Bilde av Kanck-Jørgensen, Tore
Bilde av Kanck-Jørgensen, Tore
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tore.jorgensen@uit.no +4777646828 Her finner du meg

Tore Kanck-Jørgensen


Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Stillingsbeskrivelse

Faggruppeleder utdanning skal, sammen med nestleder utdanning bidra til å utvikle en organisatorisk og administrativ faglig kvalitet, et godt arbeidsmiljø og strategisk retning for studieadminitrasjonen ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Faggruppeleder har ansvar for hele faggruppen, men et spesielt ansvar for å følge opp teamlederne og de tre arbeidsgruppene. I tillegg innebærer arbeidet blant annet at

  • det til enhver tid er utarbeidet et oppdatert mandat for teamene og teamleder. 
  • driften av kjerneområdene har hovedfokus i teamleveransene. antallet rådgivere som bidrar inn i de ulike teamene er tilpasset mengden arbeidsoppgaver  
  • har en har god kommunikasjon med kontorsjefer, nestledere og ledere på alle institutt og fakultetet  
  • faggruppens teamsområde er hensiktsmessig for faggruppens arbeid og ivaretar de vitenskapelig ansattes behov for informasjon om de studieadministrative tjenestene
  • kommunikasjonen med studenter gjennomføres på en praktisk og hensiktsmessig og måte gjennom bruk av Topdesk. I dette ansvaret ligger også systemansvar for Topdesk på fakultetet
  • kommunikasjonen med vitenskapelig ansatte gjøres hensiktsmessig med fokus på service. 
  • delta i Utvalg for undervisningskvalitet (KU) på fakultetet
  • en skal lede og skrive saker innen utdanningsfeltet som skal behandles av fakultetsstyret
  • en skal svare på høringer som kommer til fakultetet. Her inngår det å samle og koordinere innspill fra alle tre instituttene.  
  • En skal delta og bidra i utvidet lederteam på fakultetet.