Bilde av Trosterud, Trond
Foto: Torje Jenssen

Trond Trosterud


Professor i samisk datalingvistikk, leiar av forskingsgruppa Giellatekno

Stillingsbeskrivelse

Eg er dr. art. i teoretisk lingvistikk med eit arbeid om bøyingsparadigmestruktur i uralske språk. Eg arbeider mest med samisk språkteknologi, men også med datalingvistiske analyser av andre sirkumpolare språk og med sosiolingvistiske problemstillingar for desse språka. Eg forskar også på leksikografi. I tillegg er eg interessert i og har undervist om samisk språkhistorie og faghistorie.


 • Trond Trosterud, Marja-Liisa Olthuis, Linda Wiechetek :
  Correcting well-known interference errors – Towards a L2 grammar checker for Inari Saami
  2023 DOI
 • Trond Trosterud :
  To ð or not to ð - A Faroese CG-based grammar checker targeting ð errors
  2023 DOI
 • Sjur Nørstebø Moshagen, Flammie Pirinen, Lene Antonsen, Børre Gaup, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Trond Trosterud m.fl.:
  The GiellaLT infrastructure: A multilingual infrastructure for rule-based NLP
  NEALT Monograph Series 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Trond Trosterud :
  Partiklar i sørsamisk
  Nordlyd 2023 ARKIV / DOI
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Anders Viel Lorentsen :
  Ulike veger fra nordsamisk til lulesamisk
  LexicoNordica 2023 ARKIV
 • Katarzyna Zofia Dominczak, Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok
  LexicoNordica 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Marja-Liisa Olthuis, Trond Trosterud, Erika Katjaana Sarivaara, Petter Morottaja, Eljas Niskanen :
  Strengthening the Literacy of an Indigenous Language Community: Methodological Implications of the Project Čyeti čälled anaraškielân, 'One Hundred writers for Aanaar Saami'
  Brill|Sense 2021 ARKIV / DOI
 • Trond Trosterud :
  Normative language work in the age of machine learning
  2021 ARKIV
 • Trond Trosterud :
  Sámi girjealmmuheamit Norggas – Norgga sámepolitihka ovdanbuktin?
  Sámi allaskuvla 2020
 • Linda Wiechetek, Chiara Argese, Tommi Pirinen, Trond Trosterud :
  Suoidne-varra-bleahkka-mála-bihkka-senet-dielku 'hay-blood-ink-paint-tar-mustard-stain' -Should compounds be lexicalized in NLP?
  CEUR Workshop Proceedings 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Med et tastetrykk. Bruk av digitale ressurser for samiske språk
  Sami allaskuvla (Samisk høyskole) 2020
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Boallobeavddi bokte. Sámegielaid digitála resurssaid geavaheapmi
  Sámi allaskuvla 2020
 • Trond Trosterud :
  Samiske bokutgjevingar i Noreg – eit uttrykk for norsk samepolitikk?
  Sami allaskuvla (Samisk høyskole) 2020
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen :
  Hva er viktig for forståelse? Om maskinoversetting fra nordsamisk (English summary: What is important for understanding? About machine translation from North Saami)
  Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ARKIV / DOI
 • Trond Trosterud :
  Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker
  LexicoNordica 2019 ARKIV
 • Rickard Domeij, Ola Karlsson, Sjur Nørstebø Moshagen, Trond Trosterud :
  Enhancing Information Accessibility and Digital Literacy for Minorities Using Language Technology—the Example of Sámi and Other National Minority Languages in Sweden
  Brill Academic Publishers 2019 DOI
 • Petter Morottaja, Marja-Liisa Olthuis, Trond Trosterud, Lene Antonsen :
  Anarâškielâ tivvoomohjelm -- Kielâ- já ortografiafeeilâi kuorrâm tivvoomohjelmáin
  Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2018 DATA
 • Heiki-Jaan Kaalep, Sjur Nørstebø Moshagen, Trond Trosterud :
  Estonian Morphology in the Giella Infrastructure
  IOS Press 2018 DOI
 • Ryan Johnson, Tommi Pirinen, Tiina Puolakainen, Francis Morton Tyers, Trond Trosterud, Kevin Unhammer :
  North Sámi to Finnish rule-based machine translation system
  NEALT Proceedings Series 2017 OMTALE
 • Atticus G. Harrigan, Katherine Schmirler, Antti Arppe, Lene Antonsen, Trond Trosterud, Arok Wolvengrey :
  Learning from the computational modelling of Plains Cree verbs
  Morphology 2017 DOI
 • Trond Trosterud, Eckhard Bick, Tanel Alumäe :
  Proceedings of the NoDaLiDa 2023 Workshop on Constraint Grammar - Methods, Tools and Applications
  2023
 • Flammie Pirinen, Timofey Arhangelskiy, Trond Trosterud, Michael Riessler :
  Proceedings of the Seventh International Workshop on Computational Linguistics of Uralic Languages
  Association for Computational Linguistics 2021
 • Dag Rune Olsen, Torjer Andreas Olsen, Trond Trosterud :
  Språklege vegar til forsoning
  VG : Verdens gang 06. mars 2023
 • Grete Mehus, Trond Trosterud :
  Čohkkejit sáme¬giel buohcci¬divššár fága¬¬tearpmaid/Samler samisk fagtermonoliogifor sykepleie
  07. november 2023
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Anders Viel Lorentsen :
  Máŋgga bálgá mielde sátnegirjái. Mo ráhkadit sátnegirjji sámegielas nuppi sámegillii?
  2023
 • Maja Lisa Kappfjell, Trond Trosterud, Sjur Nørstebø Moshagen :
  Avtebaakoe – Forord
  Nordlyd 2023 DOI
 • Trond Trosterud, Eckhard Bick :
  Preface
  2023 DOI
 • Katarzyna Zofia Dominczak, Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Partihkalvearbbas ja preposišuvnnas vearbasuorggádussii ja kásusii​. Dáru-davvisámi-dáru sátnegirjji geavahanguorahallan​
  2022
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Katarzyna Zofia Dominczak :
  Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok
  2022
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Samisk: láibi og gáhkku
  2022 ARKIV
 • Linda Wiechetek, Katri Hiovain-Asikainen, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Sjur Nørstebø Moshagen, Flammie Pirinen, Trond Trosterud m.fl.:
  Unmasking the Myth of Effortless Big Data - Making an Open Source Multi-lingual Infrastructure and Building Language Resources from Scratch
  2022 FULLTEKST
 • Flammie Pirinen, Trond Trosterud, Sjur Nørstebø Moshagen, Linda Wiechetek :
  GiellaLT: an infrastructure for rule-based language technology tool development
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Maiken Katarina Salamonsen, Trond Trosterud :
  Nordnorsk dialekt i talegjenkjenningsverktøy. En kvalitativ studie av hvordan Word «Dikter» transkriberer nordnorsk talemål
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Trond Trosterud :
  The circumpolar Wikipedia editions
  2021
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Føringsgrammatikk – en grammatisk formalisme som forstår hva du mener og gjør det du vil
  2021
 • Trond Trosterud, Erik Lieungh :
  Should you write on Wikipedia?
  Open Science Talk 2020 DOI
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Chiara Argese, Ciprian-Virgil Gerstenberger :
  Korp in Tromsø, Norway
  2018
 • Trond Trosterud :
  Suomalais-ugrilaiset kielet ja kieliteknologia
  2018
 • Trond Trosterud :
  Partihkkalat
  2018
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Dihtorjorgaleami rolla sámi servodagas
  2018
 • Maja Lisa Kappfjell, Trond Trosterud :
  Lullisámegiela guovttestávval adjektiivvaid grammatihkka
  2018
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Kevin Brubeck Unhammer :
  Kan samisk brukes i det offentlige rom?
  Nordlys 15. mai 2018 FULLTEKST
 • Trond Trosterud :
  Digital humaniora
  2018
 • Trond Trosterud :
  Language technology meets documentary linguistics: What we have to tell each other
  2018
 • Trond Trosterud :
  Samisk språkteknologi
  2018
 • Chiara Argese, Trond Trosterud :
  Digital humanities for minority languages – against a couple of odds
  2017
 • Trond Trosterud :
  Language technology in Russia
  2017
 • Trond Trosterud :
  Language technology for morphologically rich languages
  2017
 • Sindre Reino Trosterud, Trond Trosterud, Anna-Kaisa Räisänen, Leena Niiranen, Mervi Haavisto, Kaisa Maliniemi :
  A morphological analyser for Kven
  Proceedings of the Third Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages 2017 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Samisk språkteknologi: Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk, maskinoversetting)
  • Samisk grammatikk: Samisk syntaks og morfologi
  • Andre forskingsfelt: Språkplanlegging, skriftspråk, sirkumpolare språk

   

  Undervisning

  • Samisk faghistorie
  • Samisk språkhistorie
  • Språkteknologi
  • Leksikografi