Beathe Paulsen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Lederstøtte for Institutt for språk og kultur med følgende oppgaver:

  • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • tilrettelegging/mottak av nyansatte
  • personalsaker
  • permisjoner/ferie
  • budsjett/økonomi