No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for helse- og omsorgsfag iel001@post.uit.no 77660273 Tromsø MH2 L.11.309

Ingunn Elstad


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning, veiledning og undervisning ved masterstudiet i sjukepleie og PhD studiet i helsevitskap.


 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.
  • Elstad, Ingunn. I distrikt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 127 - 168.
  • Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil. Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2015; Volum 33 (3). ISSN 0898-0101.s 205 - 227.s doi: 10.1177/0898010114564684.
  • Elstad, Ingunn; Fause, Åshild. Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3641.
  • Mølmann, Nina Planting; Jacobsen, Bjarne K.; Elstad, Ingunn. Infant mortality and epidemic diseases. Wartime Finnmark in a comparative perspective. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3637.
  • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity-supportive nursing of patients with dementia in nursing homes. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015; Volum 5 (3). ISSN 1892-2678.s 296 - 310.
  • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. "Sometimes i walk and walk, hoping to get some peace." Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014; Volum 9 (1:23069). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v9.23069.
  • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation 2013; Volum 35 (1). ISSN 0963-8288.s 63 - 72.s doi: 10.3109/09638288.2012.687032.
  • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research 2013; Volum 23 (11). ISSN 1049-7323.s 1470 - 1480.s doi: 10.1177/1049732313507502.
  • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013; Volum 9 (1). ISSN 1504-3614.s 50 - 66.s doi: 10.7557/14.2563.
  • Elstad, Ingunn. Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900. Journal of Family History 2013; Volum 38 (2). ISSN 0363-1990.s 140 - 165.s doi: 10.1177/0363199012472167.
  • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012; Volum 8 (1). ISSN 1504-3614.s 3 - 19.s doi: 10.7557/14.2328.
  • Elstad, Ingunn. Hospital nursing in transition, Northern Norway 1850-1910. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2.s 111 - 128.
  • NIlsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2009; Volum 4 (1). ISSN 1748-2623.s 51 - 61.s doi: 10.1080/17482620802416129.
  • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. Continuity of nursing and the time of sickness. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (2). ISSN 1466-7681.s 91 - 102.s doi: 10.1111/j.1466-769X.2008.00365.x.
  • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. The issue of life: Aristotle in nursing perspective. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (4). ISSN 1466-7681.s 275 - 286.
  • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.
  • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. (omtale) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008 (Online first 2008-11). ISSN 1748-2623.s 1 - 11.
  • Elstad, Ingunn; Nilsen, Gudrun. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.
  • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .
  • Torjuul, K; Elstad, Ingunn; Sorlie, V. Compassion and responsibility in surgical care. Nursing Ethics 2007; Volum 14. ISSN 0969-7330.s doi: 10.1177/0969733007077886.
  • Sørlie, Venke; Torjuul, Kirsti; Elstad, Ingunn; Sørlie, Venke. Compassion and responsibility in surgical care. (omtale) Nursing Ethics 2007; Volum 14 (4). ISSN 0969-7330.s 522 - 534.
  • Elstad, Ingunn. Armoda er ikkje sjølvforskyldt. (omtale) 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.
  • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Arbeid og verdighet. Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2006; Volum 4 (2). ISSN 1504-3614.s 27 - 39.
  • Nortvedt, Finn; Elstad, Ingunn; Heggen, Kristin; Bengtsson, Jan; Bengtsson, Jan; Engelsrud, Gunn. Innelukket i smerte og utelukket fra verden noen menns erfaringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2004 (Årg. 6, nr 3). ISSN 1501-4754.s 7-21 - .
  • Elstad, ingunn. I brøddeigen. 1997 ISBN 82-91378-13-4.s 57 - 67.
  • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Vanskeleg kvinnearbeid. Kvinneforskning 1997 (3-4). ISSN 0806-6256.
  • Elstad, ingunn. Mother's Use of Tools. 1994 ISBN 91-630-2611-2.s 223 - 232.
  • Elstad, ingunn. Naturen som levande. Nytt om Kvinneforskning 1994; Volum 17 (5). ISSN 0333-0265.
 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa. Finnmark og Nord-Troms 1944 - bakgrunn, gjennomføring og overleving. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-442-5.
 • Elstad, Ingunn. Sjukepleietenking. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205443518.
 • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, S. og Bydam, J.(red): Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .
 • Elstad, Ingunn. "Armoden lar seg ikke skjule, heldigvis er den ikke selvforskyldt". I: Varanger Årbok 2007: Liv og helse. 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.
 • Elstad, Ingunn. Smittsame sjukdommar i tusen år. I; Knutstad, Unni (red): Smitte. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 8202249791.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Sykdom. Nord-Norge før 1940. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0355-7.
 • Elstad, Ingunn. Elstad, Ingunn: District Nursing between the Local and the International. In: Andresen, Astri, Tore Groenlie and Teemu Ryymin(eds): Science, Culture and Politics. European perspectives on medicine, Sickness and Health. Conference proceedings. 2006 ISBN 978-82-8095-048-2.
 • Elstad, ingunn; Hamran, torunn. Et kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring. Gyldendal Akademisk 1995 ISBN 82-417-0462-3.
 • Elstad, Ingunn. Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms til Vesterålen. Ope føredrag 2021-05-08 - 2021-05-08 2021.
 • Elstad, Ingunn. Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms. Ope føredrag 2021-05-10 - 2021-05-10 2021.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunnsbyggerne. 2020.
 • Elstad, Ingunn. Hotellsjef Ragnar Hansen og samarbeidspartnarane hans under tvangsevakueringa 1944-1945.. Senioruniversitetet i Tromsø 2020-02-05 - 2020-02-05 2020.
 • Elstad, Ingunn. Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død. Sykepleien 2019; Volum 107 (1). ISSN 0802-9768.s 12 - .
 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945. Senioruniversitetet 2019-10-20 - 2019-10-20 2019.
 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Førelesning for elevar ved Mosjøen vidaregåande skole 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.
 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.
 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.. Trondenesdagane 2019-11-30 - 2019-11-30 2019.
 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa 1944- 1945. Møteplassen 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.
 • Elstad, Ingunn. Hva er egentlig sykepleie?. Hva er egentlig sykepleie? 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.
 • Elstad, Ingunn. Vår eiga sjukestue.. Utstillingsåpning 2018-06-23 - 2018-06-23 2018.
 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.
 • Elstad, Ingunn. Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot. Åpent seminar: Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.
 • Elstad, Ingunn. Den som spør. Finn Nortvedt som forskar. 2 like. Seminar og Finn og Per Nortvedts betydning for sykepleiefaget 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Elstad, Ingunn. Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet. Basalforskning i klinisk sykepleie: Kjernen i relasjoner 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.
 • Elstad, Ingunn. Korfor tvangsevakuering?. Seminar om forskningsprosjekta krigen i nord 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.
 • Elstad, Ingunn. Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944. Symposium for professor Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. (data) (omtale) (prosjekt) 2016.
 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.
 • Elstad, Ingunn. Total deportation: Finnmark and North Troms 1944. Forced to move – Traces of WW II in Nordic Countries 2016-11-18 - 2016-11-19 2016.
 • Elstad, Ingunn. Perspektiv på praksis og teori i sjukepleie. Lanseringseminar, revisjon av Grunnleggende sykepleie 1-3 og Klinisk sykepleie 1-2 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.
 • Elstad, Ingunn. Vor egen sykepleierske. Den 5.nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.
 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien og distriktssjukepleien i Noreg. Avslutningsførelesing, vidareutd. for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.
 • Elstad, Ingunn. Florence Nigtingale i framtida. Fagdag 2016-05-12 - 2016-05-12 2016.
 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.
 • Elstad, Ingunn. Nursing the Community Under Deportation. 32nd Annual Nursing & health Care History Conference 2015-09-17 - 2015-09-19 2015.
 • Elstad, Ingunn. Samane i tvangsevakueringa. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.
 • Elstad, Ingunn. Nursing the community in disaster? Deportation from Finnmark and North Troms 1944. Seminary: Living the War project 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.
 • Elstad, Ingunn. "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.
 • Elstad, Ingunn. Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. 2015.
 • Elstad, Ingunn. Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.
 • Elstad, Ingunn. Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.
 • Elstad, Ingunn. Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.
 • Elstad, Ingunn. Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving 2014-09-30 - 2014-10-01 2014.
 • Elstad, Ingunn. Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.
 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.
 • Elstad, Ingunn. Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.
 • Elstad, Ingunn. Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.
 • Elstad, Ingunn. “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.
 • Elstad, Ingunn. Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century 2013-03-14 - 2013-03-16 2013.
 • Elstad, Ingunn. Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar 2012-02-23 - 2012-03-25 2012.
 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.
 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn. Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. 2012.
 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn; Lorem, Geir F. Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. 2012.
 • Elstad, Ingunn. Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.
 • Elstad, Ingunn. Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945. 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.
 • Elstad, Ingunn. Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.
 • Elstad, Ingunn. Sjukehusa i Nord-Norge. Ottar 2011 (284). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.
 • Elstad, Ingunn. Tidlig ute med sykehusutbygging. 2011.
 • Elstad, Ingunn. Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar på 1800-talet. Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag 2011-05-27 - 2011-05-27 2011.
 • Elstad, Ingunn. Life and Temporality in Sickness Care. Seminar series: Reading the vulnerable body 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.
 • Elstad, Ingunn. Perception and Physiology in Critical Care Nursing. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.
 • Elstad, Ingunn. Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap. Seminar Forskningsgruppe "Pasientnær sykepleieforskning" 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.
 • Elstad, Ingunn. Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic. International Perspectives in the History of Nursing 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.
 • Elstad, Ingunn. Smitte, sprak og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 116 - 118.s doi: 10.1080/08003831.2010.486928.
 • Elstad, Ingunn. Life support and care in high age - Northern Norway 1860-1900. Gender and ageing - symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.
 • Elstad, Ingunn. The Telos of the Body. Conference: Bodily Phenomenology 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.
 • Elstad, Ingunn. To økonomiske perspektiv i kommunehelsetenesta. Videreutdanning for ledere i helse- og sosialsektoren 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.
 • Elstad, Ingunn. Body and telos in critical care nursing. Sykepleie under nordlyset 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.
 • Elstad, Ingunn. Sjukepleie, temporalitet, Merleau-Ponty. Nordisk nettverksmøte i fenomenologisk helsefaglig forskning 2010-09-21 - 2010-09-21 2010.
 • Elstad, Ingunn. Open tilgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.
 • Elstad, Ingunn. Det utrygge finansssjukehuset. Klassekampen 2009; Volum 41 (53). ISSN 0805-3839.
 • Elstad, Ingunn. “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. . 2009-10-19 - 2009-10-23 2009.
 • Elstad, Ingunn. Time, life and responsibility in nursing. Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Workshop 26.-28. mai 2009-05-26 - 2009-05-28 2009.
 • Elstad, Ingunn. Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.
 • Elstad, Ingunn. Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910. The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2009-02-26 - 2009-03-27 2009.
 • Elstad, Ingunn. Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.
 • Elstad, Ingunn. Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .
 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. ""Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre."Å leve med apraksi etter hjerneslag". 2008 ISBN 978-82-7589-217-9.
 • Elstad, Ingunn. Introduksjon til kvalitative metoder. Forelesning 2008-04-16 - 2008-04-16 2008.
 • Elstad, Ingunn. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie 2008-03-26 - 2008-03-26 2008.
 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien. 2007.
 • Elstad, Ingunn. The local women's nurses: A de-centered perspective. First Danish History of Nursing Conference 2007-09-28 - 2007-09-29 2007.
 • Elstad, Ingunn. Etikk og elderomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niende nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2007.
 • Elstad, Ingunn. Dei eldre i heimen og samfunnet - ei historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: "Hjemmet som institusjon" og "institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.
 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.
 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. The XXIst Nordic Medical History Congress 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.
 • Elstad, Ingunn. Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge frå 1880-åra til mellomkrigstida. Fagdager i Alta. Stiftelsen Betanien 2007-03-20 - 2007-03-21 2007.
 • Elstad, Ingunn. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.
 • Elstad, Ingunn. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.
 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.
 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.
 • Elstad, Ingunn. Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.
 • Elstad, Ingunn. Familie, sjukdom, kvinner og menn: Nord-Norge 1880-1920. Seminarrekke: Familie- myter og mangfold. 2006-11-02 - 2006.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.
 • Elstad, Ingunn. Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niande nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2006.
 • Elstad, ingunn. Nursing practice and ethics through changing concepts of illness. Research Course: Ethics as Practice and Practice as Ethics 260405 2005-04-26 - 2005-04-29 2005.
 • Elstad, ingunn. Meir enn eit plagg. Sykepleien : journalen 2005; Volum 93 (3). ISSN 0802-9776.s 47 - 48.
 • Elstad, ingunn. Nursing charity as a local women's movement. Northern Norway, 1880-1940. Nursing History: Profession and Practice 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.
 • Elstad, ingunn. Ein fase i livet, eit samanbrott, eit sett behov? Sjukepleie og sjukdomsbegrep. Fra pasient til bruker - markedsideologi i vårt moderne helsevesen. Hva vet vi og hva vet vi ikke? 2005-06-02 - 2005-06-03 2005.
 • Elstad, Ingunn. Offentleg og frivillig sjukestell i Vesterålen før 1940. Museumsdagan 2004, Sortland 2004-06-12 - 2004-06-13 2004.
 • Elstad, Ingunn. Ein kvinnerevolusjon i Molde. Tidsskriftet sykepleien 2004; Volum 92 (15). ISSN 0806-7511.s 71 - .
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.
 • Elstad, Ingunn. Kvinneforeningene og lokalsamfunnene i Troms. Frivillig helsearbeid før andre verdenskrig. Helse og det gode liv 2003-09-22 - 2003.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.
 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

    
     
      
      
     
       
     
   
   
     
     
   
     
      
    
   


  Forskningsinteresser

  Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

  Sjukepleiefag

  Historie

   


  Medlem i forskergruppe


  CV

  Curriculum vita

  Ingunn Elstad,

  Balsnesvn. 15, 9006 Tromsø.

   Professor i sjukepleie ved Institutt for helse og omsorgsfag.

  Off. godkjent sjukepleiar 1976, Magistra Artium i filosofi 1987, med historie og sjukepleielærarutdanning som støttefag.

  Har publisert i filosofi og historie innanfor sjukepleie og helsefeltet. Underviser ved bachelorstudiet og mastergraddstudiet i sjukepleie.

  Pr. feb. 2015: Hovudrettleiar for ein student og birettleiar for to til PhD. Har rettleia 16 kandidatar til hovudfag og mastergrad.  

  Deltar i historieprosjektet "Living the War", som studerer sjukepleie, helseforhold, levekår og sivilsamfunn i finske, russiske og norske nordområde 1939- 1945, og i gjenreisingstida etterpå. prosjektleiar er Åshild Fause. 


   

  Vitskaplege og faglege publikasjonar 2012- 2015:

    Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn.  The bodily experience of apraxia in everyday activities: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation 2013 ;Volum 35.(1) s. 63-72 UiT UNN   
  2 Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn.  The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists; 2014-06-18 - 2014-06-21 UiT   
  3 Bongo, Berit Andersdatter.  Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet. Institutt for helse- og omsorgsfag 2012 17 s.  UiT   
  4 Bongo, Berit Andersdatter.  Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2012 153 s.  UiT   
  5 Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012 ;Volum 8.(1) s. 3-19 UiT   
  6 Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013 ;Volum 9.(1) Suppl. 9. årgang s. 50-66 UiT   
  7 Elstad, Ingunn.  "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag; 2015-11-11 - 2015-11-11 UiT   
  8 Elstad, Ingunn.  Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century; 2013-03-14 - 2013-03-16 UiT   
  9 Elstad, Ingunn.  Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier; 2014-12-02 - 2014-12-02 UiT   
  10 Elstad, Ingunn.  Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945.; 2012-06-13 - 2012-06-14 UiT   
  11 Elstad, Ingunn.  Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar; 2012-02-23 - 2012-03-25 UiT   
  12 Elstad, Ingunn.  Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving; 2014-10-29 - 2014-10-30 UiT   
  13 Elstad, Ingunn.  Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag; 2014-04-25 - 2014-04-25 UiT   
  14 Elstad, Ingunn.  “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning; 2013-06-10 - 2013-06-11 UiT   
  15 Elstad, Ingunn.  Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale; 2014-11-01 - 2014-11-01 UiT   
  16 Elstad, Ingunn.  Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900. Journal of Family History 2013 ;Volum 38.(2) s. 140-165 UiT   
  17 Elstad, Ingunn.  Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War; 2012-09-18 - 2012-09-18 UiT   
  18 Elstad, Ingunn.  Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. Nord-Norge [Radio] 2015-01-14 UiT   
  19 Elstad, Ingunn.  Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa; 2014-10-28 - 2014-10-28 UiT   
  20 Elstad, Ingunn.  Sjukepleietenking. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 9788205443518) 296 s.  UiT   
  21 Elstad, Ingunn.  Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving; 2014-09-30 - 2014-10-01 UiT   
  22 Elstad, Ingunn.  Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie; 2013-09-19 - 2013-09-21 UiT   
  23 Elstad, Ingunn.  Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton; 2012-12-01 - 2012-12-01 UiT   
  24 Elstad, Ingunn.  Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin; 2012-09-27 - 2012-09-28 UiT   
  25 Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe.  "Sometimes i walk and walk, hoping to get some peace." Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014 ;Volum 9.(1:23069) HVprivate UiT UNN   
  26 Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe.  Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research 2013 ;Volum 23.(11) s. 1470-1480 UiT UNN   
  27 Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil.  Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2014  UiT   
  28 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry; 2013-05-15 - 2013-05-18 UiT   
  29 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning; 2013-11-21 - 2013-11-22 UiT   
  30 Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn.  "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet; 2013-10-05 - 2013-10-05 UiT

   

   

  Vitskaplege og faglege publikasjonar før 2012:

  Elstad, Ingunn 1981:
  Ein kritikk av teorien om eigenomsorg.
  Sykepleien
  nr. 20 og 21.

  Elstad, Ingunn 1984:
  Forord til den norske utgaven. I: Florence Nightingale: Håndbok i sykepleie. Oslo:Gyldendal.

  Elstad, Ingunn
  1987: Stø opp om naturprosessane. Ei filosofisk framstilling av gangen frå
  sjukdom til pleie og omsorgsansvar. Magisteravhandling i filosofi, Tromsø.
  Upublisert.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn
  1988: Å måtte forsvare omsorgsverdier. Sykepleien nr. 9.

  Elstad, Ingunn
  1989. Smertens erfaringsgrunnlag. Tidsskriftet Omsorg, nr. 3 1989.

  Elstad, Ingunn
  1989: Korleis blir barna til? Eit filosofisk blikk på svangerskapet. Syn og Segn, nr.1.

  Elstad, Ingunn
  1992: Omsorg som utopi? I: Elin Svenneby (red.) : Kvinnfolk på tvers. Oslo: Emilia forlag. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn 1993:
  Tida og strikketøyet. I: Kirkevold, Nordtvedt og Alvsvåg (red.):Klokskap og kyndighet.Oslo: Ad Notam
  Gyldendal. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn
  1994: Mother’s Use of Tools. I:
  Gunnarsson og Trojer (red.): Feminist Voices on Gender, Technology and Ethics. Luleå: Luleå University of Technology. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn 1994:
  Naturen som levande. Nytt om kvinneforskning nr. 5, vol. 17.

  Elstad,
  Ingunn 1994: Life and Caring in
  the light of Hegel’s Phenomenology of Spirit. I: Bostad og Svenneby (red): Gender - an Issue for Philosophy?. Oslo: Rapport. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn1995: Et
  kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring.
  Oslo:
  Ad Notam Gyldendal. (Vitskapleg monografi.)

  Elstad, Ingunn
  1995: Teknologistystem og gamle grekarar. Sykepleien nr. 5, vol. 83.

  Elstad, Ingunn 1996:
  IT i sjukepleien - verktøy eller automatikk? Sykepleien nr.7 og 8, vol. 84.

  Elstad, Ingunn
  1997: I brøddeigen. I: Andersson, Greve, Nesset (red.): Filosofi i et nordlig landskap. Festskrift til Jakob Meløe.  Tromsø: Ravnetrykk. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 1997: Vanskelig kvinnearbeid. Kvinneforskning vol. 21 nr. 3-4.

  Elstad, Ingunn 1997: Medkjensle, handling og prioriteringar. Sykepleien nr. 14 1997.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 1999: De lokale tuberkuloseforeningene.
  Kronikk i Dagbladet, 13/10.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2003: No e det føreiningsdag - no skal ho Bergitte av
  gårde. Kvinneforeningsarbeid i Nord-Norge før 1940. Ottar, nr. 1.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2004: Offentleg sjukestell i Nord-Norge – sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland nr. 16, vol 19 og 20. Sortland historielag, Sortland.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2004: Nabohjelp i nye former. Historisk
  Årbok for Sortland
  nr. 16, vol 19 og 20. Sortland historielag, Sortland.

  Elstad, Ingunn 2004: Ein kvinnerevolusjon i Molde. Bokmelding. Sykepleien nr. 15 vol. 92 2004.

  Finn Nortvedt, Ingunn Elstad, Kristin Heggen, Jan Bengtsson, Gunn
  Engelsrud 2004:Innelukket i smerte og utestengt fra verden - noen menns erfaringer.
  Norsk tidsskrift for sykepleieforskning,
  vol. 6nr. 3.

  Elstad, Ingunn 2005: Meir enn eit plagg. Sykepleien nr. 3 vol 93 2005.

  Elstad, Ingunn 2006: Smittsame sjukdommar i tusen år. I: Knutstad, Unni (red) Smitte.
  Oslo Cappelen akademisk forlag 43-75. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell
  vurdering.)

  Elstad, Ingunn 2006: District Nursing between the Local and the
  International. Northern Norway, 1890-1940. In: Andresen, Astri, Tore Groenlie and Teemu Ryymin (eds): Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and health. Concerence proceedings. Bergen: Stein Rokkan centre for social studies.pp. 173-186. (Vitskapleg antologiserie med fagredaksjonell vurdering.)

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2006: Sykdom. Nord-Norge før 1940. Bergen: Fagbokforlaget. (Vitskapleg monografi.)

  Konferanseinnlegg:”Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940.” The Fourth Bergen Workshop on the History on Health and medicine, Bergen 23.02.- 24.02.2006.

  Føredrag: ”Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring – på 1800-talet og i dag.” Den niende nasjonale konferansen om eldre, Tromsø 23.-24.10.2006.

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 
  2006: Arbeid og verdighet. Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter.
  Nordisk tidsskrift for helseforskning
  vol 2 bd. 2 s. 27-39.

  Torjuul, Kirsti; Elstad, Ingunn; Sørlie, Venke  2007:
  Compassion and Responsibility in Surgical Care.
  Nursing Ethics 2007 vol 14, 4, pp. 522-534.

   

  ”Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse.” Open 8.mars-førelesning 2007, Høgskolen i Tromsø.

  Føredrag:”Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800- 1940.” Fagdagar, Stiftinga Betanien, Alta 20.03.-21.03.2007.

  Konferansebidrag: ”In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920.” The XXIst Nordic Medical History Congress, Umeå 13.06.2007 – 16.06.2007.

  Føredrag: ”Dei eldre i heimen og samfunnet- eit historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: Hjemmet som institusjon og institusjonen som hjem.” ASH, med. Fak. Universitetet i Tromsø 27.-30.08 2007.

  Konferansebidrag: ”The Local Women’s nurses. A de-centered perspective.”  First Danish History of Nursing Conference, 28.-29.09 2007, Kolding.

  Elstad, Ingunn: Armoda er ikkje sjølvforskyldt. Varanger Årbok 2007. Historielaga i
  Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

  Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn 2008: ”Vi har fått vår egen utdannede
  søster” – en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & Historie vol. 10 nr. 33,
  s. 4-12.

  Elstad, Ingunn 2008: Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, Stinne og Jens
  Bydam: Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch. (Vitskapleg antologi med fagredaksjonell vurdering.)

   

  Gjesteførelesing: ”I “gamle dagar”: Gamle i heim og familie.” Gruppe for eldreomsorgsforskning, Institutt for sykepleie og helsefag, Universitetet i Oslo, 26.03.2008.

  Førelesing: ”Introduksjon til kvalitative metodar”, ved Kurs i kvalitativ forskning i helsesektoren, arr. av Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Universitetssykehuset Nord-Norge, i samarbeid med Klinisk forskningssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Høgskolen i Tromsø og Avdeling for sykepleie og helsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 30.05.2008.

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 2008: Å sitte på altanen barføttes i
  snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. Nordisk tidsskrift for helseforskning vol 4 bd. 1 s.49-64.

  Føredrag: ”Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?” Nasjonalt nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren. Arr. Universitets- og Høgskolerådet, Tromsø 19.-20. jan. 2009.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910.” The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine; 2009-02-26 - 2009-03-27.
  Elstad, Ingunn 2009: “Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie.” Regional forskningskonferanse innen helse og medisin; 2009-03-25 - 2009-03-26.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Time, life and responsibility in nursing.” Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Internasjonal Workshop, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo 26.-28. mai.

  Elstad, Ingunn 2009: ”Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar.” Kvinneforskermaraton 2009; 2009-09-19.

  Elstad, Ingunn 2009: “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. .Universitetssykehuset Nord-Norge. 2009-10-19 - 2009-10-23

  Nilsen, Gudrun og Elstad, Ingunn 2009: Temporal experiences of persistent pain.
  Patients’ narratives from meeting with health care providers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,vol. 3.(1) s. 1-11.

  Elstad, Ingunn og Torjuul, Kirsti 2009:
  Continuity of nursing and the time of sickness. Nursing Philosophy (2009) 10, pp.91-102.

  Elstad, Ingunn 2009: Det utrygge finanssjukehuset. Artikkel i Klassekampen, 03.03.2009 (vol. 41) 53.

  Elstad, Ingunn 2009: Hospital nursing in transition, Northern Norway 1850-1910. I: Healthcare Systems and medical Institutions. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562.2. s. 111-128

  Elstad, Ingunn og Torjuul, Kirsti 2009: The issue of life: Aristotle in nursing
  perspective. Nursing Philosophy volum 10.(4) s. 275-286.

  Elstad, Ingunn 2010: Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010 ;Volum 27.(1) s. 116-118.

   

  Elstad, Ingunn 2010: “Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic.”  International Perspectives  in the History of Nursing; International Conference,  arr. The American Association  for the History of Nursing/ The UK Centre for the  History of Nursing, 2010-09-14 - 2010-09-16.

  Elstad, Ingunn 2010: “Body and telos in critical care nursing.” Sykepleie   under nordlyset.  Jubileumskonferanse,   Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Finnmark 30.09.10 – 01.10.10.

  Elstad, Ingunn 2010: “Life support and care in high age -   Northern Norway 1860-1900.”  Gender and  Ageing - symposium and PhD course; Universitetet I Tromsø  2010-10-06 - 2010-10-08

  Elstad, Ingunn 2011: “Sjukehusa i Nord-Norge.” Ottar 2011 (284) s. 35-42.

  Elstad, Ingunn 2011: “Life and Temporality in Sickness Care.”   Seminar series: Reading the vulnerable body; Centre for Research into Embodied Subjectivity,  University of Hull, UK. 16 - 2011-02-16

  Elstad, Ingunn 2011: “Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i   Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar   på 1800-talet.” Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag. Universitetet i Tromsø 2011-05-27.

  Elstad,   Ingunn 2011: “Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap.“ Seminar Forskningsgruppe   "Pasientnær sykepleieforskning"; Universitetet i Tromsø 2011-05-25 - 2011-05-26.

  Elstad, Ingunn 2011: “Perception and Physiology in Critical Care Nursing”. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism. International conference, University of the West of England, Bristol 31.09.2011-02.10.2011.


   

   

   


   

   

   

  Tromsø,
  februar 2015.

   

  Ingunn
  Elstad.

   

   

   

   


  MH2 L.11.309

  Klikk for større kart