Kari Gabrielsen


Seniorrådgiver personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse

  • Saksbehandling, rapportering, utredning og rådgivning innen feltet personal og organisasjon generelt
  • Lederstøtte innen nevnte felt
  • Særlig ansvar for tilsettinger, HMS og organisering
  • Utvalgsmodulen for fakultetsstyret
  • Forhold vedrørende styring og ledelse, herunder valg til fakultetsstyret, samt oppnevning av studieutvalg og forskningsutvalg
  • Likestilling
  • Beredskap

 

 

 
Medlem i prosjekt