Personkort bilde

Karin Eilertsen

Seniorrådgiver Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 Stillingsbeskrivelse:

  • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
  • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
  • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
  • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
  • Gi råd til enheter, ledere og ansatte i arbeidet med hvordan man kommer i gang med systematisk forbedringsarbeid

 

 

  • Eilertsen, Karin; Barrett, Robert T; Pedersen, Torstein. Diet, growth and early survival of Atlantic Puffin (Fratercula arctica) chicks in North Norway. Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) 2008; Volum 31. ISSN 1524-4695.s 107 - 114.

  • [Loading...]