#
#
Institutt for språk og kultur beathe.paulsen@uit.no 77646743 TROM SVHUM A 1010A

Beathe Paulsen


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen ved Institutt for språk og kultur med følgende oppgaver:

  • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • tilrettelegging/mottak av nyansatte
  • personalsaker
  • oppfølging av sykemeldte
  • permisjoner/ferie
  • budsjett/økonomi
  • koordinator for studier
SVHUM A 1010A

Klikk for større kart