Foto: Torbein Kvil Gamst

Tore Kanck-Jørgensen

Studieleder Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Flag icon Flag icon

 

Studierådgiver for bachelor og mastergrader ved Handelshøgskolen

 • Studieleder for HHT
 • Koordinering av undervisningsplanleggingen
 • Koordinering/veiledning/opplæring av studieadm
 • Saksbehandling/generell drift
 • Studentrekruttering
 • Initiering/oppfølging av tiltak for kvalitetsutvikling av studiene
 • Utarbeiding av analyser/rapporter (internt/eksternt)
 • Etablering/koordinering av utdanninger som gis ved andre utdanningsinstitusjoner
 • Sikring av regelverk, systemer og rutiner for effektiv drift
 • Studieinformasjon på WEB
 • Programstyresekretær for Økonomi
 • Superbruker for FS (felles studentsystem), Fronter (lærings og administrasjonsplattform), Syllabus (timeplanlegging), LIST (Ledelses og informasjonsstatistikk), IKB (nettpublisering) og QuestBack (evaluering)

[Loading...]