Bilde av Haugli, Trude
Bilde av Haugli, Trude
Det juridiske fakultet trude.haugli@uit.no +4777644574

Trude Haugli


Professor, leder av forskergruppen for barnerett

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Trude Haugli :
  Retten til samvær etter omsorgsovertakelse
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  Kapittel 12 Samværsrett
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  Kapittel 6 Særlig om barns kulturelle rettigheter
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Margrethe Haugli, Randi Helene Sigurdsen :
  Children’s Health Matters in Custody Conflicts: Best Interests of the Child and Decisions on Health Matters
  Palgrave Macmillan 2023 ARKIV
 • Trude Haugli :
  Statens plikt til å forebygge fedme for å sikre barns rett til helse
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV
 • Trude Haugli :
  § 104
  Universitetsforlaget 2021
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Om foreldreansvar og barns rett til helsehjelp
  Gyldendal Juridisk 2020
 • Trude Haugli, Anna Nylund :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter?
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Trude Haugli :
  Constitutional Rights for Children in Norway
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen, Trude Haugli :
  Sentrale emner i barneretten. 5. utgave
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2021
 • Trude Haugli, Siri Gerrard, Anne Hellum, Eva-Maria Svensson :
  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries
  Brill|Nijhoff 2019
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten, 3. utgave
  Universitetsforlaget 2018
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2015
 • Trude Margrethe Haugli :
  Statens ansvar for å sikre barn en høyest oppnåelig helsetilstand
  2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  FNs barnekonvensjon - 20 år etter inkorporering
  2023
 • Lena Lauritsen Bendiksen, Trude Margrethe Haugli :
  Barnevernsloven – nytt og gammelt på samme tid
  Juridika Innsikt 2023
 • Trude Haugli :
  Introduction Rethinking vulnerability within a children’s rights approach
  2022
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Vi støtter opp om Kajas syn
  Svalbardposten 2022
 • John Arne Moen, Ingvild Næss, Toril Nag, Tor Aksel Busch, Marianne Høyer, Trude Haugli m.fl.:
  NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk
  2022
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli :
  Barns rett til helse. Særlig vekt på fedme hos barn og statens ansvar
  2021
 • Trude Haugli :
  Vaksinering av barn 12- 16 år mot Covid 19
  28. august 2021
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider
  Nordlys 2021
 • Trude Haugli :
  Bestemor vann over barnevernet i Høgsterett – kan krevje å få samvær med barnebarnet
  02. juli 2021
 • Trude Haugli :
  Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider
  25. august 2021
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Project presentation: Children's right to health
  2020
 • Trude Haugli :
  FNs barnekonvensjon artikkel 24, Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020
  2020
 • Trude Haugli :
  Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt
  Juridika 15. januar 2020
 • Trude Haugli :
  Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries
  2019
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn
  Rett 24 23. desember 2019
 • Trude Haugli :
  Intervju NRK om Barnekonvensjonen 30 år
  20. november 2019
 • Trude Haugli :
  FNs barnekonvensjon, utviklingstrekk og dagens status.
  2019
 • Trude Haugli, Eva-Maria Svensson, Anne Hellum :
  Festskrift til Hege Brækhus
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli, Eva-Maria Svensson, Anne Hellum, Siri Gerrard :
  Forord
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli :
  Forslag til ny norsk barnelovgivning
  2019
 • Trude Haugli :
  Hva nå - Norge? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge nå står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs barnekomite i juni 2018
  2018
 • Trude Haugli :
  Barnerettigheter i Norge – alt såre godt? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs Barnekomite i juni 2018
  2018
 • Trude Haugli :
  Constitutional protection of Children in the Nordic countries
  2018
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  The best interests of the child in decisions on health matters
  2018
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2018
 • Trude Haugli :
  Barnekomiteens generelle kommentar om barns deltakelse
  2014
 • Trude Haugli, Grethe Nordhelle :
  Sakkyndige må tvile mer
  Klassekampen 14. mars 2014
 • Trude Haugli, Grethe Nordhelle :
  Systemsvikt i barnefordeling
  Vårt land 14. mars 2014
 • Trude Haugli, Grethe Nordhelle :
  Dårlig rettssikkerhet for barn
  Bergens Tidende 15. mars 2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges rettsstilling

  Barnevern

  Barns menneskerettigheter

  Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

  Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

  Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

  Barns rett til helsehjelp

  Samværsrett

  Barneperspektivet i juridisk forskning
  Grunnlovesbestemmelsen om barn

   

  Undervisning

  Forskningstermin 2019

  Underviser i barnerett

  Barn og foreldre, 1. avdeling

  Barnevern, 2. avdeling

  Barns menneskerettigheter, 5. avdeling

  Veileder master- og phd- studenter.