Christin Skjervold


Administrativt ansvarlig Norsk senter for havrett

Stillingsbeskrivelse

 • Administrativt ansvarlig Norsk senter for havrett
 • Forskningsrådgiver Det juridiske fakultet
 • Bidrags - og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - eksterne prosjekter
 • Økonomi
 • Formidling og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Administrativ støtte for forskergruppene
 • Administrativ støtte til planlegging og gjennomføring av forskningskonferanse/-seminarer
 • Forskningsadministrasjon
 • Ph.d. - programmet
 • Disputaser

 

 • Tillitsvalgt for NTL
 • Kaffens venner

 

 

 

 

 
Medlem i forskningsgruppe