Bilde av Brøgger, Fredrik Chr.
Bilde av Brøgger, Fredrik Chr.
Institutt for språk og kultur fcb000@post.uit.no 91575097

Fredrik Chr. Brøgger


Professor emeritus: amerikansk litteraturvitenskap; økokritikk

Stillingsbeskrivelse

Professor emeritus


 • Fredrik Brøgger :
  Reenacting Modernity in the Wilderness of the Canadian North: An Ecocritical Examination og Helge Ingstad's The Land of Feast and Family
  Cambridge Scholars Publishing 2017
 • Fredrik Brøgger :
  "Naturfolk" i teori og praksis: Skildringen av samene og den nordlige kulturen i Knud Rasmussens Lapland"
  Nordlit 2014 ARKIV / DOI
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Recollections of an Urban Green: The Frogner Park"
  Ashgate 2012
 • Fredrik Brøgger :
  "The Paradoxical Discourse of Language and Silence in Some Contemporary North-American Texts on the Arctic"
  Nordlit 2012 ARKIV / DOI
 • Fredrik Brøgger :
  "Wallace Stegner and the Western Environment: Hydraulics, Placelessness, and (Lack of) Identity"
  European Journal of American Studies 2011 ARKIV / DOI
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  Mellom tradisjon og modernitet. Knud Rasmussens femte Thule-ekspedisjon (1921-1924) og møtet med urfolkene i Arktis
  Tapir Akademisk Forlag 2011
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Hålogalandsloven: Naturbruk uten naturvern i nord"
  Nytt Norsk Tidsskrift 2010
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Culture of Nature: The View of the Arctic Environment in Knud Rasmussen’s Narrative of the Fifth Thule Expedition"
  Cambridge Scholars Publishing 2010
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Ideological Restraint in Gary Snyder's Nature Poetry Elucidated by a Few Prosaic Excesses"
  Comparative American Studies 2009
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Cultural Contamination of the Language of Nature: Dos Passos' Manhattan Transfer and Jeffers' Nature Poems"
  Nordlit 2009
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  Mennesket naturliggjøring og naturens menneskelig-gjøring Hamsuns mytopoetiske univers i Markens grøde
  Hamsun-selskapets skriftserie 2008
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Anthropocentric Nature Lover: Annie Dillard and the Transcendentalist Tradition in American Nature Writing"
  American Studies in Scandinavia 2007
 • Fredrik Chr Brøgger :
  "'Good Lord, They're all the Same': Nature and Sexuality in Drude Krog Janson's A Saloonkeeper's Daughter"
  Novus Forlag 2005
 • Fredrik Brøgger :
  [Review of] Henrik Otterberg, Alma Natura, Ars Severa: Exspanses & Limits of Craft in Henry David Thoreau
  Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 2015
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Stråmenn og skjemte multer" [Analyse av utvinnings- og energiretorikken i 40 taler av olje- og energiminister Ola Borten Moe]
  Klassekampen 27. juni 2013
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Genuine and False Familiarity with Cultural Images of Advertising"
  2013
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Language of Power and the Power of Language: The Norwegian Government's Oil-and-Gas Boosterism of the Present-Day Arctic"
  2013
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Visjonen av samene og naturen i nord i Knud Rasmussens LAPLAND (1907)"
  2013
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Beasts of the Southern Wild og amerikansk kultur"
  2012
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "ARKTISKE DRØMMER av Barry Lopez: Noen personlige betraktninger"
  2012
 • Fredrik Brøgger :
  "Disse af Naturen saa mishandlede Mennesker var dog langtfra et forhutlet Folk": Ekspedisjonshelten og etnografen Knud Rasmussens syn på den arktiske naturen og de nordamerikanske urfolk"
  2011
 • Fredrik Brøgger :
  "The Discourse of Language and Silence in Some Contemporary North-American Texts about the Arctic"
  2011
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  Transcendentalisms Old and New: Reflections on some American 19th and 20th Century Readings of Nature"
  2010
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Wallace Stegner of 1992: Foreshadowing Today's Debate on Global Environmental Crisis"
  2010
 • Fredrik Brøgger :
  "Knud Rasmussen"
  2010
 • Fredrik Brøgger :
  "Sensuous Transcendentalism, Transcendental Sensuousness in Arctic Writing"
  2010
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Should Common Land be Owned and Managed by the State or by Local Authorities? – The Norwegian 'Hålogaland-Allmenning' Case"
  2009
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Exterior and Interior Anti-Landscapes: Margaret Atwood's Oryx and Crake"
  2009
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Equation of Wild(er)ness with Freedom in American Nature Writing"
  2008
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Themes of Tradition and Modernity in Knud Rasmussen's Fifth Thule Expedition (1921-24)"
  2008
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Different Natures of Gary Snyder's Prose and Poetry"
  2008
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Culture of Nature and the Nature of Culture: Sensuality and Spirituality in Knud Rasmussen's Narrative of the Fifth Thule Expedition"
  2008
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Reading the Arctic Transcendentally"
  2007
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Menneskets naturliggjøring og naturens menneskeliggjøring: Hamsuns mytopoetiske univers i Markens grøde"
  2007
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "A Sensuous and Sexualized Arctic: Barry Lopez and Gretel Ehrlich"
  2007
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Representations of the Arctic"
  2006
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Insubstantiality of Setting in John Dos Passos' Manhattan Transfer"
  2006
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Transcendentalist, Materialist, and Ecological Representations of the Arctic"
  2006
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "The Paradoxes of 'Inhumanism' and Anthropomorphism in Robinson Jeffers' Nature Poems"
  2006
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Anthropocentric Nature Lovers: Ralph Waldo Emerson and Annie Dillard"
  2006
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Henrik Otterberg, Hound, Bay Horse and Turtle-Dove: Obscurity & Authority in Thoreau's Walden"
  American Studies in Scandinavia 2006
 • Fredrik Chr Brøgger :
  "Examination of Eva Zettergberg's Doctoral Dissertation "The Old World Journey: National Identity in Four American Novels from 1960-73" [Opponentinnlegg ved doktorgradsdisputas]
  2005
 • Fredrik Chr Brøgger :
  "The Meaning of Water in Hemingway and Snyder"
  2005
 • Fredrik Chr Brøgger :
  "Walt Whitman: Uniter of City and Country"
  2005
 • Fredrik Chr Brøgger :
  "Den romantiske kjærligheten går alltid til helvete: Et lite streiftog i moderne amerikanske romaner"
  2005
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Nature and Masculinity in Selected American Writers"
  2004
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Seeing Humanly: The Distortion of Nature in American Nature Writing"
  2004
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Modernist/Cubist Cars in American Advertising in the 1920s (with Excursions into Fitzgerald and Dos Passos)"
  2004
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  Førsteopponentsinnlegg og eksaminasjon ved Karen Risagers doktorgradsavhandling "Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken: Et studie i forholdet mellem sprog og kultur"
  2003
 • Fredrik Chr. Brøgger :
  "Writing from Outside or Inside of Nature: Eurowestern American vs. Native American Perspectives"
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Norsk økokritikk/naturprosa/naturdiktning; amerikansk økokritikk/"Nature Writing"; arktiske studier.

  Jeg er tilknyttet følgende forskningsgrupper: Narrating the High North; Arctic Modernities.

  Undervisning

  Veiledning av Ph.D.-kandidater i arktiske studier