord, arnfinn. The CTX-M Conundrum: Dissemination of Plasmids and Escherichia coli Clones. Microbial Drug Resistance 2011; Volum 17 (1). ISSN 1076-6294.s 83 - 97.s doi: 10.1089/mdr.2010.0132.

 • Karah, Nabil; Haldorsen, Bjørg; Hegstad, Kristin; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Species identification and molecular characterization of Acinetobacter spp. blood culture isolates from Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (4). ISSN 0305-7453.s 738 - 744.s doi: 10.1093/jac/dkq521.

 • Samuelsen, Ørjan; Toleman, MA; Hasseltvedt, Viggo H; Fuursted, K; Leegaard, Truls Michael; Walsh, TR; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, CG. Molecular characterization of VIM-producing Klebsiella pneumoniae from Scandinavia reveals genetic relatedness with international clonal complexes encoding transferable multidrug resistance. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011; Volum 17 (12). ISSN 1198-743X.s 1811 - 1816.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03532.x.

 • Saradhi, Pardha; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Ahmad, Rafi; Spencer, James; Leiros, Ingar; Walsh, Timothy R.; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Structural and Computational Investigations of VIM-7: Insights into the Substrate Specificity of VIM Metallo-beta-Lactamases. Journal of Molecular Biology (JMB) 2011; Volum 411 (1). ISSN 0022-2836.s 174 - 189.s doi: 10.1016/j.jmb.2011.05.035.

 • Vading, M; Samuelsen, Ørjan; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, C.G.. Comparison of disk diffusion, Etest and VITEK2 for detection of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae with the EUCAST and CLSI breakpoint systems. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011; Volum 17 (5). ISSN 1198-743X.s 668 - 674.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03299.x.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Rasmussen, Gunlög; Sundsfjord, Arnfinn; Sjøberg, Lennart; Hegstad, Kristin; Söderquist, Bo. Clustering of polyclonal VanB-type vancomycin-resistant Enterococcus faecium in a low-endemic area was associated with CC17-genogroup strains harbouring transferable vanB2-Tn5382 and pRUM-like repA containing plasmids with axe-txe plasmid addiction systems. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2011; Volum 119 (4-5). ISSN 0903-4641.s 247 - 258.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2011.02724.x.

 • Giske, C.G.; Gezelius, L; Samuelsen, Ørjan; Warner, M; Sundsfjord, Arnfinn; Woodford, N. A sensitive and specific phenotypic assay for detection of metallo-beta-lactamases and KPC in Klebsiella pneumoniae with the use of meropenem disks supplemented with aminophenylboronic acid, dipicolinic acid and cloxacillin. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011; Volum 17 (4). ISSN 1198-743X.s 552 - 556.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03294.x.

 • Werner, Guido; Freitas, Ana R.; Coque, Teresa M.; Sollid, johanna u ericson; Lester, Camilla; Hammerum, Anette M.; Garcia-Migura, Lourdes; Jensen, Lars B; Francia, Maria V.; Witte, Wolfgang; Willems, R.J.; Sundsfjord, arnfinn. Host range of enterococcal vanA plasmids among Gram-positive intestinal bacteria. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (2). ISSN 0305-7453.s 273 - 282.s doi: 10.1093/jac/dkq455.

 • Rosvoll, Torill Cathrin Solvær; Pedersen, Torunn; Sletvold, Hege; Johnsen, Pål Jarle; Sollid, Johanna U Ericson; Simonsen, Gunnar Skov; Jensen, Lars B; Nielsen, Kaare Magne; Sundsfjord, Arnfinn. PCR-based plasmid typing in Enterococcus faecium strains reveals widely distributed pRE25-, pRUM-, pIP501-and pHT beta-related replicons associated with glycopeptide resistance and stabilizing toxin-antitoxin systems. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2010; Volum 58 (2). ISSN 0928-8244.s 254 - 268.s doi: 10.1111/j.1574-695X.2009.00633.x.

 • Hegstad, Kristin; Mikalsen, Theresa; Coque, T.M.; Werner, G; Sundsfjord, Arnfinn. Mobile genetic elements and their contribution to the emergence of antimicrobial resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2010; Volum 16 (6). ISSN 1198-743X.s 541 - 554.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03226.x.

 • Sletvold, H; Johnsen, PJ; Wikmark, Odd-Gunnar; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, A; Nielsen, KM. Tn1546 is part of a larger plasmid-encoded genetic unit horizontally disseminated among clonal Enterococcus faecium lineages. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2010; Volum 65 (9). ISSN 0305-7453.s 1894 - 1906.s doi: 10.1093/jac/dkq219.

 • Samuelsen, Ørjan; Toleman, MA; Sundsfjord, Arnfinn; Rydberg, Johan; Leegaard, Truls Michael; Walder, M; Lia, Astrid; Ranheim, Trond Egil; Rajendra, Y; Hermansen, Nils Olav; Walsh, TR; Giske, CG. Molecular Epidemiology of Metallo-beta-Lactamase-Producing Pseudomonas aeruginosa Isolates from Norway and Sweden Shows Import of International Clones and Local Clonal Expansion. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2010; Volum 54 (1). ISSN 0066-4804.s 346 - 352.s doi: 10.1128/AAC.00824-09.

 • Karah, Nabil; Poirel, Laurent; Bengtsson, Stina; Sundqvist, Martin; Kahlmeter, Gunnar; Nordmann, Patrice; Sundsfjord, arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Plasmid-mediated quinolone resistance determinants qnr and aac(6 ')-Ib-cr in Escherichia coli and Klebsiella spp. from Norway and Sweden. Diagnostic microbiology and infectious disease 2010; Volum 66 (4). ISSN 0732-8893.s 425 - 431.s doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2009.12.004.

 • Bjørkeng, Eva Katrin; Tessema, Girum Tadesse; Lundblad, Eirik Wasmuth; Butaye, Patrick; Willems, Rob J; Sollid, Johanna Ericsson; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. ccrABEnt serine recombinase genes are widely distributed in the Enterococcus faecium and Enterococcus casseliflavus species groups and are widely expressed in E. faecium. Microbiology (Reading) 2010; Volum 156. ISSN 1350-0872.s 3624 - 3634.s doi: 10.1099/mic.0.041491-0.

 • Naseer, Mohammed Umaer; Haldorsen, Bjørg Christina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Sporadic occurrence of CMY-2-producing multidrug-resistant Escherichia coli of ST-complexes 38 and 448, and ST131 in Norway. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2010; Volum 16 (2). ISSN 1198-743X.s 171 - 178.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2009.02861.x.

 • Samuelsen, Ørjan; Buarø, Liselotte; Toleman, Mark A.; Giske, Christian G.; Hermansen, Nils Olav; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, Arnfinn. The first metallo-beta-lactamase identified in Norway is associated with an tniC-class 1 integron in a Pseudomonas aeruginosa isolate of sequence type 233 imported from Ghana. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009; Volum 53 (1). ISSN 0066-4804.s 331 - 332.

 • Falch, Berit Margrethe Hasle; Weerd, Louis de; Sundsfjord, Arnfinn. Larveterapi i sårbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (18). ISSN 0029-2001.s 1864 - 1867.

 • Johnsen, Pål jarle; Townsend, Jeffrey P.; Bøhn, Thomas; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Sundsfjord, arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Factors affecting the reversal of antimicrobial-drug resistance. The Lancet Infectious Diseases 2009; Volum 9 (6). ISSN 1473-3099.s 357 - 364.

 • Sun, Jinglu; Song, Xiaobo; Kristiansen, bjØrn-erik; Kjæreng, Anne; Willems, Rob J; Eriksen, Harald M; Sundsfjord, arnfinn; Sollid, johanna u ericson. Occurrence, Population Structure, and Antimicrobial Resistance of Enterococci in Marginal and Apical Periodontitis. Journal of Clinical Microbiology 2009; Volum 47 (7). ISSN 0095-1137.s 2218 - 2225.s doi: 10.1128/JCM.00388-09.

 • Naseer, Umaer; Haldorsen, Bjørg; Haldorsen, Bjørg; Tofteland, Ståle; Hegstad, Kristin; Scheutz, Flemming; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular characterization of CTX-M-15-producing clinical isolates of Escherichia coli reveals the spread of multidrug-resistant ST131 (O25:H4) and ST964 (O102:H6) strains in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2009; Volum 117 (7). ISSN 0903-4641.s 526 - 536.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2009.02465.x.

 • Giske, Christian G.; Sundsfjord, arnfinn; Kahlmeter, Gunnar; Woodford, Neil; Nordmann, Patrice; Paterson, David L.; Canton, Rafael; Walsh, Timothy R. Redefining extended-spectrum beta-lactamases: balancing science and clinical need. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; Volum 63 (1). ISSN 0305-7453.s 1 - 4.s doi: 10.1093/jac/dkn444.

 • Samuelsen, Ørjan; Naseer, Umaer; Tofteland, Ståle; Skutlaberg, Dag Harald; Onken, Annette; Hjetland, Reidar; Sundsfjord, Arnfinn; Giske, Christian G.. Emergence of clonally related Klebsiella pneumoniae isolates of sequence type 258 producing plasmid-mediated KPC carbapenemase in Norway and Sweden. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; Volum 63 (4). ISSN 0305-7453.s 654 - 658.s doi: 10.1093/jac/dkp018.

 • Sletvold, H; Johnsen, PJ; Hamre, I; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Nielsen, KM. Complete sequence of Enterococcus faecium pVEF3 and the detection of an omega-epsilon-zeta toxin-antitoxin module and an ABC transporter. Plasmid 2008; Volum 60 (1). ISSN 0147-619X.s 75 - 85.s doi: 10.1016/j.plasmid.2008.04.002.

 • Haldorsen, Bjørg C; Aasnaes, Bettina; Dahl, Kristin Hegstad; Hanssen, Anne-Merethe; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, arnfinn; Lundblad, Eirik W. The AmpC phenotype in Norwegian clinical isolates of Escherichia coli is associated with an acquired ISEcp1-like ampC element or hyperproduction of the endogenous AmpC. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008; Volum 62. ISSN 0305-7453.s 694 - 702.s doi: 10.1093/jac/dkn257.

 • Giske, Christian G.; Buarø, Liselotte; Sundsfjord, arnfinn; Wretlind, Bengt. Alterations of porin, pumps, and penicillin-binding proteins in carbapenem resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Microbial Drug Resistance 2008; Volum 14. ISSN 1076-6294.s doi: 10.1089/mdr.2008.0778.

 • Sundsfjord, arnfinn; Sunde, Marianne. Antimicrobial resistance after antibiotic use in animals-impact on human health. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (21). ISSN 0029-2001.s 2457 - 2461.

 • Samuelsen, Ørjan; Buarø, Liselotte; Giske, Christian G.; Simonsen, Gunnar Skov; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, arnfinn. Evaluation of phenotypic tests for the detection of metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in a low prevalence country. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008; Volum 61. ISSN 0305-7453.s 827 - 830.s doi: 10.1093/jac/dkn016.

 • Vorobieva, Veronika; Bazhukova, T; Hanssen, AM; Caugant, Dominique A; Semenova, N; Haldorsen, Bjørg C; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Clinical isolates of Staphylococcus aureus from the Arkhangelsk region, Russia: antimicrobial susceptibility, molecular epidemiology, and distribution of Panton-Valentine leucocidin genes. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2008; Volum 116 (10). ISSN 0903-4641.s 877 - 887.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2008.01092.x.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Mater, DDG; Flores, MJ; Johnsen, Pål jarle; Midtvedt, T; Corthier, G; Sundsfjord, arnfinn. Transfer of plasmid and chromosomal glycopeptide resistance determinants occurs more readily in the digestive tract of mice than in vitro and exconjugants can persist stably in vivo in the absence of glycopeptide selection. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2007; Volum 59. ISSN 0305-7453.s doi: 10.1093/jac/dkl530.

 • Naseer, Mohammed Umaer; Natas, OB; Haldorsen, Bjørg Christina; Bue, B; Grundt, H; Walsh, TR; Sundsfjord, arnfinn. Nosocomial outbreak of CTX-M-15-producing E-coli in Norway. (Fulltekst: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0463.2007.apm_547.x APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2007; Volum 115. ISSN 0903-4641.

 • Sletvold, H; Johnsen, PJ; Simonsen, Gunnar Skov; Aasnæs, B; Sundsfjord, Arnfinn; Nielsen, KM. Comparative DNA analysis of two vanA plasmids from Enterococcus faecium strains isolated from poultry and a poultry farmer in Norway. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2007; Volum 51 (2). ISSN 0066-4804.s 736 - 739.s doi: 10.1128/AAC.00557-06.

 • Tofteland, Ståle; Haldorsen, Bjørg; Dahl, Kristin Hegstad; Simonsen, Gunnar Skov; Steinbakk, Martin; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, Arnfinn. Effects of phenotype and genotype on methods for detection of extended-spectrum-beta-lactamase-producing clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Norway. (Fulltekst: http://jcm.asm.org/cgi/reprint/45/1/199?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=sundsfjord%2C+a&searchid=1&FIRSTINDEX=0&volume=45&resourcetype=HWCIT Journal of Clinical Microbiology 2007; Volum 45 (1). ISSN 0095-1137.s 199 - 205.s doi: 10.1128/JCM.01319-06.

 • Biavasco, F; Foglia, G; Paoletti, C; Zandri, G; Magi, G; Guaglianone, E; Sundsfjord, arnfinn; Pruzzo, C; Donelli, G; Facinelli, B. VanA-type enterococci from humans, animals, and food: Species distribution, population structure, Tn1546 typing and location, and virulence determinants. Applied and Environmental Microbiology 2007; Volum 73. ISSN 0099-2240.s doi: 10.1128/AEM.02239-06.

 • Littauer, Pia; Caugant, DA; Sangvik, Maria; Høiby, Ernst Arne; Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar S. Macrolide-resistant Streptococcus pyogenes in Norway: Population structure and resistance determinants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006; Volum 50 (5). ISSN 0066-4804.s 1896 - 1899.s doi: 10.1128/AAC.50.5.1896-1899.2006.

 • Sørum, Marit; Johnsen, PJ; Aasnes, Bettina; Rosvoll, T; Kruse, H; Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov. Prevalence, persistence, and molecular characterization of glycopeptide-resistant enterococci in Norwegian poultry and poultry farmers 3 to 8 years after the ban on avoparcin. Applied and Environmental Microbiology 2006; Volum 72. ISSN 0099-2240.

 • Haldorsen, Bjørg; Naseer, Umar; Sundsfjord, Arnfinn; Natås, O; Grundt, H; Bue, B. Utbrudd av ESBL-produserende E. coli i et norsk sykehus. MSIS-rapport 2005; Volum 33. ISSN 1503-1926.s 18 - 18.

 • Walsh, TR; Onken, A; Haldorsen, Bjørg; Toleman, MA; Sundsfjord, Arnfinn. Characterization of a carbapenemase-producing clinical isolate of Bacteroides fragilis in Scandinavia: Genetic analysis of a unique insertion sequence. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2005; Volum 37. ISSN 0036-5548.s 676 - 679.

 • Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn. Antibiotikaresistens med diagnostiske utfordringer. Bioingeniøren 2005; Volum 40 (4). ISSN 0801-6828.s 6 - 9.

 • Johnsen, Pål Jarle; Østerhus, Jan Ivar; Sletvold, Hege; Sørum, Marit; Kruse, Hilde; Nielsen, Kaare Magne; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Persistence of animal and human glycopeptide-resistant enterococci on two Norwegian poultry farms formerly exposed to avoparcin is associated with a widespread plasmid-mediated vanA element within a polyclonal Enterococcus faecium population. Applied and Environmental Microbiology 2005; Volum 71 (1). ISSN 0099-2240.s 159 - 168.

 • Sangvik, Maria; Littauer, Pia; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Dahl, Kristin Hegstad. mef(A), mef(E) and a new mef allele in macrolide-resistant Streptococcus spp. isolates from Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2005; Volum 56. ISSN 0305-7453.s 841 - 846.

 • Littauer, Pia; Sangvik, Maria; Caugant, DA; Høiby, EA; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular epidemiology of macrolide-resistant isolates of Streptococcus pneumoniae collected from blood and respiratory specimens in Norway. Journal of Clinical Microbiology 2005; Volum 43. ISSN 0095-1137.s 2125 - 2132.

 • Woodford, N; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular detection of antibiotic resistance: when and where?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2005; Volum 56. ISSN 0305-7453.s 259 - 261.

 • Klingenberg, C.; Sundsfjord, A; Rønnestad, Arild Erlend; Mikalsen, J; Gaustad, Peter; Flægstad, Trond. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase-negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989�2000. (http://jac.oupjournals.org/cgi/reprint/54/5/889) Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004; Volum 54 (5). ISSN 0305-7453.s 889 - 896.s doi: 10.1093/jac/dkh453.

 • Simonsen, GS; Berdal, Jan Erik; Sundsfjord, A; Berild, D. Simplified and not exact about antibiotics. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 124 (18). ISSN 0029-2001.s 2397 - .

 • Klingenberg, Claus; Sundsfjord, Arnfinn; Rønnestad, A; Mikalsen, J; Gaustad, P; Flægstad, Trond. Correlation between aminoglycoside resistance phenotype and genotype in blood culture isolates of coagulase negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989-2000. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004; Volum 54 (5). ISSN 0305-7453.s 889 - 896.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Haldorsen, Bjørg C; Haaheim, Håkon; Hjelmevoll, SO; Littauer, Pia; Dahl, Kristin Hegstad. Genetic methods for detection of antimicrobial resistance. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2004; Volum 112. ISSN 0903-4641.s 815 - 837.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Sundsfjord, Arnfinn. Transferable vanB2-Tn5382-Like Containing Elements in Fecal Streptococcal Strains From Veal Calf. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2003; Volum 47. ISSN 0066-4804.s 2579 - 2583.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Røkenes, Torunn; Lundblad, Eirik Wasmuth; Sundsfjord, Arnfinn. Nonconjugative transposition of the vanB-containing Tn5382-like element in Enterococcus faecium. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2003; Volum 47. ISSN 0066-4804.s 786 - 789.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Prevalence of resistance to ampicillin, gentamicin and vancomycin in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolates from clinical specimens and use of antimicrobials in five Nordic hospitals. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2003; Volum 51. ISSN 0305-7453.s 323 - 331.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Nonconjugative transposition of the vanB-containing Tn5382-like element in Enterococcus faecium. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2003; Volum 47. ISSN 0066-4804.s 786 - 789.

 • Borgen, Katrine; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn; Wasteson, Yngvild; Olsvik, Ørjan; Kruse, Hilde. Continuing high prevalence of VanA-type vancomycin-resistant enterococci on Norwegian poultry farms three years after avoparcin was banned. Journal of Applied Microbiology 2000; Volum 89. ISSN 1364-5072.s 478 - 485.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Lundblad, Eirik Wasmuth; Røkenes, Torunn; Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Genetic linkage of the vanB2 gene cluster to Tn5382 in vancomycin-resistant enterococci and characterization of two novel insertion sequences. Microbiology (Reading) 2000; Volum 146. ISSN 1350-0872.s 1469 - 1479.

 • Simonsen, Gunnar Skov; Myhre, Marit Renee; Dahl, Kristin Hegstad; Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Typability of Tn1546-like elements in vancomycin resistant enterococci using alternative long-range PCRs and specific analysis of polymorpic regions. Microbial Drug Resistance 2000; Volum 6. ISSN 1076-6294.s 49 - 57.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Simonsen, Gunnar Skov; Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Heterogeneity in the vanB gene cluster of genomically diverse clinical strains of vancomycin-resistant enterococci. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1999; Volum 43. ISSN 0066-4804.s 1105 - 1110.

 • Simonsen, Gunnar Skov; Haaheim, Håkon; Dahl, Kristin Hegstad; Kruse, Hilde; Løvseth, Astrid; Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Transmission of VanA-type vancomycin-resistant enterococci and vanA resistance elements between chicken and humans at avoparcin-exposed farms. Microbial Drug Resistance 1998; Volum 4. ISSN 1076-6294.s 313 - 318.

 • Haaheim, Håkon; Dahl, Kristin Hegstad; Simonsen, Gunnar Skov; Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Long PCRs of transposons in the structural analysis of genes encoding acquired glycopeptide resistance in enterococci. BioTechniques 1998; Volum 24. ISSN 0736-6205.s 432 - 437.

 • Wagner, Theresa; James Peter, Jessin Janice; Schulz, Marc; Ballard, Susan A.; Goncalves da Silva, Anders; Coombs, Geoffrey W; Daley, Denise; Pang, Stanley; Johnson, Paul; Stinear, Tim; Hegstad, Kristin; Howden, Benjamin P.; Sundsfjord, Arnfinn. Australian vancomycin variable E. faecium ST1421 revert to resistance by the use of an alternative vanHAX promoter and increased vanA-plasmid copy number. ECCMID 2021 2021-07-09 - 2021-07-12 2021.

 • Middleton, Lyn; Lampiao, F; Zimba, Tomas F.; Muzime, SM; Simonsen, Gunnar Skov; Småbrekke, Lars; Musaya, J; Solomon, Vernon; Suleman, Fatima; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha Y.. Sharing Knowledge Transforming Societies. The Norhed Programme 2013-2020. African Minds 2019 ISBN 9781928502005.s 68 - 82.

 • Basic, A; Matuschek, Erika; Karatuna, O; Haldorsen, Bjørg C; Hegstad, Kristin; Åhman, Jenny; Sundsfjord, Arnfinn; Kahlmeter, Gunnar. Evaluation of gradient tests for vancomycin MIC determination in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. Effect of incubation for 16-20 hours vs. 24 hours. 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2019-04-13 - 2019-04-16 2019.

 • James Peter, Jessin Janice; Hegstad, Joachim; Josefsen, Ellen H.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Increased prevalence of linezolid resistance mong clinical enterococci in Norway mainly due to spread of optrA E. faecalis. 12th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Al-Rubaye, Mushtaq Talib Shawi; Janice, Jessin; Löhr, Iren Høyland; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. THE FIRST VANE VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCUS FAECALIS IN NORWAY. 3rd annual Iba school meeting 2019-11-03 - 2019-11-05 2019.

 • Al-Rubaye, Mushtaq Talib Shawi; Janice, Jessin; Vildershøj Bjørnholt, Jørgen; Kacelink, Oliver; Haldorsen, Biørg C.; Nygaard, Randi M.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. POPULATION STRUCTURE OF THE NORWEGIAN VANCOMYCIN RESISTANT AND SENSITIVE ENTEROCOCCI 2010-2015. 3rd annual Iba school meeting 2019-11-03 - 2019-11-05 2019.

 • Agyepong, Nicholas; Govinden, Usha; Owusu-Ofori, Alex; Allam, Mushal; Ismail, Arshad; Pedersen, Torunn Annie; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha. Whole-genome sequences of two multidrug-resistant acinetobacter baumannii strains isolated from patients with urinary tract infection in Ghana. Microbiology Resource Announcements (MRA) 2019; Volum 8:e00270-19 (31). ISSN 2169-8287.s 1 - 3.s doi: 10.1128/MRA.00270-19.

 • Lindemann, Paul Christoffer; Gammelsrud, Karianne Wiger; Löhr, Iren Høyland; Akselsen, Per Espen; Lindbæk, Morten; Sundsfjord, Arnfinn. Valg av antibiotika - viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (12). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0339.

 • Wagner, Theresa; Janice, Jessin; Sivertsen, Audun; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The bag of tricks of vancomycin variable enterococci: an alternative constitutive vanHAX-promoter, varying copy numbers and transferable resistance. 12th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers (IMMEM XII) 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • James Peter, Jessin Janice; Josefsen, Ellen H.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Increased prevalence of linezolid resistance among clinical enterococci in Norway.. 5th International Conference on Enterococci 2018-04-15 - 2018-04-19 2018.

 • Wagner, Theresa; Sivertsen, Audun; Janice, Jessin; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Vancomycin variable resistance may occur through creation of a novel constitutive vanHAX-promoter by illegitimate recombination. NDPIA/IBA course on “Antibiotics and Antibiotic Resistance” 2018-11-26 - 2018-11-30 2018.

 • Onarheim, Henning; BREKKE, RAGNVALD LJONES; Leiva, Rafael Alexander Mo; Oma, Dorthea Hagen; Kolstad, Helge; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Mylvaganam, Haima. H. Onarheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (17). ISSN 0029-2001.s 1424 - 1425.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0755.

 • Di Luca, Maria Chiara; Skaare, Dagfinn; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Identification of a novel IMI carbapenemase variant (IMI-9) in Enterobacter cloacae complex. International Journal of Antimicrobial Agents 2016; Volum 48 (6). ISSN 0924-8579.s 764 - 765.s doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.09.004.

 • Onarheim, Henning; Brekke, Ragnvald Ljones; Leiva, Rafael Alexander Mo; Oma, Dorthea Hagen; Kolstad, Helge; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Mylvaganam, Haima. En kvinne med sepsis etter brannskade i Pakistan. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1228 - 1232.

 • Hegstad, Kristin; Samuelsen, Ørjan; Hegstad, Joachim; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular methods for detection of antibacterial resistance genes: rationale and applications. Wolters Kluwer 2015 ISBN 978-1-4511-7675-9.s 408 - 449.

 • Pedersen, Torunn Annie; Lunde, Tracy Tamara Munthali; thoresen, lars; Onken, Anette; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The first case of plasmid mediated linezolid-resistance in human faecal isolate of Enterococcus faecium in Norway was associated with import and high-level glycopeptide and aminoglycoside resistance. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2014-05-10 - 2014-05-13 2014.

 • Thilesen, Carina Merethe; Bjørang, Ola; Skrede, Thomas; Aronsen, Tommy; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Emergence of mutation-based linezolid-resistant invasive Enterococcus faecalis in a haemodialysis patient in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2014; Volum 122 (1). ISSN 0903-4641.s 83 - 84.s doi: 10.1111/apm.12100.

 • Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Rogne, Sissel. antibiotika, mirakelmedisinen som kan forsvinne. Aftenposten Vitenskap 2014. ISSN 2464-3033.s doi: 01.01.2014.

 • Hansen, Frank; Hammerum, Anette M.; Skov, Robert; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Evaluation of the total MBL confirm kit (ROSCO) for detection of metallo-β-lactamases in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagnostic microbiology and infectious disease 2014; Volum 79 (4). ISSN 0732-8893.s 486 - 488.s doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.12.001.

 • Thilesen, Carina Merethe; Bjørang, Ola; Skrede, Thomas; Aronsen, Tommy; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Emergence of mutation-based linezolid-resistant invasive Enterococcus faecalis in a haemodialysis patient in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2014; Volum 122 (1). ISSN 0903-4641.s 83 - 84.s doi: 10.1111/apm.12100.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Rasmussen, knut; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Hvordan gikk det egentlig med et av de største eksperimenter innen høyere utdanning i Norge? 40 år med legeutdanning i nord. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Haldorsen, Bjørg; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Agreement of the MIC Test Strip and Etest with microbroth dilution in glycopeptide susceptibility testing of Enterococcus sp. 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2013-04-27 - 2013-04-30 2013.

 • Gamnes, Jann; Sundsfjord, Arnfinn; Rasmussen, Knut. Organisering, ledelse og eksterne relasjoner - i kontinuerlig endring. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.s 27 - 38.

 • Samuelsen, Ørjan; Naseer, Mohammed Umaer; Karah, Nabil; Lindemann, Paul Christoffer; Leegaard, Truls Michael; Sundsfjord, Arnfinn; Kanestrøm, Anita. Identification of Enterobacteriaceae isolates with OXA-48 and coproduction of OXA-181 and NDM-1 in Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013; Volum 68 (7). ISSN 0305-7453.s 1682 - 1685.s doi: 10.1093/jac/dkt058.

 • Hauksdottir, Nanna; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Utdanning til fremtidens helsetjeneste i nord - samspill i praksis. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 259 - 272.

 • Dahle, Ulf R; Wester, Astrid Louise; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Siste skanse for effektive antibiotika?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 1725 - 1726.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0565.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan; Hegstad, Kristin; Haldorsen, Bjørg C. I førstelinjen mot resistente bakterier. Bioingeniøren 2012 (2). ISSN 0801-6828.s 12 - 14.

 • Pedersen, Torunn Annie; Langnes, Belinda; Rosvoll, Torill Cathrin Solvær; Aasnæs, Bettina; Hammerum, Anette M.; Lester, Camilla; Simonsen, Gunnar Skov; Hegstad, Kristin; Sundsfjord, Arnfinn. Increased prevalence of high-level gentamicin resistance in invasive E. faecium strains in Norway is associated with hospital adapted genetic lineages carrying virulence determinants and aac(6')-Ie-aph(2")-Ia containing transferable megaplasmids. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2011-05-07 - 2011-05-10 2011.

 • Sivertsen, Audun; Lundblad, Eirik Wasmuth; Wisell, Karin Tegmark; Liljequist, Barbro Olsson; Billström, Hanna; Ullberg, Måns; Heimer, D; Sjögren, I; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The widespread VRE outbreak in Swedish hospitals 2007-2009 was associated with clonal E. faecium CC17 genogroup strains harbouring several virulence traits and transferable vanB pRUM-like repA plasmids. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2011-05-07 - 2011-05-10 2011.

 • Samuelsen, Ørjan; Thilesen, Carina; Heggelund, Lars; Vada, Anne N.; Kümmel, Angela; Sundsfjord, arnfinn. Identification of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (3). ISSN 0305-7453.s 670 - 672.s doi: 10.1093/jac/dkq483.

 • Vorobieva, Veronika; Naseer, Umaer; Bazhukova, Tatiana; Semenova, Nadezda; Haldorsen, Bjørg Christina; Aasnaes, Bettina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Urinary tract isolates of Enterobacteriaceae from hospitalized patients in the Arkhangelsk region, Russia: Antimicrobial susceptibility and characterization of extended-spectrum beta-lactamases strains. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2010; Volum 42 (10). ISSN 0036-5548.s 797 - 800.s doi: 10.3109/00365541003798292.

 • Sundsfjord, arnfinn; Willems, R. Enterococcus research: recent developments and clinical challenges. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2010; Volum 16 (6). ISSN 1198-743X.s 525 - 526.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03215.x.

 • Karah, Nabil; Haldorsen, Bjørg; Hegstad, Kristin; Sundsfjord, arnfinn; Samulesen, Ørjan. Molecular identification and characterisation of Acinetobacter baumannii in Norwegian strain collections reveal major discrepancies to phenotypic identification and the presence of carbapenemase producing clonal lineages. 19 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Njølstad, Inger. Det helsevitenskapelige fakultet - mulighetenes fakultet. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Samuelsen, O; Buaro, L; Toleman, MA; Giske, Christian G.; Hermansen, Nils Olav; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, arnfinn. The First Metallo-beta-Lactamase Identified in Norway Is Associated with a TniC-Like Transposon in a Pseudomonas aeruginosa Isolate of Sequence Type 233 Imported from Ghana. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009. ISSN 0066-4804.

 • Giske, Christian G.; Sundsfjord, arnfinn; Kahlmeter, Gunnar; Woodford, Neil; Nordmann, Patrice; Paterson, David L.; Canton, Rafael; Walsh, Timothy R. Redefining extended-spectrum beta-lactamases: balancing science and clinical need-authors' response. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; Volum 64 (1). ISSN 0305-7453.s 213 - 215.s doi: 10.1093/jac/dkp143.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Rasmussen, Gunlög; Sundsfjord, arnfinn; Sjöberg, Lennart; Söderquist, Bo; Hegstad, Kristin. Utbrudd av VanB-type vankomycinresistente Enterococcus faecium i et lavendemisk område - spredning av suksessfulle kloner og plasmider med stabilitetsfunksjoner. Den 45. Årskonferansen 2009-12-03 - 2009-12-04 2009.

 • Haldorsen, Bjørg; Aasnæs, Bettina; Hegstad, Kristin; Hanssen, Anne-Merethe; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, arnfinn; Lundbland, Eirik. AmpC b-lactamases in Norwegian clinical isolates of E. coli. 26th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Haldorsen, Bjørg C; Olsen, Karina; Sollid, johanna u ericson; Haukland, HH; Sundsfjord, arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Breivik, s; Larsen, G; Furberg, Anne Sofie. Nasal and throat swab cultures for the assassment of Staphylococcus aureus colonization and carriage. The Tromsø Staph and Skin Study. The 26th annual meeting of the Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Olsen, Karina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Haukland, HH; Sollid, johanna u ericson; Danielsen, K; Haldorsen, Bjørg C; Eggen, Anne Elise; Furberg, Anne Sofie. Staphylococcus aureus nasal and throat carriage in a large community-based population. 26th Annual meeting ogf the Scandinavian Society for Antimicobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Olsen, Karina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Haukland, HH; Sollid, johanna u ericson; Danielsen, K; Haldorsen, Bjørg C; Eggen, Anne Elise; Furberg, Anne Sofie. The epidemiology of Staphylococcus aureus nasal and throat carriage in a large community-based population in North Norway - The Tromsø Staph and Skin Study. European Congress og Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Haldorsen, Bjørg C; Olsen, Karina; Sollid, johanna u ericson; Haukland, HH; Sundsfjord, arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Breivik, s; G, Larsen; Furberg, Anne Sofie. Nasal and throat swab cultures for the assassment of S. aureus colonization and carriage in The Tromsø Staph and Skin Study. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Naseer, Umaer; Haldorsen, Bjørg C; Dahl, Kristin Hegstad; Scheutz, Flemming; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R.; Sundsfjord, arnfinn. CTX-M Producing Multi-drug Resistant Clinical Isolates of Escherichia coli in Norway are Associated with Virulent Genetic Lineages. 107th General Meeting 2007-05-21 - 2007-05-25 2007.

 • Sun, Jinglu; Song, Xiaobo; Kristiansen, Bjørn Erik; Kjæreng, Anne; Eriksen, Harald M.; Sollid, Johanna E.; Sundsfjord, Arnfinn. Antimicrobial susceptibility of E. faecalis from marginal periodontitis and apical periodontitis. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) 43rd International symposium, post-graduate course 2007-11-07 - 2007-11-09 2007.

 • Sletvold, hege; Johnsen, Pål jarle; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Complete DNA sequence of the Enterococcus faecium vanA plasmid pIP816, and comparative analyses to vanA plasmids isolated from poultry farmer E. faecium strains. Plasmid 2007; Volum 57 (2). ISSN 0147-619X.s 239 - 239.

 • Stensvåg, Klara; Haug, Tor; Styrvold, Olaf B.; Andersen, Jeanette hammer; Sundsfjord, arnfinn; Sollid, johanna u ericson; Blencke, Hans-Matti. Antibakterial peptides; mechanisms of action and screening methods. MabCent fagdag 2007-11-10 - 2007.

 • Vorobieva, Veronika; Bazhukova, T; Semenova, N.; Haldorsen, Bjørg C; Bettina, A.; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn. Clinical urinary tract isolates of Entero-bacteriaceae in the Arkhangelsk region, Russian Federation: antimicrobial resistance profiles and characterisation of ESBL-strains. 25th International Congress of Chemotherapy 2007-03-31 - 2007-04-03 2007.

 • Dahl Hegstad, Kristin; Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patric; Willems, Rob; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn. The distribution of ccrA- and ccrB-like recombinase genes in Enterococcus spp., and CC-17 related strains of Enterococcus faecium. 2nd FEMS congress of European michrobiologists. Madrid July 2006. 2006-07-04 - 2006-07-08 2006.

 • Palmieri, Claudio; Vecchi, Manuela; Littauer, Pia; Sundsfjord, arnfinn; Varaldo, Pietro E; Facinelli, Bruna. Clonal spread of macrolide- and tetracycline-resistant (ermA tet O) emm77 Streptococcus pyogenes isolates in Italy and Norway. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006; Volum 50 (12). ISSN 0066-4804.s 4229 - 4230.s doi: 10.1128/AAC.00943-06.

 • Husebekk, Anne; Sundsfjord, arnfinn; Hasvold, Toralf; Schrøder, Knut; Huseby, nils-erik; Vorland, LH; Aarbakke, Jarle. Kan vi ha tillit til medisinsk forskning?. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Naseer, Umaer; Haldorsen, Bjørg C; Tofteland, Ståle; Dahl, Kristin Hegstad; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R.; Sundsfjord, arnfinn. Virulent clones of E.coli are associated with CTX-M type ESBL-production and multi-resistance in Norway. Årskonferansen 2006, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2006-12-07 - 2006-12-08 2006.

 • Littauer, Pia; Sundsfjord, arnfinn. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Viridans Group of Streptococci in Norway: Phenotypes, Genotypes, Reservoirs and Population Structure. 2006 ISBN 82-7589-164-7.

 • Sundsfjord, arnfinn. Pseudomonas aeruginosa - en utfordring for oss alle. Vårmøte i klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin 2006-06-08 - 2006-06-09 2006.

 • Naseer, Umaer; Sundsfjord, arnfinn. Virulente kloner av E. coli er assosiert til ESBL- produksjon og multiresistens i Norge. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi 2006-12-08 - 2006-12-08 2006.

 • Sundsfjord, arnfinn. Mekanismer for karbapenemresistens i norske Pseudomans aeruginos isolater. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi 2006-12-08 - 2006-12-09 2006.

 • Sundsfjord, arnfinn. The origin and spread of enterococcal resistance genes. Annual Meeting Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2006-10-26 - 2006-10-29 2006.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patric; Willems, Rob; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn; Dahl, Kristin Hegstad. CcrA/B - a New Gene Capture System in E. faecium?. CAMST seminar 2006-04-21 - 2006-04-21 2006.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patrick; Willems, Rob; Sollid, Johanna E.; Sundsfjord, arnfinn; Dahl, Kristin Hegstad. Dissemination of ccrA- and ccrB-like in CC-17 of Enterococcus faecium. National Conference on Microbial Sciences and Technology 2006-06-17 - 2006-06-19 2006.

 • Yang, Nannan; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Forskningsbiobankene ved DMF - hva har vi og hvor skal vi?. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Littauer, Pia; Haldorsen, Bjørg C; Kraemer, Manuela; AasnÆs, bettina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn. Macrolide resistant determinants are prevalent and readily selected for in viridans group streptococci among healthy Norwegian adults. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2006-04-01 - 2006-04-04 2006.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum T; Butaye, Patrick; Willems, Rob J; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn. Dissemination of ccrA- and ccrB-like in enterococci. 2nd FEMS Congress of European Microbiologists 2006-07-04 - 2006-07-08 2006.

 • Haldorsen, Bjørg; Lundblad, Eirik W; AasnÆs, bettina; Dahl, Kristin Hegstad; Hanssen, Anne-Merethe; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, TR; Sundsfjord, arnfinn. Evaluation of an AmpC disk test and genetic detection of imported ampC-genes in Norwegian clinical strains of E. coli. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2006-04-01 - 2006-04-04 2006.

 • Sollid, johanna u ericson; Mohn, Stein Christian; Hanssen, Anne Merethe; Bjørkeng, Eva katrin; Cavanagh, J. Pauline; Tessem, trine juliane; Sundsfjord, Arnfinn; Dahl, kristin hegstad. Horizontal transfer of housekeeping genes by large chromosomal elements in Enterococcus faecium. 2nd international ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Nes, Ingolf; Berdal, Knut G; Kruse, Hilde; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sundsfjord, Arnfinn; Yazdankhah, Siamak Pour. An assessment on potential long-term health effects caused by antibiotic resistance marker genes in genetically modified organisms based on antibiotic usage and resistance patterns in Norway. Report from an Ad Hoc Group appointed by the Norwegian Scientific Panel on Genetically Modified Organisms and Panel on Biological Hazards.. (Fulltekst: https://vkm.no/download/18.645b840415d03a2fe8f128a5/1500981408361/23de90b2ff.pdf (Omtale: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/helseogmiljovurderingantibiotikaresistensmarkorgenerigenmodifiserteplanter.4.645b840415d03a2fe8f12845.html) 2005 (2005:60). ISSN 2535-4019.

 • Sletvold, hege; Johnsen, Pål jarle; Simonsen, Gunnar Skov; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Complete nucleotide sequence of the VanA glycopeptide resistance-mediating plasmid p399/F99/A9 from Enterococcus faecium. ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Vorobieva, Veronika; Bazhukova, T; Semenova, N; Haldorsen, Bjørg; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Clinical isolates of Staphylococcus auresus in the Arkangelsk region, Russia: prevalence of antimicrobial resistance and molecular epidemiology of methicillin-resistant strains. ESCMID 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Silencing of a Pseudomonas aeruginoas mettalobeta-lactamase gene in Enterobacteriaceae isolate: evidence for post-transcriptional modifications. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Genetic analysis of CMY-2 betalactamase genes and class 1 integrons in Escherichia coli and Enterobacter cloacae from Norway. European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Et, Al.. A nosocomial outbreak of CTX-M-15 producing E.coli in Norway. European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Hermansen, Nils Olav. ESBL-producing Escherichia coli in the Oslo region, Norway, 2000-2004. Scandinavian Society Antimicrobial Chemotherapy meeting 2005-08-11 - 2005-08-14 2005.

 • Sollid, johanna u ericson; Dahl, kristin hegstad; Mohn, Stein Christian; Sundsfjord, Arnfinn. Tnvamp – an integrative and conjugative element (ICE) in Enterococcus faecium. The Norwegian Biochemical Society 41st Contact Meeting 2005-01-13 - 2005-01-16 2005.

 • Tadesse, Girum T; Dahl, Kristin Hegstad; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, Arnfinn. Putative ccrA and ccrB serine recombinase genes in Enterococcus faecium: Molecular epidemiology and bioinformatics study. 2nd International ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Cephalosporin resistance mechanism in Enterobacteriaceae. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Sørum, Marit. Colonization, persistence, and molecular characterization of glycopeptide resistant enterococci (GRE) in Norwegian poultry and poultry farmers three to nine years after the ban of avoparcin. ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Mechanisms for persistence of glycopeptide resistant enterococci (vanA) without antibiotic selection. European Congress of Chemotherapy and Infection 2005-10-19 - 2005-10-22 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Mechanisms for persistence of glycopeptide resistant enterococci (VanA)without antibiotic selection. Invited seminar Karolinska Institute 2005-12-08 - 2005-12-08 2005.

 • Nielsen, Kaare Magne; Sundsfjord, Arnfinn. An assessment on potential long-term health effects caused by antibiotic resistance marker genes in genetically modified organisms based on antibiotic usage and resistance patterns in Norway. 2005.

 • Klingenberg, Claus; Sundsfjord, Arnfinn; Rønnestad, A; Mikalsen, J; Gausiad, P; Flægstad, Trond. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989-2000. Pediatric Research 2004; Volum 56. ISSN 0031-3998.s 486 - 486.

 • Klingenberg, C.; Sundsfjord, A; Rønnestad, Arild Erlend; Mikalsen, J; Gaustad, Peter; Flægstad, Trond. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase-negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989�2000. Pediatric Research 2004; Volum 56 (3). ISSN 0031-3998.s 464 - .

 • Sundsfjord, Arnfinn. Forenklet og upresist om antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 18. ISSN 0029-2001.s 124 - 124.

 • Wagner, Theresa; James Peter, Jessin Janice; Schulz, Marc; Ballard, Susan A.; Goncalves da Silva, Anders; Coombs, Geoffrey W; Daley, Denise; Pang, Stanley; Johnson, Paul; Stinear, Tim; Hegstad, Kristin; Howden, Benjamin P.; Sundsfjord, Arnfinn. Australian vancomycin variable E. faecium ST1421 revert to resistance by the use of an alternative vanHAX promoter and increased vanA-plasmid copy number. ECCMID 2021 2021-07-09 - 2021-07-12 2021.

 • Middleton, Lyn; Lampiao, F; Zimba, Tomas F.; Muzime, SM; Simonsen, Gunnar Skov; Småbrekke, Lars; Musaya, J; Solomon, Vernon; Suleman, Fatima; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha Y.. Sharing Knowledge Transforming Societies. The Norhed Programme 2013-2020. African Minds 2019 ISBN 9781928502005.s 68 - 82.

 • Basic, A; Matuschek, Erika; Karatuna, O; Haldorsen, Bjørg C; Hegstad, Kristin; Åhman, Jenny; Sundsfjord, Arnfinn; Kahlmeter, Gunnar. Evaluation of gradient tests for vancomycin MIC determination in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. Effect of incubation for 16-20 hours vs. 24 hours. 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2019-04-13 - 2019-04-16 2019.

 • James Peter, Jessin Janice; Hegstad, Joachim; Josefsen, Ellen H.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Increased prevalence of linezolid resistance mong clinical enterococci in Norway mainly due to spread of optrA E. faecalis. 12th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Al-Rubaye, Mushtaq Talib Shawi; Janice, Jessin; Löhr, Iren Høyland; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. THE FIRST VANE VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCUS FAECALIS IN NORWAY. 3rd annual Iba school meeting 2019-11-03 - 2019-11-05 2019.

 • Al-Rubaye, Mushtaq Talib Shawi; Janice, Jessin; Vildershøj Bjørnholt, Jørgen; Kacelink, Oliver; Haldorsen, Biørg C.; Nygaard, Randi M.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. POPULATION STRUCTURE OF THE NORWEGIAN VANCOMYCIN RESISTANT AND SENSITIVE ENTEROCOCCI 2010-2015. 3rd annual Iba school meeting 2019-11-03 - 2019-11-05 2019.

 • Agyepong, Nicholas; Govinden, Usha; Owusu-Ofori, Alex; Allam, Mushal; Ismail, Arshad; Pedersen, Torunn Annie; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha. Whole-genome sequences of two multidrug-resistant acinetobacter baumannii strains isolated from patients with urinary tract infection in Ghana. Microbiology Resource Announcements (MRA) 2019; Volum 8:e00270-19 (31). ISSN 2169-8287.s 1 - 3.s doi: 10.1128/MRA.00270-19.

 • Lindemann, Paul Christoffer; Gammelsrud, Karianne Wiger; Löhr, Iren Høyland; Akselsen, Per Espen; Lindbæk, Morten; Sundsfjord, Arnfinn. Valg av antibiotika - viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (12). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0339.

 • Wagner, Theresa; Janice, Jessin; Sivertsen, Audun; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The bag of tricks of vancomycin variable enterococci: an alternative constitutive vanHAX-promoter, varying copy numbers and transferable resistance. 12th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers (IMMEM XII) 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • James Peter, Jessin Janice; Josefsen, Ellen H.; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Increased prevalence of linezolid resistance among clinical enterococci in Norway.. 5th International Conference on Enterococci 2018-04-15 - 2018-04-19 2018.

 • Wagner, Theresa; Sivertsen, Audun; Janice, Jessin; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Vancomycin variable resistance may occur through creation of a novel constitutive vanHAX-promoter by illegitimate recombination. NDPIA/IBA course on “Antibiotics and Antibiotic Resistance” 2018-11-26 - 2018-11-30 2018.

 • Onarheim, Henning; BREKKE, RAGNVALD LJONES; Leiva, Rafael Alexander Mo; Oma, Dorthea Hagen; Kolstad, Helge; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Mylvaganam, Haima. H. Onarheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (17). ISSN 0029-2001.s 1424 - 1425.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0755.

 • Di Luca, Maria Chiara; Skaare, Dagfinn; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Identification of a novel IMI carbapenemase variant (IMI-9) in Enterobacter cloacae complex. International Journal of Antimicrobial Agents 2016; Volum 48 (6). ISSN 0924-8579.s 764 - 765.s doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.09.004.

 • Onarheim, Henning; Brekke, Ragnvald Ljones; Leiva, Rafael Alexander Mo; Oma, Dorthea Hagen; Kolstad, Helge; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Mylvaganam, Haima. En kvinne med sepsis etter brannskade i Pakistan. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1228 - 1232.

 • Hegstad, Kristin; Samuelsen, Ørjan; Hegstad, Joachim; Sundsfjord, Arnfinn. Molecular methods for detection of antibacterial resistance genes: rationale and applications. Wolters Kluwer 2015 ISBN 978-1-4511-7675-9.s 408 - 449.

 • Pedersen, Torunn Annie; Lunde, Tracy Tamara Munthali; thoresen, lars; Onken, Anette; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The first case of plasmid mediated linezolid-resistance in human faecal isolate of Enterococcus faecium in Norway was associated with import and high-level glycopeptide and aminoglycoside resistance. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2014-05-10 - 2014-05-13 2014.

 • Thilesen, Carina Merethe; Bjørang, Ola; Skrede, Thomas; Aronsen, Tommy; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Emergence of mutation-based linezolid-resistant invasive Enterococcus faecalis in a haemodialysis patient in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2014; Volum 122 (1). ISSN 0903-4641.s 83 - 84.s doi: 10.1111/apm.12100.

 • Olsvik, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Rogne, Sissel. antibiotika, mirakelmedisinen som kan forsvinne. Aftenposten Vitenskap 2014. ISSN 2464-3033.s doi: 01.01.2014.

 • Hansen, Frank; Hammerum, Anette M.; Skov, Robert; Haldorsen, Bjørg; Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan. Evaluation of the total MBL confirm kit (ROSCO) for detection of metallo-β-lactamases in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagnostic microbiology and infectious disease 2014; Volum 79 (4). ISSN 0732-8893.s 486 - 488.s doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.12.001.

 • Thilesen, Carina Merethe; Bjørang, Ola; Skrede, Thomas; Aronsen, Tommy; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Emergence of mutation-based linezolid-resistant invasive Enterococcus faecalis in a haemodialysis patient in Norway. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2014; Volum 122 (1). ISSN 0903-4641.s 83 - 84.s doi: 10.1111/apm.12100.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Rasmussen, knut; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Hvordan gikk det egentlig med et av de største eksperimenter innen høyere utdanning i Norge? 40 år med legeutdanning i nord. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Haldorsen, Bjørg; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. Agreement of the MIC Test Strip and Etest with microbroth dilution in glycopeptide susceptibility testing of Enterococcus sp. 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2013-04-27 - 2013-04-30 2013.

 • Gamnes, Jann; Sundsfjord, Arnfinn; Rasmussen, Knut. Organisering, ledelse og eksterne relasjoner - i kontinuerlig endring. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.s 27 - 38.

 • Samuelsen, Ørjan; Naseer, Mohammed Umaer; Karah, Nabil; Lindemann, Paul Christoffer; Leegaard, Truls Michael; Sundsfjord, Arnfinn; Kanestrøm, Anita. Identification of Enterobacteriaceae isolates with OXA-48 and coproduction of OXA-181 and NDM-1 in Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013; Volum 68 (7). ISSN 0305-7453.s 1682 - 1685.s doi: 10.1093/jac/dkt058.

 • Hauksdottir, Nanna; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Utdanning til fremtidens helsetjeneste i nord - samspill i praksis. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 259 - 272.

 • Dahle, Ulf R; Wester, Astrid Louise; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn. Siste skanse for effektive antibiotika?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 1725 - 1726.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0565.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Samuelsen, Ørjan; Hegstad, Kristin; Haldorsen, Bjørg C. I førstelinjen mot resistente bakterier. Bioingeniøren 2012 (2). ISSN 0801-6828.s 12 - 14.

 • Pedersen, Torunn Annie; Langnes, Belinda; Rosvoll, Torill Cathrin Solvær; Aasnæs, Bettina; Hammerum, Anette M.; Lester, Camilla; Simonsen, Gunnar Skov; Hegstad, Kristin; Sundsfjord, Arnfinn. Increased prevalence of high-level gentamicin resistance in invasive E. faecium strains in Norway is associated with hospital adapted genetic lineages carrying virulence determinants and aac(6')-Ie-aph(2")-Ia containing transferable megaplasmids. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2011-05-07 - 2011-05-10 2011.

 • Sivertsen, Audun; Lundblad, Eirik Wasmuth; Wisell, Karin Tegmark; Liljequist, Barbro Olsson; Billström, Hanna; Ullberg, Måns; Heimer, D; Sjögren, I; Aasnæs, Bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. The widespread VRE outbreak in Swedish hospitals 2007-2009 was associated with clonal E. faecium CC17 genogroup strains harbouring several virulence traits and transferable vanB pRUM-like repA plasmids. 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2011-05-07 - 2011-05-10 2011.

 • Samuelsen, Ørjan; Thilesen, Carina; Heggelund, Lars; Vada, Anne N.; Kümmel, Angela; Sundsfjord, arnfinn. Identification of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in Norway. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011; Volum 66 (3). ISSN 0305-7453.s 670 - 672.s doi: 10.1093/jac/dkq483.

 • Vorobieva, Veronika; Naseer, Umaer; Bazhukova, Tatiana; Semenova, Nadezda; Haldorsen, Bjørg Christina; Aasnaes, Bettina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Urinary tract isolates of Enterobacteriaceae from hospitalized patients in the Arkhangelsk region, Russia: Antimicrobial susceptibility and characterization of extended-spectrum beta-lactamases strains. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2010; Volum 42 (10). ISSN 0036-5548.s 797 - 800.s doi: 10.3109/00365541003798292.

 • Sundsfjord, arnfinn; Willems, R. Enterococcus research: recent developments and clinical challenges. Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2010; Volum 16 (6). ISSN 1198-743X.s 525 - 526.s doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03215.x.

 • Karah, Nabil; Haldorsen, Bjørg; Hegstad, Kristin; Sundsfjord, arnfinn; Samulesen, Ørjan. Molecular identification and characterisation of Acinetobacter baumannii in Norwegian strain collections reveal major discrepancies to phenotypic identification and the presence of carbapenemase producing clonal lineages. 19 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Njølstad, Inger. Det helsevitenskapelige fakultet - mulighetenes fakultet. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Samuelsen, O; Buaro, L; Toleman, MA; Giske, Christian G.; Hermansen, Nils Olav; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, arnfinn. The First Metallo-beta-Lactamase Identified in Norway Is Associated with a TniC-Like Transposon in a Pseudomonas aeruginosa Isolate of Sequence Type 233 Imported from Ghana. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009. ISSN 0066-4804.

 • Giske, Christian G.; Sundsfjord, arnfinn; Kahlmeter, Gunnar; Woodford, Neil; Nordmann, Patrice; Paterson, David L.; Canton, Rafael; Walsh, Timothy R. Redefining extended-spectrum beta-lactamases: balancing science and clinical need-authors' response. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009; Volum 64 (1). ISSN 0305-7453.s 213 - 215.s doi: 10.1093/jac/dkp143.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Rasmussen, Gunlög; Sundsfjord, arnfinn; Sjöberg, Lennart; Söderquist, Bo; Hegstad, Kristin. Utbrudd av VanB-type vankomycinresistente Enterococcus faecium i et lavendemisk område - spredning av suksessfulle kloner og plasmider med stabilitetsfunksjoner. Den 45. Årskonferansen 2009-12-03 - 2009-12-04 2009.

 • Haldorsen, Bjørg; Aasnæs, Bettina; Hegstad, Kristin; Hanssen, Anne-Merethe; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R; Sundsfjord, arnfinn; Lundbland, Eirik. AmpC b-lactamases in Norwegian clinical isolates of E. coli. 26th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Haldorsen, Bjørg C; Olsen, Karina; Sollid, johanna u ericson; Haukland, HH; Sundsfjord, arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Breivik, s; Larsen, G; Furberg, Anne Sofie. Nasal and throat swab cultures for the assassment of Staphylococcus aureus colonization and carriage. The Tromsø Staph and Skin Study. The 26th annual meeting of the Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Olsen, Karina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Haukland, HH; Sollid, johanna u ericson; Danielsen, K; Haldorsen, Bjørg C; Eggen, Anne Elise; Furberg, Anne Sofie. Staphylococcus aureus nasal and throat carriage in a large community-based population. 26th Annual meeting ogf the Scandinavian Society for Antimicobial Chemotherapy 2009-09-03 - 2009-09-06 2009.

 • Olsen, Karina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Haukland, HH; Sollid, johanna u ericson; Danielsen, K; Haldorsen, Bjørg C; Eggen, Anne Elise; Furberg, Anne Sofie. The epidemiology of Staphylococcus aureus nasal and throat carriage in a large community-based population in North Norway - The Tromsø Staph and Skin Study. European Congress og Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Haldorsen, Bjørg C; Olsen, Karina; Sollid, johanna u ericson; Haukland, HH; Sundsfjord, arnfinn; Simonsen, Gunnar Skov; Breivik, s; G, Larsen; Furberg, Anne Sofie. Nasal and throat swab cultures for the assassment of S. aureus colonization and carriage in The Tromsø Staph and Skin Study. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009-05-16 - 2009-05-19 2009.

 • Naseer, Umaer; Haldorsen, Bjørg C; Dahl, Kristin Hegstad; Scheutz, Flemming; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R.; Sundsfjord, arnfinn. CTX-M Producing Multi-drug Resistant Clinical Isolates of Escherichia coli in Norway are Associated with Virulent Genetic Lineages. 107th General Meeting 2007-05-21 - 2007-05-25 2007.

 • Sun, Jinglu; Song, Xiaobo; Kristiansen, Bjørn Erik; Kjæreng, Anne; Eriksen, Harald M.; Sollid, Johanna E.; Sundsfjord, Arnfinn. Antimicrobial susceptibility of E. faecalis from marginal periodontitis and apical periodontitis. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) 43rd International symposium, post-graduate course 2007-11-07 - 2007-11-09 2007.

 • Sletvold, hege; Johnsen, Pål jarle; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Complete DNA sequence of the Enterococcus faecium vanA plasmid pIP816, and comparative analyses to vanA plasmids isolated from poultry farmer E. faecium strains. Plasmid 2007; Volum 57 (2). ISSN 0147-619X.s 239 - 239.

 • Stensvåg, Klara; Haug, Tor; Styrvold, Olaf B.; Andersen, Jeanette hammer; Sundsfjord, arnfinn; Sollid, johanna u ericson; Blencke, Hans-Matti. Antibakterial peptides; mechanisms of action and screening methods. MabCent fagdag 2007-11-10 - 2007.

 • Vorobieva, Veronika; Bazhukova, T; Semenova, N.; Haldorsen, Bjørg C; Bettina, A.; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn. Clinical urinary tract isolates of Entero-bacteriaceae in the Arkhangelsk region, Russian Federation: antimicrobial resistance profiles and characterisation of ESBL-strains. 25th International Congress of Chemotherapy 2007-03-31 - 2007-04-03 2007.

 • Dahl Hegstad, Kristin; Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patric; Willems, Rob; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn. The distribution of ccrA- and ccrB-like recombinase genes in Enterococcus spp., and CC-17 related strains of Enterococcus faecium. 2nd FEMS congress of European michrobiologists. Madrid July 2006. 2006-07-04 - 2006-07-08 2006.

 • Palmieri, Claudio; Vecchi, Manuela; Littauer, Pia; Sundsfjord, arnfinn; Varaldo, Pietro E; Facinelli, Bruna. Clonal spread of macrolide- and tetracycline-resistant (ermA tet O) emm77 Streptococcus pyogenes isolates in Italy and Norway. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2006; Volum 50 (12). ISSN 0066-4804.s 4229 - 4230.s doi: 10.1128/AAC.00943-06.

 • Husebekk, Anne; Sundsfjord, arnfinn; Hasvold, Toralf; Schrøder, Knut; Huseby, nils-erik; Vorland, LH; Aarbakke, Jarle. Kan vi ha tillit til medisinsk forskning?. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Naseer, Umaer; Haldorsen, Bjørg C; Tofteland, Ståle; Dahl, Kristin Hegstad; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, Timothy R.; Sundsfjord, arnfinn. Virulent clones of E.coli are associated with CTX-M type ESBL-production and multi-resistance in Norway. Årskonferansen 2006, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2006-12-07 - 2006-12-08 2006.

 • Littauer, Pia; Sundsfjord, arnfinn. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Viridans Group of Streptococci in Norway: Phenotypes, Genotypes, Reservoirs and Population Structure. 2006 ISBN 82-7589-164-7.

 • Sundsfjord, arnfinn. Pseudomonas aeruginosa - en utfordring for oss alle. Vårmøte i klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin 2006-06-08 - 2006-06-09 2006.

 • Naseer, Umaer; Sundsfjord, arnfinn. Virulente kloner av E. coli er assosiert til ESBL- produksjon og multiresistens i Norge. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi 2006-12-08 - 2006-12-08 2006.

 • Sundsfjord, arnfinn. Mekanismer for karbapenemresistens i norske Pseudomans aeruginos isolater. Årskonferansen i medisinsk mikrobiologi 2006-12-08 - 2006-12-09 2006.

 • Sundsfjord, arnfinn. The origin and spread of enterococcal resistance genes. Annual Meeting Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy 2006-10-26 - 2006-10-29 2006.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patric; Willems, Rob; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn; Dahl, Kristin Hegstad. CcrA/B - a New Gene Capture System in E. faecium?. CAMST seminar 2006-04-21 - 2006-04-21 2006.

 • Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum; Butaye, Patrick; Willems, Rob; Sollid, Johanna E.; Sundsfjord, arnfinn; Dahl, Kristin Hegstad. Dissemination of ccrA- and ccrB-like in CC-17 of Enterococcus faecium. National Conference on Microbial Sciences and Technology 2006-06-17 - 2006-06-19 2006.

 • Yang, Nannan; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Forskningsbiobankene ved DMF - hva har vi og hvor skal vi?. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Littauer, Pia; Haldorsen, Bjørg C; Kraemer, Manuela; AasnÆs, bettina; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, arnfinn. Macrolide resistant determinants are prevalent and readily selected for in viridans group streptococci among healthy Norwegian adults. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2006-04-01 - 2006-04-04 2006.

 • Dahl, Kristin Hegstad; Bjørkeng, Eva katrin; Tadesse, Girum T; Butaye, Patrick; Willems, Rob J; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, arnfinn. Dissemination of ccrA- and ccrB-like in enterococci. 2nd FEMS Congress of European Microbiologists 2006-07-04 - 2006-07-08 2006.

 • Haldorsen, Bjørg; Lundblad, Eirik W; AasnÆs, bettina; Dahl, Kristin Hegstad; Hanssen, Anne-Merethe; Simonsen, Gunnar Skov; Walsh, TR; Sundsfjord, arnfinn. Evaluation of an AmpC disk test and genetic detection of imported ampC-genes in Norwegian clinical strains of E. coli. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2006-04-01 - 2006-04-04 2006.

 • Sollid, johanna u ericson; Mohn, Stein Christian; Hanssen, Anne Merethe; Bjørkeng, Eva katrin; Cavanagh, J. Pauline; Tessem, trine juliane; Sundsfjord, Arnfinn; Dahl, kristin hegstad. Horizontal transfer of housekeeping genes by large chromosomal elements in Enterococcus faecium. 2nd international ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Nes, Ingolf; Berdal, Knut G; Kruse, Hilde; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sundsfjord, Arnfinn; Yazdankhah, Siamak Pour. An assessment on potential long-term health effects caused by antibiotic resistance marker genes in genetically modified organisms based on antibiotic usage and resistance patterns in Norway. Report from an Ad Hoc Group appointed by the Norwegian Scientific Panel on Genetically Modified Organisms and Panel on Biological Hazards.. (Fulltekst: https://vkm.no/download/18.645b840415d03a2fe8f128a5/1500981408361/23de90b2ff.pdf (Omtale: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/helseogmiljovurderingantibiotikaresistensmarkorgenerigenmodifiserteplanter.4.645b840415d03a2fe8f12845.html) 2005 (2005:60). ISSN 2535-4019.

 • Sletvold, hege; Johnsen, Pål jarle; Simonsen, Gunnar Skov; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Nielsen, Kaare Magne. Complete nucleotide sequence of the VanA glycopeptide resistance-mediating plasmid p399/F99/A9 from Enterococcus faecium. ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Vorobieva, Veronika; Bazhukova, T; Semenova, N; Haldorsen, Bjørg; Simonsen, Gunnar Skov; Sundsfjord, Arnfinn. Clinical isolates of Staphylococcus auresus in the Arkangelsk region, Russia: prevalence of antimicrobial resistance and molecular epidemiology of methicillin-resistant strains. ESCMID 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Silencing of a Pseudomonas aeruginoas mettalobeta-lactamase gene in Enterobacteriaceae isolate: evidence for post-transcriptional modifications. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Genetic analysis of CMY-2 betalactamase genes and class 1 integrons in Escherichia coli and Enterobacter cloacae from Norway. European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Et, Al.. A nosocomial outbreak of CTX-M-15 producing E.coli in Norway. European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Hermansen, Nils Olav. ESBL-producing Escherichia coli in the Oslo region, Norway, 2000-2004. Scandinavian Society Antimicrobial Chemotherapy meeting 2005-08-11 - 2005-08-14 2005.

 • Sollid, johanna u ericson; Dahl, kristin hegstad; Mohn, Stein Christian; Sundsfjord, Arnfinn. Tnvamp – an integrative and conjugative element (ICE) in Enterococcus faecium. The Norwegian Biochemical Society 41st Contact Meeting 2005-01-13 - 2005-01-16 2005.

 • Tadesse, Girum T; Dahl, Kristin Hegstad; Sollid, johanna u ericson; Sundsfjord, Arnfinn. Putative ccrA and ccrB serine recombinase genes in Enterococcus faecium: Molecular epidemiology and bioinformatics study. 2nd International ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Cephalosporin resistance mechanism in Enterobacteriaceae. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2005-04-02 - 2005-04-05 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn; Sørum, Marit. Colonization, persistence, and molecular characterization of glycopeptide resistant enterococci (GRE) in Norwegian poultry and poultry farmers three to nine years after the ban of avoparcin. ASM-FEMS Conference on Enterococci 2005-08-28 - 2005-08-31 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Mechanisms for persistence of glycopeptide resistant enterococci (vanA) without antibiotic selection. European Congress of Chemotherapy and Infection 2005-10-19 - 2005-10-22 2005.

 • Sundsfjord, Arnfinn. Mechanisms for persistence of glycopeptide resistant enterococci (VanA)without antibiotic selection. Invited seminar Karolinska Institute 2005-12-08 - 2005-12-08 2005.

 • Nielsen, Kaare Magne; Sundsfjord, Arnfinn. An assessment on potential long-term health effects caused by antibiotic resistance marker genes in genetically modified organisms based on antibiotic usage and resistance patterns in Norway. 2005.

 • Klingenberg, Claus; Sundsfjord, Arnfinn; Rønnestad, A; Mikalsen, J; Gausiad, P; Flægstad, Trond. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989-2000. Pediatric Research 2004; Volum 56. ISSN 0031-3998.s 486 - 486.

 • Klingenberg, C.; Sundsfjord, A; Rønnestad, Arild Erlend; Mikalsen, J; Gaustad, Peter; Flægstad, Trond. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase-negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, 1989�2000. Pediatric Research 2004; Volum 56 (3). ISSN 0031-3998.s 464 - .

 • Sundsfjord, Arnfinn. Forenklet og upresist om antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 18. ISSN 0029-2001.s 124 - 124.

 • [Loading...]