Bilde av Fottland, Håkon
Bilde av Fottland, Håkon
Avdeling for forskning, utdanning og formidling hfo000@post.uit.no +4777645529 91107882 Tromsø

Håkon Fottland


Internasjonalt samarbeid

Stillingsbeskrivelse


 • Håkon Fottland, Tore Skrøppa :
  The IUFRO 1964/68 provenance experiment with Norway spruce (Picea abies) in Norway : variation in mortality and height growth
  Meddelelser fra Skogforsk 1989
 • Håkon Fottland :
  Developing Brains for Development
 • Håkon Fottland :
  Higher Education for Peace. Proceedings of the conference in Tromsø 4-6 May 2000
  UiT Norges arktiske universitet 2000
 • Håkon Fottland, Carol Sørensen :
  Issues related to the establishment of prawn farms in Tanzania, with an example from the Rufiji delta
  1996
 • Håkon Fottland :
  Utkast til skjøtselsplaner for verna edellauvskogbestand i Rogaland fylke
  1986
 • Håkon Fottland :
  Kartlegging av område med spesielle vilkår for lauvskogbruk på Vestlandet
 • Håkon Fottland :
  Edellauvskog i Midtre Hardanger
  Universitetet i Bergen 1982

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →