Bilde av Adolfsen, Frode
Foto: Rbup nord
Bilde av Adolfsen, Frode
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) frode.adolfsen@uit.no +4777645878 91126323 Her finner du meg

Frode Adolfsen


Førsteamanuensis, spesialpedagog. Leder forskergruppe forebyggende og helsefremmende tiltak.


 • Kristin Martinsen, Carina Lisøy, Tore Wentzel-Larsen, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  School children’s mental health during the COVID-19 pandemic
  Frontiers in Psychology 2024 DOI
 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen m.fl.:
  Optimizing indicated cognitive behavioral therapy to prevent child anxiety and depression: A cluster-randomized factorial trial
  Behaviour Research and Therapy 2024 DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Roman Alexandriovich Koposov, Frode Adolfsen :
  Beyond physical ability—predicting women’s football performance from psychological factors
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Frode Adolfsen, Charlotte Reedtz, Roman A Koposov, Sturla Fossum :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PMTO–foreldregruppe (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Marit Løtveit Pedersen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen, Mona Elisabeth S Løvaas, Kristin Martinsen m.fl.:
  Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning?
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Psychological factors and performance in women’s football: A systematic review
  Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 30. august 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Marit Løtveit Pedersen m.fl.:
  Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?
  BMC Psychology 21. januar 2021 ARKIV / DOI
 • Jo Magne Ingul, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania m.fl.:
  Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children
  Frontiers in Psychology 2021 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Henriette Kyrrestad, Geraldine Mabille, Frode Adolfsen, Roman A Koposov, Monica Martinussen :
  Gender differences in alcohol onset and drinking frequency in adolescents: an application of the theory of planned behavior
  Drugs: education prevention and policy 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Ingunn Skjesol, Ane Sætrum, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with the open kindergarten in Norway
  International Journal of Health Promotion and Education 2020 ARKIV / DOI
 • Mona Elisabeth S Løvaas, Stian Lydersen, Anne Mari Sund, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen m.fl.:
  A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study.
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Joshua Patras, Frode Adolfsen, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Using the Job Demands–Resources Model to Evaluate Work-Related Outcomes Among Norwegian Health Care Workers
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Mona Elisabeth S Løvaas, Anne Mari Sund, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen m.fl.:
  Does the transdiagnostic EMOTION intervention improve emotion regulation skills in children?
  Journal of Child and Family Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Anne Mari Sund, Anne Liv Askeland m.fl.:
  Har grad av foreldreinvolvering effekt på barns angst og depresjon?
  2024
 • Carina Lisøy, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS: EVALUATION OF THE MAIN CHILD OUTCOMES FROM THE FACTORIAL STUDY
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Joshua Steven Patras m.fl.:
  THE ECHO STUDY: OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS. INTRODUCTION
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Solveig Holen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO-studien: Optimalisering av et skolebasert KAT-tiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Elisabeth Valmyr Bania, Carina Lisøy m.fl.:
  Differential effects of the MFS condition: Is there a dose response?
  2023
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Optimalisering av et skolebasert CBT gruppetiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen m.fl.:
  How to support EBIs in municipal services?
  2023
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen m.fl.:
  Parental assessment of the child´s development, the flip side of the coin?
  2023
 • Toril Sørheim Nilsen, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Bente Storm Mowatt Haugland, Frode Adolfsen, Trude Havik m.fl.:
  Back 2 School - Våger vi å la være?
  Dagsavisen 2022 ARKIV
 • Frode Adolfsen :
  Differences in psychological factors between elite and high-level female football players in Norway
  2022
 • Susann Dahl Pettersen, Frode Adolfsen :
  Differences in psychological factors between elite and high-level female football players in Norway
  2022
 • Trude Havik, Toril Sørheim Nilsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Henriette Kyrrestad m.fl.:
  Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi?
  Forskersonen.no 2022
 • Frode Adolfsen, Marte Rye, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret
  https://forskning.no/ 2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund m.fl.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Solveig Holen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Factorial Design in the ECHO Study, Initial Data & the Use of Technology in CBT for children.
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  A transfer from traditional CBT group intervention to DIGGI, a partially web-based intervention
  2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  NEW STRATEGIES FOR IMPROVING YOUTH MENTAL HEALTH AND FACILITATING DELIVERY OF A CBT PREVENTIVE INTERVENTION - DO PARENTS MATTER? - HIGH AND LOW PARENTAL INVOLVEMENT IN A PREVENTIVE INTERVENTION FOR ANXIOUS AND SAD CHILDREN
  2022
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Martinsen Kristin, Kristin Ytreland, Neumer Simon-Peter :
  Implementation factors in a transdiagnostic program for sad and anxious children.
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Ida Mari Haug, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Ytreland m.fl.:
  Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Solveig Holen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Ida Mari Haug m.fl.:
  Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems
  BMC Psychology 21. juni 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?"
  2020
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Henriette Kyrrestad :
  En brukerundersøkelse av mobilappenNettOpp
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ola Goverud Andersson m.fl.:
  Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?
  2020
 • Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Solveig Holen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen m.fl.:
  Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser
  Forskning.no 2020
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen m.fl.:
  MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien
  2020
 • Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering
  2020
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras m.fl.:
  Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
  2019
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Jo Magne Ingul, Anne Marie Sund, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Barn og unges psykiske helse.
  • Engstelige og triste barn.
  • Bekymringsfullt skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.

  Undervisning

  Psykisk helse blant barn og unge.

  Triste og engstelige barn.

  Problematisk skolefravær.

  Samarbeid og kvalitet i tjenester for barn og unge.