Bilde av Paulsen, Beathe
Bilde av Paulsen, Beathe
Enhet for instituttadministrasjon beathe.paulsen@uit.no +4777646743 Her finner du meg

Beathe Paulsen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Lokal lederstøtte for Institutt for språk og kultur med følgende oppgaver:

 • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
 • tilrettelegging/mottak av nyansatte
 • personalsaker
 • permisjoner/ferie
 • HMS

Generell lederstøtte for institutt og sentre ved HSL-fakultetet.

Nestleder ved Enhet for instituttadministrasjon. 
CV

Arbeidserfaring

 • 2024 - : Seniorrådgiver lederstøtte 
 • 2016 - 2024: Kontorsjef Institutt for språk og kultur
 • 2014 - 2016: Kontorsjef Institutt for litteratur og kultur
 • 2010 - 2014: Rådgiver ILP master i lærerutdanning og lektorutdanning
 • 2009 - 2010: Prosjektmedarbeider Pilot i nord
 • 2007 - 2009: Studiekonsulent Humanistisk fakultet
 • 2007: Rådgiver EVU Samfunnsvitenskapelig fakultet
 • 1999 - 2005: Studiekonsulent Folkeuniversitetet Tromsø
 • 1990 - 1991: Flygelederassistent

Utdanning

 • 2018: UiT-programmet - 1 årig lederutviklingsprogram
 • 2001: Journalistikk (halvårsenhet)
 • 1996 - 1999: Cand. Philol. hovedfag i engelsk
 • 1991 - 1996: Cand. Mag. (engelsk, historie, lingvistikk, litteraturteori)
 • 1988 - 1990: Flygelederutdannelse (ikke autorisert)

Verv

 • 2022 - : NTL vara revisor
 • 2013 - 2018: NTL medlem i valgkomiteen
 • 2012 - 2014: Hovedverneombud HSL-fakultetet
 • 2012 - 2014: Verneombud ILP