No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO ingunn.elstad@uit.no Her finner du meg

Ingunn Elstad


Professor emerita


 • Ingunn Elstad, Gaute Lund Rønnebu :
  Humanitære foreninger i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad, Åshild Fause, Ingrid B Immonen :
  Helsetjenester under krig og nazistisk okkupasjon
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad :
  Overleving, død og sjukdom under tvangsevakueringa
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa. Finnmark og Nord-Troms 1944 - bakgrunn, gjennomføring og overleving
  Orkana Forlag 2020
 • Ingunn Elstad :
  Kven bygde sjukehusa i Vesterålen - Bø
  2023
 • Ingunn Elstad :
  Kven bygde sjukehusa i Vesterålen
  2023
 • Ingunn Elstad :
  Ny forskning om tvangsevakueringa
  2023
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Beiarn
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Mo
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Harstad
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Heimefronten og dei tvangsevakuerte, Mosjøen
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Nesna
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Heimefronten og dei tvangsevakuerte, Harstad
  2022
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Bindal
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Andenes
  2022
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Brønnøysund
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakuering av barn, sjuke og gamle
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Vadsø
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Sjånes
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Sjukepleie i tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944 -1945
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Kommentar til føredrag av Einar Niemi: Krigen i nord - en glemt landsdel?
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Alta
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945. Kva gjorde heimefronten?
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms til Vesterålen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Lyngen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Nordreisa
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Evakueringsarbeidet i Tromsø
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Framtid for sjukepleien
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Storfjord
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Kåfjord
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Kvænangen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Hotellsjef Ragnar Hansen og samarbeidspartnarane hans under tvangsevakueringa 1944-1945.
  2020
 • Kristin Engh Førde, Torunn Hamran, Ingunn Elstad :
  Samfunnsbyggerne
  20. mars 2020
 • Ingunn Elstad :
  Dilemma i Mosjøen
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død
  Sykepleien 2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa 1944- 1945
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Hva er egentlig sykepleie?
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa
  2019
 • Ingrid B Immonen, Ingunn Elstad :
  Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser
  2018
 • Ingunn Elstad, Ingrid B Immonen :
  Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Vår eiga sjukestue.
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Den som spør. Finn Nortvedt som forskar
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet
  2017
 • Ingunn Elstad :
  Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944
  2017
 • Ingunn Elstad :
  Korfor tvangsevakuering?
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

      
   
       
   
      
   
      
   
       
   
       
   
       
   
     
   
     
   
     
   
       
   
     
   
     
   
       
   
     
   
     
   
     
   
     
   
      
   
      
   
     
   
     


  Forskningsinteresser

  Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

  Sjukepleiefag

  Historie

   


  CV

  Curriculum vita

  Ingunn Elstad,

  Balsnesvn. 15, 9006 Tromsø.

   Professor i sjukepleie ved Institutt for helse og omsorgsfag.

  Off. godkjent sjukepleiar 1976, Magistra Artium i filosofi 1987, med historie og sjukepleielærarutdanning som støttefag.

  Har publisert i filosofi og historie innanfor sjukepleie og helsefeltet. Underviser ved bachelorstudiet og mastergraddstudiet i sjukepleie.

  Pr. feb. 2015: Hovudrettleiar for ein student og birettleiar for to til PhD. Har rettleia 16 kandidatar til hovudfag og mastergrad.  

  Deltar i historieprosjektet "Living the War", som studerer sjukepleie, helseforhold, levekår og sivilsamfunn i finske, russiske og norske nordområde 1939- 1945, og i gjenreisingstida etterpå. prosjektleiar er Åshild Fause. 


   

  Vitskaplege og faglege publikasjonar 2012- 2015:

    Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn.  The bodily experience of apraxia in everyday activities: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation 2013 ;Volum 35.(1) s. 63-72 UiT UNN   
   
  2 Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn.  The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists; 2014-06-18 - 2014-06-21 UiT   
   
  3 Bongo, Berit Andersdatter.  Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet. Institutt for helse- og omsorgsfag 2012 17 s.  UiT   
   
  4 Bongo, Berit Andersdatter.  Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2012 153 s.  UiT   
   
  5 Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012 ;Volum 8.(1) s. 3-19 UiT   
   
  6 Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013 ;Volum 9.(1) Suppl. 9. årgang s. 50-66 UiT   
   
  7 Elstad, Ingunn.  "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag; 2015-11-11 - 2015-11-11 UiT   
   
  8 Elstad, Ingunn.  Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century; 2013-03-14 - 2013-03-16 UiT   
   
  9 Elstad, Ingunn.  Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier; 2014-12-02 - 2014-12-02 UiT   
   
  10 Elstad, Ingunn.  Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945.; 2012-06-13 - 2012-06-14 UiT   
   
  11 Elstad, Ingunn.  Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar; 2012-02-23 - 2012-03-25 UiT   
   
  12 Elstad, Ingunn.  Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving; 2014-10-29 - 2014-10-30 UiT   
   
  13 Elstad, Ingunn.  Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag; 2014-04-25 - 2014-04-25 UiT   
   
  14 Elstad, Ingunn.  “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning; 2013-06-10 - 2013-06-11 UiT   
   
  15 Elstad, Ingunn.  Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale; 2014-11-01 - 2014-11-01 UiT   
   
  16 Elstad, Ingunn.  Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900. Journal of Family History 2013 ;Volum 38.(2) s. 140-165 UiT   
   
  17 Elstad, Ingunn.  Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War; 2012-09-18 - 2012-09-18 UiT   
   
  18 Elstad, Ingunn.  Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. Nord-Norge [Radio] 2015-01-14 UiT   
   
  19 Elstad, Ingunn.  Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa; 2014-10-28 - 2014-10-28 UiT   
   
  20 Elstad, Ingunn.  Sjukepleietenking. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 9788205443518) 296 s.  UiT   
   
  21 Elstad, Ingunn.  Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving; 2014-09-30 - 2014-10-01 UiT   
   
  22 Elstad, Ingunn.  Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie; 2013-09-19 - 2013-09-21 UiT   
   
  23 Elstad, Ingunn.  Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton; 2012-12-01 - 2012-12-01 UiT   
   
  24 Elstad, Ingunn.  Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin; 2012-09-27 - 2012-09-28 UiT   
   
  25 Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe.  "Sometimes i walk and walk, hoping to get some peace." Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014 ;Volum 9.(1:23069) HVprivate UiT UNN   
   
  26 Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe.  Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research 2013 ;Volum 23.(11) s. 1470-1480 UiT UNN   
   
  27 Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil.  Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2014  UiT   
   
  28 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry; 2013-05-15 - 2013-05-18 UiT   
   
  29 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning; 2013-11-21 - 2013-11-22 UiT   
   
  30 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet; 2013-10-05 - 2013-10-05 UiT

   

   

  Vitskaplege og faglege publikasjonar før 2012:

  Elstad, Ingunn 1981:
  Ein kritikk av teorien om eigenomsorg.
  Sykepleien
  nr. 20 og 21.

  Elstad, Ingunn 1984:
  Forord til den norske utgaven. I: Florence Nightingale: Håndbok i sykepleie. Oslo:Gyldendal.

  Elstad, Ingunn
  1987: Stø opp om naturprosessane. Ei filosofisk framstilling av gangen frå
  sjukdom til pleie og omsorgsansvar. Magisteravhandling i filosofi, Tromsø.
  Upublisert.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn
  1988: Å måtte forsvare omsorgsverdier. Sykepleien nr. 9.

  Elstad, Ingunn
  1989. Smertens erfaringsgrunnlag. Tidsskriftet Omsorg, nr. 3 1989.

  Elstad, Ingunn
  1989: Korleis blir barna til? Eit filosofisk blikk på svangerskapet. Syn og Segn, nr.1.

  Elstad, Ingunn
  1992: Omsorg som utopi? I: Elin Svenneby (red.) : Kvinnfolk på tvers. Oslo: Emilia forlag. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn 1993:
  Tida og strikketøyet. I: Kirkevold, Nordtvedt og Alvsvåg (red.):Klokskap og kyndighet.Oslo: Ad Notam
  Gyldendal. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn
  1994: Mother’s Use of Tools. I:
  Gunnarsson og Trojer (red.): Feminist Voices on Gender, Technology and Ethics. Luleå: Luleå University of Technology. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn 1994:
  Naturen som levande. Nytt om kvinneforskning nr. 5, vol. 17.

  Elstad,
  Ingunn 1994: Life and Caring in
  the light of Hegel’s Phenomenology of Spirit. I: Bostad og Svenneby (red): Gender - an Issue for Philosophy?. Oslo: Rapport. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn1995: Et
  kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring.
  Oslo:
  Ad Notam Gyldendal. (Vitskapleg monografi.)

  Elstad, Ingunn
  1995: Teknologistystem og gamle grekarar. Sykepleien nr. 5, vol. 83.

  Elstad, Ingunn 1996:
  IT i sjukepleien - verktøy eller automatikk? Sykepleien nr.7 og 8, vol. 84.

  Elstad, Ingunn
  1997: I brøddeigen. I: Andersson, Greve, Nesset (red.): Filosofi i et nordlig landskap. Festskrift til Jakob Meløe.  Tromsø: Ravnetrykk. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 1997: Vanskelig kvinnearbeid. Kvinneforskning vol. 21 nr. 3-4.

  Elstad, Ingunn 1997: Medkjensle, handling og prioriteringar. Sykepleien nr. 14 1997.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 1999: De lokale tuberkuloseforeningene.
  Kronikk i Dagbladet, 13/10.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2003: No e det føreiningsdag - no skal ho Bergitte av
  gårde. Kvinneforeningsarbeid i Nord-Norge før 1940. Ottar, nr. 1.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2004: Offentleg sjukestell i Nord-Norge – sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland nr. 16, vol 19 og 20. Sortland historielag, Sortland.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2004: Nabohjelp i nye former. Historisk
  Årbok for Sortland
  nr. 16, vol 19 og 20. Sortland historielag, Sortland.

  Elstad, Ingunn 2004: Ein kvinnerevolusjon i Molde. Bokmelding. Sykepleien nr. 15 vol. 92 2004.

  Finn Nortvedt, Ingunn Elstad, Kristin Heggen, Jan Bengtsson, Gunn
  Engelsrud 2004:Innelukket i smerte og utestengt fra verden - noen menns erfaringer.
  Norsk tidsskrift for sykepleieforskning,
  vol. 6nr. 3.

  Elstad, Ingunn 2005: Meir enn eit plagg. Sykepleien nr. 3 vol 93 2005.

  Elstad, Ingunn 2006: Smittsame sjukdommar i tusen år. I: Knutstad, Unni (red) Smitte.
  Oslo Cappelen akademisk forlag 43-75. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell
  vurdering.)

  Elstad, Ingunn 2006: District Nursing between the Local and the
  International. Northern Norway, 1890-1940. In: Andresen, Astri, Tore Groenlie and Teemu Ryymin (eds): Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and health. Concerence proceedings. Bergen: Stein Rokkan centre for social studies.pp. 173-186. (Vitskapleg antologiserie med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2006: Sykdom. Nord-Norge før 1940. Bergen: Fagbokforlaget. (Vitskapleg monografi.)

  Konferanseinnlegg:”Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940.” The Fourth Bergen Workshop on the History on Health and medicine, Bergen 23.02.- 24.02.2006.

  Føredrag: ”Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring – på 1800-talet og i dag.” Den niende nasjonale konferansen om eldre, Tromsø 23.-24.10.2006.

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 
  2006: Arbeid og verdighet. Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter.
  Nordisk tidsskrift for helseforskning
  vol 2 bd. 2 s. 27-39.

  Torjuul, Kirsti; Elstad, Ingunn; Sørlie, Venke  2007:
  Compassion and Responsibility in Surgical Care.
  Nursing Ethics 2007 vol 14, 4, pp. 522-534.

   

  ”Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse.” Open 8.mars-førelesning 2007, Høgskolen i Tromsø.

  Føredrag:”Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800- 1940.” Fagdagar, Stiftinga Betanien, Alta 20.03.-21.03.2007.

  Konferansebidrag: ”In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920.” The XXIst Nordic Medical History Congress, Umeå 13.06.2007 – 16.06.2007.

  Føredrag: ”Dei eldre i heimen og samfunnet- eit historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: Hjemmet som institusjon og institusjonen som hjem.” ASH, med. Fak. Universitetet i Tromsø 27.-30.08 2007.

  Konferansebidrag: ”The Local Women’s nurses. A de-centered perspective.”  First Danish History of Nursing Conference, 28.-29.09 2007, Kolding.

  Elstad, Ingunn: Armoda er ikkje sjølvforskyldt. Varanger Årbok 2007. Historielaga i
  Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2008: ”Vi har fått vår egen utdannede
  søster” – en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & Historie vol. 10 nr. 33,
  s. 4-12.

  Elstad, Ingunn 2008: Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, Stinne og Jens
  Bydam: Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

   

  Gjesteførelesing: ”I “gamle dagar”: Gamle i heim og familie.” Gruppe for eldreomsorgsforskning, Institutt for sykepleie og helsefag, Universitetet i Oslo, 26.03.2008.

  Førelesing: ”Introduksjon til kvalitative metodar”, ved Kurs i kvalitativ forskning i helsesektoren, arr. av Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Universitetssykehuset Nord-Norge, i samarbeid med Klinisk forskningssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Høgskolen i Tromsø og Avdeling for sykepleie og helsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 30.05.2008.

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 2008: Å sitte på altanen barføttes i
  snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. Nordisk tidsskrift for helseforskning vol 4 bd. 1 s.49-64.

  Føredrag: ”Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?” Nasjonalt nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren. Arr. Universitets- og Høgskolerådet, Tromsø 19.-20. jan. 2009.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910.” The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine; 2009-02-26 - 2009-03-27.
  Elstad, Ingunn 2009: “Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie.” Regional forskningskonferanse innen helse og medisin; 2009-03-25 - 2009-03-26.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Time, life and responsibility in nursing.” Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Internasjonal Workshop, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo 26.-28. mai.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar.” Kvinneforskermaraton 2009; 2009-09-19.

  Elstad, Ingunn 2009: “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. .Universitetssykehuset Nord-Norge. 2009-10-19 - 2009-10-23

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 2009: Temporal experiences of persistent pain.
  Patients’ narratives from meeting with health care providers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,vol. 3.(1) s. 1-11.

  Elstad, Ingunn og Torjuul, Kirsti 2009:
  Continuity of nursing and the time of sickness. Nursing Philosophy (2009) 10, pp.91-102.

  Elstad, Ingunn 2009: Det utrygge finanssjukehuset. Artikkel i Klassekampen, 03.03.2009 (vol. 41) 53.

  Elstad, Ingunn 2009: Hospital nursing in transition, Northern Norway 1850-1910. I: Healthcare Systems and medical Institutions. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562.2. s. 111-128

  Elstad, Ingunn og Torjuul, Kirsti 2009: The issue of life: Aristotle in nursing
  perspective. Nursing Philosophy volum 10.(4) s. 275-286.

  Elstad, Ingunn 2010: Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010 ;Volum 27.(1) s. 116-118.

   

  Elstad, Ingunn 2010: “Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic.”  International Perspectives  in the History of Nursing; International Conference,  arr. The American Association  for the History of Nursing/ The UK Centre for the  History of Nursing, 2010-09-14 - 2010-09-16.

  Elstad, Ingunn 2010: “Body and telos in critical care nursing.” Sykepleie   under nordlyset.  Jubileumskonferanse,   Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Finnmark 30.09.10 – 01.10.10.

  Elstad, Ingunn 2010: “Life support and care in high age -   Northern Norway 1860-1900.”  Gender and  Ageing - symposium and PhD course; Universitetet I Tromsø  2010-10-06 - 2010-10-08

  Elstad, Ingunn 2011: “Sjukehusa i Nord-Norge.” Ottar 2011 (284) s. 35-42.

  Elstad, Ingunn 2011: “Life and Temporality in Sickness Care.”   Seminar series: Reading the vulnerable body; Centre for Research into Embodied Subjectivity,  University of Hull, UK. 16 - 2011-02-16

  Elstad, Ingunn 2011: “Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i   Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar   på 1800-talet.” Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag. Universitetet i Tromsø 2011-05-27.

  Elstad,   Ingunn 2011: “Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap.“ Seminar Forskningsgruppe   "Pasientnær sykepleieforskning"; Universitetet i Tromsø 2011-05-25 - 2011-05-26.

  Elstad, Ingunn 2011: “Perception and Physiology in Critical Care Nursing”. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism. International conference, University of the West of England, Bristol 31.09.2011-02.10.2011.


   

   

   


   

   

   

   

  Tromsø,
  februar 2015.

   

  Ingunn
  Elstad.