Bilde av Weum, Sven Magne
Foto: Sven Weum
Bilde av Weum, Sven Magne
Institutt for klinisk medisin sven.magne.weum@uit.no +4777644481

Sven Magne Weum


Førsteamanuensis II, fagenhetsleder radiologi


 • Louis de Weerd, James Mercer, Sven Weum :
  Static Versus Dynamic Infrared Thermography in Perforator Mapping
  Annals of Plastic Surgery 01. juni 2021 DOI
 • Thomas K. Sjöberg, James Mercer, Sven Weum, Louis de Weerd :
  The value of dynamic infrared thermography in pedicled thoracodorsal artery perforator flap surgery
  Plastic and reconstructive surgery. Global open 15. juli 2020 ARKIV / DOI
 • Louis de Weerd, Sven Weum :
  Lipødem- en ny utfordring for plastikkirurger
  Kirurgen 2020
 • Louis de Weerd, Sven Weum, Malgorzata Gosciewska, Stig Norderval, J. Kjæve :
  Lukking av fistel ved å tenke utenfor boksen
  Kirurgen 2020
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultrasound-guided Sympathetic Block of the Radial Artery with Botulinum Toxin to Treat Vasospasm
  Plastic and reconstructive surgery. Global open 2018 ARKIV / DOI
 • Stig Norderval, Lilli Lundby, H. Hougaard, Steen Buntzen, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Efficacy of autologous fat graft injection in the treatment of anovaginal fistulas
  Techniques in Coloproctology 28. desember 2017 DOI
 • Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Evaluation of dynamic infrared thermography as an alternative to CT angiography for perforator mapping in breast reconstruction: A clinical study
  BMC Medical Imaging 2016 ARKIV / DOI
 • Sven Weum, Siri Millerjord, Louis de Weerd :
  The distribution of hand fractures at the university hospital of north Norway
  Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2016 ARKIV / DOI
 • Louis de Weerd, Solveig Nergård, Rolv-Ole Lindsetmo, Sven Weum :
  Combining autologous ventral hernia repair using component separation with DIEP breast reconstruction
  JPRAS Open 2015 ARKIV / DOI
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Perforator-guided drug injection in the treatment of abdominal wall pain
  Pain medicine (Malden, Mass.) 2015 ARKIV / DOI
 • Louis de Weerd, Tore Solberg, Sven Weum :
  Closure of complex posterior midline defects after spinal surgery with sensate midline-based perforator flaps and the long-term results
  Spine 2015 DOI
 • Louis de Weerd, Sven Weum, Stig Norderval :
  Novel treatment for recalcitrant rectovaginal fistulas: fat injection
  International Urogynecology Journal 09. september 2014 DOI
 • Louis de Weerd, Kristin Sjåvik, Lars Kjelsberg Pedersen, Sven Weum, Rune Hennig :
  Triple use of autologous amnion graft in the treatment of meningomyelocele and split cord malformation
  Plastic and reconstructive surgery. Global open 2020 ARKIV / DOI
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultralydveiledet behandling av persistant genital arousal disorder
  2019
 • Sven Weum :
  The role of imaging in pelvic floor disorders
  2019
 • Muiz Akram Chaudhry, Sven Weum, James B Mercer, Louis de Weerd :
  Multimodal approach for evaluating perfusion dynamics in isolated hemi-DIEP-flaps
  2019
 • Muiz Akram Chaudhry, Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Multimodal approach for evaluating perfusion dynamics in isolated hemi-DIEP-flaps.
  2019
 • Muiz Akram Chaudhry, Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Multimodal tilnærming til evaluering av perfusjonsdynamikk i isolerte hemi-DIEP lapper- preliminære resultater
  2019
 • Muiz Akram Chaudhry, Thomas K. Sjöberg, Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Kombinasjon av indocyaningrønn fluorescensangiografi og dynamisk infrarød thermografi til å påvise intraoperative faresignaler i den mikrovaskulariserte DIEP-lapper
  2019
 • Muiz Akram Chaudhry, Thomas K. Sjöberg, Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Effekt av perforatordisseksjon på perfusjonsmønsteret i hemi-DIEP lapper evaluert med dynamisk infrarød thermografi og indocyaningrønn fluorescensangiografi
  2019
 • Louis de Weerd, Petter Cappelen Endresen, Anmar Tabit Numan, Sven Weum :
  Intrathoracic Breast Transposition: A New Method in the Treatment of Bronchopleural Fistula and Empyema
  Plastic and reconstructive surgery. Global open 2019 ARKIV / DOI
 • Sven Weum :
  Bildediagnostikk ved patologi i bekkenbunnen
  2019
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultralydveiledet sympatikusblokkade av arteria radialis med botulinumtoksin i behandlingen av Raynauds fenomen
  2018
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultralydveiledet injeksjon av botulinumtoksin ved smerter i bukveggen
  Kirurgen 2018
 • James Mercer, Thomas Sjøberg, Sven Weum, Louis DeWeerd, Muiz Akram Chaudhry :
  Perfusion patterns of periumbilical and lateral row perforators of the lower abdomen evaluated with dynamic infrared thermography (DIRT) and indocyanine green (ICG) fluorescence angiography
  2018
 • James Mercer, Muiz Akram Chaudhry, Thomas Sjøberg, Sven Weum, Louis DeWeerd :
  Perfusion patterns of periumbilical and lateral row perforators of the lower abdomen evaluated with dynamic infrared thermography (DIRT) and indocyanine green (ICG) fluorescence angiography
  Thermology International 2018
 • Muiz Akram Chaudhry, Thomas K. Sjöberg, Sven Weum, James Mercer, Louis de Weerd :
  Perforatorkartlegging ved bruk av ultralyd, CTangiografi, dynamisk infrarød thermografi og ICG fluorecensangiografi- en komparativ studie
  2018
 • Anmar Numan, Petter Cappelen Endresen, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Transposisjon av bryst i thorax som en ny behandling for bronkopleural fistel med empyem
  2018
 • Timothy Ciosek, Andreas Sørlie, Tore Solberg, Jens Munch-Ellingsen, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Rekonstruksjon av cervikale kolumna med mirkovaskularisert fibulagraft
  2018
 • Anmar Numan, Petter Cappelen Endresen, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Transposisjon av bryst i thorax som en ny behandling for bronkopleural fistel med empyem
  2018
 • Louis de Weerd, Simone N Zoepke, Sven Weum :
  Behandling av infisert eksponert karprotese i lysken med sartorius og tensor fascia lata lapp
  Kirurgen 2018
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  UNN-leger gir håp mot smertene
  28. november 2018 ARKIV
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Perforator-guided drug injection at the point of nerve entrapment
  Pain medicine (Malden, Mass.) 2017 ARKIV / DOI
 • Louis de Weerd, Thomas K. Sjøberg, James Mercer, Sven Weum :
  The perfusion code of DIEP and ms-TRAM flaps is a hard nut to crack
  Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2017 DOI
 • Louis de Weerd, Tore Solberg, Birgit M Falch, Sven Weum :
  Living with dead spaces: Closing complex posterior midline defects with midline-based perforator flaps
  Plastic and reconstructive surgery. Global open 2017 ARKIV / DOI
 • Anmar Numan, Sven Weum, Tore Solberg, Louis de Weerd :
  Behandling av komplekse midtlinjedefekter etter spinalkirurgi med sensibel perforatorlapp
  Kirurgen 2017
 • Sven Weum, Alexander Lott, Louis de Weerd :
  Detection of Perforators Using Smartphone Thermal Imaging
  Plastic and Reconstructive Surgery 2016 ARKIV / DOI
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultrasound of Small Nerves and Perforator-Guided Treatment of ACNES
  Pain medicine (Malden, Mass.) 2016 ARKIV / DOI
 • Louis de Weerd, Kristin Sjåvik, Rune Hennig, Sven Weum :
  Closure of meningomyelocele defects with sensate medial dorsal intercostal artery perforator flaps
  Annals of Plastic Surgery 2016 DOI
 • Anmar Numan, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Omgivelsestemperaturens betydning for glukosemetabolismen i DIEP-lapper ved primær iskemi
  2016
 • Louis de Weerd, Sven Weum :
  Kunnskap om DIEP-lapper muliggjør perforatorveiledet smertebehandling
  2016
 • Sven Weum, Louis de Weerd :
  Ultralydveiledet behandling av smerter i bukveggen
  2016
 • Mario Acquarone, Martin Biuw, Erling Sverre Nordøy, K. Aoki, P Schotts, KA Johansen m.fl.:
  Comparing gross body composition of harp seals from computed tomography, isotope dilution and dissection
  2015
 • Sven Weum, Siri Milllerjord, Louis de Weerd :
  Fordeling av håndfrakturer henvist til Universitetssykehuset Nord-Norge
  2014
 • Line Marie Erstad-Jenssen, Siri Milllerjord, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Forekomst av ulike håndfrakturer i Nord-Norge
  2014
 • Louis de Weerd, Sven Weum, James Mercer :
  Detection of perforators using thermal imaging
  Plastic and Reconstructive Surgery 2014 DOI
 • Louis de Weerd, Sven Weum, James Mercer :
  Locating perforator vessels by dynamic infrared imaging and flow Doppler with no thermal cold challenge
  Annals of Plastic Surgery 2014 DOI
 • Louis de Weerd, Stig Norderval, Sven Weum :
  Autologous fat grafting in the treatment of a rectourethroperineal fistula
  Techniques in Coloproctology 2013 DOI
 • Andreas Sørlie, Louis de Weerd, Tore Solberg, Sven Weum :
  Closure of complex posterior midline defects after spinal surgery with sensate midline-based perforator flaps and the long term results
  2013
 • Stig Norderval, Sven Weum, Louis de Weerd :
  Transperineal injeksjon av autologt fett som behandling av persisterende rectovaginale fistler
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Ultralydveiledet intervensjon og smertebehandling

  Bildediagnostikk innen plastikkirurgi

  Rekonstruktiv kirurgi 

  Termografi

  Hudens vaskulære anatomi

  Bekkenbunn

  Undervisning

  Radiologi 


  Medlem i forskningsgruppe